Exteritorialita je pojem z medzinárodného práva. Pojem pochádza z latinského ex („mimo“) a territorium („územie“) a používa sa pre osoby, veci alebo územia, nachádzajúce sa mimo výsosť štátu, v ktorom sa nachádzajú.

S exteritorialitou tesne súvisí pojem imunita. Pojem exteritoriálneho územia je naopak často nesprávne zamieňaný s pojmami enkláva alebo exkláva (kde ide priamo o cudzie výsostné územie).

Exteritorialita osôb a vecí upraviť

Nachádzať sa mimo výsosť štátu v tomto prípade znamená, že dotyčné právne subjekty nepodliehajú miestnemu súdnemu stíhaniu a výkonu moci (čo však neznamená, že nepodliehajú miestnemu právnemu poriadku vôbec). Konkrétne to znamená, že príslušník štátu A, ktorý v štáte B spáchal trestný čin a zároveň v tomto štáte používa privilégium exteritoriality, nemôže tu byť uväznený, postavený pred súd a odsúdený.

Výsada exteritoriality je ako výnimka udeľovaná najmä veľvyslancom, vyslancom a vyššiemu diplomatickému personálu (a často aj ich rodinným príslušníkom), hlavám štátov (vrátane sprievodu) a vojenským jednotkám (vrátane lodí, lietadiel atď.), nachádzajúcim sa na cudzom území na pozvanie alebo v dôsledku medzištátnych zmlúv. Ďalej sem patria sudcovia Medzinárodného súdu, v zmluvne dohodnutých prípadoch aj účastníci medzinárodných konferencíí a organizacií (vrátane ich budov a úradníkov).

Exteritoriálne územie upraviť

Exteritoriálne územie je zvláštnym prípadom exteritoriality. Týka sa analogicky predovšetkým pozemkov zastupiteľských úradov vrátane tu sa nachádzajúcich nehnuteľností, vecí a osôb. Exteritoriálne územie samotné však zostáva integrálne súčasťou štátneho územia hosťujúcej zeme. Ďalšie exteritoriálne územia môžu byť dohodnuté zmluvne.

Príklady upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Exteritorialita na českej Wikipédii.