Property Info
Meno/vek Marek Maslančík/28
Location Stránske, Rajecké Teplice, Žilina, Slovensko
GPS coordinates 49° 7'46.32"North 18°42'45.34"East
Jazyky Anglicky - near native, Nemecky - passive, Chorvatsky - middle, Rusky - can read azbuka
Contact mails masleyko@gmail.com // marek.maslancik@windowslive.com
Contacts IM MSN,FB: marek.maslancik@windowslive.com // Skype: Masleyko
Interests PC, Trackmania,astronómia, fyzika, car multimedia
At wiki since 11th april 2008


Základné koncepty Klasická fyzika Moderná fyzika Cross Discipline Topics
Priestor (fyzika) Klasická mechanika Špeciálna teória relativity and Všeobecná teória relativity Matematická fyzika
Čas (fyzika) Elektromagnetizmus Kvantová mechanika Astronómia
Hmota (fyzika) Skupenstvo Kvantová teória poľa Chemical Physics
Energia Termodynamika Kvantová gravitácia Materials Science
Elektromagnetizmus Mechanika pevného telesa Fyzika kondenzovaného stavu Geofyzika
Silná interakcia hmotných objektov Mechanika tekutín Atómová fyzika Biofyzika
Slabá interakcia hmotných objektov Akustika Jadrová fyzika Nanotechnology;
Gravitácia Optika (odbor) Fyzika častíc  
Entropia   Plazma (fyzika)  

Prispievam od apríla 2008 :) Bývam neďaleko Žiliny. Nemám rád diakritiku a pridávanie slovenských interwiky odkazov. :) Každopádne, snažím sa poprekladať, čo sa dá z Kvantovej fyziky a Astronómie a všetkých pridružených vied .. :) Som administrátorom najväčšej skupiny o fyzike na FB a administrátorom FB stránky Astronómia.

Zaujímavé odkazyUpraviť

Možnosť použiť moju wikistránku na prekladyUpraviť

Pre tých, ktorí majú rozprekladaných viac článkov môžem poskytnúť moju stránku, na ktorej mám nainštalovaný wikisoftware na prekladanie a ukladanie rozrobených článkov. Zaregistrujte si účet ako na wiki a pokojne ju využívajte. Ak máte rozpracovaných viac článkov, tak je to jednoduchšie ako pieskovisko. Stránka je tu http://prepisyaut.xp3.biz/mediawiki/index.php/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka a v prípade otázok ma kontaktujte na mojej redaktorovskej stránke.

Zoznam mojich preložených článkovUpraviť


Udeľujem ti túto Galaxiu za neúnavné preklady v oblasti astrofyziky a kozmológie --Eryn Blaireová (diskusia) 15:48, 27. júl 2013 (UTC)
Slovenský preložený clánok Anglický zdroj
Paradox starého otca en:Grandfather paradox
Informačný paradox čiernych dier 9th May 2012 en:Black hole information paradox
Bekensteinova hranica en:Bekenstein bound
Horizont udalostí en:Event horizon
Termodynamika čiernych dier en:Black hole thermodynamics
Jacob Bekenstein en:Jacob Bekenstein
Alex Filippenko en:Alex Filippenko
Zoznam elementárnych častíc en:List of particles
Diracov fermión en:Dirac fermion
Majoranovský fermión 9th May 2012 en:Majorana fermion
Fyzika častíc en:Particle physics
Fyzikálna jednotka en:Units of measurement
Sústava MKS en:MKS system of units
Sústava MTS en:Metre-tonne-second system of units
Silná interakcia hmotných objektov en:Strong interaction
Základná interakcia en:Fundamental interaction
Fundamentálna častica 27th April 2012 en:Fundamental particle
Fermión 30th April 2012 en:Fermion
Bozón 5th May 2012 en:Boson
Úvod do kvantovej mechaniky 5th November 2012 en:Introduction to quantum mechanics
Subatomárna častica 10th November 2012 en:Subatomic particle
Astrofyzika 24th April 2013 en:Astrophysics
Kozmológia 25th April 2013 en:Cosmology
Vznik a vývoj galaxií 29th April 2013 en:Galaxy formation and evolution
VY Canis Majoris 29th April 2013 en:VY Canis Majoris
Hubblov objem 3rd May 2013 en:Hubble volume
Multiverzum 4th May 2013 en:Multiverse
Max Tegmark 4th May 2013 en:Max Tegmark
Somnath Bharadwaj 4th May 2013 en:Somnath Bharadwaj
Richard C. Tolman 4th May 2013 en:Richard C. Tolman
Vek vesmíru 4th May 2013 en:Age of the universe
Kozmické pozadie gravitačných vĺn 5th May 2013 en:Cosmic gravitational wave background
Chronológia vesmíru 5th May 2013 en:Chronology of the universe
Nukleosyntéza (kozmológia) 10th May 2013 en:Big Bang nucleosynthesis
Kozmické neutrínové pozadie 11th May 2013 en:cosmic neutrino background
Willem de Sitter 11th May 2013 en:Willem de Sitter
Náboženské interpretácie Veľkého tresku 11th May 2013 en:Religious interpretations of the Big Bang theory
BOOMERanG experiment 11th May 2013 en:BOOMERanG experiment
Časová os kozmologických teórií 11th May 2013 en:timeline of cosmological theories
Veľká skupina kvazarov 11th May 2013 en:large quasar group
Vlákna galaxií 11th May 2013 en:galaxy filament
Konečný osud vesmíru 22nd May 2013 en:ultimate fate of the universe
Alan Harvey Guth 29th May 2013 en:Alan Guth
Lambda-CDM model 29th May 2013 en:Lambda-CDM model
Reionizácia 29th May 2013 en:Reionization
Hviezda 24th August 2013 en:Star
Kvazar 17th September 2013 en:Quasar
Objav Kozmického mikrovlnného pozadia 6th May 2014 en:Discovery of cosmic microwave background radiation