Kresťanské zbory na Slovensku

(Presmerované z Kresťanské zbory)

Kresťanské zbory na Slovensku, skrátene Kresťanské zbory (KZ), historicky Bratské zbory, je malá protestantská štátom uznávaná cirkev pôsobiaca na Slovensku.[1] Cirkev sa vytvorila v prvej tretine 19.storočia na britských ostrovoch, na území Slovenska sa prvé zbory konštituovali okolo roku 1900. Cirkev bola perzekuovaná počas Slovenského štátu aj počas komunistického režimu, v roku 1951 bola v ČSR zakázaná, viacerí kňazi boli zatknutí a KZ boli opätovne uznané až v roku 1956.[2]

Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa ku Kresťanským zborom prihlásilo 18 553 ľudí (0,34%), čo z cirkvi činí ôsmu najpočetnejšiu cirkev Slovenska.[1]

Charakteristika

upraviť

Základným dokumentom Kresťanských zborov je Biblické poznanie a vnútorný poriadok.[3]

Vo vierouke sa majú podľa štatutára Milana Neklapila spoločné prvky s ďalšími slovenskými s evanjelikálnymi cirkvami ako Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská či Apoštolská cirkev na Slovensku. Cirkev sama sa definuje ako duchovné hnutie, ktoré vychádza z učenia a praxe prvých zborov Cirkvi, ako sú zaznamenané v Novom zákone. Hoci sú KZ registrovanou cirkvou, odmietajú financie od štátu. V praxi ide o skupinu samostatných, ale previazaných zborov, ktoré sa dobrovoľne združujú. Veriaci v nich čítajú Bibliu, a prijímajú pod oboma spôsobmi. Príslušnosť k zboru je neformálna, o členoch si jednotlivé organizácie KZ nevedú zoznamy. KZ zároveň nemá špecifický inštitút kňazov, v cirkvi je kňazom každý muž alebo žena. Nad biblickým poriadkom dohliadajú takzvaní starší zborov, ktorí však nie sú volení ani ordinovaní.[2]

Organizačné členenie

upraviť

Prvý zbor vznikol vďaka pôsobeniu britského kazateľa Fredericka Butchera po roku 1900 v Bratislave. Medzi rokmi 1905-1915 vznikli ďalšie zbory v Rači, Modre a Pezinku.[4] V súčasnosti na Slovensku pôsobí 22 zborov KZ združených do 10 oblastí, prevažne na západe krajiny.[5]

Počty veriacich KNZ na Slovensku

upraviť
Sčítanie Kresťanské zbory na Slovensku[6]
1950 N/A
1991 700 (0,01 %)
2001 6 519 (0,12 %)
2011 7 720 (0,14 %)
2021 18 553 (0,34 %)[7]

Obce s najväčším percentuálnym počtom veriacich

upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, Štatistický úrad Slovenskej republiky

obec počet veriacich v %
Kleňany 64 23,02
Letanovce 176 7,77
Píla (okr. Žarnovica) 9 7,2
Krížová Ves 132 5,79
Rudňany 273 5,7
Lontov 34 5,14
Betlanovce 37 4,97
Hranovnica 156 4,93
Sucháň 13 4,92
Borcová 7 4,79
Ľudovítová 11 4,6
Slavkovce 31 4,4
Stráne pod Tatrami 100 4,37
Nitra nad Ipľom 16 4,2
Poráč 38 3,78
Bystrany 142 3,71
Lužany 7 3,11
Červeňany 1 2,94
Obeckov 13 2,93
Malá nad Hronom 11 2,76

Obce s najväčším počtom veriacich

upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, Štatistický úrad Slovenskej republiky

obec počet veriacich v %
Nitra 430 0,55
Žilina 339 0,41
Levoča 303 2,13
Bratislava-Petržalka 295 0,26
Prievidza 280 0,62
Rudňany 273 5,7
Prešov 217 0,26
Poprad 206 0,41
Bratislava-Ružinov 206 0,25
Trnava 194 0,3
Banská Bystrica 193 0,25
Letanovce 176 7,77
Trenčín 161 0,29
Hranovnica 156 4,93
Nové Zámky 145 0,38
Bystrany 142 3,71
Martin 137 0,26
Zvolen 136 0,33
Krížová Ves 132 5,79
Dunajská Streda 127 0,55

Referencie

upraviť
  1. a b Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR [online]. Ministerstvo kultúry SR, [cit. 2018-10-26]. Dostupné online. Archivované 2018-06-04 z originálu.
  2. a b SUDOR, Karol. Kresťanské zbory? Kňazom je každý [online]. Sme, 17.2.2012, [cit. 2018-10-26]. Dostupné online.
  3. Kresťanské zbory na Slovensku [online]. Ministerstvo kultúry SR, [cit. 2018-10-26]. Dostupné online. Archivované 2018-11-01 z originálu.
  4. Stručná história Kresťanských zborov [online]. Kresťanské zbory na Slovensku, [cit. 2018-10-26]. Dostupné online.
  5. Adresy zborov a časy zhromaždení [online]. Kresťanské zbory na Slovensku, [cit. 2018-10-26]. Dostupné online.
  6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2018-10-26]. Dostupné online. Archivované 2018-06-04 z originálu.
  7. SODB 2021 [online]. [Cit. 2022-03-17]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť