Peter Kresák

slovenský právnik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. (* 24. apríl 1954, Bratislava[1]) je slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg, politik a bývalý sudca Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V rokoch 2000 a 2001 sa podieľal na vypracovaní doteraz najrozsiahlejšej novely Ústavy Slovenskej republiky[2]. Patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo. V rokoch 1998-2002 a opäť od roku 2016 do roku 2020 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, zvoleným za stranu SOP, resp. MOST – HÍD.

Peter Kresák
Bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
V úrade
marec 2016 – 2020
V úrade
1998 – 2002
Bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR
V úrade
1992 – 31. december 1992
Biografické údaje
Narodenie24. apríl 1954 (70 rokov)
Bratislava, ČSR
Politická strana
DOBRÁ VOĽBA (od 2019)
Alma materPrávnická fakulta Univerzity Komenského
Profesiavysokoškolský pedagóg, sudca, politik právnik
Národnosťslovenská

Životopis

upraviť

Narodil sa v Bratislave. V roku 1978 úspešne absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ihneď po ukončení štúdia začal pracovať ako vedecký asistent na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde sa zameriaval na štátne právo. V roku 1981 zložil rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv (JUDr.). V roku 1984 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal titul kandidát vied (CSc.). O rok neskôr začal pôsobiť na Katedre štátneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, kde sa zaoberal porovnávacím ústavným právom a ústavným právom všeobecne. Bol členom Komunistickej strany Československa, Socialistického zväzu mládeže[3]. V rokoch 1990 a 1991 bol prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1991 habilitoval na docenta v odbore ústavné právo. Následne v období rokov 1991 a 1992 bol zástupcom Slovenska v tzv. Benátskej komisii v rámci Rady Európy. Súčasne sa v roku 1991 stal členom komisie Slovenskej národnej rady (tzv. Plankova komisia) zameranej na prípravu Ústavy Slovenskej republiky, taktiež Ústavy ČSFR a komisie určenej na prípravu Listiny základných práv a slobôd. V roku 1992 bol prezidentom Václavom Havlom vymenovaný na sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Od roku 1994 bol dva roky poradcom predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. V roku 1997 sa stal na šesť rokov prorektorom Univerzity Komenského. V roku 1998 bol ako nezávislý zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Stranu občianskeho porozumenia (mandát do roku 2002), pričom v tomto období zastupoval Slovensko v Parlamentom zhromaždení Rady Európy. Vo februári 2002 oficiálne vstúpil do poslaneckého klubu Slovenskej demokratickej koalície.[4] V roku 1998 bol vedúcim skupiny odborníkov, ktorí predložili novelu Ústavy, ktorá zaviedla priamu voľbu prezidenta. V rokoch 2000 až 2001 bol vedúcim ďalšej skupiny, ktorá pripravila tzv. Veľkú novelu Ústavy Slovenskej republiky. V auguste 2002 svojim hlasovaním nepodporil vznik Ústavu pamäti národa, ktorý mal byť zriadený zákonom vráteným vtedajším prezidentom Rudolfom Schusterom.[5] V období rokov 2003 až 2005 zastupoval Slovensko v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva a bol členom Legislatívnej rady Vlády SR. V rokoch 2006 až 2012 pracoval ako vedúci Úradu UNHCR na Slovensku. V roku 2013 začal vyučovať taktiež na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. V roku 2015 začal opätovne pôsobiť na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V tomto období pôsobil taktiež ako vedúci Právneho oddelenia v kancelárii Verejnej ochrankyne práv. Je tiež členom redakcii viacerých odborných časopisov zameraných na otázky práva[6] [1].

Pôsobenie v Národnej rade

upraviť

Vo voľbách v roku 2016 kandidoval ako nezávislý z 20. miesta kandidátky strany MOST – HÍD. Získal 9 028 hlasov a z 9. miesta bol zvolený do parlamentu.[7] V Národnej rade bol členom Ústavnoprávneho výboru NRSR, Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.[8].

V marci 2017 začal pripravovať návrh, ktorý mal za cieľ zrušenie tzv. Mečiarových amnestií[9]. Následne predložil návrh ústavného zákona, bol 5. apríla 2017 schválený, čo umožnilo neskôr dané amnestie zrušiť[10]. V novembri 2019 vstúpil do strany DOBRÁ VOĽBA, za ktorú bude aj kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.[11]

V roku 2023 bol vymenovaný predsedom NR SR Petrom Pellegrínim, za člena Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Publikačná činnosť

upraviť
 • KRESÁK, Peter, Ústavy a ústavné dokumenty vybraných štátov, Právnická fakulta UK, 1997
 • KRESÁK, Peter, POSLUCH, M.: Demokratické voľby 1990", Akadémia vzdelávania, 1990, 54 s.
 • KRESÁK, Peter: Kongres USA, 275 s. Vydavateľské oddelenie Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1993
 • KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia, Nadácia občan a demokracia (Minority Rights Group) Bratislava 1997, 316 s. (autor kapitol; Demokracia a jej formy (5), Obsah ústavy a jej miesto v právnom poriadku štátu (6), Základné práva a slobody v Ústave SR a koncepcia ich ochrany (7), Právny poriadok demokratických štátov (9))
 • KRESÁK, Peter; Poznámky k ústavnému systému SR s osobitným zameraním na postavenie hlavy štátu, Inštitút Liberálnych Štúdií Bratislava 1997, 60 s.
 • KRESÁK, Peter - zodpovedný redaktor: Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993 - 1997, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Bratislava,  Kalligram, Bratislava 1999
 • KRESÁK, Peter: Porovnávacie štátne právo (Ústavne systémy demokratických štátov), Druhé prepracované vydanie, Vydavateľské oddelenie PFUK, Bratislava 1993, 465 s.
 • KRESÁK, Peter: Constitutional development of the Slovak Republic" (Ústavný vývoj v Slovenskej republike), In Constitutional Revolutions in Eastern Europe, Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe University of Chicago, The Law School, 1991. (s. 140 - 180)
 • KRESÁK, Peter: Restitution in the Czech and Slovak Republics Slovakia (constitutional development May - July) In Constitutional Revolutions in Eastern Europe, Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe University of Chicago, The Law School, 1991
 • KRESÁK, Peter: New Law Regulations of Self-Government in the Slovak Republic, In: STEINER, ISAK, MARKO (Hg.).: Alle Macht nach unten - Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas, Leykam, Graz 1992, 281 s., autor 1 kapitoly, str. 93 - 104.
 • KRESÁK, Peter: Le Riforme Costituzionali Nella Repubblica Federale Cecoslovaca, in: Quaderni Costituzionali /a. XII, n. 3. dicembre 1992, il Mulino, s. 431 - 458
 • KRESÁK, Peter: Organizácia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, in: Volby v demokracii, Medzinárodný politologický ústav Právnické fakulty Masarykovej Univerzity, Brno 1995, s. 57 - 67
 • KRESÁK, Peter: Forma vlády v Slovenskej republike, in: Aktuální problémy parlamentarismu, Mezinárodní politologický ústav Brno 1996, s. 27 - 46
 • KRESÁK, Peter: The regulation of Mutual Relations between The National Council of the Slovak Republic and the Government in the Constitution of the Slovak Republic inid., 320, in Irena Gruziňska Gross (ed.), Constitutionaslism and politics 315 Slovak Committee of the European Cultural Foundation, Bratislava 1994
 • KRESÁK, Peter: The Government Structure In The New Slovak Republic, Tulsa Journal of Comparative and International Law, Vol. 3/1996
 • KRESÁK, Peter: "Verfassungsentwicklung der ČSSR in Jahren 1948 – 1968, súčasť spoločného výskumného projektu "Normdurchetzung in Osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften", Band 4, Tschechoslowakei (1944 - 1989) Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 1998 (40 rkps.)
 • KRESÁK, Peter: Moderný Kongres - pokus o prinavrátenie strate- nej rovnováhy", In: Acta Facultatic Iuridicae Comenianae 13. Bratislava, SPN 1991, s. 159 - 194.
 • KRESÁK, Peter: The Regulation of Mutual Relations Between the National Council of the Slovak Republic and the Government in the Constitution of the Slovak Republic, in: Constitutionalism and Politics, Slovak Committee of the European Cultural Foundation, Bratislava 1994, s. 320 - 323
 • KRESÁK, P.; "Inštitút referenda v ústavnom systéme Slovenskej republiky" in MESEŽNIKOV, G, BUTORA, M. (ed.): Slovenské referendum '97: zrod priebeh a dôsledky, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1997, s. 83 - 110
 • KRESÁK, P.; "Rozhodnúť môže aj systém - volebné zásady a techniky prideľovania mandátov", OS - Fórum občianskej spoločnosti, marec 98/3, Vydavateľstvo Kalligram, Bratislava 1998, 26 s.
 • KRESÁK, P.; "Význam jednoznačného ústavného definovania vládnej formy pre stabilný a demokratický vývoj Slovenskej republiky" (Téma č. 4: Zdokonaľovanie konštitucionalizmu a ústavy), in: "Perspektívy rozvoja demokracie a právneho štátu v etape rozvoja poznatkovo orientovanej spoločnosti", zostavovateľ Čič M., Bratislava 1998, 21 s.
 • KRESÁK, P. Galanda M., Valko E., Hrubala J., Benedik M.,; "Ústavnosť, legislatíva súdnictvo" in BUTORA, M. (ed.): Slovensko 1997 - súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1998, s. 99 - 139 (48 rkps.)
 • KRESÁK, P.; "Postavenie prezidenta v parlamentnej demokracii a zmeny Ústavy SR" in Slovensko a prezident, SAIA-SCTS - IVO - Národná obroda, zostav. Marta Vančová, Bratislava 1999
 • KRESÁK, P.; "Poznámky k obsahu Ústavy Slovenskej republiky a k obsahovému zameraniu už uskutočnených i zamýšľaných zmien ústavy, Justičná revue, 51, 1999, č. 4, s. 7 - 19

Referencie

upraviť
 1. a b ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA Peter Kresák [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 2. Tvorcovia ústavy zvádzali súboj s časom [online]. pravda.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 3. Peter Kresák: "Bol som členom komunistickej [online]. Denník N, 2019-01-24, [cit. 2020-12-22]. Dostupné online.
 4. A.S, Petit Press. Peter Kresák vstúpil do poslaneckého klubu SDK [online]. www.sme.sk, [cit. 2020-12-23]. Dostupné online.
 5. Schôdze : Hlasovanie : Štatistika hlasovaní klubov : Hlasovanie podľa klubov - Národná rada Slovenskej republiky [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2020-12-23]. Dostupné online.
 6. Návrh kandidáta na sudcu ESĽP [online]. sudnarada.gov.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 7. Definitívne výsledky hlasovania [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, [cit. 2017-12-31]. Dostupné online.
 8. doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. [online]. nrsr.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 9. Žitňanská:Kresák pripravuje kompromis na zrušenie Mečiarových amnestií [online]. teraz.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 10. Parlamentná tlač 496 [online]. nrsr.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 11. TASR. Kresák vstúpil do Druckerovej strany Dobrá voľba, bude za ňu aj kandidovať. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-11-12. Dostupné online [cit. 2019-12-04]. ISSN 1336-1996.