Ryšavka krovinná[2] alebo ryšavka obyčajná[3] (Apodemus sylvaticus) je menší hlodavec z čeľade myšovité. Obýva západnú palearktídu a severnú Afriku. Žije na celom Slovensku od nížin po pásmo kosodreviny, výskyt bol doložený na 68,4 % územia.[2]

Ryšavka krovinná
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Apodemus sylvaticus
Linné, 1758
Synonymá
ryšavka obyčajná

Mapa rozšírenia ryšavky krovinnej
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Rozšírenie a početnosť upraviť

Ryšavka krovinná žije v celej Európe, v južnej Škandinávii, nežije vo Fínsku.[2]

Rozšírenie na Slovensku upraviť

Zo 429 mapovacích kvadrátov DFS sa celkovo vyskytla v 295 (68,4 % rozlohy Slovenska)[2] v nadmorských výškach 99 (alúvium Bodrogu – 2 016 m n. m. (Téryho chata, Vysoké Tatry, pravdepodobne sa sem dostali pomocou človeka), nad 1 500 m n. m. ide len ojedinele.[2]

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. IUCN Red list 2017.1. Prístup 25. júna 2017.
  2. a b c d e KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Ladislav Mošanský, Michal Stanko, Peter Fenďa, Ján Krištofík, Vladimíra Hanzelová & Marta Špakulová. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Ryšavka krovinná - Apodemus sylvaticus, s. 164 – 170.
  3. BALÁŽ, Ivan; AMBROS, Michal; TULIS, Filip, et al. Hlodavce a hmyzožravce Slovenska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, fakulta prírodných vied, 2013. ISBN 978-80-558-0437-8. Kapitola Ryšavka krovinná, s. 66 - 67.

Iné projekty upraviť