Acetonitril

chemická zlúčenina

Acetonitril (iné názvy: metylkyanid) je bezfarebná jedovatá kvapalina so zápachom podobným éteru. Je dobre rozpustná vo vode, má nízku teplotu varu (82 °C) a je ľahko zápalná.

Vzorec acetonitrilu

VýrobaUpraviť

PoužitieUpraviť

Je medziproduktom organických syntéz a využíva sa predovšetkým ako rozpúšťadlo.

ZdrojUpraviť