Kotúľka štíhla

Kotúľka štíhla (Anisus vorticulus) je druh drobného sladkovodného slimáka z čeľade kotúľkovité. Tieto ulitníky žijú pod vodou ale dýchajú vzduch.

kotúľka štíhla
Anisus vorticulus.jpg
Schránky.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Anisus vorticulus
Troschel, 1834
Anisus-vorticulus-map-eur-nm-moll.jpg
Mapa rozšírenia kotúľky štíhlej v Európe.
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

HabitátUpraviť

Tieto malé slimáky žijú v jazierkach so stojatou vodou a mŕtvych ramenách. Tieto biotopy sú však ohrozované sedimentáciou a sukcesiou[1]

V Česku tento druh žije najmä na území s hojným výskytom rastliny Lemna trisulca.[1] Vyhovuje mu voda bez kalnosti s pH od 7 do 7,5, s vápnikom do 40 do 400 mg/l a s elektrickou vodivosťou od 200 do 1 100 mS/m.[1]

OchranaUpraviť

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 230 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[2] Kotúľka štíhla je druh európskeho významu[2], ktorý sa vyskytuje v 5 územiach európskeho významu.[3] Druh je zaradený do smernici o biotopoch (Príloha II a IV).

ReferencieUpraviť

  1. a b c Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (August 2007) Obecné charakteristiky předmětů ochrany v rizikových chráněných územích a návrhy hodnot indikačních parametrů a managementových opatření. skupina: KORÝŠI A MĚKKÝŠI. online, PDF Prístup 21. november 2011.
  2. a b Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-24]. Dostupné online.
  3. Lokality Natura 2000 druhu kotúľka štíhla [online]. sopsr.sk, [cit. 2020-02-24]. Dostupné online.