Ropucha zelená (Bufo (=Pseudepidalea) viridis) je druh žaby z čeľade ropuchovité (Bufonidae).

Ropucha zelená

Samica
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1], na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Bufo viridis
Laurenti, 1768
Synonymá
Bufo shaartusiensis (Pisanetz, Mezhzherin & Szczerbak, 1996)
Bufo sitibundus (Pallas, 1771)
Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)
Rana picta (Pallas, 1814)
Bufotes viridis

Mapa rozšírenia ropuchy zelenej
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Opis upraviť

Ropucha zelená veľkosťou málokedy presiahne 8 cm (v južnej Európe až 10 cm[3]). Očná dúhovka je žltá až zelenkavá. Sfarbenie chrbta je belavé so zelenými až olivovými škvrnami. Brucho je biele až nažltlé. Farby a kresby sú rôznorodé. V období párenia majú červené bodky, ktoré sa neskôr strácajú.[3] Okrem obdobia párenia je aktívna iba v noci.[3]

Rozšírenie upraviť

V Česku aj na Slovensku je v takmer súvislých oblastiach, inak je rozšírená po strednej, južnej a východnej Európe a zasahuje až do Arábie a strednej Ázie. Žije aj na ostrovoch západného Stredomoria a v severnej Afrike.

Na Pyrenejskom polostrove boli nájdené fosílie tohto druhu datované do obdobia raného pleistocénu (1,1 až 1,2 mil. rokov). [4]

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov ropucha zelená patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, na okrajoch jej areálu rozšírenia v Európe je vzácna alebo jej stavy klesajú, napríklad vo Švajčiarsku vyhynula, napriek snahám o reintrodukciu.[1] Ekosozologický status na Slovensku v roku 2001 LR - menej ohrozený.[2]

Ekológia a biotop upraviť

Vyhýba sa chladnejším a horským oblastiam. Objavuje sa najčastejšie v polohách do 450 m n. m., najviac do 1 000 m n. m., na Balkáne do 2 000 m n. m.[3] Žije v lesoch, lesostepoch, pastvinách, alpínskom pásme, otvorenej krajine, t. j. aj záhradách, parkoch, poliach a v okolí jazierok a rybníkov. Zo všetkých obojživelníkov žijúcich na území Slovenska najlepšie znáša teplo a sucho. Na jar vyhľadáva menšie prehriate nádrže, nevyhýba sa i väčším kalužiam. Šľachy ropuchy zelenej sú kratšie než u ropuchy bradavičnatej. Žubrienky sa liahnu veľmi rýchlo.

Rozmnožovanie upraviť

Obdobie rozmnožovania začína v apríli a môže trvať až do augusta.[3] Približne 10 000 - 12 000 vajíčok ukladá do šnúr, ktoré pripevňuje na vodné rastliny.[5][3] Premena žubrienok trvá 2 - 3 mesiace.[3]

Ropucha zelená

Zvuk ropuchy zelenej v čase párenia

Potrava upraviť

Ropucha zelená sa živí mravcami, chrobákmi, slimákmi, mnohonôžkami, pavúkmi a stonôžkami.[3]

Ochrana upraviť

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 90 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[6] Druh je zaradený do Bernského dohovoru (Príloha II)[7] a smernici o biotopoch (Príloha IV).

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. a b IUCN Red list 2019.3. Prístup 22. februára 2020
  2. a b BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam obojživeľníkov (Amphibia) Slovenska: Ján Kautman, Ivan Bartík, Peter Urban (en: Red (Ecosozological) List of Amphibian (Amphibia) of Slovakia), s. 146 - 147.
  3. a b c d e f g h i OLIVA, Ota; HRABĚ, Sergej; LÁC, Ján, et al. Stavovce Slovenska I Ryby, obojživeľníky a plazy. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. S. 278 - 281.
  4. BLAIN, HA; GIBERT, L; FERRANDEZ-CANADELL, C. First report of a green toad (Bufo viridis sensu lato) in the Early Pleistocene of Spain Palaeobiogeographical and palaeoecological implications. COMPTES RENDUS PALEVOL. 2010-12-01, 9, 8, s. 487-497. Prevzaté z kolekcie Science Citation Index. ISSN 16310683.
  5. Na túru s Naturou – Ropucha zelená [online]. SAŽP, [cit. 2011-11-10]. Dostupné online. Archivované 2011-10-16 z originálu.
  6. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-22]. Dostupné online.
  7. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Literatúra upraviť

  • DUNGEL, Jan; ŘEHÁK, Zdeněk. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha : Academia, 2005. ISBN 8020012826.

Zdroj upraviť