Blanovce (iné názvy: blanaté, amniota, amnioty, amnióty, vyššie stavovce, stavovce so zárodočnými obalmi, suchozemské stavovce [1] - lat. Amniota ; zriedkavo: plazy - lat. Reptilia [v najširšom zmysle]) sú veľký monofyletický taxón štvornožcov. Blanovce zahŕňajú všetky štvornožce okrem obojživelníkov v tradičnom (teda najširšom) ponímaní; inými slovami: blanovce zahŕňajú všetky stavovce okrem bezblanovcov.

Blanovce

prvý riadok Edaphosaurus a líška; druhý riadok - kobra a byvoliar bielohlavý
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Amniota
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Blanovce sú teda (pri použití tradičnej terminológie) taxón, ktorý tvoria triedy plazy, vtáky a cicavce; i keď treba dodať, že najnovšie sa do blanovcov zaraďuje aj jedna malá podskupina obojživelníkov v tradičnom ponímaní, ktorá sa volá Recumbirostra, a u niektorých autorov aj podskupina obojživelníkov, ktorá sa volá Diadectomorpha (pozri nižšie kapitolu Systematika).

Charakteristika

upraviť

Charakteristické pre ne je to, že ich embryá majú zárodočné obaly (amnión [lat. amnion], seróza [lat. serosa], alantois [lat. allantois]). Blanovce sú suchozemské živočíchy, iba niektoré z nich prešli sekundárne do vodného prostredia.[2][3]

Systematika

upraviť

Zaradenie v systéme

upraviť

Blanovce z vývojového hľadiska patria do obojživelníkov v najširšom zmysle. Napr. Benton 2014 ich konkrétne zaraďuje do skupiny nazývanej nadrad Reptiliomorpha (=†Embolomeri+ †Gephyrostegidae+ †Seymouriamorpha+ †Lepospondyli+ †Diadectomorpha + blanovce). Z tradičných dôvodov a preto, že presná poloha blanovcov v rámci obojživelníkov je sporná, sa však blanovce spravidla zaraďujú oddelene od obojživelníkov. Pri systéme podľa Bentona 2014 by navyše zaradenie blanovcov do Reptiliomorpha logicky znemožnilo použiť pre jednotlivé taxóny blanovcov úroveň „trieda“, ktorá je ale veľmi zaužívaná pre vtáky, cicavce atď.[4]

Vnútorná systematika

upraviť

Súčasný hlavný systém

upraviť

blanovce (Amniota) [zriedkavo nazývané plazy (Reptilia) A; pozri aj Poznámku 1]:[5]

 • plazy (Reptilia) B - toto sú plazy v najčastejšom tradičnom ponímaní; pozri aj Poznámku 1
  • trieda †synapsidy (Synapsida) - u niektorých autorov vrátane taxónu †Diadectomorpha (inak zaraďovaného do obojživelníkov); pozri aj Poznámku 2
  • trieda plazy (Reptilia) C / sauropsidy (Sauropsida) - toto sú plazy v novšom ponímaní; pozri aj Poznámku 1 a 3
 • trieda cicavce (Mammalia) - pozri Poznámku 2
 • trieda vtáky (Aves) - pozri Poznámku 3

Poznámky:

-1. Definícia pojmu plazy a (nezávisle od neho) pojmu sauropsidy je sporná (porov. napr.[6][7]). O rôznych definíciách pojmu plazy pozri článok plazy. Hoci plazy C môžu zahŕňať vtáky (pozri Poznámku 3) a synapsidy môžu zahŕňať cicavce (pozri Poznámku 2), plazy B sú vždy bez vtákov a cicavcov (a ide teda o parafyletický taxón), lebo podstata tradičného ponímania plazov spočíva práve v tom, že vtáky a cicavce sa nechápu ako plazy (najmä preto, lebo vo všeobecnom povedomí sú od plazov značne odlišné).
-2. Cicavce vývojovo patria do synapsíd (konkrétne do cynodontov), preto sa často zaraďujú do synapsíd (to znamená, že synapsidy bez cicavcov sú parafyletický taxón). Z tradičných dôvodov a keďže zaradenie do plazov C by spôsobilo, že nad cicavcami by v systéme bolo veľmi veľa taxónov, sa však bežne zaraďujú tak ako v tomto systéme, teda oddelene.
-3. Vtáky vývojovo patria do plazov C (konkrétne do plazopanvových dinosaurov), preto sa často zaraďujú do plazov C (to znamená, že plazy C bez vtákov sú parafyletický taxón). Z tradičných dôvodov a keďže zaradenie do plazov C by spôsobilo, že nad vtákmi by bolo v systéme veľmi veľa taxónov, sa však bežne zaraďujú tak ako v tomto systéme, teda oddelene.

Iné systémy

upraviť

Iné a najmä staršie systémy blanovcov pozri v článku Systematika stavovcov (najmä prehľad v hornej časti).

Referencie

upraviť
 1. Zdroje slovenských názvov sú prevažne rovnaké ako zdroje názvov uvedené v článku bezblanovce.
 2. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 366.
 3. amniota. In: Malá encyklopédia biológie 1975, S. 32
 4. BENTON, M. J. Vertebrate Palaeontology. 2014
 5. Zdroje tohto systému sú rovnaké ako zdroje uvedené k aktuálnemu systému plazov v článku plazy.
 6. Modesto-Anderson 2004
 7. Merck 2021