Bulletin (výslovnosť: [bültén/en];[1] franc. bulletin – vestník, [úradná] správa)[pozn 1] je druh časopisu, ktorý slúži ako oficiálny vestník organizácie, odbornej alebo vedeckej inštitúcie, obchodnej spoločnosti, podujatia a pod. Obsahuje správy o činnosti vydavateľa, predovšetkým správy úradného charakteru, pričom je zvyčajne určený pre vnútornú potrebu, resp. pre vymedzený okruh záujemcov (odborníkov, vedcov, akcionárov, účastníkov podujatia a pod.).[5][6][7]

Appleton's Literary Bulletin (na obrázku: roč. 1, č. 4, marec 1882) bol bulletin publikovaný v New York City s mesačnou periodicitou, obsahujúci informácie o novovydaných knihách

V minulosti bol rozmnožovaný spravidla cyklostylom,[6] dnes je však často vydávaný (aj výlučne) v elektronickej podobe na internetových stránkach alebo rozosielaní prostredníctvom mailing listu. Môže byť taktiež vydávaný pravidelne alebo príležitostne na informovanie novinárov o činnosti vydavateľa (najmä politickej, spoločenskej či hospodárskej organizácie alebo štátnej inštitúcie), resp. o konkrétnom podujatí alebo problematike.[6]

V prípade bulletinov vydávaných tlačovým strediskom organizátora podujatia ide predovšetkým o turnajový bulletin, ktorý obsahuje súhrn správ zo športového podujatia. Divadelný bulletin obsahuje základné informácie o divadelnej hre, jej autorovi a tvorcoch inscenácie. Policajný bulletin je súbor denných správ polície.[8]

Výraz bulletin môže tiež označovať samotnú aktuálnu oficiálnu správu, najmä dennú správu,[8] resp. ich stručný prehľad.[3][9]

Slovenčina upraviť

Príklady bulletinov vydávaných v slovenčine (v zátvorke uvedený ich vydavateľ a ďalšie údaje):

 • Bulletin slovenskej advokácie (Slovenská advokátska komora, vydávaný od roku 1994, ISSN 1335-1079)[10]
 • Mesačný bulletin NBS (Národná banka Slovenska, vydávaný len elektoronicky, so štatistickou XML prílohou, ISSN 1337-9496)[11]
 • Microsoft .NET bulletin (Microsoft Corporation, e-mailový bulletin o architektúre a vývoji aplikácií pre platformu Microsoft pre vývojárov, softvérových architektov a IT odborníkov, vydávaný raz mesačne)[12]

Poznámky upraviť

 1. Od starofranc. bulle, od tal. bolletino, čo je dvojnásobné deminutívum od bolla (listina, pečať), odvodené zo str. lat. bulla,[2][3] t. j. označenie pápežskej buly (pôvodne: bublina; vypuklá ozdoba → vypuklá pečať)[4]

Referencie upraviť

 1. Kráľ, Ábel (2009), Pravidlá slovenskej výslovnosti (2. vyd.), Martin: Matica slovenská, str. 130, ISBN 9788070909072 
 2. Rejzek, Jiří (2001), „bulletin“, Český etymologický slovník, Voznice: Leda, str. 97-98, ISBN 8085927853 
 3. a b „bulletin“, Collins English Dictionary : Complete and Unabridged (6. vyd.), Glasgow: Collins, 2003, ISBN 0007109830 
 4. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef (1955), „bulla“, Latinsko-český slovník, 1. (A – K), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 164, OCLC 247199643 
 5. Serafínová, Danuša et al. (1989), „bulletin“, Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky, Bratislava: Alfa, str. 28, ISBN 800500107X 
 6. a b c Jacz, Ľudovít, ed. (1982), „bulletin“, Malá encyklopédia žurnalistiky, Bratislava: Obzor, str. 54, OCLC 755139426 
 7. Petráčková, Věra; Klaus, Jiří, edi. (2005), „bulletin“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ISBN 8010003816 
 8. a b Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bulletin“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: Veda, ISBN 8022409324 
 9. „Bul­le­tin“, Duden, deutsches Universalwörterbuch, [Mannheim]: Bibliographisches Institut, 2014, OCLC 166322547 
 10. Počet čísiel v ročníku, formát, vzhľad a náklad bulletinu“, Bulletin slovenskej advokácie 20 (mimoriadne): 17, 2014, ISSN 1335-1079, http://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/archiv/proxy/list/formular/rows/427/attr/name/preview 
 11. Mesačný bulletin NBS, Bratislava: Národná banka Slovenska, 2014, http://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-nbs/mesacny-bulletin-nbs, dost. 2014-11-24 
 12. Microsoft .NET bulletin, Microsoft Corporation, 2014, http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727757.aspx, dost. 2014-11-24