Erebia, po slovensky očkáň, je rod holarktických motýľov, ktorí patria do podčeľade Satyrinae a čeľade babôčkovité (Nymphalidae). Rod opísal roku 1816 Johan Wilhelm Dalman a celkove zahrňuje okolo sto druhov denných motýľov. Niektoré patria k najhojnejším denným druhom, iné priraďujeme k veľkým vzácnostiam. V rámci druhov bolo opísaných veľa poddruhov, variabilita ktorých je obrovská. Druhy tohto rodu sa vyskytujú na lúkach, v horách, v aridných oblastiach sveta, ale aj vo veľhorských regiónoch. Niektoré patria k veľmi hojným druhom, iné majú iba endemický charakter výskytu.

Taxonómia a systematikaUpraviť

Typovým druhom tohto rodu je aj na Slovensku žijúci očkáň čiernohnedý (Erebia ligea), ktorý opísal Carolus Linnaeus v 10. vydaní svojej práce "Systema naturae" v roku 1758. V rámci rodu Erebia je opísaných asi 1300 druhov a poddruhov s neprehľadným množstvom mladších subjektívnych synoným. Na území Slovenska sa vyskytuje asi 11 druhov z tohto rodu.

Opismi jednotlivých druhov a výskumom rodu Erebia sa zaoberali v minulosti mnohí entomológovia. Ide hlavne o nasledujúcich z nich: Jacob Hübner, Fritz Rühl, Alexander Heyne, Otto Staudinger, Andreas Bang-Haas, Otto Bang-Haas, Achille Deyrolle a Émile Deyrolle. Význam v systematike rodu sa pripisuje aj iným autorom, ako napr.: James William Tutt , George Wheeler, Felix Bryk a hlavne Brisbane Charles Somerville Warren, ktorý je známy svojou monografiou tohto rodu v rámci celého sveta.

Zoznam druhovUpraviť


Galéria druhovUpraviť

Externé zdrojeUpraviť

 
Tabuľa z práce Adalberta Seitza: Macrolepidoptera of the World