Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy bolo založené v roku 1868 a je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu Heinricho Justiho. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu Magistrátu. Od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 – 1960, kedy bolo zložkou Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy.[1]

Stará radnica, sídlo Múzea mesta Bratislavy

Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín Bratislavy. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov 9 stálych expozícií, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.

Múzeá

upraviť

Múzeum zbraní

upraviť

Múzeum sa nachádza v súčasti historického mestského opevnenenia, Michalskej veži. Expozícia je venovaná histórii opevnenia mesta, vystavené sú chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historické centrum Bratislavy.[2]

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

upraviť

Múzeum sa nachádza v rodnom dome hudobného skladateľa Jána Nepomuka Hummela na Klubučníckej ulici. V expozícií o živote a diele skladateľa sa nachádza kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti a ukážky notových záznamov jeho diel.[3]

Múzeum Janka Jesenského

upraviť

Múzeum sa nachádza v byte slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského na Somolického ulici, bolo zriadené v roku 1948 ako prvé literárne múzeum na Slovensku. Expozícia autentického obytného priestoru prezentuje život a dielo tohto spisovateľa. Po renovácii v roku 1967 v pôvodnej spálni jeho manželky Anny rodenej Bottovej bola zriadená expozícia o živote a diele spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej.[4]

Múzeum Arthura Fleischmanna

upraviť
 
Dom u dobrého pastiera, sídlo Múzea Hodín

Múzeum sa nachádza na Bielej ulici v Starom meste. Prezentuje život a sochárske diela sochára Arthura Fleischmanna narodeného v Bratislave. V expozícií sa nachádzajú keramické diela z vzniknuté v 30. rokoch, ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938 (najmä plastiky vytvorené v Londýne).[5]

Múzeum hodín

upraviť

Múzeum hodín sa nachádza v Dome dobrého pastiera, na Židovskej ulici v Bratislavskej mestskej časti Staré Mesto v podhradí. V múzeu, na dvoch poschodiach sú vystavené hodiny z 17.-19.storočia. Väčšina exponátov je signovaná bratislavskými hodinárskymi majstrami. Dom u dobrého pastiera je známy aj ako najužší dom v Bratislave.[6]

Antická Gerulata Rusovce

upraviť

Rímsky vojenský tábor v Rusovciach, kastel Gerulata.[7]

Hrad Devín

upraviť

Expozícia archeologických nálezov na Devínskom hrade.[8]

Referencie

upraviť
  1. Múzeum mesta Bratislavy: O múzeu: Múzeum mesta Bratislavy [online]. www.muzeum.bratislava.sk, [cit. 2020-10-08]. Dostupné online. Archivované 2021-04-14 z originálu.
  2. Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum zbraní [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-15]. Dostupné online. Archivované 2018-11-13 z originálu.
  3. Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum Johanna Nepomuka Hummela [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-11]. Dostupné online. Archivované 2018-08-11 z originálu.
  4. Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum Janka Jesenského [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-11]. Dostupné online. Archivované 2018-08-11 z originálu.
  5. Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum Arthura Fleischmanna [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. Archivované 2018-08-11 z originálu.
  6. Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum hodín [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-09]. Dostupné online. Archivované 2018-08-09 z originálu.
  7. Múzeum mesta Bratislavy - Antická Gerulata Rusovce [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. Archivované 2014-01-14 z originálu.
  8. Múzeum mesta Bratislavy - Hrad Devín [online]. muzeum.bratislava.sk, [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. Archivované 2014-01-14 z originálu.

Externé odkazy

upraviť