Hominidi v širšom zmysle

Hominidi (Hominidae) v širšom zmysle (iné názvy: hominídi[1], hominidné[2]:189, zriedkavo: človekovité[2]:33, ľudoopovité[3], veľké ľudoopice, ľudoopice v užšom zmysle, ľudoopice a ľudia v užšom zmysle) je v moderných klasifikáciách hominoidovcov čeľaď zahŕňajúca okrem človeka a jeho predchodcov aj šimpanzy, gorily a vo väčšine klasifikácií aj orangutany.

Hominidi (v širšom zmysle)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Hominidae
Gray, 1825
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Niektoré klasifikácie sa však pridŕžajú starému významu pojmu hominidi, ktorý zahŕňal len človeka a jeho predchodcov (pozri Hominidi v užšom zmysle).

Členenie upraviť

 
Grafické znázornenie delenia čeľade Hominidae (v žltom rámčeku). Obrázok znázorňuje len recentné (žijúce) podčeľade, skupiny, rody.

Dolu uvedené členenie je prevzaté z anglickej Wikipédie s menšími úpravami podľa iných zdrojov.

Upozornenie: Rody Dryopithecus (a niektoré iné) sa často vyčleňujú do samostatnej jednotky – podčeľaď (a pod.) dryopitekovité (a pod.).

Nie je isté, či do tejto alebo inej čeľade hominoidovcov patria:

Porovnaj upraviť

Hominidi v užšom zmysle

Pozri aj upraviť

Hominoidovce (otázky klasifikácie)

Zdroj upraviť

  1. hominídi. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 174.
  2. a b THURZO, Milan. Milióny rokov človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1985. 204 s. (Obrázky z prírody.)
  3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2003 z 18. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi