Ibisovec hnedý

druh vtáka rodu Plegadis

Ibisovec hnedý alebo ibis hnedý[2] (lat. Plegadis falcinellus) je druh brodivca z čeľade ibisovité (Threskiornithidae). Hniezdi v južnej časti Európy, v Afrike a v Austrálii. V Indii sa objavuje ako nehniezdiaci.[3] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov ibisovec hnedý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, avšak niektoré populácie majú stúpajúci trend, napríklad Európska. V severnej Amerike bol zaznamenaný štatisticky významný nárast, za obdobie 40 rokov sa zvýšili stavy o 3800% (150% na dekádu). Prieskum bol vykonaný na časti populácie menšej ako 50% celkovej.[1]

Ibisovec hnedý


Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Plegadis falcinellus
Linnaeus, 1766
Synonymá
ibis hnedý

Mapa rozšírenia ibisovca hnedého
      Hniezdiaci, výskyt v letnom období
      Hniezdiaci, celoročný výskyt
      Migrujúci
      Nehniezdiaci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Výskyt a stav na Slovensku upraviť

Ibisovec hnedý sa na Slovensku nepravidelne objavuje ako migrant. Najčastejšie na východnom Slovensku[4] a do 100 m n. m., no bol pozozorovaný aj v iných častiach Slovenska[3], aj v hornatejších oblastiach, napríklad na priehrade Liptovská Mara[5] aj na západnej časti nášho územia.[6] V júli 2023 bol zaznamenaný prvý prípad hniezdenia druhu na Slovensku. Pribudol na Východoslovenskej nížine, priamo vo Vtáčom raji na Senianskych rybníkoch.[7]

Ekosozologický status v roku 1995 Im - nezaradený migrant, resp. nehniezdič. Ekosozologický status v rokoch 1998[3],2001[8] a v roku 2014[9][10][11] žiadny. Európsky ochranársky status SPEC3 - druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia D - ustupujúci druh.[3]

Ochrana upraviť

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 3220 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[12]

Druh je zaradený do Bonnského dohovoru (Príloha II) [13], Bernského dohovoru (Príloha II)[14] a smernici o vtákoch (Príloha I).

Galéria upraviť

Referencie upraviť

 1. a b IUCN Red list 2020.1 Prístup 31. mája 2020
 2. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016,2018), rev. 2018-01-27, [cit. 2018-09-07]. Dostupné online.
 3. a b c d DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Štefan Danko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Ibisovec hnedý/Ibis hnedý, s. 103.
 4. KVETKO, Richard; & FK SOS/BIRDLIFE SLOVENSKO. 18. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko / The 18th report of the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia. Tichodroma, roč. 30, čís. 2018, s. 80 - 87. Dostupné online [cit. 2019-03-12].
 5. KARASKA, Dušan. 5. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. Tichodroma, roč. 17, čís. 2005, s. 117 - 122. Dostupné online [cit. 2018-02-20].
 6. KVETKO, Richard; & FK SOS/BIRDLIFE SLOVENSKO. 14. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko / The 14th report of the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia. Tichodroma, roč. 26, čís. 2014, s. 97 - 106. Dostupné online [cit. 2018-09-02].
 7. TASR. Na Slovensku zahniezdil nový vtáčí druh - ibisovec hnedý. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2023-07-03. Dostupné online [cit. 2023-07-04].
 8. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 9. Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 10. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 11. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 12. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.
 13. Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1995-03-01, [cit. 2020-02-20]. Dostupné online.
 14. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť