Jozef Paslavský (iný zápis priezviska: Paszlavszky; maď. Paszlavszky József; * 2. február 1846, Drahňov – † 21. september 1919, Budapešť) bol uhorský zoológpedagóg.

Jozef Paslavský
zoológ a pedagóg
Dielo
Polia pôsobnostivýskum blanokrídlovcov, rýbvtákov
Osobné informácie
Narodenie2. február 1846
Drahňov, Rakúske cisárstvo
Úmrtie21. september 1919 (73 rokov)
Budapešť, Maďarsko

Životopis

upraviť

Narodil sa v Drahňove v Zemplínskej župe v rodine Jozefa Paslavského a jeho manželky Márie rod. Sivkovej. Základnú a strednú školu navštevoval v Slovenskom Novom Meste a v Užhorode. Krátko študoval teológiu v Košiciach, následne v rokoch 1868 – 1872 prírodné vedy na univerzite v Budapešti, kde zároveň pracoval v Maďarskom národnom múzeu (1870 – 1873). V roku 1872 získal kvalifikáciu stredoškolského profesora, v rokoch 1873 – 1874 pôsobil ako asistent na katedre zoológie, v rokoch 1874 – 1911 ako profesor prírodopisu na vyššej reálnej škole v Budapešti, kde v rokoch 1896 – 1911 zároveň pôsobil ako riaditeľ. V roku 1911 odišiel na dôchodok. Zomrel 21. septembra 1919 v Budapešti.[1]

Vedecká činnosť

upraviť

Bol zástancom a propagátorom darwinizmu. Vo svojich vedeckých prácach sa zaoberal výskumu rýb, vtákovzoocecídií tvorených blanokrídlovcami. Vydal faunistické, ekologické i vedecko-popularizačné práce a ako pedagóg tiež vypracoval učebné osnovy, školské predpisy a učebnice zoológie a zemepisu. Od roku 1877 pôsobil ako redaktor vedeckého časopisu Természettudományi Közlöny („Prírodovedné noviny“), v rokoch 1899 – 1900 ako zostavovateľ syntézy Fauna Regni Hungariae („Fauna Kráľovstva uhorského“). Od roku 1888 bol členom korešpondentom Uhorskej akadémie vied. Zaslúžil sa o rozvoj činnosti Uhorskej prírodovedeckej spoločnosti, ktorej bol v rokoch 1897 – 1906 prvým tajomníkom.[1][2][3][4]

Referencie

upraviť
  1. a b PASLAVSKÝ, Jozef. In Slovenský biografický slovník. Zväzok IV M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. 562 s. ISBN 80-7090-070-9. S. 401-402.
  2. Paslavský, Jozef. In Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok IV N-Q. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1980. 671 s. S. 281.
  3. Martinček, Ladislav. Prvý tajomník uhorskej prírodovedeckej spoločnosti. In Technické noviny. 1984-12-18, roč. 32, č. 51-52, s. 2.
  4. Paslavský, Jozef. In Vikartovská, Viera (ed.). Významné osobnosti okresu Trebišov : Výberová regionálna bibliografia. 1. vyd. Trebišov : Okresná knižnica, 1990, s. 11.