Mechanizmus (technika)

Mechanizmus je mechanické zariadenie, ktoré vzniklo účelným spojením niekoľkých strojových súčiastok tak, aby bolo možné pomocou neho vykonávať požadovanú funkciu. Bolo vyvinutých mnoho rôznych typov mechanizmov na dosiahnutie rôznych účelov. Preto sa rôzne klasifikujú a rozdeľujú. Medzi mechanizmy sa zaraďujú aj niektoré prevody, prevodovky a zložitejšie spojky.

Maltézsky mechanizmus - priklad kinematického mechanizmu

Základné rozdelenie mechanizmovUpraviť

Základné rozdelenie mechanizmov zohľadňuje ich hlavný pracovný prvok:

  1. Kinematické (pohybové) mechanizmy sú určené najmä na zmenu pohybu a prenos síl a sú tvorené mechanickými prevodovými súčiastkami ako sú páky, ťahadlá, hriadele a podobne.
  2. Hydraulické mechanizmy využívajú na prenos síl s pohybu kvapaliny. Ďalej sa rozdeľujú na:
  3. Pneumatické mechanizmy využívajú na prenos síl s pohybu stlačený plyn.
  4. Zmiešané mechanizmy kombinujú vyššie uvedené typy v jednom celku. Príkladom môže byť hydropneumatické odpruženie, ktoré kombinuje hydrostatickú a pneumatickú časť.

Kinematické mechanizmyUpraviť

Návrhom mechanizmov sa zaoberá kinematika. Pre jej účely sa uvažuje idealizovaný mechanizmus ktorý je absolútne tuhý a pevný, bez hmotnosti a bez trenia v uloženiach. Reálne mechanizmy však majú svoju konečnú tuhosť a pevnosť a nenulovú hmotnosť, t.j. ich rozmery treba prispôsobiť aj použitým materiálom a pôsobiacim silám. Tento postup sa nazýva dimenzovanie. V uloženiach pôsobia vôle a trenie, čo ovplyvňuje účinnosť a presnosť.

Typickými zástupcami kinematických mechanizmov sú:

ZdrojeUpraviť

  • BARTOŠ, Josef; NOVÁK, Vítězslav; ŠLÉGL, Miroslav. Časti strojov II -III. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n.p., 1978. 584 s.