Prvoústovce

(Presmerované z Protostomia)

Prvoústovce (iné názvy: prvoúste[1], prvoúste živočíchy[2], brušnonervovce[3], zriedkavo: protostómia[4]; lat. Protostomia, Protostoma, Protostomata, Gastroneuralia) je vývojová vetva dvojstranovcov. Prvoústovce predstavujú podľa niektorých odhadov až 98 % druhov živočíšnej ríše.

Prvoústovce

Samia ricini
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Protostomia
Synonymá
Protostoma, Protostomata, Gastroneuralia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Prvoústovce v užšom zmysle (lat. Protostomia v užšom zmysle/Proterostoma) bolo v niektorých starších systémoch alternatívne označenie len najvyspelejších taxónov brušnonervovcov[5][6][7][8] - pozri nižšie uvedený tradičný systém.

Pozri tabuľku uvedenú v článku dvojstranovce.

Systematika

upraviť

Jednoduchý tradičný systém

upraviť

mnohobunkové živočíchy (Polycytozoa):[9][10]

Poznámka: Slovenské názvy tu sú oproti dobovým názvom upravené do ich súčasnej podoby.

V týchto systémoch sú prvoústovce uvádzané rozdelené na vyššie uvedené štyri kmene živočíchov.

Tradičný systém založený na telovej dutine

upraviť

prvoústovce v širšom zmysle (Protostomia):

Štetinatoústky (Chaetognatha) sa tradične väčšinou zaraďovali do druhoústovcov, preto vyššie nie sú spomenuté. Okrem toho, na rozdiel od súčasných systémov, v tomto systéme do prvoústovcov nie je zahrnutý taxón morulovce (Mesozoa).

Taxón druhotnodutinovce (Coelomata/Eucoelomata) v širšom zmysle zahŕňal aj druhoústovce (Deuterostomia/Deuterostoma). Druhoústovce sa v tomto kontexte alternatívne označovali názvom enterocoelné druhotnodutinovce (Enterocoela/Enterocoelia v 2. význame). Druhoústovce však nie sú predmetom tohto článku.

Zdroje tejto kapitoly (pokiaľ vyššie nie je uvedené inak):[21][22][23][7][24][25][26][27][6][28][29][8][5][30][31][32][33][34][35][9][10][36][37]

Slovenský systém okolo roku 2000

upraviť

prvoústovce (Protostomia):

Tento systém sa dlhé roky používal ako základný v slovenskej wikipédii.

Pokiaľ ide o taxonomické úrovne hlavných taxónov v uvedenom systéme:

-Pančík 2008 a Krumpál et al. 2019 označujú prvoústovce ako vývojovú vetvu, a pseduocélomáty a špirálovce ako skupiny.
-V. Franc 2005 označuje prvoústovce ako infraoddelenie, a pseudocélomáty a špirálovce ako skupiny kmeňov.

Na rozdiel od súčasných systémov v tomto systéme do prvoústovcov nie je zahrnutý taxón morulovce (Mesozoa).

Porovnanie s inými systémami:

-Vyššie uvedený taxón pseudocélomáty v užšom zmysle zodpovedá v súčasných systémoch (pozri nižšie) taxónom Gnathifera a brušnobrvce (Gastrotricha), a vo vyššie spomínanom tradičnom systéme zodpovedá časti pseudocoelomátov (Pseudocoelomata) v širšom zmysle.
-Vyššie uvedený taxón špirálovce zodpovedá v súčasných systémoch (pozri nižšie) taxónom Platytrochozoa (okrem brušnobrvcov (Gastrotricha)) a zvliekavce (Ecdysozoa).

V. Franc 2005 vznik vyššie uvedeného systému opisuje v opozícii voči tradičnému systému nasledovne: Od skupiny Acoelomata boli odčlenené Acoelomorpha do samostatného kmeňa a Schizocoelomata (v staršom ponímaní), ako zrejme umelá skupina, boli „zrušené“ (kmene s aspoň rudimentálnym obrvením boli predisponované do skupiny kmeňov Pseudocoelomata, kým kmene Nematoda, Cephalorhyncha a Tardigrada boli pričlenené k živočíchom so zvliekaním kutikuly – Ecdysozoa).

Zdroje tejto kapitoly:[21][38][39]

Súčasný systém

upraviť

prvoústovce (Protostomia):[40]

Taxón Platyzoa (v Tirjaková et al. 2015 označovaný aj ako atrochozoy/netrochofórovce (Atrochozoa) v širšom zmysle) je v niektorých systémoch taxón, ktorý zodpovedá (i) vo vyššie uvedenom súčasnom systéme taxónom Gnathifera a Rouphozoa (a prípadne aj Cycliophora a Entoprocta) a (ii) v ďalej vyššie uvedenom slovenskom systéme okolo roku 2000 zodpovedá (s drobnými úpravami) taxónom pseudcélomáty v užšom zmysle a atrochozoy v užšom zmysle.

 1. UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnáziá 4. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. 87 s. ISBN 80-10-00727-7.
 2. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965. S. 229
 3. Veľký kniha živočíchov. 2019. S. 27
 4. SAMUEL, Ondrej. Geologický slovník - zoopaleontológia. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000. 527 s. ISBN 80-88974-24-0. S. 76.
 5. a b WHITTACKER, R. H. New concepts of kingdoms of organisms. In: Science vol. 163. pp. 150-160. 1969
 6. a b MOTYČKA, V., ROLLER, Z. Svět zvířat X - Bezobratlí 1. Praha: Albatros 1. 2001
 7. a b ROSENTHAL, Nadia; HARVEY, Richard P.. Heart Development and Regeneration. [s.l.] : Academic Press, 2010. 1136 s. Dostupné online. ISBN 978-0-12-381333-6. S. 7.
 8. a b MARGULIS, Lynn; Michael J Chapman. Kingdoms and Domains (An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth). [s.l.] : Academic Press, 2009. 732 s. ISBN 978-0-08-092014-6.
 9. a b c KRATOCHVÍL, J., BARTOŠ, E. Soustava a jména živočichů. Praha: Nakladatelství Čs. akademie věd. 1954
 10. a b c HENDRYCH, V. Lesnícka zoológia. Bratislava: Slov. vyd. pôdohosp. literatúry. 1962
 11. acoelomáty. In: Encyclopaedia Beliana 1, S. 40
 12. UŠÁKOVÁ, K., MATIS, D., KOVÁČ, V. Biológia pre gymnáziá 4. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03328-2.S. 22
 13. druhotnodutinovce. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 563
 14. UŠÁKOVÁ, K., MATIS, D., KOVÁČ, V. Biológia pre gymnáziá 4. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03328-2.S. 27
 15. SAMUEL, Ondrej. Geologický slovník - zoopaleontológia. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000. 527 s. ISBN 80-88974-24-0. S. 12.
 16. Proarthropoda. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 17. Pararthropoda. In: PAULULAT, Achim; PURSCHKE, Günter. Wörterbuch der Zoologie (Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische, ökologische Termini). [s.l.] : Springer-Verlag, 2011. 519 s. ISBN 978-3-8274-2734-2. S. 351.
 18. Table: Gnathopoda, Onychophora, problematic taxa [1] (a podstránky)
 19. Arthropoda. In: Encyclopaedia Britannica 1911 [2]
 20. PATURI, Felix R.; STRAUCH, Friedrich; HERHOLZ, Michael. Kronika Zeme. 2. vyd. Bratislava : Fortuna Print, c1996. 576 s. ISBN 80-7153-114-6. S. 50.
 21. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 22. FRANC, V. Systém a fylogenéza živočíchov - Bezchordáty (DOPLNENÁ PREPRACOVANÁ VERZIA IV). 2014 (2007)
 23. NOVÁK, V. et al. Historický vývoj organismů. Praha: Academia. 1969. S. 411 a nasl.
 24. UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnázia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 87 s. ISBN 80-08-03328-2.
 25. STORER, T. I. et al. General Zoology. 6th ed.. 1979
 26. BOLEČEK, Peter. Biológia : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2010. 406 s. ISBN 978-80-89132-95-9. S. 240-267.
 27. Triblastica [online]. giobio.tode.cz, [cit. 2023-02-07]. Dostupné online.
 28. Subbotina, E. J., Bagirov, R. T. Zoologija bespozvonočnych. 2014. S. 7 [3]
 29. TEREK J., VOSTAL Z.: Zoológia bezchordátov. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prešov. 2002
 30. druhotnodutinovce. In: Encyclopaedia Beliana 3, S. 563
 31. acoelomáty. In: Encyclopaedia Beliana 1, S. 40
 32. Mesoblast. In: STÖCKER, W. F. et al. Biologie Band 2/Me-Z. Leipzig:VEB F. A. Brockhaus. 1986. S. 550
 33. NIELSEN, C. Animal evolution: Interrelationships of the living phyla. 2nd ed. 2001
 34. NIELSEN, C. Animal phylogeny in the light of the trochaea theory. Biological Journal of the Linnean Society, 25 (3): 243-299. 1985
 35. WURMBACH, Hermann. Lehrbuch der Zoologie. [s.l.] : G. Fischer, 1962. 870 s. S. 214.
 36. HAJER, J. FYLOGENEZE A SYSTÉM BEZOBRATLÝCH. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta. 2013
 37. Hadzi J.The evolution of the Metazoa. Oxford, Pergamon Press. 1963 [4]
 38. PANČÍK. Systém živej prírody. 2008 [5]
 39. KRUMPÁL, M et al. Veľká kniha živočíchov. 2019. S. 27
 40. Pozri zdroje uvedené k novému systému v článku špirálovce

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Prvoústovce
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Prvoústovce