Inštrukčný súbor

sústava abstraktných symbolov (inštrukcií), ktoré identifikujú a opisujú operácie v počítačovom programe pre procesor
(Presmerované z Inštrukčná sada)

Inštrukčný súbor, súbor inštrukcií alebo inštrukčná sada (angl. instruction set architecture, skrátene ISA) je všeobecný opis organizačných, funkčných a prevádzkových princípov procesora, z pohľadu programátora je to zoznam dostupných mechanizmov pre programovanie. Inštrukčný súbor sa často nazýva aj ako architektúra. Programový model procesora sa môže skladať napríklad z nasledujúcich prvkov:

Procesory majúce rovnaký programovací model sú inter-kompatibilné, čo znamená, že môžu vykonávať rovnaké programy rovnakým spôsobom (funkčne). V ranej histórii model programovania procesora závisel na fyzickom prevedení procesora. V súčasnej dobe sa tento trend obrátil, a používajú sa veľmi odlišné fyzikálne implementácie (mikroarchitektúry), pochádzajúce od rôznych výrobcov, a zároveň disponujú zhodnou ISA. Príklady takýchto architektúr a ich implementácií:

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku instrukční sada na českej Wikipédii.