Vinylchlorid

chemická zlúčenina

Vinylchlorid (systematický názov: chlóretén) je dôležitá priemyslová látka používaná predovšetkým pri výrobe jeho polyméru, polyvinylchloridu (PVC). Vinylchlorid je jedovatý, pri izbovej teplote bezfarebný plyn, nasladlej vône.

Vinylchlorid
Vinylchlorid
Vinylchlorid
Vinylchlorid
Vinylchlorid
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH2CHCl
Synonymá chlóretén
Vzhľad bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 62,498 g/mol
Teplota topenia -154 °C
Teplota varu -13 °C
Hustota 0,91 g/cm3
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Bezpečnosť
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Mimoriadne horľavá látka
Jed
(T)
Mimoriadne
horľavá
(F+)
Ďalšie informácie
Číslo CAS 75-01-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vzniká zo zvyšku eténu (C2H4). Zvyškový radikál C2H3 sa nazýva vinyl. Reakciu s chlórom vzniká vinylchlorid, ktorého polymerizáciou sa vyrába polyvinylchlorid.

Vinylchlorid tlmí centrálnu nervovú sústavu. Jeho inhalácia má podobné účinky ako intoxikácia alkoholom: bolesti hlavy, závraty, poruchy koordinácie, v niektorých prípadoch môže viesť aj k halucináciam, bezvedomiu a smrti spôsobenou zastavením dychu.

Podľa klasifikácie americkej agentúry pre životné prostredie (US Environmental Protecion Agency) je vinylchlorid mutagén a ľudský karcinogén[1], ktorý spôsobuje špecifický druh rakoviny pečene, tzv. angiosarkom. Chemický priemysel mnoho rokov zatajoval pred verejnosťou informácie o rakovinotvornosti vinylchloridu.[2] Môže však spôsobovať i ďalšie typy rakoviny, napríklad pľúc, mozgu, lymfatického a krvného systému a centrálnej nervovej sústavy.[3] U laboratórnych zvierat viedlo vystavenie vinylchloridu počas tehotenstva k potratom a vrodeným vadám. Vplyv na ľudskú reprodukciu je neznámy.

Referencie upraviť

  1. Slovenská agentúra životného prostredia[nefunkčný odkaz]
  2. Miroslav Šuta: Rakovina z výroby PVC? Prísne tajné! Archivované 2007-04-28 na Wayback Machine, respekt.cz, 23. apríla 2007 (po česky)
  3. Vinylchlorid Archivované 2007-06-22 na Wayback Machine na stránkach Integrovaného registra znečistenia ČR (po česky)

Externé odkazy upraviť