Tisíc a jedna noc (perz. هزار و یک شبHazár-o Jak Šab, arab. ألف ليلة وليلة ’Alf lajla wa-lajla) je stredoveká arabská anonymná zbierka ľudových rozprávok, bájok, anekdot a ďalších príbehov, ktorá vznikala približne od 7. do 16. storočia a ktorá podáva verný obraz spoločenských pomerov, mravov a zvyklostí vtedajšieho arabského sveta.

Arabský rukopis zbierky Tisíc a jedna noc

Vznik zbierky

upraviť

Najstaršia časť zbierky má indický pôvod. Ide o rámcový príbeh celej zbierky, t. j. rozprávanie o múdrej Šahrazád (=Šeherezáda) a krutom kráľovi Šahrijárovi, ako aj niekoľko ďalších rozprávok a bájok. Za vlády perzskej dynastie Sásánovcov (224-651) sa dostalo toto rozprávanie do Perzie a bolo tu obohatené o ďalšie príbehy (indický a perzský originál sa však nezachoval). Do arabčiny bola zbierka preložená koncom 7. storočia, keď si Arabi Perziu podrobili a urobili z nej súčasť svojho kalifátu. Od 7. do 13. storočia Arabi zbierku podstatne rozšírili. Vznikli celé cykly nových rozprávaní o abbásovských kalifoch, najmä o Harúnovi ar-Rašídovi, množstvo milostných a cestopisných príbehov a desiatky krátkych anekdot. Do zbierky pribudli aj zvyšky starých mezopotámskych mýtov, grécke, byzantské a židovské námety. Veľkú inšpiráciu ponúkala aj klasická arabská próza a dejepisná literatúra, cestopisy a zbierky poučných a mravopisných príbehov. V zbierke sa často hovorí o astronómii, astrológii a iných vedách, existuje v nej mnoho odkazov na Korán, často sa spomína Alláh a jeho prorok Mohamed aj nepriateľstvo medzi kresťanmi a moslimami.

Dobytie Bagdadu Mongolmi v roku 1258 znamenalo koniec abbásovskej ríše. Abbásovci si však udržali funkciu duchovnej hlavy islamu ešte v rokoch 12611517 v Egypte pod vládou Mamelukov. Tak sa zbierka dostala do egyptskej Káhiry, kde sa ďalej rozvíjala. V roku 1279 sa zbierka dočkala svojho prvého arabského vydania. Svoju terajšiu podobu však získala až koncom 16. storočia.

Najznámejšie preklady

upraviť

Na konci 17. storočia objavil francúzsky orientalista a archeológ Antoine Galland v Parížskej kráľovskej knižnici arabský rukopis tejto vtedy ešte v Európe neznámej zbierky (rukopis do knižnice priniesol z Egypta pravdepodobne nejaký francúzsky diplomat). Galland preložil dielo do francúzštiny a vydal ho v rokoch 17041717 pod názvom Les Mille et une nuits, contes arabes traduits en français (Tisíc a jedna noc, arabské rozprávky preložené do francúzštiny). Zbierka mala obrovský úspech a podľa Gallandovho prekladu vznikali preklady aj do ďalších európskych jazykov. Prvý kompletný preklad do nemčiny pochádza z rokov 1837-1841 a je od nemeckého orientalistu Gustava Weila. Najlepší anglický preklad je The Book of the Thousand Nights and a Night (Kniha Tisíc a jednej noci) z rokov 18821885 od sira Richarda Francisa Burtona. V anglickom prostredí je však zbierka známa pod názvom The Arabian Nights (Arabské noci) podľa skráteného prekladu Andrewa Langa z roku 1898. Do češtiny zbierku kompletne preložil orientalista Felix Tauer v rokoch 19281934. Do slovenčiny ju preložil arabista Ján Pauliny. Pod názvom Tisíc a jedna noc vyšli v rokoch 19872010; ide o preklad celého originálu v 7 zväzkoch. Ako podklad slúžilo najcelistvejšie štvorzväzkové tzv. 2. kalkatské vydanie z rokov 1839 až 1842. Pri preklade sa prekladateľ opieral aj o staršie dvojzväzkové vydanie.

Rámcový príbeh

upraviť

Všetky rozprávky a príbehy Tisíc a jednej noci sú rozprávané v priebehu tzv. rámcového príbehu, ktorého hlavnými postavami sú kráľ Šahriár a dievča Šahrazád. Kráľa kedysi oklamala jeho manželka, ktorá sa v dobe jeho neprítomnosti milovala so svojimi otrokmi. Keď sa to dozvedel, nechal ju aj otrokov popraviť a zanevrel na ženy, o ktorých bol presvedčený, že žiadna z nich nevydrží byť v manželstve verná. Oženil sa preto každý deň s jednou pannou, strávil s ňou noc a ráno ju dal popraviť. Po troch rokoch nezostalo v jeho meste žiadne dievča, s ktorým by sa mohol ešte oženiť. Keď Šahrijár prikázal svojmu vezírovi, Šahrazádinmu otcovi, aby mu priviedol ďalšiu dievčinu, márne a so strachom z kráľa blúdil mestom. Keď prišiel domov, jeho dcéra videla, že má starosti. Otec jej všetko porozprával a ona sa ponúkla, že sa stane ďalšou kráľovou ženou. Jej otec s tým nesúhlasil, ale Šahrazád sa nedala odradiť. Požiadal však svoju sestru, nech jej menom požiada kráľa, či mu môže večer rozprávať príbeh. Šahrijár súhlasil, a tak Šahrazád rozprávala kráľovi počas tisíc a jednej noci príbehy, ktoré boli tak dlhé, že nikdy neskončili na svitaní. Pritom, kráľ bol vždy zvedavý na pokračovanie. Keď Šahrazád svoje rozprávanie, počas ktorého porodila kráľovi troch synov, dokončila, nechal ju Šahrijár pre jej múdrosť, vernosť a lásku k nemu nažive.

Najrozsiahlejšie a literárne najhodnotnejšie časti knihy sú rozprávkové príbehy s množstvom nadprirodzených bytostí, čarodejných predmetov, kúziel a zaklínadiel. Ďalšiu veľkú časť tvoria dobrodružné, cestopisné a rytierske príbehy. Anekdoty, bájky a mravopisné rozprávania bývajú väčšinou zakomponované do väčších celkov.

Rozprávky v Tisíc a jednej noci

upraviť

Nasledujúce rozprávky sa nachádzajú v 2. kalkatskom vydaní Tisíc a jednej noci, ktoré je najúplnejšie a slúžilo ako základ aj pre český a slovenský preklad.

Rozprávanie o kráľovi Šahrijárovi a jeho bratovi (rámcový príbeh)

  • Rozprávanie o somárovi a býkovi
 • Rozprávanie o kupcovi a džinovi (1 – 3)
  • Príbeh prvého starca
  • Príbeh druhého starca
  • Príbeh tretieho starca
 • Rozprávanie o rybárovi a duchovi (3 – 9)
  • Rozprávanie o vezírovi kráľa Júnána
  • Rozprávanie o kráľovi Sindibádovi
  • Rozprávanie o nestatočnom vezírovi
  • Príbeh skameneného princa
 • Rozprávanie o nosičovi a troch devách (9 – 19)
  • Rozprávanie prvého žobravého mnícha
  • Rozprávanie druhého žobravého mnícha
  • * Rozprávanie o žičlivom a nežičlivom susedovi
  • Rozprávanie tretieho žobravého mnícha
  • Príbeh najstaršej devy
  • Príbeh vrátničky
 • Rozprávanie o troch jabĺčkách (19 – 24)
  • Rozprávanie o dvoch bratoch vezíroch, Núraddínovi a Šamsaddínovi
 • Rozprávanie o krajčírovi, hrbáčovi, židovi, správcovi a kresťanovi (24 – 34)
  • Rozprávanie kresťana priekupníka
  • Rozprávanie správcu
  • Rozprávanie žida lekára
  • Krajčírovo Rozprávanie
  • * Holičovo Rozprávanie
  • * Príbeh prvého holičovho syna
  • * Príbeh druhého holičovho syna
  • * Príbeh tretieho holičovho syna
  • * Príbeh štvrtého holičovho syna
  • * Príbeh piateho holičovho syna
  • * Príbeh šiesteho holičovho syna
  • Koniec krajčírovho rozprávania
 • Rozprávanie o Núraddínovi 'Alím a Anísaldžalíse (34 - 38)
 • Rozprávanie o Gánimovi a Kútalkulúbe (38 – 45)
  • Rozprávanie eunucha Buchajta
  • Rozprávanie eunucha Káfúra
 • Rozprávanie o Kráľovi 'Umarovi ibn an-Nu'mánovi a jeho synoch Šarrkánovi a Dau'almakánovi (45 – 145)
  • Rozprávanie o Tádžalmulúkovi a Princeznej Dunjá
  • Rozprávanie o 'Azízovi a 'Azíze
  • Rozprávanie o mládencovi, požívačovi hašiša
  • Rozprávanie beduína Hammáda
 • Rozprávanie o zvieratách a človeku (146 – 148)
 • Rozprávanie o pustovníkovi a holuboch (148)
 • Rozprávanie o nábožnom pastierovi (148)
 • Rozprávanie o vodnom vtákovi a korytnačke (148)
 • Rozprávanie o vlkovi a líške (148 – 150)
  • Príbeh sokola s jarabicou
 • Rozprávanie o myši a lasici (150)
 • Rozprávanie o havranovi a mačke (150)
 • Rozprávanie o líške a havranovi (150 – 152)
  • Rozprávanie o blche a myši
  • Príbeh sokola s dravými vtákmi
  • Rozprávanie o vrabcovi a orlovi
 • Rozprávanie o ježovi a hrdličke (152)
  • Rozprávanie o kupcovi a dvoch klamároch
 • Rozprávanie o zlodejovi a opici (152)
  • Rozprávanie o hlúpom tkáčovi
 • Rozprávanie o pávovi a vrabcovi (152)
 • Rozprávanie o 'Alím ibn Bakkárovi a Šamsanaháre (153 – 169)
 • Rozprávanie o Kamarazzamánovi, jeho manželkách Budúre a Hajátannufúse a o jeho synoch al-Amdžadovi a al-As'adovi (170 – 249)
  • Rozprávanie o Ni'movi a jeho otrokyni Nu'me
 • Rozprávanie o 'Alá'addínovi Abú š-Šámátovi (249 – 270)
 • Rozprávanie o veľkodušnosti Hátima at-Tá'ího (270)
 • Príhoda Ma'na ibn Zá'idu s troma dievčatami (270 – 271)
 • Príhoda Ma'na ibn Zá'idu s človekom, čo mu priniesol uhorky (271)
 • Rozprávanie o meste Labtíte (271 – 272)
 • Príbeh kalifa Hišáma ibn 'Abdalmalika s beduínskym chlapcom (272)
 • Príbeh Ibráhíma ibn al-Mahdího s kalifom al-Ma'múnom (272 – 275)
 • Rozprávanie o stĺpovom meste Irame Zátal'Imáde (275 – 279)
 • Rozprávanie Isháka al-Mausilího o sobáši kalifa al-Ma'múna s Chadžídou, dcérou al-Hasana ibn Sahla (279 – 282)
 • Rozprávanie o čističovi na bitúnku a vznešenej panej (282 – 285)
 • Rozprávanie o kalifovi Hárúnovi ar-Rašídovi a nepravom kalifovi (285 – 294)
 • Príbeh Peržana 'Alího s bezočivým Kurdom (294 – 296)
 • Rozprávanie o kalifovi Hárúnovi ar-Rašídovi, sudcovi Júsufovi a krásnej otrokyni (296 – 297)
 • Rozprávanie o Chálidovi ibn 'Abdalláhovi a zaľúbenom mládencovi (297 – 299)
 • Rozprávanie o veľkodušnosti Dža'fara Barmakovca k predavačovi bôbu (299)
 • Rozprávanie o Abú Muhammadovi leňochovi (299 – 305)
 • Rozprávanie o veľkodušnosti Jahju ibn Chálida k Mansúrovi (305 – 306)
 • Rozprávanie o veľkodušnosti Jahju ibn Chálida k falšovateľovi jeho listu (306 – 307)
 • Rozprávanie o kalifovi al-Ma'múnovi a učenom doktorovi práv, ktorý odmietol piť víno (307 – 308
 • Rozprávanie o 'Alím Šárovi a jeho otrokyni Zumurrude (308 – 327)
 • Príbeh Džubajra ibn 'Umajra aš-Šajbáního s Princeznou Budúrou (327 – 334)
 • Rozprávanie o Jámanskom mužovi a jeho šiestich otrokyniach (334 – 338)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s otrokyňou a abú Nuvásom (338 – 340)
 • Príbeh chudobného muža so psom jednoho boháča (340 – 341)
 • Príbeh vojaka so zlodejom (341 – 342)
 • Príbeh Kalifa al-Malika an-Násira s tromi veliteľmi polície (342 – 344)
  • Príbeh veliteľa polície z Káhiry
  • Príbeh veliteľa polície z Búlaku
  • Príbeh veliteľa polície zo Starej Káhiry
 • Príbeh Zmenára so zlodejom (344 – 345)
 • Príbeh Alá'addína, veliteľa polície v Kúse s lupičom (345 – 346)
 • Rozprávanie o sobáši Ibráhíma ibn al-Mahdího so sestrou jednoho kupca (346 – 347)
 • Príbeh ženy, ktorá dala almužnu žobrákovi (347 – 348)
 • Príbeh zbožného mužo zo synov Isrá'ílových (348 – 349)
 • Príbeh Abú Hassána az-Zijádího s Churásánčanom a kalifom al-Ma'múnom (349 – 351)
 • Príbeh muža, ktorému jeho priateľ pomohol v tiesni (351)
 • Príbeh muža z Bagdadu, ktorý mal vo svojom dome poklad (351 – 352)
 • Príbeh kalifa al-Mutavakkila s jeho otrokyňou Mahbúbou (352 – 353)
 • Príbeh Mäsiara Vardána (353 – 355))
 • Príbeh mladého mäsiara s kráľovskou dcérou a jej opičiakom (355 – 357)
 • Rozprávanie o ebenovom koni (357 – 371)
 • Rozprávanie o Unsalvudžúdovi a al-Vardfilakmáne (371 – 381)
 • Príbeh Abú Nuvása s tromi chlapcami a kalifom Hárúnom ar-Rašídom (381 – 383)
 • Príbeh zchudobneného muža, ktorý predal svoju otrokyňu (383)
 • Príbeh dvoch milencov z kmeňa 'Udhra (383 – 384)
 • Príbeh Badraddína, vezíra Jamanského s mužom, ktorý sa zaľúbil do jeho brata (384)
 • Príbeh dvoch milencov v škole (384 – 385)
 • Príbeh al-Mutalammisa s jeho manželkou Umajmou (385)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s princeznou Zubajdou a Abú Nuvásom (385 – 386)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s otrokyňou a tromi básnikmi (386)
 • Príbeh 'Á'iši, Talhovej dcéry s Mus'sabom ibn az-Zubajrom (386 – 387)
 • Príbeh Abu-l-Asvada so škuľavou otrokyňou (387)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s dvoma otrokyňami – medinskou a kúfskou (387)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar Rašída s troma otrokyňami – mekskou, medinskou a irackou (387)
 • Príbeh mlynárovej manželky, ktorá zahynula kvôli pokladu, o ktorom povedala susedovi (387 – 388)
 • Príbeh obmedzenca so zlodejom, ktorý mu ukradol osla (388)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s princeznou Zubajdou a sudcom Abú Júsufom (388 – 389)
 • Príbeh Kalifa al-Hákima-biamrilláha s kupcom (389)
 • Príbeh kráľa Anúšarvána s dedinským dievčaľom (389 – 390)
 • Príbeh manželky bucharského zlatníka s roznášačom vody (390 – 391)
 • Príbeh kráľa Chusraua a jeho ženy Šíríny s rybárom (391)
 • Príbeh Jahju ibn Chálida Barmakovca s cudzím mužom (391 – 392)
 • Príbeh al-Amína s Dža'farom ibn Músom al Hádím vo veci otrokyne al-Badralkabíry (392)
 • Príbeh Sa'ída ibn Sálima al-Báhilího s Barmakovcami al-Fadlem a Dža'farom (392 – 393)
 • Príbeh muža, ktorého prekabátila jeho manželka (393 – 394)
 • Príbeh zbožnej ženy zo synov Isrá'ílových, ktorú krivo obvinili dvaja starci (394)
 • Príbeh Dža'fara Barmakovca s beduínom (394 – 395)
 • Príbeh kalifa 'Umara ibn al-Chattába s beduínskym chlapcom (395 – 397)
 • Rozprávanie o pyramídach (397 – 398)
 • Príbeh kupca so zlodejom (398 – 399)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s eunuchom Masrúrom a Ibn al-Káribím (399 – 401)
 • Príbeh zbožného syna kalifa Hárúna ar-Rašída (401 – 402)
 • Príbeh učiteľa, ktorý sa zaľúbil do neznámej ženy (402 – 403)
 • Príbeh bláznivého učiteľa (403)
 • Príbeh učiteľa, ktorý nevedel čítať (403 – 404)
 • Príbeh počestnej ženy s kráľom (404)
 • Rozprávanie Abdarrahmána al-Maghribího o vajci vtáka Ruchcha (404 – 405)
 • Rozprávanie o sobáši 'Adího ibn Zajd s Hindou, dcérou kráľa an-Nu'mána ibn al-Mundhira (405 – 407)
 • Príbeh Di'bila al-Chuzá'ího s dievčaťom a Moslimom ibn al-Valídom (407)
 • Príbeh Isháka ibn Ibráhíma al-Mausilího so speváčkou (407 – 409)
 • Príbeh troch milencov (409 – 410)
 • Príbeh dvoch milencov z kmeňa Taiji' (410 – 411)
 • Rozprávanie al-Mubarrada o šialencovi v Hizkilovom kláštore (411 – 412)
 • Rozprávanie Abú Bakra Muhammada al-Anbárího o mníchoch, ktorí sa stali Moslimami (412 – 414)
 • Príbeh Abú 'Ísu ibn ar-Rašída s Kurratal'ainou (414 – 419)
 • Rozprávanie o diskusii o prednostiach pohlaví (419 – 423)
 • Príbeh Abú Suvaida so starenou (423 – 424)
 • Príbeh 'Alího ibn Muhammada s otrokyňou Mu'nisou (424)
 • Rozprávanie o spore dvoch žien ohľadom ich milencov (424)
 • Rozprávanie o kupcovi 'Alím Káhirskom (424 – 434)
 • Príbeh pútnika so starenou bývajúcou na púšti (434 – 436)
 • Rozprávanie o otrokyni Tavaddude (436 – 462)
 • Rozprávanie o anjelovi smrti, ktorý vzal ducha pyšného kráľa a zbožného muža (462)
 • Rozprávanie o anjelovi smrti a bohaom kráľovi (462 – 463)
 • Rozprávanie o anjelovi smrti a krutom kráľovi zo synov Isrá'ílových (463 – 464)
 • Rozprávanie o Iskandarovi Dhulkarnajnovi, ktorý sa stretol s chudobným kráľom (464)
 • Rozprávanie o spravodlivom kráľovi Anúšarvánovi, ktorý zisťoval blahobyt vo svojom kráľovstve (464 – 465)
 • Rozprávanie o jednom sudcovi zo synov Isrá'ílových a o jeho cudnej manželke (465 – 466)
 • Príbeh pútničky, ktorá stroskotala na lodi (466 – 467)
 • Rozprávanie o zbožnom čiernom otrokovi (467 – 468)
 • Rozprávanie o zbožnom mužovi zo synov Isrá'ílových a jeho manželke (468 – 470)
 • Rozprávanie o väzňovi, ktorého Boh oslobodil z väzenia (470 - 471)
 • Rozprávanie o kováčovi, ktorému neubližoval oheň (471 – 473)
 • Rozprávanie o zbožnom mužovi zo synov Isrá'ílových a jeho oblaku ((473 – 474)
 • Rozprávanie o zajatom Moslimovi a kresťanskom dievčati (474 – 477)
 • Príbeh Ibráhíma al-Chauvása s kresťanskou kráľovskou dcérou (477 – 478)
 • Rozprávanie o prorokovi, ktorému Boh ukázal svoje spravodlivé riadenie (478 – 479)
 • Rozprávanie o prievozníkovi a svätcovi (479)
 • Rozprávanie o odmene zbožného muža zo synov Isrá'ílových, ktorý zachoval prikázanie svojho otca (479 – 481)
 • Rozprávanie o Abú Dža'farovi malomocnom (481 – 482)
 • Rozprávanie o Hásibovi Karímaddínovi a kráľovnej hadov (482 – 536)
  • Rozprávanie kráľovnej hadov o Bulúkijových príbehoch
  • Rozprávanie o Džanšáhovi
 • Rozprávanie o Sindibádovi námorníkovi (536 – 566)
  • Rozprávanie o prvej ceste
  • Rozprávanie o druhej ceste
  • Rozprávanie o tretej ceste
  • Rozprávanie o štvrtej ceste
  • Rozprávanie o piatej ceste
  • Rozprávanie o šiestej ceste
  • Rozprávanie o siedmej ceste
 • Rozprávanie o Sulajmánovych fľašiach a Medenom meste (566 – 578)
 • Rozprávanie o siedmich vezíroch (578 – 606)
 • Rozprávanie o Džaudarovi a jeho dvoch bratoch (606 – 624)
 • Rozprávanie o 'Adžíbovi a Gharíbovi (624 – 680)
 • Rozprávanie o 'Utbovi a Raiji (680 – 681)
 • Príbeh Hindy dcéry an-Nu'mánovej s al-Hadždžádžom (681 – 682)
 • Príbeh Chuzajmu ibn Bišr s 'Ikrimom al-Faijádom ar-Rabaím (682 – 684)
 • Príbeh Júnusa al-Kátiba s al-Valídom ibn Jazídom (684 – 685)
 • Príbeh kalifa Hárúna ar-Rašída s beduínskym dievčaťom (685 – 686)
 • Príbeh al-Asmaího s tromi dievčatami (686 – 687)
 • Príbeh Abú Isháka Ibráhíma al-Mausilího s Abú Murrom (687 – 688)
 • Rozprávanie Džamíla ibn Ma'mar o milencoch z kmeňa 'Udhra (688 – 691)
 • Príbeh Kráľa Mu'áviju s kočovným Arabom a jeho manželkou (691 – 693)
 • Rozprávanie o dvoch milencoch z Basry (693 – 695)
 • Príbeh Isháka Ibráhíma ibn al-Mausilího s Iblísom (695 – 696)
 • Rozprávanie Ibráhíma Abú Isháka o dvoch milencoch z Mediny (696 – 697)
 • Príbeh vezíra Abú 'Amira ibn Marván s kalifom al-Malikom an-Násirom (697 – 698)
 • Rozprávanie o ľstivej Dalíle (698 – 719)
  • Rozprávanie o 'Alím az-Zajbakovi z Káhiry
 • Rozprávanie o Ardašírovi a Hajátannufúse (719 – 738)
 • Rozprávanie o Džullanare morskej a Badrbásinovi (738 – 756)
 • Rozprávanie o kráľovi Muhammadovi ibn Sabá'ikovi a kupcovi Hasanovi (756 – 778)
  • Rozprávanie o Sajfalmulúkovi a Badí'ataldžamáre
 • Rozprávanie o Hasanovi z Basry (778 – 831)
 • Rozprávanie o rybárovi – kalifovi (831 – 845)
 • Rozprávanie o Masrúrovi a Zajnalmavásife (845 – 863)
 • Rozprávanie o Núraddínovi a Marjame remenárke (863 – 894)
 • Rozprávanie Sa'ídskeho muža o jeho príbehu s franskou ženou (894 – 896)
 • Príbeh mladého bagdadského muža a jeho otrokyne (896 – 899)
 • Rozprávanie o kráľovi Džalí'ádovi a jeho vezírovi Šimásovi (899 – 930)
 • Rozprávanie o farbiarovi Abú Kirovi a holičovi Abú Sirovi (930 – 940)
 • Rozprávanie o 'Abdalláhovi pozemskom a 'Abdalláhovi Morskom (940 – 946)
 • Rozprávanie o kalifovi Hárúnovi ar-Rašídovi a Abu-l-Hasanovi z Ománu (946 – 952)
 • Rozprávanie o Ibráhímovi a Džamíle (952 – 959)
 • Rozprávanie o Abu-l-Hasanovi z Churásánu (959 – 963)
 • Rozprávanie o Kamarazzamánovi a klenotníkovej manželke (963 – 978)
 • Rozprávanie o 'Abdalláhovi ibn Fádilovi a jeho bratoch (978 – 989)
 • Rozprávanie o Príštipkárovi Ma'rúfovi (989 - 1001)

V tomto vydaní Tisíc a jednej noci sa nenachádzajú dve známe rozprávky: Rozprávanie o Alá'addínovi a čarovnej lampe a Rozprávanie o 'Alí Babovi a štyridsiatich zbojníkoch, ktoré sa nachádzajú v iných vydaniach.

Iné projekty

upraviť