Pôdohospodárstvo v Spojených štátoch

Pôdohospodárstvo v Spojených štátoch patrí objemom svojej produkcie k najväčším národným pôdohospodárskym odvetviam na svete, pričom z hľadiska zahraničného obchodu sa vyznačuje aktívnou obchodnou bilanciou.

Podľa výsledkov poľnohospodárskeho sčítania z roku 2017 sa v Spojených štátoch k tomuto roku nachádzalo 2 042 220 fariem, ktoré obhospodarovali celkom 3 643 051,28 km2, pričom na jednu farmu v priemere pripadalo 178 ha.[1]

PoľnohospodárstvoUpraviť

Rastlinná výrobaUpraviť

Úroda vybraných plodín v roku 2017[1]
Plodina Počet
fariem[t1 1]
Výmera
ha
Úroda MJ[t1 2]
kukurica na zrno 304 801 34 292 479 14 773 403 430 bušel
kukurica na zelené krmivo[t1 3] 59 500 2 472 392 109 264 813 t[t1 4]
pšenica na zrno 104 792 1 5706 505 1 788 456 593 bušel
ovos na zrno 19 842 329 471 50 406 624 bušel
jačmeň na zrno 11 188 893 064 161 624 924 bušel
cirok na zrno 15 339 2 051 821 354 737 072 bušel
cirok na siláž 3 064 135 832 4 023 287 t
sója na bôby 303 191 36 482 200 4 356 024 186 bušel
suché jedlé bôby[t1 5] 5 408 594 943 1 389 195 t
bavlna 16 149 4 614 212 20 413 180 balík[t1 6]
tabak 6 237 134 174 324 521 t
krmoviny[t1 7] 799 627 23 009 868 127 213 824 suchá t
ryža 4 637 969 244 8 955 167 t
slnečnica na zrno 3 389 535 816 946 582 t
cukrová repa na cukor 3 496 465 664 32 194 998 t
cukrová trstina na cukor 627 341 334 28 077 317 t
podzemnica olejná na semená 6 379 723 079 3 227 303 t
zelenina na predaj celkom 74 276 1 766 513 b. ú.[t1 8] b. ú.
z toho zemiaky 16 554 458 561 b. ú. b. ú.
z toho sladké zemiaky 4 798 70 004 b. ú. b. ú.
ovocné sady 111 955 2 292 787 b. ú. b. ú.
 1. Počet fariem, ktoré sa venujú výrobe plodiny. Farmou sa rozumie „akékoľvek miesto, na ktorom sa vyrobia poľnohospodárske produkty v hodnote aspoň 1 000 USD, ktoré sa predajú, alebo na ktorom by sa tak uskutočnilo za normálnych podmienok“.[2]
 2. Merná jednotka
 3. Zahŕňa siláž aj nesilážované zelené krmivo, tzn. posekané rastliny kukurice, ktoré následne nie sú skvasované na siláž (angl. greenchop)
 4. Metrická tona (t. j. 1 000 kg alebo 1,102 tzv. americkej tony(en))
 5. Okrem cícerufazule mesiacovitej
 6. Jeden americký štandardizovaný balík bavlny(en) váži 225 kg[3]
 7. Zahŕňa seno, siláž a nesilážované zelené krmivo
 8. Bez údaja alebo nevzťahuje sa

Živočíšna výrobaUpraviť

Počet vybraných hospodárskych zvierat chovaných v roku 2017
Hospodárske zviera Počet
fariem[t2 1]
Počet
kusov
hovädzí dobytok[1] celkom[1] 882 692 93 648 041
z toho na mäso 729 046 31 722 039
z toho na mlieko 54 599 9 539 631
ošípané 66 439 72 381 007
kozy[4] celkom 136 442 2 698 636
angorské kozy 11 293 154 398
kozy na mlieko 35 682 537 799
kozy na mäso 101 578 2 006 439
kone a poníci[5] 459 526 2 847 289
mulice a somáre[5] 117 126 317 563
hydina[6] sliepky na mäso 42 858 1 621 400 316
nosnice 232 500 368 241 393
kohúty 34 996 6 997 595
kačice 31 541 4 952 694
husi 12 107 101 619
morky 23 173 104 322 709
perličky 18 941 360 421
pštrosy 212 4 738
emu 1 535 11 535
nandu 100 1 364
bažanty 2 290 2 474 991
jarabice poľná 84 69 110
prepelice 3 061 7 367 055
kuropta čukar 826 813 898
holuby 2 260 336 265
iná hydina 1 757 206 792
 1. Počet fariem, ktoré sa venujú chovu hospodárskeho zvieraťa. Farmou sa rozumie „akékoľvek miesto, na ktorom sa vyrobia poľnohospodárske produkty v hodnote aspoň 1 000 USD, ktoré sa predajú, alebo na ktorom by sa tak uskutočnilo za normálnych podmienok“.[2]

Vodohospodárstvo a rybolovUpraviť

Trhová hodnota chovaných vodohospodárskych živočíchov v roku 2017[7]
Vodohospodárske živočíchy Počet
fariem[t3 1]
Hodnota
v tisícoch USD
sumcotvaré 921 404 861
pstruhy 947 286 330
iné druhy rýb na potraviny 721 282 627
ryby na návnady 252 44 247
akváriové ryby 469 49 918
kôrovce 798 96 397
mäkkýše 1 175 354 274
 1. Počet fariem, ktoré sa venujú výrobe plodiny. Farmou sa rozumie „akékoľvek miesto, na ktorom sa vyrobia poľnohospodárske produkty v hodnote aspoň 1 000 USD, ktoré sa predajú, alebo na ktorom by sa tak uskutočnilo za normálnych podmienok“.[2]

ReferencieUpraviť

 1. a b c d „Table 1. Historical Highlights: 2017 and Earlier Census Years“, 2017 Census of Agriculture : United States : Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, AC-17-A-51, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 2019 (vyd. April 2019), str. 7-8, https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf, dost. 2022-03-20 
 2. a b c 2017 Census of Agriculture : United States : Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, AC-17-A-51, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 2019 (vyd. April 2019), str. viii, https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf, dost. 2022-03-20 
 3. Conversion factors, Geneva: International Trade Centre, [s. a.] (vyd. [s. d.]), https://www.cottonguide.org/cotton-guide/conversion-factors/, dost. 2022-03-20 
 4. „Table 28. Goats, Kids, and Mohair - Inventory, Mohair Production, and Sales: 2017 and 2012“, 2017 Census of Agriculture : United States : Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, AC-17-A-51, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 2019 (vyd. April 2019), str. 26, https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf, dost. 2022-03-20 
 5. a b „Table 29. Equine - Inventory and Sales: 2017“, 2017 Census of Agriculture : United States : Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, AC-17-A-51, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 2019 (vyd. April 2019), str. 26, https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf, dost. 2022-03-20 
 6. „Table 30. Poultry - Inventory and Number Sold: 2017 and 2012“, 2017 Census of Agriculture : United States : Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, AC-17-A-51, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 2019 (vyd. April 2019), str. 27, https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf, dost. 2022-03-20 
 7. „Table 31. Aquaculture Sales: 2017 and 2012“, 2017 Census of Agriculture : United States : Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, AC-17-A-51, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 2019 (vyd. April 2019), str. 27, https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf, dost. 2022-03-20