Kukučka obyčajná

druh vtáka rodu Cuculus

Kukučka obyčajná (iné názvy: kukučka sťahovavá, kukučka jarabá[3]; lat. Cuculus canorus) je z čeľade kukučkovité. Vyskytuje sa v Európe, Ázii, okrem Sahary i v Afrike.[4] Je to prísne sťahovavý druh. Na Slovensku bolo dokázané alebo pravdepodobné hniezdenie v 97,90 % mapovacích kvadrátov.[5] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kukučka obyčajná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, podľa výsledkov celoeurópskeho monitoringu v rokoch 1980 – 2013 poklesli stavy o 25%.[1]

Kukučka obyčajná
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1], na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758
Synonymá
kukučka sťahovavá,
kukučka jarabá

Mapa rozšírenia kukučky obyčajnej
      Hniezdiaca, výskyt v letnom období
      Migrujúca
      Nehniezdiaca
      Hniezdiaca, výskyt predpokladaný
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Kukučka je dlhá 32 [6]- 34 cm[7], jej krídla majú 21 - 23,9 cm[4], rozpätie krídel 55 - 65 cm[7] a chvost má dlhý 15,6 - 18,8 cm[4].

Samec má hlavu, krk, hrdlo a chrbát sivé. Krk a hrvoľ svetlosivé. Krídla tmavšie a s hnedastým nádychom. Na spodnej strane letiek má biele priečne pruhovanie. Malé biele škvrny má aj na chvostových perách. Na spodnej strane telá má od hrvoľa nižšie priečne sivé čiary na bielom podklade.[4]

Samica sa podobá samcovi, má cez hruď pás s hnedých nádychom.[7] Je aj variant, kde má vrch tela hrdzavý s hnedými priečnymi pásmi.[4][7]

Jej mláďatá sa podobajú samici, majú však na chrbte biele konce pier, niekedy iba v zátylí biele škvrny.[4][7] Základnú farbu majú tmavšiu.[7]

Krídla má ostré a jej nápadný chvost i pruhovanie na bruchu pripomína krahulca (viď nižšie galéria), s ktorým si ju veľa ľudí zamieňa. Krahulec má však širšie krídla a krátku hlavu v letku.[6] Kukučka má v letku vysunutú hlavu a dlhší zobák a má strapatú hlavu.

Hlas samca

18 s Rusko, nahrávka je upravená, očistená od šumu, v pozadí sa dá rozpoznať drozd čierny.

Samec kukučky sa ozýva typickým “ku-kuk”. Ak je blízko iný samec, pridáva ku kukaniu "go-go-go-che-che-che".[7] Samička vydáva trilkujúci smiech.[6]

Výskyt a stav na Slovensku

upraviť

Kukučky žijú na celom území Slovenska. Patrí medzi plošne najrožšírenejšie vtáčie druhy.[5] Kukučka vystupuje až do výšky 1 500 m n. m..[4]

Kukučky patria medzi chránené vtáky. Kukučka je chránená pre užitočnosť. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 7 000 - 14 000. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje sú stabilné, maximálna zmena do 20%. Ekosozologický status v roku 1995, 1998 a 2001 žiadny.[8] V roku 2014 LC* A2b - menej dotknutý.[2][9][10] Nie je zaradená do európskeho ochranárskeho statusu. Stupeň ohrozenia S (vyhovujúci ochranársky status).[5]

Hniezdenie

upraviť

Kukučky nestavajú hniezda a vajíčka znášajú do cudzích hniezd, kde sa o mladé nestarajú.[6][4][7] Hniezdny parazitizmus sa preukázal u 100 druhov spevavcov.[5][7] Za sezónu znesie približne 16 – 22 škvrnitých vajec. Čas, kým sa adoptívna samička stará o mláďa, je približne 15 - 23 dní.[4]

Potrava

upraviť

Kukučka sa živí prevažne hmyzom, najmä chlpatými húsenicami.[4][7]

Ochrana

upraviť

Je zákonom chránená (§ 33 ods. 3 zákona o Ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z.[11]), spoločenská hodnota je 460 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[12]

Galéria

upraviť

Referencie

upraviť
 1. a b IUCN Red list 2019.3. Prístup 20. decembra 2019.
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. a b KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-11-06]. Dostupné online.
 4. a b c d e f g h i j FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 2. Bratislava : Veda, 1979.
 5. a b c d DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Anton Krištín. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Kukučka obyčajná / Kukučka jarabá, s. 354 – 355.
 6. a b c d PETERSON, R. T.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM, P. A. D.. Európa madarai. Budapest : Gondolat, 1986. ISBN 978-80-7234-292-1. (preklad do maďarčiny)
 7. a b c d e f g h i j JONSSON, Lars. Die Vögel Europas und des Mittelmeerraumes. Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1992. ISBN 3-440-06357-7. (po nemecky)
 8. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 9. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 10. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 11. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov [online]. epi.sk, [cit. 2020-09-24]. Dostupné online.
 12. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-18]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť