Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. FVS UPJŠ) poskytuje vysokoškolské vzdelanie týkajúce sa verejnej správy - správy verejných, resp. spoločenských vecí, vykonávanej predovšetkým orgánmi štátnej správy, miestnej (ale aj záujmovej) samosprávy a v neposlednom rade i verejnoprávnymi inštitúciami.

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Základné informácie
PolohaKošice, Slovensko
SkratkaFVS UPJŠ
Rok založenia1998
Vedenie
Dekandoc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaPopradská 66, 041 32 Košice
Telefón+421 55 788 3611
Oficiálny webwww.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy
Oficiálny e-mailsekrfvs@upjs.sk

Fakulta je členená na 4 katedry: Katedru ekonomiky a riadenia verejnej správy, Katedru sociálnych štúdií, Katedru verejnej politiky a teórie verejnej správy a na Katedru verejnoprávnych disciplín.

HistóriaUpraviť

V roku 1990 došlo z podnetu nemeckej strany k nadviazaniu kontaktov medzi Univerzitou v Bayreuthe a UPJŠ. V priebehu krátkeho obdobia bola podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci medzi obidvoma vysokoškolskými inštitúciami. Jedným z prvých konkrétnych výsledkov spolupráce bol návrh Univerzity v Bayreuthe vytvoriť na UPJŠ Inštitút pre verejnú správu, ako vysokoškolskú inštitúciu, ktorá by v rámci magisterského štúdia pripravovala absolventov pre oblasť verejnej správy. Výsledkom vzájomných rokovaní bol vznik Inštitútu pre verejnú správu pri Právnickej fakulte UPJŠ v roku 1994.

Fakulta verejnej správy UPJŠ bola zriadená rozhodnutím rektora č. 1/98 zo dňa 28. októbra 1998. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo uznesenie Akreditačnej komisie, ktorým komisia vyjadrila kladné stanovisko k návrhu na zriadenie FVS UPJŠ. So zriadením fakulty vyjadrilo súhlas Ministerstvo školstva SR listom z 29. septembra 1998 a akademický senát UPJŠ uznesením č. 97/98 súhlasil s návrhom na zriadenie fakulty od 1. novembra 1998.

Prvé prijímacie skúšky sa konali 7. januára 1999 a prijatých bolo 53 študentov. Títo študenti absolvovali prvý rok štúdia v netypickom akademickom roku, ktorý pozostával z dvoch desať týždňových semestrov a trval od 25. januára 1999 do 12. júla 1999. V nasledujúcom, už štandardnom, akademickom roku nastúpilo do prvého ročníka spolu 90 uchádzačov.

Súčasný stavUpraviť

V roku 2009 študovalo na fakulte 972 poslucháčov, z toho 732 v dennej a 240 v externej forme štúdia. Od jej vzniku úspešne opustilo jej brány viac ako 600 absolventov[1].

ReferencieUpraviť

  1. Gbúr, Ján; Sabolová, Adriana; Džuganová, Daniela; Babicová, Zuzana: Cesta poznania, Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2009, ISBN 978-80-7097-765-1

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°43′04″S 21°13′33″V / 48,71773°S 21,225929°V / 48.71773; 21.225929