Zoznam spišských biskupov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam spišských biskupov obsahuje zoznam diecéznych a pomocných biskupov spolu s kapitulárnymi vikármi a diecéznym administrátorom na biskupskom stolci v Spišskej Kapitule.[1][2][3]

Erb Spišskej diecézy

Vznik Spišskej diecézy

upraviť

Koncom 13. storočia bol spišský prepošt Jakub z Vlkovej (de Farkasfalva) prvýkrát menovaný ad personam titulom spišského biskupa (episcopus Scepusiensis) aj napriek tomu, že k oficiálnemu ustanoveniu samostatného Spišského biskupstva došlo až v roku 1776.[4] Neskôr kráľ Ľudovít I. Veľký spoločne s manželkou a kapitulou požiadal Svätú stolicu o povýšenie Spišského prepoštstva na biskupstvo. K zriadeniu biskupstva však nedošlo. V nasledujúcich storočiach pápeži udelili spišským prepoštom výsady používať biskupskú mitru, berlu a ďalšie insígnie. Myšlienkou zriadenia biskupstva sa zaoberal už ostrihomský arcibiskup Peter Pazmáň.[5] Minimálne od 13. marca 1776 má zmysel hovoriť o spišských biskupoch a biskupstve, ktoré pápež Pius VI. bulou Romanus pontifex aj na základe dekrétu Márie Terézie vyčlenil z Ostrihomského arcibiskupstva. Pripojením územia Liptovskej a Oravskej župy k bývalému Spišskému prepoštstvu vznikla Spišská diecéza.[1]

Obdobie biskupstva od roku 1776 až po súčasnosť

upraviť
Diecézni biskupi
No. Portrét Erb Meno od do Poznámka
1.     Karol Salbeck 16. september 1776 15. jún 1785 titulárny biskup nemesinsky
sedisvakancia 1785 1787 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár Ján Molnár
2.     Ján Anton Révai 7. apríl 1787 9. január 1806 titulárny biskup bacenský
sedisvakancia 1806 1807 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár František Madočáni
3.     Michal Brigido 23. marec 1807 23. jún 1816 v roku 1807 menovaný do úradu ľubľanského arcibiskupa, ktorého sa zriekol a vrátil sa na uprázdnené spišské biskupstvo; používal titul arcibiskup a biskup spišský
sedisvakancia 1816 1819 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár a pomocný biskup Štefan Čech
4.     Ján Ladislav Pyrker 18. apríl 1819 2. október 1820 menovaný za patriarchu Benátok a neskôr za jágerského arcibiskupa
sedisvakancia 1820 1823 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár a kanonik Anton Fridmanský
5.     Jozef Bélik 24. november 1823 † 5. marec 1847 titulárny biskup fariský a almisieniský
sedisvakancia 1847 1848 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár Ján Andujár, ktorého po jeho smrti 16. júla 1847 vystriedal prakticky až do roku 1851 Dominik Biacovský
6.     Vincent Jekelfaluši jún 1848 1849 za spišského biskupa len menovaný, titulárny biskup almijský, pápežský prelát, neskôr odstúpil z funkcie
sedisvakancia 1849 1851 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár Dominik Biacovský
7.     Ladislav Zábojský 25. máj 1851 11. september 1870
sedisvakancia 1870 1871 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár Roman Kežmarský
8.     Jozef Samassa 26. jún 1871 1873 pápežský prelát, neskôr jágerský arcibiskup, kardinál
sedisvakancia 1873 1874 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár Roman Kežmarský
9.     Juraj Čáska 28. február 1874 27. október 1891 pápežský komorník, neskôr kaločský arcibiskup
sedisvakancia 1891 1891 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár František Liptaj
10.     Pavol Smrečáni 1. december 1891 1903 neskôr veľkovaradísnky biskup
sedisvakancia 1903 1904 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár kanonik Ferdinand Ferček
11.     Alexander Párvy 6. apríl 1904 24. marec 1919 titulárny biskup karparský
sedisvakancia 1919 1920 biskupstvo spravoval zvolený kapitulárny vikár a hnilecký farár Štefan Mišík, ktorého po jeho smrti vystriedal Marián Blaha, neskorší banskobystrický biskup
12.     Ján Vojtaššák 13. november 1920 4. august 1965 od roku 1950 až do konca jeho života bol komunistickým režimom zbavený vedením Spišskej diecézy
sedes impedita
(hatený stolec)
1950 1989 diecézu v tomto období spravovali kapitulní vikári; najprv komunistickým režimom dosadený Andrej Scheffer (1950 – 1968), neskôr bol zvolený a schválený Jozef Ligoš (1968 – 1973) a posledným kapitulným vikárom bol Štefan Garaj (1973 – 1989)
13.     František Tondra 26. júl 1989 2011 odstúpil z funkcie po dovŕšení kánonického veku
14.   Štefan Sečka 4. august 2011 28. október 2020 titulárny biskup Sita
sedisvakancia 29. október 2020 21. október 2023 diecézu spravoval diecézny administrátor Ján Kuboš, pomocný biskup, ktorý bol 29. októbra 2020 zvolený zborom konzultorov.
15.     František Trstenský 21. október 2023
Pomocní biskupi
No. Portrét Erb Meno od do Poznámka
1.   Štefan Čech 15. máj 1815 12. máj 1819 titulárny biskup belehradský a smederevský, neskôr košický biskup
2.   Martin Kheberich 20. február 1916 29. apríl 1951 titulárny biskup sabratský
3. Štefan Barnáš 5. november 1949 19. apríl 1964 titulárny biskup z Connany
4.   Štefan Sečka 27. júl 2002 10. september 2011 menovaný za diecézneho biskupa
5.     Andrej Imrich 11. júl 1992 15. október 2015 titulárny biskup de Castello Tituliano, odstúpil z funkcie po dovŕšení kánonického veku
6.     Ján Kuboš 25. marec 2020 súčasnosť titulárny biskup Quiza, od 29. októbra 2020 do 21. októbra 2023 aj diecézny administrátor

Referencie

upraviť
  1. a b Spišskí biskupi v histórií In: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie [online]. Spišské Podhradie: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, [cit. 2023-05-13]. Dostupné online.
  2. Vladimír Olejník. Zoznam prelátov spojených s dejinami Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. In: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. Ed. Magdaléna Janovská, Vladimír Olejník. Spišské Podhradie, Levoča : Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Štúdio J+J, 2017. ISBN 978-80-971341-5-0. S. 358 – 360.
  3. FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. Praha, Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 1997. ISBN 80-7185-118-3. S. 254 – 255. (po česky)
  4. SROKA, Stanisław Andrzej. Epizódy z dejín Spiša a Šariša v neskorom stredoveku. Kraków : Homini, 2001. ISBN 83-87933-86-4. S. 26.
  5. Jozef Špirko. Začiatky Spišského biskupstva. Snahy v minulosti o jeho utvorenie. In: Mons sancti Martini. Vrch svätého Martina. Sborník z príležitosti sedemdesiatky J. E. Msgr. Jána Vojtašáka, biskupa spišského. Ed. Peter Galan. Ružomberok : LEV, 1947. S. 37 – 50.

Literatúra

upraviť
  • ZUBKO, Peter. Spišskí biskupi. 2. preprac. dopl. vyd. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008. 67 s. ISBN 978-80-89138-97-5.
  • TYROL, Anton; OLEJNÍK, Vladimír. Vznik biskupstva, osobnosti a najnovšie udalosti. Zväzok IV. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2021. 228 s. (Duchovné a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly.) ISBN 978-80-561-0839-0.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť