Základné pravidlo úpravy textov

Do wikipédie sa nepíše osobný názor, ani výskum (hoci by bol správny), ale encyklopedická informácia, ktorú je potrebné doložiť citáciou dôveryhodného zdroja.

Príklad encyklopedickej informácie s odkazom na dôveryhodný zdroj (zdroj je vložený medzi tag <ref> </ref>)
Text vložený na stránku pri úprave textu článku Zobrazenie textu na stránke po úprave
Ústava Slovenskej republiky odkazuje na cyrilo-metodské duchovné
dedičstvo.<ref>Preambula ústavy SR, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20210101</ref>
Ústava Slovenskej republiky odkazuje na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo.[1]

1. Preambula ústavy SR, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20210101

Pri úpravách Vás prosíme, aby ste dodržiavali nestranný uhol pohľadu a citovali Vaše zdroje tak, aby iní mohli skontrolovať a rozšíriť vašu prácu.

Ako zmeniť text článku

Upravovať stránku Wikipédie je veľmi jednoduché:

 • kliknite na odkaz „Upraviť“ v hornej časti stránky, čo Vám umožní zmeniť text stránky, alebo
 • kliknite na odkaz „Diskusia“ a následne na odkaz „Upraviť“, čo Vám umožní pridať text do diskusnej stránky patriacej k danému článku (každý článok Wikipédie má svoju diskusnú stránku).

Kliknutím na „Upraviť“ sa vždy otvorí stránka s textovým okienkom na úpravy, ktoré obsahuje editovateľný text danej wiki-stránky.

Na záver prosím pripíšte krátke zhrnutie úprav do malého textového poľa pod okienkom na úpravy.

Pred samotným uložením zmien odporúčame dať si zobraziť náhľad (stlačte „Zobraziť náhľad“). Zobrazenie náhľadu však ešte neuloží Vaše zmeny.

Keď skončíte úpravy, stlačte „Uložiť stránku“. V závislosti od systému môže mať stlačenie Enter-u, keď nie je okienko na úpravy aktívne (čiže v jeho vnútri nie je zobrazený kurzor), rovnaký efekt ako stlačenie Uložiť stránku.

Odporúčania

Ak si chcete vyskúšať rôzne veci bez spôsobenia škody, môžete tak urobiť v našom pieskovisku.

Často je pri upravovaní textu pohodlnejšie najprv skopírovať a vložiť starý text do vášho obľúbeného textového editora, tam ho upraviť a skontrolovať preklepy, a až potom vložiť text späť do okienka na úpravy vo Wikipédii a uložiť. Takto tiež zároveň získate lokálnu záložnú kópiu stránok, na ktorých práve robíte, takže môžete robiť úpravy aj offline a zabránite prípadnej strate vykonaných zmien v dôsledku prípadného výpadku spojenia s Wikipédiou. Niektoré textové editory možno prispôsobiť na editáciu článkov Wikipédie: pozri Zobrazovanie syntaxe (en) a Textové editory spolupracujúce s Wikipediou (en).

Po vytvorení novej stránky je vhodné:

 • Na zobrazenej stránke kliknúť v ľavom menu na Odkazy na túto stránku, ktorý Vám umožní skontrolovať už existujúce odkazy (hyperlinky) na daný článok z iných článkov a uistiť sa, či naozaj všetky predpokladajú, že obsah Vášho článku sa vzťahuje na ten istý význam ako ho poňali autori týchto existujúcich odkazov (dôležité pri slovách s viacerými významami);
 • Kliknite na tlačidlo Hľadať (v pravom hornom rohu obrazovky)(vedľa Viac - Presunúť), ktoré umožňuje spustiť hľadanie nadpisu Vášho článku vo Wikipédii (hľadá sa presná textová zhoda). Nájdete tak články, v ktorých sa nachádza (v texte) názov vášho článku, a (ak je to vhodné) zmeňte tieto slová na presmerovania, t.j. „obklopte“ ich dvojitými hranatými zátvorkami [[]];
 • Skontrolujte zodpovedajúce články vo Wikipédiach iných jazykov, ktoré viete prečítať.

Drobné úpravy

Keď upravujete stránku ako prihlásený používateľ, máte možnosť zaškrtnutím políčka „Toto je drobná úprava“ označiť vaše úpravy ako „drobnú úpravu“.

Je otázkou osobných preferencií, kedy tento spôsob použiť:

 • Základné pravidlo je, že úpravy článkov, pri ktorých len opravujete preklepy, formátovanie alebo robíte menšie reorganizovanie textu, má byť označená ako „drobná úprava“.
 • Veľká úprava je vlastne to, čo robí záznam hodnotnejším, a pre niekoho, kto chce sledovať články podrobne, takže vlastne, každá „reálna“ zmena, týkajúca sa hoc aj jedného slova je veľká úprava.

Táto vlastnosť je dôležitá, lebo každý používateľ (čiže redaktor) sa môže rozhodnúť, že dá skryť drobné úpravy vo svojom pohľade na stránku Posledné úpravy, aby stíhal sledovať prípadné veľké množstvo vo viacerých článkoch.

Dôvod, prečo neprihlásení používatelia nemôžu zaškrtnúť drobné úpravy, je ten, aby prípadný vandalizmus nemohol byť označený ako drobná úprava, inak by vandal ostal nespozorovaný dlhšie. Toto obmedzenie je tiež dôvodom na prihlásenie sa.

Označenie reálnej zmeny ako drobná úprava je považované za zlé správanie a to tým viac, ak zahŕňa mazanie nejakého textu. Ak omylom označíte úpravu ako drobná, urobte ďalšiu úpravu a do poľa Zhrnutie úprav napíšte „predchádzajúca úprava bola veľká“. Na korektné uloženie treba však vykonať minimálne triviálnu úpravu, jednoduché otvorenie okienka na úpravu a následné uloženie bez akýchkoľvek zmien nepomôže. Taktiež nepomôže pridanie bieleho znaku na koniec riadku alebo nový riadok na konci stránky, v týchto prípadoch je úprava zrušená a text, ktorý ste napísali do poľa Zhrnutie úprav, sa ignoruje. No môžete napríklad pridať extra medzeru medzi dve slová, zmeniť počet zalomení riadku na nejakom mieste z 0 na 1 alebo z 2 na 3 (nie však z 1 na 2) - takéto zmeny sa v texte zachovajú a zaznamenajú sa úprava, hoci samotné nemenia výsledný vzhľad stránky.

Wiki značky

V ľavom stĺpci tabuľky nižšie, môžete vidieť výsledný efekt. V pravom stĺpci, môžete vidieť ako sa daný efekt dá dosiahnuť. Inými slovami, aby text vyzeral ako v ľavom stĺpci, napíšte ho vo formáte ktorý vidíte v pravom stĺpci.

Túto stránku si môžete nechať otvorenú v inom okne prehliadača ako referenčnú. Ak chcete vyskúšať rôzne veci bez spôsobenia škody, môžete tak urobiť v Pieskovisku.

Odseky, zoznamy a riadky

Ako to vyzerá Čo napíšete

Nový nadpis

Pod nadpis

Pod-podnadpis


== Nový nadpis ==

=== Pod nadpis ===

==== Pod podnadpis ====

Jednoduchý prázdny riadok (en) nemá žiadny efekt na výsledné zobrazenie. Môže byť použitý na oddelenie viet v rámci odseku.

Ale prázdny riadok znamená začiatok nového odseku.

 Jednoduchý [[w:en:newline|prázdny riadok (en)]]
nemá žiadny efekt na výsledné zobrazenie.
Môže byť použitý na oddelenie
viet v rámci odseku.

Ale prázdny riadok
znamená začiatok nového odseku.
Môžete zalamovať riadky

bez začatia nového odseku.

 Môžete zalamovať riadky <br>
bez začatia nového odseku.
 • Je ľahké robiť zoznamy:
  • začnite každý riadok hviezdičkou
   • viac hviezdičiek znamená hlbšiu úroveň
* Je ľahké robiť zoznamy:
** začnite každý riadok hviezdičkou
*** viac hviezdičiek znamená hlbšiu úroveň
 1. Číslované zoznamy sú tiež dobré
  1. ľahko organizovateľné
  2. ľahké na čítanie
# Číslované zoznamy sú tiež dobré
## ľahko organizovateľné
## ľahké na čítanie
 • Môžete dokonca robiť zmiešané zoznamy
  1. a vkladať ich do seba
   • ako tento
* Môžete dokonca robiť zmiešané zoznamy
*# a vkladať ich do seba
*#* ako tento
Zoznam definícií
zoznamy definícií
položka
definícia položky
; Zoznam definícií : zoznamy definícií
; položka : definícia položky
Dvojbodka odsadí riadok alebo odsek.

Ručne zadaný nový riadok začne nový odsek.

 • Toto je primárne určené pre text na zobrazovanie, ale môže byť použité na komentáre na diskusnej stránke.
: Dvojbodka odsadí riadok alebo odsek.
Ručne zadaný nový riadok začne nový odsek.
AK riadok začína medzerou TAK
bude zobrazený presne
ako bol napísaný;
pomocou písma s fixnou šírkou (fixed-width font);
riadky nebudú zalomené;
INÁČ
Toto je užitočné ak chcete:
* vložiť pred-formátovaný text;
* popísať algoritmus;
* vložiť výpis zdrojového kódu programu
* použiť špeciálne rozloženie znakov (ASCII umenie);

VAROVANIE Ak odsadenie spravíte príliš široké, rozširujete celé stránky (en) a tým pádom sa stávajú menej čitateľné. Nikdy nezačínajte obyčajné riadky medzerou.

 AK riadok začína medzerou TAK
bude zobrazený presne
ako bol napísaný;
pomocou písma z fixnou šírkou (fixed-width font);
riadky nebudú zalomené;
INÁČ
Toto je užitočné keď chcete:
* vložiť pred-formátovaný text;
* popísať algoritmus;
* vložiť výpis zdrojového kódu programu
* použiť špeciálne rozloženie znakov (ASCII umenie);
Centrovaný text.
<center> Centrovaný text.</center>
A horizontálna oddeľovacia čiara: nad

a pod.

Užitočné najmä na oddeľovanie vlákien na diskusných stránkach.

 Horizontálna oddeľovania čiara: nad
----
a pod. 

Odkazy, URL adresy, obrázky

Ako to vyzerá Čo napíšete
Toto je odkaz hlavná stránka, kde odkaz je zhodný s textom odkazu, ktorý je názvom článku Wikipédie.
Toto je odkaz [[hlavná stránka]].
Toto je odkaz na hlavnú stránku (text nie je zhodný s odkazom).
Toto je [[hlavná stránka|odkaz na hlavnú stránku]].
Toto je odkaz na nasledovnú časť článku Klavírna tvorba v článku Claude Debussyho. (Text za tagom kotvy # musí byť html teda nesmie obsahovať medzery a diakritiku: Klav.C3.ADrna_tvorba)
Toto je odkaz na nasledovnú časť článku [[Claude Debussy#Klav.C3.ADrna_tvorba|Klavírna tvorba v článku Claude Debussyho]]. (Text za tagom kotvy # musí byť html teda nesmie obsahovať medzery a diakritiku: Klav.C3.ADrna_tvorba) 
Toto je odkaz na neexistujúcu stránku.
Toto je odkaz na [[neexistujúca stránka|neexistujúcu stránku]].

Cudzojazyčné Wikipédie:

Možné spôsoby odkazov na hlavnú stránku na anglickej Wikipédii (w ako Wikipedia a en ako English a cz ako Czech):
1 en:Main page.
2 w:Main page.
3 w:Main page.
4 w:en:Main page.
5 w:en:Main page.
6 Wikipédia:Main page.
7 wikipedia:Main page.
8 Wikipedia:en:Main page.
9 w:cz:Hlavní strana.

Možné spôsoby odkazov na [[:en:Main page|hlavnú stránku]] na anglickej Wikipédii:

1 [[:en:Main page]].     
2 [[w:Main page]].      
3 [[:w:Main page]].     
4 [[w:en:Main page]].    
5 [[:w:en:Main page]].    
6 [[wikipedia:Main page]].  
7 [[:wikipedia:Main page]]. 
8 [[wikipedia:en:Main page]].
9 [[w:cz:Hlavní strana]].  
Zuzka číta anglickú verziu článku Nežná revolúcia (en - Velvet Revolution)
 • Prvý znak je automaticky veľký.
 • Medzery sú interne reprezentované ako podtrhovníky (underscores) (písanie podtrhovníkov má rovnaký efekt ako písanie medzier ale nie je odporúčané).

Preto odkaz vyššie je na stránku https://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution, čo je stránka s menom „Velvet Revolution“.

Zuzka číta [[w:en:Velvet Revolution|anglickú verziu článku Nežná revolúcia (en - Velvet Revolution)]].

Odkaz na konkrétny odsek na stránke (nadpis, podnadpis, ktorý vytvoril HTML kotvu #), napríklad, w:en:List_of_cities_by_country#S (odkazy na neexistujúce odseky nie sú vyhodnotené ako chybné, ale presmerované na samotnú stránku)

[[w:en:List_of_cities_by_country#S]] .

Rovnaký cieľ, iné meno (pozrite: spojené odkazy (en - piped link)): answers.
 Rovnaký cieľ, iné meno:
[[w:en:User:Larry Sanger|answers]]
Koncovky sú pridané do odkazu: w:en:testing, w:en:genes
 Koncovky sú pridané do odkazu: [[w:en:test]]ing, [[w:en:gene]]s

Automatické skrývanie slov v zátvorkách: kingdom.

Automatické skrývanie menných priestorov (namespaces): Village pump.

Keď uložíte stránky, server vyplní časť po znaku |. Nabudúce keď otvoríte editovací box, uvidíte rozšírený odkaz. Náhľad prekladá túto skrátenú formu správne ale nerozšíri ich v editačnom boxe. Stlačte Ulož a znova Edituj a uvidíte rozšírené verzie odkazov. To isté platí aj pre ďalšiu vlastnosť.

Automatické skrývanie slov v zátvorkách:
[[w:en:kingdom (biology)|]]. 
Automatické skrývanie menných priestorov (namespaces):
[[w:en:Wikipedia:Village pump|]].

Iné odkazy:

Keď pridávate komentár na diskusnú stránku, mali by ste ho podpísať. Toto môžete urobiť pridaním troch vlnoviek, čo automaticky vypíše vaše meno:

Ján Novák

alebo štyroch, čo automaticky vypíše vaše meno plus dátum/čas:

Ján Novák 22:15 Feb 10, 2004 (CET)
 Keď pridávate komentár na diskusnú stránku,
mali by ste ho podpísať. Toto môžete urobiť
pridaním troch vlnoviek, čo automaticky vypíše vaše meno:
: ~~~
alebo štyroch, čo automaticky vypíše vaše meno plus dátum/čas:
: ~~~~
Počasie na Myjave je stránka ktorá ešte neexistuje.
 • Môžete ju vytvoriť kliknutím na na jej odkaz.
 • Na vytvorenie novej stránky:
  1. Vytvorte na ňu odkaz na niektorej inej stránke.
  2. Uložte stránku.
  3. Kliknite na odkaz ktorý ste práve vytvorili. Nová stránka sa vám otvorí pripravená na editáciu.
 • Pozrite si sprievodcu Pomoc:Ako vytvoriť novú stránku a ako pomenovávať stránky vášho projektu.
 • Po vytvorení novej stránky, hľadajte vo Wikipédií jej nadpis a uistite sa že každá stránka sa na ňu korektne odkazuje.
[[Počasie na Myjave]] je stránka ktorá ešte neexistuje.

Presmerujte (en - redirect) nadpis jedného článku na nadpis iného napísaním nasledovného textu na prvý riadok.

#REDIRECT [[w:en:United States]]

Špeciálny spôsob ako sa odkazovať na stránku toho istého článku v inom jazyku alebo na inom wiki pozri Medzijazykové odkazy.

[[:fr:Aide]]
Externý odkaz: Nupedia
 Externý odkaz:
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Alebo jednoducho napíšte URL adresu: http://www.nupedia.com.
 • V URL adrese musia byť všetky znaky iba z množiny: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Ak URL adresa obsahuje iné znaky, mala by byť skonvertovaná; napríklad, ^ sa zapíše ako %5E (pozrite v ASCII).
Alebo jednoducho napíšte URL adresu:
http://www.nupedia.com.
Obrázok (vhodnejšie používať pojem Súbor)
 • Iba obrázky nahrané na Commons môžu byť použité. Na nahranie obrázkov, použite odkaz v ľavom menu Nahrať na Commons, nie Nahrať súbor
 •  
  Wikipédia - Slobodná Encyklopédia
 • Použiť v článku iný rozmer ako náhľad musí mať svoje opodstatnenie
 • Štandardne sa náhľad zobrazuje vpravo, pre ďalšie možnosti práce s obrázkami pozrite Wikipédia:Obrázky
Adresa súboru a rozmery v článku
[[Súbor:Wikipedia-logo-sk.png|náhľad]]
lepšie však aj s popisom
[[Súbor:Wikipedia-logo-sk.png|náhľad|Wikipédia - Slobodná Encyklopédia]]
popis môže obsahovať vnorené odkazy
[[Súbor:Wikipedia-logo-sk.png|náhľad|[[Wikipédia]] - Slobodná Encyklopédia]]
Kliknutím na nahraný obrázok, sa zobrazí jeho popisná stránka. Často obsahuje doplňujúce informácie o súbore (čas vzniku, licenciu, povolenie apod.) w:Súbor:Wikipedia-logo-sk.png Takýto odkaz na popisnú stránku sa však nepoužíva, pretože stačí kliknúť na obrázok
[[:w::Súbor:Wikipedia-logo-sk.png]]

Na pridanie odkazov na nahrávanie prvkov iných ako obrázkov, ako napríklad zvuky alebo na obrázky zobrazené ako odkazy namiesto ich vykreslenia na stránke, použite odkaz „media“.
Sound

Image of a Tornado

[[w:en:media:Sg_mrob.ogg|Sound]]
[[w:en:media:Tornado.jpg|Image of a Tornado]]

Na odkazy na knihy, môžete použiť odkaz ISBN. ISBN 0123456789X Pozrite ISBN odkazy (en)

ISBN 0123456789X

„Odkazy na túto stránku“ a „Súvisiace úpravy“ môžu byť odkazované ako:

Špeciálne:ČoOdkazujeSem/Pomoc:Prehľad_editácie_stránok a Špeciálne:SúvisiacePoslednéÚpravy/Pomoc:Prehľad_editácie_stránok

[[Špeciálne:ČoOdkazujeSem/Pomoc:Prehľad_editácie_stránok]] a [[Špeciálne:SúvisiacePoslednéÚpravy/Pomoc:Prehľad_editácie_stránok]]
Na kategóriu sa v texte odkazuje (podobne ako na obrázky či na inú jazykovú verziu) pomocou dvojbodky:

Kategória:Šablóny pre citáciu
Pokiaľ by úvodná dvojbodka nebola uvedená, bol by článok zaradený do príslušnej kategórie. Takto je na ňu len vytvorený odkaz.

[[:Kategória:Šablóny pre citáciu]]

Formátovanie znakov

Ako to vyzerá Čo napíšete

kurzíva, tučne, tučne s kurzívou.

 • Použité sú dvojité a trojité apostrofy, nie dvojité úvodzovky.
''kurzíva'', '''tučne''', '''''tučne s kurzívou'''''.

Môžete písať kurzívou a tučne Ak požadovaný efekt je viac špecifický štýl písma, ako zdôraznenie, napríklad ako matematický vzorec:

F = ma
 • Napriek tomu, rozdiel medzi týmito oboma metódami nie je veľmi podstatný pre grafické prehliadače a tiež množstvo ľudí tento rozdiel ignoruje.
 Môžete písať <i>kurzívou</i> a <b>tučne</b>
Ak požadovaný efekt je viac špecifický štýl písma,
ako zdôraznenie, napríklad pri matematických vzorcoch:
:<b>F</b> = <i>m</i><b>a</b>
Typ písma písacích strojov pre technické termíny.
 Typ písma písacích strojov pre <tt>technické termíny</tt>.
Môžete použiť malý text na nadpisy.
 Môžete použiť <small>malý text</small> na nadpisy.
Môžete prečiarknuť zmazaný materiál

a podčiarknuť nový materiál.

 Môžete <del>prečiarknuť zmazaný materiál</del>
a <ins>podčiarknuť nový materiál</ins>.

Prehlasovanie a prízvuk: è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

Interpunkcia:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —

¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —

Komerčné symboly:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

™ © ® ¢ € ¥
£ ¤
Dolný index: x2

Horný index: x2 alebo x²

 • Druhá metóda zadania hodného indexu nemôže byť použitá všade, ale je preferovaná všade tam, kde je možná (ako jednotky mier) pretože väčšina prehliadačov pomocou nej ľahšie formátuje riadky.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektár = 1 E4 m²

Dolný index: x<sub>2</sub>
Horný index: x<sup>2</sup> alebo x&sup2;
ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C&sup2; / J m.

1 [[hektár]] = [[1 E4 m²]]
Grécka abeceda:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

Matematické znaky:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° &there4; ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔
x2   ≥   0 pravda.
 • Na pevné oddelenie slov použite nedeliteľné medzery - &nbsp;.
 • &nbsp; ktoré tiež zabraňujú zalomeniu riadkov v strede textu, toto je užitočné vo vzorcoch.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;≥&nbsp;&nbsp;0 pravda.

Zložité vzorce:
   

<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Potlačenie interpretácie značiek:
Odkaz → (<i>to</i>) na [[FAQ]]

 • Používané na zobrazenie dát, ktoré ináč majú špeciálny význam.
 • Preskočí všetky wiki značky, zahŕňajúc tie, ktoré vyzerajú ako HTML značky (tagy).
 • Nepreskakuje HTML znakové entity.
<nowiki>Odkaz → (<i>to</i>)
na [[FAQ]]</nowiki>

Komentár zdrojovej stránky:
nezobrazený na stránke

 • Používa sa na komentáre v stránke, zanechané pre budúcich redaktorov.
<!-- komentár -->

HTML Tabuľky

HTML tabuľky môžu byť tiež celkom užitočné. Detaily a ako ich používať a diskusiu kedy sú vhodné nájdete v tu.

Premenné

Kód Efekt
{{CURRENTMONTH}} 07
{{CURRENTMONTHNAME}} júl
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} júla
{{CURRENTDAY}} 21
{{CURRENTDAYNAME}} nedeľa
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 00:17
{{NUMBEROFARTICLES}} 249 503

NUMBEROFARTICLES: počet článkov v hlavnom mennom priestore (main namespace), ktoré obsahujú link a nie sú presmerované (teda počet článkov, stubs containing a link a jednoznačné stránky).

Ochrana stránok

V niektorých prípadoch je stránka zamknutá a nemôže byť upravovaná.

Pozri aj