Peltierov článok je elektronický stavebný prvok, ktorý pri pretekaní elektrického prúdu vyvinie rozdielne teploty na stykových plochách dvoch vodičov (jedna plocha sa schladí a druhá sa zohreje, tzv. Peltierov jav), alebo opačne, pri dodaní rozdielnych teplôt vzniká elektrický prúd (tzv. Seebeckov jav).

Peltierov článok

Peltierov článok je tvorený spojením dvoch rôznych vodičov alebo polovodičov. Na spoji vzniká kontaktné napätie U, ktoré závisí od spojených materiálov. Ak spojom prechádza prúd I v smere napätia U, je výkon elektrického prúdu P=U.I > 0 . Spoj sa zohrieva a odovzdáva teplo do okolitého prostredia. Ak sa zmení smer prechádzajúceho prúdu, výkon P= -U.I < 0 a spoj sa chladí. Spoj odoberá teplo zo svojho okolia.

Peltierov jav, objavil v roku 1834 Jean C. Peltier. Nedostatkom je, že majú väčšinou veľkú spotrebu energie a samy vyžarujú veľa tepla, takže je potrebný vyšší chladiaci výkon, ako vyžaduje samotné chladené zariadenie.

Článok má dve strany, z ktorých po pripojení elektrického prúdu jedna strana hreje a druhá chladí. Zariadenie pracuje s relatívne nízkou účinnosťou, väčšinou je to v pomere (ohrievací/chladiaci výkon) 1,5 až 2,5, pri nulovom rozdiele teplôt. Čím sa rozdiel teplôt zväčšuje, tým sa zväčšuje i tento pomer a znižuje sa účinnosť.

Peltierove články sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a parametroch:

 • Rozmery - (štvorec, obdĺžnik) 10x10 až 60x60 mm, hrúbka asi 3 až 6 mm
 • Maximálny chladiaci výkon - desatiny wattu až stovky wattov
 • Maximálny rozdiel teplôt 60 až 110 °C (napr. ak teplý koniec má 30°C, na studenom dosiahneme -30 až -45 °C)
 • Cena - od 1€ do pár desiatok eur.

Výhody Peltierovho článku upraviť

 • malé rozmery
 • ľahká regulácia
 • absolútne tichá činnosť (žiadne pohyblivé diely)
 • dlhá životnosť (teoreticky neobmedzená)
 • možnosť usmerniť chladenie na malú plochu (napr. 10x10 mm preparát na podložnom sklíčku mikroskopu)

Nevýhody upraviť

 • Vyššia cena v prípade potreby veľkého chladiaceho výkonu
 • Nižšia účinnosť v porovnaní s kompresorovým chladením

Peltierove články sa používajú hlavne pre malorozmerné chladenie (nízke chladiace výkony, malé rozmery zariadenia) v autochladničkách, v kamerách / fotoaparátoch s chladeným snímačom, v počítačovej technike a elektrotechnike.

Pozri aj upraviť