Tibor Kočík

slovenský básnik, esejista, publicista, editor a pedagóg

Dr. Tibor Kočík (* 5. december 1952, Košice) je slovenský básnik, esejista, publicista, editor a špeciálny pedagóg.

Tibor Kočík
slovenský básnik, esejista, publicista a editor
Tibor Kočík
Štát pôsob.Slovensko
Narodenie5. december 1952 (71 rokov)
Košice, Slovensko
BydliskoKošice
Národnosťslovenská
Alma materPedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Tibor Kočík

Životopis upraviť

Od narodenia žije a pôsobí v Košiciach. Vyštudoval všeobecnú pedagogiku a etopédiu na Pedagogickej fakulte UPJŠ, resp. Prešovskej univerzity v Prešove, taktiež žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ, vydavateľský redaktor, novinár, tajomník Zväzu slovenských výtvarných umelcov, po roku 1989 transformovaného na Slovenskú výtvarnú úniu. Od roku 1991 do roku 2021 sa venoval psychosociálne narušeným jedincom v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach - Barci, ktoré pri vzniku spoluvytváral a v pozícii zástupcu riaditeľa profiloval viac ako dve desiatky rokov.

Tvorba upraviť

Jeho literárne začiatky siahajú do čias stredoškolských a vysokoškolských štúdií. Publikovať začal krátko po nástupe normalizácie v samizdatových časopisoch Smetisko (1973 – 1976) a Denníkové záznamy (1978 – 1979), začiatkom 80. rokov v Novom slove mladých, Romboide, Smene na nedeľu, Slovenskom rozhlase a iných časopisoch a literárnych zborníkoch. Bol členom košického Klubu mladých autorov spolu s budúcimi literátmi ako Peter Juščák, Blažej Krasnovský, Karol Pém, Jozef Urban a ďalší. V knižnom debute Vnútrozemie (1995), "ako jednej z mála zbierok podobného typu u nás, zachytil výbušnú atmosféru v každodennom živote" (Dalimír Hajko).[1] V ďalších šiestich zbierkach neponúkal ilúzie, nič neprizdoboval ani spomienkovým optimizmom, ani žiarivo potešujúcou nádejou. V zbierke Zóna (2007) "moderné básnické skladby odzrkadľujú rozporuplnosť postindustriálnej, postmodernej, posttotalitnej doby s motívmi drogovej závislosti..., citovej vyprahnutosti..., masmediálnej manipulácie..., zneužívania politickej moci, tupej pornografie atď." (Igor Hochel).[2] V anotácii k najnovšej básnickej knižke Rok zasvätenca (2017) prof. Ján Gbúr napísal, že: "Tibor Kočík je veľmi dobrý pozorovateľ každodennosti. Vie pomenovať jej krízové javy, jej slabosti i hodnotovo silné miesta, na ktoré sa oplatí vkročiť ako diskutér, prípadne len ako poslucháč či hľadač súcitu, empatie alebo porozumenia."[3] Okrem poézie sa venuje výtvarnej publicistike, svoje výtvarnokritické postoje publikoval v zbierke esejí Fragmenty z medzičasu (2000). Kniha Okupácia Košíc a východného Slovenska - august 1968, na ktorej participoval ako zostavovateľ, získala v roku 2022 titul Najkrajšia kniha Slovenska 2021 v kategórii vedecká a odborná literatúra. V roku 2021 dokončil dielo Letmé premietanie ako súbor rozprávaní, literárnych portrétov, rozhovorov a štúdií a roku 2023 monografickú štúdiu Solitér undergroundového razenia o košickom výtvarníkovi Igorovi Ďurišinovi. Obidva projekty boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Členstvo v profesijných organizáciách upraviť

Dielo upraviť

Próza upraviť

Poézia upraviť

Výbery upraviť

Eseje upraviť

Štúdie upraviť

Je autorom štúdií interdisciplinárneho charakteru a umeleckej komunikácie.

 • 1989 – Recenzistika a komunikatívnosť textu z aspektu psychológie
 • 1990 – Problematika večerníkovej tlače na východnom Slovensku
 • 1993 – Miera komunikatívnosti textov k výstavám diel výtvarného umenia
 • 1997 – Aspekty sochárskej situácie na východnom Slovensku
 • 1998 – Ilustrácie v literatúre pre deti a mládež, ich význam a využitie
 • 1999 – Aspekty špeciálnopedagogickej situácie v chápaní problémových detí
 • 2001 – Kazuistika v pedagogike emocionálne a sociálne narušených detí
 • 2002 – Arteterapia v systéme výchovy a vzdelávania
 • 2005 – Pohľad na básnickú topografiu Košíc
 • 2013 – Básnici zo second city
 • 2019 – Básnici zo second city na pozadí totality
 • 2021 – Letmé premietanie – súbor rozprávaní, literárnych portrétov, rozhovorov a štúdií podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia
 • 2022 – Samizdaty s poetikou košického undergroundu In: Fenomén samizdat, zost. Ľudmila Pastierová ISBN 978-80-89499-57-1
 • 2023 – Solitér undegroundového razenia – monografická štúdia o košickom výtvarníkovi Igorovi Ďurišinovi podporená z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

Rozhlasové scenáre upraviť

 • 2001 – Od lásky k žene - k Bohu – pásmo o básnikovi Blažejovi Krasnovskom
 • 2002 – Básnik s hermelínom na duši – pásmo o básnikovi a rozprávkarovi Karolovi Pémovi
 • 2004 – Volali ho Kóby – pásmo o živote a diele maliara Júliusa Jakobyho
 • 2005 – Keď zvonili krídla – pohľad na literárne Košice poslednej štvrtiny 20. storočia
 • 2006 – Löffler – pásmo o živote a diele sochára Vojtecha Löfflera

Literatúra o Tiborovi Kočíkovi upraviť

Dokumenty o autorovi upraviť

 • 1997 – Rukopisy hodil do kontajnera a začal žiť nový život, črta Jaroslava Vrábeľa, in: Korzo 1997/165
 • 1999 – Vnútorný pohyb, autorská relácia Z tvorivej dielne básnika, Slovenský rozhlas
 • 2001 – Nádej azúrovo čistá, portrét Jána Kondora o Tiborovi Kočíkovi, Slovenský rozhlas
 • 2002 – Básnik naliehavosti, rozmanitosti, hľadania..., štúdia Igora Hochela o diele T. Kočíka, in: Vnútorný pohyb
 • 2002 – Všetko je v nás, rozhovor s Petrom Juščákom, in: Tibor Kočík – personálna bibliografia
 • 2003 – Chcete sa pozhovárať?, rozhovor s Janou Kopsovou v relácii Zrkadlenie, Slovenský rozhlas
 • 2005 – Vo vede sa objavuje, v literatúre a umení tvorí, rozhovor s Radovanom Brenkusom, in: Dotyky 2005/2
 • 2006 – Poézia nie je len správa o dnešku, rozhovor s Ireneyom Balážom, in: Knižná revue 2006/22
 • 2008 – Byť, rozhovor s Jurajom Korpom v relácii Poetissimo, Slovenský rozhlas

Iné projekty upraviť

Referencie upraviť

 1. AMRIŠKOVÁ, Jana. Tibor Kočík - personálna bibliografia. Prvé. vyd. Košice : Verejná knižnica Jána Bocatia, 2002. ISBN 80-88687-21-7. S. 24.
 2. KOČÍK, Tibor. Zóna. Prvé. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. ISBN 978-80-8061-287-0. S. Zadná strana obálky.
 3. KOČÍK, Tibor. Rok zasvätenca. Prvé. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017. ISBN 978-80-8061-983-1. S. Zadná strana obálky.

Externé odkazy upraviť