R Leporis, známa aj ako Hindova hviezda, je premenná hviezda typu Mira v súhvezdí Zajac, v blízkosti hranice so súhvezdím Eridanus. Je to uhlíková hviezda, ktorá sa javí ako červená. Pomenovaná je po známom britskom astronómovi menom J. R. Hindovi, ktorý ju pozoroval v roku 1845. Jej zdanlivá magnitúda sa mení od +5,5 do +11,7 s hlavnou periódou 427–432 dní, hoci môže mať aj iné periodické komponenty.