Evanjelická spojená škola (Prešov)

Evanjelická spojená škola v Prešove je cirkevná škola skladajúca sa z Evanjelického kolegiálneho gymnázia a Evanjelickej základnej školy s materskou školou. Jej zriaďovateľom je Východný dištrikt ECAV[3]. Evanjelická spojená škola je pokračovateľkou tradícií Evanjelického kolégia, ktoré v minulosti zohralo dôležitú úlohu v rozvoji vzdelanosti vychádzajúcej z pricípov a zásad evanjelického školstva reformačného obdobia. Evanjelické kolégium bolo založené roku 1667 a Evanjelická spojená škola naviazala na jeho tradíciu roku 1996.

Evanjelická spojená škola v Prešove
Presov Slovakia 1032.JPG
Budova evanjelickej spojenej školy
Základné údaje
Rok založenia1996 (1667)
ZameranieCirkevné bilingválne gymnázium, základná škola s materskou školou
RiaditeľPhDr. Marián Damankoš, PhD.,
Kontaktné údaje
AdresaNámestie legionárov 3,
080 01 Prešov
Oficiálny webESSPO.sk
Evanjelická spojená škola (Prešov)
Štátny znak SRNárodná kultúrna pamiatka SR
Pred r. 2002[1]
 - názov Bývalé ev. gymnázium
ÚZPF[2]
 - číslo 4103/1
 - dátum zápisu 17. 4. 1963
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Organizačné zložky školy a jej súčastiUpraviť

Evanjelické kolegiálne gymnáziumUpraviť

Je organizačnou zložkou školy. Na gymnáziu sú nasledujúce vzdelávacie programy:

 • 4-ročný
 • 8-ročný

Evanjelická základná škola s materskou školouUpraviť

Je organizačnou zložkou školy. ZŠ je deväťročná s rozdelením na prvý a druhý stupeň.

Školský klub detíUpraviť

Je súčasťou školy.

Školská jedáleňUpraviť

Je súčasťou školy.

Budova školyUpraviť

Rokovania o výstavbe novej budovy kolegiálneho gymnázia sa datovali od roku 1902. Bol spôsobený aj tým, že stará budova kolégia už nepostačovala kvôli nárastu počtu študentov ako aj požiadavkám štátu kladeným na školy, ktoré od štátu obdržali štátnu podporu. Tak sa stalo, že sa 25. marca 1902 stretli poverení zástupcovia gymnaziálneho profesorského zboru, ktorý vtedy viedol Otto Ludmann, s členmi kolegiálneho exekutívneho výboru. Výbor podporil myšlienku výstavby novej budovy s nadšením a vyzval vedenie gymnázia aby spracovalo analýzu a podklady pre potreby výstavby školy. 12. júna 1903, po skoro roku trvajúcej diskusii, predložilo vedenie skoly žiadosť kolegiálnemu správnemu výboru, aby urobil kroky potrebné k výstavbe novej budovy.

Pozemok pre stavbu školy bol odkúpený 10. mája 1907 od vdovy po generálovi Gustávovi Donhofferovi za 62 tisíc korún.

V roku 1907 kolegiálny správny výbor požiadal o štátnu dotáciu vo výške 300 000 korún, ktorá bola schválená, čo oznámil 14. januára 1909 v spise č. 7 006 minister školstva a kultúry správnemu výboru kolégia. Keďže stavbe už nestálo nič v ceste, poveril kolegiálny dozorca dr. Július Schmidt prípravou stavebného projektu a spracovaním finančného rozpočtu prešovského architekta Augusta Kesselbauera. Po odchode do ústrania sa vedením stavby zaujal nový kolegiálny dozorca Jozef Tahy – podžupan Šarišskej župy. Ministerstvo schválilo predložený projekt výstavby roku 1909 jeho realizáciou boli poverení prešovskíh stavitelia Eugen Lizits a Róbert Poloczek. Stavba sa začala v júni 1910 pod vedením a kontrolou stavbyvedúceho významného prešovského mestského radcu, diplomovaného inžiniera Jozefa Faragóa. Ukončená bola v októbri 1911. Po slávnostných uvedeniach do užívania za prítomnosti cirkevného a svätského vedenia začalo v budove 1. novembra 1911 vyučovanie.

Budova je vystavená v eklektickom slohu, v tvare U, trojpodlažná so suterénom. Hlavný vchod do budovy sa nachádza na priečelí smerujúcom na terajšie Námestie Legionárov. Bočné krídla smerujú po jeho stranách do pozemku a vytvárajú školský dvor, kde mohli študenti tráviť prestávky. Priečelie budovy bolo z tmavočervených tehál a kamennej prachovej omietky. Zdobil ho nápis v strednej časti „Az Ev. Kollégium főgymnasiuma“ („Vyššie gymnázium Evanjelického kolégia“) a po roku 1919 „Slovenské evanjelické kolegiálne gymnázium“. Pred budovou bola záhradka oddelená od ulice kovovou mrežou. Hlavný vchod ústil do vstupnej dvorany, kde napravo bola vrátnica a naľavo pracovňa riaditeľa. Napravo sa nachádzala aj chodba čelnej casti budovy vedúca k študentskej miestnosti, v ktorej sa konávali aj mládežnícke bohoslužby. Na konci chodby poschodia pravého krídla bolo bočné schodište vedúce na prízemie, ktroré viedlo do moderne vybavenej telocvične.

História a súčasnosťUpraviť

 • 1665 - otvorenie prvého evanjelického gymnázia v Prešove
 • 1911 - presunutie Vyššieho gymnázia evanjelického kolégia do novej budovy
 • 1918 - premenované na Slovenské evanjelické kolegiálne gymnázium
 • 1945 - poštátnenie Evanjelického kolegiálneho gymnázia a zriadenie II. štátneho gymnázia, rozdelenie študentov
 • 1959 - budova nového kolegiálneho gymnázia bola vyvlastnená, podobne ako stará budova evanjelického kolégia
 • 1984 - v budove sídlilo Medzinárodne vedecko-výrobné združenie ROBOT[4] (MVVZ ROBOT)
 • 1992 - vrátenie budovy evanjelického kolégia Evnajelickej cirkvi a.v., avšak v budove Kolegiálneho gymnázia je umiestnená Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove
 • 1996 - vznik Evanjelického kolegiálneho gymnázia v rámci Evanjelickej spojenej školy
 • 1997 - v budove kolegiálneho gymnázia je umiestnený Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, časť priestorov bola prenajatá novozriadenému Evanjelickému kolegiálnemu gymnáziu.
 • 2005 - schválenie alternatívneho učebného plánu pre obe formy gymnaziálneho štúdia (osemročné i štvorročné) Dištriktuálnym presbyterstvom ECAV a to s platnosťou od 1. septembra. To umožňuje študentom v maturitnom ročníku vybrať si predmety, z ktorých budú maturovať s ohľadom na ďalšie štúdium na vysokej škole. EKG pokračuje vo svojej činnosti ako gymnázium osemročné - príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, a tiež ako štvorročné. EKG ma zameranie na cudzie jazyky, prvým jazykom je jazyk nemecký, druhým sú anglický, latinský alebo ruský. Študenti sa môžu pripraviť na Nemecký jazykový certifikát KMK (Kultusministeriumkonferenz) druhého stupňa, ktorý umožňuje štúdium v nemecky hovoriacich krajinách.
 • 2010 - 2. septembra dochádza k slávnostnému odovzdaniu budovy evanjelického kolegiálneho gymnázia do majetku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, pri čom sa novým majiteľom stáva Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Významní dejateliaUpraviť

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2016-06-22]. Dostupné online.
 2. Register nehnuteľných NKP [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2016-06-22]. Dostupné online.
 3. http://esspo.sk/zriadovacia-listina.html
 4. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=7511&SID=8&P=1
 5. http://www.najkrajsikraj.sk/hork-jozef/

Súradnice: 48°59′33″S 21°14′39″V / 48,992495927°S 21,244200468°V / 48.992495927; 21.244200468