Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Fakulta humanitných vied (angl. Faculty of Humanities) je jedna zo siedmich fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Iné názvy
Pôvodný názovFakulta prírodných vied
Základné informácie
PolohaŽilina, Slovensko
SkratkaFHV
Zameraniehumanitno-umelecké
Rok založenia1998
Vedenie
Dekandoc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
Štatistické údaje
Počet študentov809[1]
Doktorandi9[2]
KampusVeľký diel
Kontaktné údaje
Miesto010 26 Žilina
AdresaUniverzitná 8215/1
Telefón+421 41 513 6101
Oficiálny webhttp://fhv.uniza.sk/
Oficiálny e-mailzuzana.murarikova@fhv.uniza.sk

História

upraviť

Predchodca FHV, Fakulta prírodných vied bola zriadená v roku 1998. Na jej základe vznikla aj Pedagogicko-katechetická fakulta v Ružomberku, pôvodca Katolíckej univerzity v Ružomberku.

20. decembra 2010 vznikla z Fakulty prírodných vied Fakulta humanitných vied.

Akademická obec

upraviť

Dekankou fakulty je doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

  • Prodekanom pre vedu, výskum a umenie je Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
  • Prodekanom pre vzdelávanie je PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
  • Prodekanom pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou je PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Prodekankou pre akreditáciu a rozvoj je Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

Na fakulte v súčasnosti pôsobí:

  • 9 profesorov,
  • 19 docentov,
  • 45 odborných asistentov s titulom PhD.,
  • 7 odborných asistentov bez titulu PhD. a
  • 5 lektorov.

Štúdium a študijné odbory

upraviť

Štúdium na fakulte má vo všetkých troch stupňoch štandardnú dĺžku, a to 3 roky na bakalárskom stupni, 2 roky na magisterskom stupni a 3 roky na doktorandskom stupni (5 pri externej forme). Všetky študijné programy sú zabezpečované len v slovenskom jazyku. Akreditované študijné odbory a programy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

1. stupeň

upraviť
Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Garant
1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 7809 7 00 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D/E Bc. 3 roky* doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.
1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 7656 7 20 učiteľstvo výchovy k občianstvu D Bc. 3 roky doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 7820 7 00 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) E Bc. 4 roky doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 7658 7 80 učiteľstvo hudobného umenia D/E Bc. 3 roky* doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 7880 7 00 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) D/E Bc. 3 roky* doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 7870 7 00 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) D/E Bc. 3 roky* doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.
3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 7212 7 11 mediamatika a kultúrne dedičstvo D/E Bc. 3 roky* doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.
9.1.9 aplikovaná matematika 1114 7 07 matematické modelovanie D Bc. 3 roky prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.

* 4 roky v externej forme

2. stupeň

upraviť
Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Garant
1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 7809 8 00 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D/E Mgr. 2 roky* prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.
1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 7656 8 20 učiteľstvo výchovy k občianstvu D Mgr. 2 roky prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
doc. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 7820 8 00 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) E Mgr. 3 roky prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 7880 8 00 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) E Mgr. 3 roky prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 7870 8 00 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) D/E Mgr. 2 roky* prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.
3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 7212 8 11 mediamatika a kultúrne dedičstvo D/E Mgr. 2 roky* prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
9.1.9 aplikovaná matematika 1114 8 07 matematické modelovanie D Mgr. 2 roky prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.

* 3 roky v externej forme

3. stupeň

upraviť
Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Garant
3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 7212 9 11 mediamatika a kultúrne dedičstvo D/E PhD. 3 roky* prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.
doc. Galina Jasečková, CSc.

* 4 roky externé štúdium

Katedry

upraviť

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 49°12′14″S 18°45′20″V / 49,203844°S 18,75554°V / 49.203844; 18.75554