Orelanín

chemická zlúčenina

Orelanín je cytotoxický jed, ktorý sa viaže na bunky obličiek, kde je dokázateľný až 6 mesiacov po akútnej otrave. Predpokladaným mechanizmom účinku je pôsobenie orto-semichinonového radikálu a vznik reaktívnych voľných radikálov kyslíka.

Orelanín

Tieto otravy (tzv. orelanínové otravy) spôsobujú jedovaté huby rodu pavučinovec (Cortinarius), napr. pavučinovec plyšový, škoricový, končistý, atď. Ukazuje sa, že najtoxickejšou látkou je orelanín (3,3´,4,4´-tetrahydroxy-2,2´-dipyridín-N,N´-dioxid) a jeho metabolity, terminálnym produktom je stabilný a už netoxický orelín.

Orelanín a orelín sú chemicky príbuzné dvom herbicídnym látkam – dikvatu a parakvatu – ktoré sú tiež nefrotoxické a spôsobujú ich ťažké poškodenie a akútne zlyhanie. Orelanín je odolný proti vareniu i sušeniu, a preto úprava húb, ktoré ho obsahujú, pred otravou nechráni.

LiteratúraUpraviť

Gavorník, P.: Orelanínové otravy hubami – primárne pravé otravy hubami VIII. typu. Slovenský lekár, 2000, č. 7-8, s. 280-282