Palúdžanka je potok na strednom Liptove, na území okresu Liptovský Mikuláš. Je to ľavostranný prítok Váhu s dĺžkou 18 km, je tokom III. rádu. Na strednom toku preteká Dúbravskou dolinou, kde sú dodnes zachované mnohé bane na antimón, štôlne, viaceré ťažobné objekty, haldy, odkaliská[1][2]. Po vstupe do Liptovskej kotliny sa vetví na niekoľko ramien, pričom zľava sa oddeľuje Dúbravka a následne Čemník, hlavné koryto výraznejšie meandruje.

Prameň upraviť

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Ďumbierske Tatry, na severovýchodnom svahu Chabenca (1 955,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 525 m n. m., pod hlavným hrebeňom pohoria.

Opis toku upraviť

Potok tečie od prameňa smerom na sever. Najprv preteká dolinkou Chabenec, kde sa stáča a prechodne tečie na severovýchod. Následne vteká do Dúbravskej (Krížskej) doliny a tečie územím výrazne pozmeneným ťažobnou činnosťou (haldy a odkaliská). Pod horárňou Hluché sa výraznejšie stáča na severoseverovýchod, preteká chatovou oblasťou Pod Dobákom a vstupuje do Liptovskej kotliny. Tu najprv zo západu obteká intravilán obce Lazisko, drevený artikulárny kostol na ľavom brehu, stáča sa severným smerom a pokračuje intravilánom obce Svätý Kríž. Ďalej podteká štátnu cestu číslo 18, obteká intravilán obce Galovany na pravom brehu a napokon sa vlieva do zátoky Liptovskej Mary.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • Pravostranné: prítok spod Krížskeho sedla (1 774,8 m n. m.), prítok zo západného svahu Bôru (1 888 m n. m.), potok z dolinky Vyšné Solisko, prítok zo severozápadného svahu Jaloviarky (1 506 m n. m.), potok z Kováčovej doliny, Mošnica, krátky prítok z oblasti Kŕča (768 m n. m.)
  • Ľavostranné: potok z dolinky Pekelná, prítok zo severného svahu Dechtárskej hory (1 208 m n. m.), krátky prítok z oblasti Sečiska

Ústie upraviť

Do vodnej nádrže Liptovská Mara (do tzv. Galovianskej zátoky) sa vlieva severoseverovýchodne od obce Galovany v nadmorskej výške okolo 570 m n. m.

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. DRDAJ, Denis. Strážca lesa - Bane Dúbrava | Kadetadeposvete.sk [online]. 2020-11-29, [cit. 2023-07-02]. Dostupné online.
  2. História obce Dúbrava [online]. www.obecdubrava.sk, [cit. 2023-07-02]. Dostupné online.