Internacionalizácia

rozlišovacia stránka

Internacionalizácia alebo (z)internacionalizovanie alebo zmedzinárodnenie (zmedzinárodňovanie) môže byť[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]:

 • (u)robenie medzinárodným, danie (dávanie) medzinárodného charakteru
 • vyhlásenie za medzinárodné, postavenie pod medzinárodnú kontrolu, najmä: v medzinárodnom práve obmedzenie územnej zvrchovanosti štátu nad časťami jeho štátneho územia (napr. rieky, prieplavu) medzinárodnoprávnou zmluvou, pozri internacionalizácia (medzinárodné právo)
 • statie (stávanie) sa medzinárodným, nadobudnutie (nadobúdanie) medzinárodného charakteru
 • stav nadobudnutia medzinárodného charakteru

Internacionalizácia alebo zriedkavo zmedzinárodňovanie môže byť v ekonomike a ekonómii aj rozšírenie poľa pôsobnosti podniku a/alebo ekonomiky za hranice štátu[11], pozri internacionalizácia podniku a internacionalizácia ekonomiky

Internacionalizácia môže byť aj:

ReferencieUpraviť

 1. internacionalizovať sa. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 223. ; zmedzinárodniť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 951.
 2. internacionalizovať. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online; internacionalizovať sa. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online; internacionalizácia. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online
 3. zmedzinárodniť sa. In: Synonymický slovník slovenčiny, 2004. dostupné online
 4. zmedzinárodniť (sa). In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online; zinternacionalizovať (sa). In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online; internacionalizácia. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 5. internacionalizácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 557. ; internacionalizovať. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 557.
 6. internacionalizácia. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online; internacionalizovať. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online; internacionalizovať sa. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online
 7. internacionalisace. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online; zmezinárodniti. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 8. internacionalisace. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online; zmezinárodniti. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 9. Internationalisierung. In: Brockhaus Enzyklopädie : Bd. 10. HERR – IS. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim : Brockhaus, 1989. ISBN 3-7653-1110-3.
 10. Internationalisierung. In: Duden. dostupné online; Internationalisieren. In: Duden. dostupné online
 11. internacionalizace. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 124.
 12. Internationalization [online]. Investopedia, [cit. 2016-04-02]. Dostupné online.
 13. internacionalizácia jazyka. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 195 – 196.
 14. internacionalizácia jazyka. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 129.

Pozri ajUpraviť


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.