Daniel Šmihula

Doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula PhD. Dr.iur. (* 27. apríl 1972, Bratislava) je slovenský právnik, politológ, novinár a spisovateľ.

Daniel Šmihula
slovenský právnik a politológ
Narodenie27. apríl 1972 (50 rokov)
Bratislava, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

Absolvent Lekárskej (1996) a Právnickej fakulty (2001) Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1998 – 2001 študent a štipendista Výberového vzdelávacieho spolku (medzinárodné vzťahy). V roku 2002 získal doktorát (JUDr.) na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v oblasti medzinárodného práva.

V rokoch 2001 – 2004 doktorand Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (teória politiky, PhD.). V rokoch 2002 – 2008 postgraduálny študent Právnickej fakulty Viedenskej univerzity (európske a medzinárodné právo, Doctor iuris). V roku 2014 sa stal docentom v odbore teória a dejiny štátu a práva.

Od roku 2002 pôsobenie v štátnej správe a diplomacii (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), na Ústave politických vied SAV (2001-2011) a postupne viacerých univerzitách (Právnická fakulta UK v Bratislave, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Akadémia Policajného zboru). Člen spoločnosti Mensa.

Otcom Daniela Šmihulu je novinár Vladimír Šmihula a jeho bratom undergroundový hudobník Vladislav „Gašpar“ Šmihula.

Tvorba a dieloUpraviť

Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria nasledujúce knižné publikácie:

 • Štát a medzinárodný systém, Bratislava, 2005
 • Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch, Bratislava, 2007
 • Teória štátu a práva, Bratislava, 2010
 • National Minorities in International and European Law, Saarbrücken, 2010
 • Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva, Bratislava, EPOS, 2011
 • Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného, Bratislava, EPOS, 2012
 • O práve a štáte, Bratislava, EPOS, 2013
 • Evolúcia práva, Bratislava, 2013
 • K otázkam medzinárodných vzťahov, Bratislava, 2014
 • Vojenská služba, politické práva a občianstvo, Plzeň, 2015
 • Príbehy z minulosti, Praha, 2020


Je autorom odborných i publicistických článkov v oblasti histórie, medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva (v slovenských i českých časopisoch) a taktiež politických komentárov v Sme, Slove a Literárnom týždenníku a iných periodikách. Pravidelne vystupuje na domácich i zahraničných odborných konferenciách.[1][2]

Vo svojich najvýznamnejších prácach sa zaoberal základnými princípmi fungovania medzinárodného systému, vzájomnou podmienenosťou vnútornej a zahraničnej politiky a taktiež fenoménom násilia v medzinárodných vzťahoch. Porušil tradičný pacifistický imperatív pri zaoberaní sa otázkami mieru a vojny v slovenskom politickom myslení.

Násilie považuje za integrálnu súčasť medzinárodných vzťahov, ktoré dokonca môžu byť definované práve ako prostredie s vysokou pravdepodobnosťou použitia silových prostriedkov. To je výsledok absencie vyššej centrálnej moci v medzinárodnom systéme, ktorá by efektívne vynucovala zachovávanie mieru a taktiež pôsobenia selektívneho evolučného mechanizmu, ktorý zabraňoval prežitiu pacifistických komunít a naopak uprednostňovala komunity schopné podľa potreby pružne prechádzať od mieru k vojne a naopak. Jeho pohľad na štát a spoločnosť je ovplyvnený kultúrnou a politickou antropológiou a nevyhýba sa ani otázke biologických determinantov ľudského sociálneho a politického správania.

Zaoberal sa taktiež problematikou práv a právneho postavenia príslušníkov národnostných menšín. [1]

Viacero štúdií je venovaných aj otázkam ľudských práv a vývoju štátu ako inštitúcie, vrátane tzv. mechanizmu (dosahovania) pokroku.

Literárna činnosťUpraviť

Je členom viacerých bratislavských literárnych klubov: Generácia (v r.2009 – 11 jeho predsedom), Quasi, Planéta opíc. V deväťdesiatych rokoch bol aktívny účastník slovenského fandomu. Autor viacerých vedecko- fantastických poviedok (Tvár, Misia k Titánu, O statočnom kadetovi, 60 miliónov, Inžinier Gordon a jeho ľud, Pútnik) a básní. V niekoľkých krátkych literárnych útvaroch opisoval aj študentský, intelektuálsky a bohémsky život v Bratislave po r. 1989 ( Pitva, básne Jesenné mesto, Úplné odcudzenie). V roku 2021 vydal fantasy román Obrancovia Liptova.

ReferencieUpraviť

 1. http://www.eurokonvent.sk/download.aspx?fid=435
 2. http://www.wickedness.net/els/els2/prog.html

Externé odkazyUpraviť