Vydavateľstvo Obzor

slovenské vydavateľstvo

Vydavateľstvo Obzor, národný podnik (názov od roku 1968; v rokoch 1965 až 1968 názov znel Obzor, vydavateľstvo kníh a časopisov, n. p.) bolo významné slovenské vydavateľstvo kníh, časopisov, novín a propagačných materiálov v Bratislave v rokoch 1965 až 2005.

Činnosť

upraviť

Vydávalo okrem časopisov a novín predovšetkým encyklopedickú, populárno-náučnú, právnu, osvetovo-politickú, umelecko-náučnú a regionálnu literatúru a publikácie pre potreby Zväzu československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP).

Okolo roku 1980 vydávalo asi 100 knižných titulov ročne (celkový náklad asi 1 milión exemplárov) a 47 časopisov zo všetkých oblastí (asi 20 miliónov výtlačkov ročne) a dva denníky.

V oblasti encyklopedickej, populárno-náučnej a osvetovej literatúry malo vydavateľstvo nasledujúce edície:

Ďalšie významné syntetické knihy vydavateľstva (spočiatku ešte pod hlavičkou vydavateľstva Osveta) sú napr. Dejiny slovenskej literatúry (vyšli v rokoch 1962, 1964 a 1984), Dejiny svetovej literatúry (1963), Súpis pamiatok na Slovensku (1967 – 1969). Pre ZČSSP vydávalo metodicko-študijné brožúry pre pracovníkov jeho odbočiek.

Právnická literatúra vychádzala v edíciách Zákonníky (texty základných právnych noriem), Vysokoškolské učebnice (pre právnikov), Právo a spoločnosť (vedecko-populárne právnické texty). Okrem toho vychádzali komentáre k právnym predpisom.

Regionálna literatúra o Bratislave bola vydávaná v spolupráci s Národným výborom hlavného mesta SSR Bratislavy v edícii Fontes (napr. Dejiny Bratislavy; Ako sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska (dokumenty); Devín; Vajnory) a o Západoslovenskom kraji v edícii Náš kraj. Okrem toho Obzor vydával publikácie pre rôzne organizácie, závody, podniky, JRD, školy a pod.

V oblasti kalendárov vydavateľstvo vydávalo každoročne Kultúrnopolitický kalendár (ročenka významných výročí s článkami, dokumentačným materiálom a fotografiami o historických, udalostiach a o osobnostiach, ktoré sa dožívajú významného jubilea) a Priateľ rodiny (kalendár ako ľudové čítanie).

Literatúra faktu (t.j. umelecko-náučná literatúra) vychádzala v týchto edíciách:

  • hraničné vedy a moderné vedy (od roku 1967): Periskop (napr. Záhady na zajtrajšok, Otázniky nad hrobmi, Čo rozprávali evanjelisti)
  • životopisy (od zač. 70. rokov): Postavy a osudy
  • cestopisy: Svetom (napr. Amerika — zem Indiánov, Od Himalájí po Cejlón, Neznámou Mikronéziou, Tak chutí svet, Putovanie za lovcami lebiek, Lev nie je kráľom zvierat, Dva roky v Indii, Noc na Aconcague, Talianske prázdniny)
  • protivojnové diela (v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov): Dukla (napr. Z Buzuluku do Prahy; Salvy pod končiarmi; Na brehoch Vltavy; Človek, ktorý otriasol treťou ríšou; Na juhozápadnom smere 1-2)

Literatúra faktu vychádzala občas aj bez zaradenia do edícií. Takto napríklad vyšli diela Bohovia, hroby, učenci; Jasnejšie ako tisíce sĺnc; Keď slnko bolo bohom; Kráľovstvo zlatých sĺz; Čo rozprávali proroci; Sám proti šialenstvu a Mužský hormón.

Beletria vychádzala (v spolupráci so ZČSSP) iba v edícii Jantár, išlo o diela sovietskych autorov.

Obzor vydával denníky Ľud a Sloboda. Z časopisov vydával o.i. tieto:

V roku 1959 bola časť Vydavateľstva Osveta presídlená z Martina do Bratislavy a prevzala tam aj činnosť Slovenského vydavateľstva politickej literatúry. V roku 1965[1] bola táto časť vydavateľstva premenovaná na Obzor, vydavateľstvo kníh a časopisov a v roku 1968 na Vydavateľstvo Obzor, národný podnik. 30. 11. 2005 bolo vydavateľstvo na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave účinného od 20. 11. 2000 vymazané z obchodného registra.

Poznámky

upraviť
  1. V Encyklopédii Slovenska sa uvádza rok 1966, ale v katalógoch knižníc sú uvedené knihy vydané vo vydavateľstve, ktoré sa volá Obzor, už z roku 1965