Zoznam ciest III. triedy na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam ciest III. triedy na Slovensku obsahuje prehľad všetkých komunikácií, ktoré sú kategorizované ako cesty III. triedy, so súčasným aj starým označením.[1]

Označenie Označenie
do 1.5.2015
Okres (začiatok cesty) Kraj
III/1015 III/002043 Bratislava IV Bratislavský
III/1020 III/002046 Bratislava V Bratislavský
III/1030 III/063059 Bratislava II Bratislavský
III/1040 III/061002 Senec Bratislavský
III/1041 III/061004 Senec Bratislavský
III/1042 III/061005 Senec Bratislavský
III/1043 III/061006 Senec Bratislavský
III/1044 III/061007 Senec Bratislavský
III/1045 III/061008 Senec Bratislavský
III/1046 III/061009 Senec Bratislavský
III/1047 III/061011 Senec Bratislavský
III/1048 III/061066 Senec Bratislavský
III/1049 III/061067 Senec Bratislavský
III/1050 III/061075 Senec Bratislavský
III/1051 III/062003 Senec Bratislavský
III/1052 III/062012 Senec Bratislavský
III/1053 III/063002 Senec Bratislavský
III/1054 III/063003 Senec Bratislavský
III/1055 III/063004 Senec Bratislavský
III/1056 III/063005 Senec Bratislavský
III/1057 III/063006 Senec Bratislavský
III/1058 III/063060 Senec Bratislavský
III/1059 III/502012 Senec Bratislavský
III/1060 III/503005 Senec Bratislavský
III/1061 III/503006 Senec Bratislavský
III/1062 III/503007 Senec Bratislavský
III/1063 III/503021 Senec Bratislavský
III/1064 III/503022 Senec Bratislavský
III/1065 III/572002 Senec Bratislavský
III/1066 III/572004 Senec Bratislavský
III/1067 III/572014 Senec Bratislavský
III/1080 III/061010 Pezinok Bratislavský
III/1081 III/061062 Pezinok Bratislavský
III/1082 III/502001 Pezinok Bratislavský
III/1083 III/502002 Pezinok Bratislavský
III/1084 III/502003 Pezinok Bratislavský
III/1085 III/502004 Pezinok Bratislavský
III/1086 III/502005 Pezinok Bratislavský
III/1087 III/502006 Pezinok Bratislavský
III/1088 III/502007 Pezinok Bratislavský
III/1089 III/502008 Pezinok Bratislavský
III/1090 III/502009 Pezinok Bratislavský
III/1091 III/502010 Pezinok Bratislavský
III/1092 III/502015 Pezinok Bratislavský
III/1093 III/502017 Pezinok Bratislavský
III/1094 III/504001 Pezinok Bratislavský
III/1095 III/504002 Pezinok Bratislavský
III/1100 III/002032 Malacky Bratislavský
III/1101 III/002033 Malacky Bratislavský
III/1102 III/002034 Malacky Bratislavský
III/1103 III/002035 Malacky Bratislavský
III/1104 III/002036 Malacky Bratislavský
III/1105 III/002037 Malacky Bratislavský
III/1106 III/002039 Malacky Bratislavský
III/1107 III/002040 Malacky Bratislavský
III/1108 III/002041 Malacky Bratislavský
III/1109 III/002050 Malacky Bratislavský
III/1110 III/501005 Malacky Bratislavský
III/1111 III/501006 Malacky Bratislavský
III/1112 III/501007 Malacky Bratislavský
III/1113 III/503010 Malacky Bratislavský
III/1114 III/503014 Malacky Bratislavský
III/1115 III/503015 Malacky Bratislavský
III/1120 III/002026 Skalica Trnavský
III/1121 III/051008 Skalica Trnavský
III/1122 III/051009 Skalica Trnavský
III/1123 III/051013 Skalica Trnavský
III/1124 III/051014 Skalica Trnavský
III/1125 III/051015 Skalica Trnavský
III/1126 III/051035 Skalica Trnavský
III/1127 III/426005 Skalica Trnavský
III/1128 III/426006 Skalica Trnavský
III/1129 III/426007 Skalica Trnavský
III/1130 III/426008 Skalica Trnavský
III/1131 III/426009 Skalica Trnavský
III/1132 III/426010 Skalica Trnavský
III/1133 III/500003 Skalica Trnavský
III/1134 III/500004 Skalica Trnavský
III/1135 III/500006 Skalica Trnavský
III/1136 III/500007 Skalica Trnavský
III/1140 III/002027 Senica Trnavský
III/1141 III/002028 Senica Trnavský
III/1142 III/002029 Senica Trnavský
III/1143 III/002030 Senica Trnavský
III/1144 III/002038 Senica Trnavský
III/1145 III/002055 Senica Trnavský
III/1146 III/051010 Senica Trnavský
III/1147 III/051011 Senica Trnavský
III/1148 III/051012 Senica Trnavský
III/1149 III/051016 Senica Trnavský
III/1150 III/051017 Senica Trnavský
III/1151 III/051018 Senica Trnavský
III/1152 III/051019 Senica Trnavský
III/1153 III/051020 Senica Trnavský
III/1154 III/051021 Senica Trnavský
III/1155 III/500001 Senica Trnavský
III/1156 III/500008 Senica Trnavský
III/1157 III/500010 Senica Trnavský
III/1158 III/500012 Senica Trnavský
III/1159 III/500013 Senica Trnavský
III/1160 III/500015 Senica Trnavský
III/1161 III/500016 Senica Trnavský
III/1162 III/500021 Senica Trnavský
III/1163 III/500022 Senica Trnavský
III/1164 III/500023 Senica Trnavský
III/1165 III/500026 Senica Trnavský
III/1166 III/501008 Senica Trnavský
III/1167 III/503011 Senica Trnavský
III/1168 III/503012 Senica Trnavský
III/1169 III/503017 Senica Trnavský
III/1170 III/503020 Senica Trnavský
III/1180 III/499020 Myjava Trenčiansky
III/1181 III/499021 Myjava Trenčiansky
III/1182 III/499022 Myjava Trenčiansky
III/1183 III/499023 Myjava Trenčiansky
III/1184 III/499024 Myjava Trenčiansky
III/1185 III/499025 Myjava Trenčiansky
III/1186 III/499028 Myjava Trenčiansky
III/1187 III/499029 Myjava Trenčiansky
III/1188 III/499032 Myjava Trenčiansky
III/1189 III/499042 Myjava Trenčiansky
III/1190 III/499046 Myjava Trenčiansky
III/1191 III/499047 Myjava Trenčiansky
III/1192 III/499048 Myjava Trenčiansky
III/1193 III/499049 Myjava Trenčiansky
III/1194 III/499050 Myjava Trenčiansky
III/1195 III/499051 Myjava Trenčiansky
III/1196 III/500017 Myjava Trenčiansky
III/1197 III/500018 Myjava Trenčiansky
III/1198 III/500019 Myjava Trenčiansky
III/1199 III/500020 Myjava Trenčiansky
III/1200 III/500024 Myjava Trenčiansky
III/1201 III/500025 Myjava Trenčiansky
III/1202 III/501011 Myjava Trenčiansky
III/1203 III/581001 Myjava Trenčiansky
III/1204 III/581002 Myjava Trenčiansky
III/1205 III/581003 Myjava Trenčiansky
III/1206 III/581004 Myjava Trenčiansky
III/1207 III/581005 Myjava Trenčiansky
III/1208 III/581006 Myjava Trenčiansky
III/1209 III/581015 Myjava Trenčiansky
III/1210 III/581016 Myjava Trenčiansky
III/1211 III/581021 Myjava Trenčiansky
III/1212 III/581024 Myjava Trenčiansky
III/1220 III/054019 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1221 III/054020 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1222 III/061023 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1223 III/061024 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1224 III/061027 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1225 III/061028 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1226 III/061045 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1227 III/061068 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1228 III/504022 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1229 III/504023 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1230 III/504025 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1231 III/504027 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1232 III/507015 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1233 III/507016 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1234 III/507017 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1235 III/507073 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1236 III/507074 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1237 III/581007 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1238 III/581008 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1239 III/581011 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1240 III/581012 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1241 III/581013 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1242 III/581014 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1243 III/581017 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1244 III/581018 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1245 III/581019 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1246 III/581020 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1255 III/051025 Piešťany Trnavský
III/1256 III/051026 Piešťany Trnavský
III/1257 III/061021 Piešťany Trnavský
III/1258 III/061022 Piešťany Trnavský
III/1259 III/061025 Piešťany Trnavský
III/1260 III/061077 Piešťany Trnavský
III/1261 III/499026 Piešťany Trnavský
III/1262 III/499027 Piešťany Trnavský
III/1263 III/499031 Piešťany Trnavský
III/1264 III/499045 Piešťany Trnavský
III/1265 III/504017 Piešťany Trnavský
III/1266 III/504018 Piešťany Trnavský
III/1267 III/504019 Piešťany Trnavský
III/1268 III/504026 Piešťany Trnavský
III/1269 III/507014 Piešťany Trnavský
III/1270 III/507078 Piešťany Trnavský
III/1275 III/051023 Trnava Trnavský
III/1276 III/051024 Trnava Trnavský
III/1277 III/051027 Trnava Trnavský
III/1278 III/051029 Trnava Trnavský
III/1279 III/051031 Trnava Trnavský
III/1280 III/051032 Trnava Trnavský
III/1281 III/061012 Trnava Trnavský
III/1282 III/061013 Trnava Trnavský
III/1283 III/061014 Trnava Trnavský
III/1284 III/061015 Trnava Trnavský
III/1285 III/061016 Trnava Trnavský
III/1286 III/061017 Trnava Trnavský
III/1287 III/061018 Trnava Trnavský
III/1288 III/061069 Trnava Trnavský
III/1289 III/061070 Trnava Trnavský
III/1290 III/502011 Trnava Trnavský
III/1291 III/502013 Trnava Trnavský
III/1292 III/502016 Trnava Trnavský
III/1293 III/504004 Trnava Trnavský
III/1294 III/504005 Trnava Trnavský
III/1295 III/504006 Trnava Trnavský
III/1296 III/504007 Trnava Trnavský
III/1297 III/504008 Trnava Trnavský
III/1298 III/504009 Trnava Trnavský
III/1299 III/504010 Trnava Trnavský
III/1300 III/504012 Trnava Trnavský
III/1301 III/504013 Trnava Trnavský
III/1302 III/504014 Trnava Trnavský
III/1303 III/504028 Trnava Trnavský
III/1304 III/513006 Trnava Trnavský
III/1310 III/061019 Hlohovec Trnavský
III/1311 III/504015 Hlohovec Trnavský
III/1312 III/504016 Hlohovec Trnavský
III/1313 III/507006 Hlohovec Trnavský
III/1314 III/507007 Hlohovec Trnavský
III/1315 III/507009 Hlohovec Trnavský
III/1316 III/507010 Hlohovec Trnavský
III/1317 III/507011 Hlohovec Trnavský
III/1318 III/513001 Hlohovec Trnavský
III/1319 III/513002 Hlohovec Trnavský
III/1320 III/513004 Hlohovec Trnavský
III/1321 III/513005 Hlohovec Trnavský
III/1322 III/513008 Hlohovec Trnavský
III/1323 III/513009 Hlohovec Trnavský
III/1324 III/513029 Hlohovec Trnavský
III/1325 III/514002 Hlohovec Trnavský
III/1326 III/514003 Hlohovec Trnavský
III/1330 III/051007 Galanta Trnavský
III/1331 III/051028 Galanta Trnavský
III/1332 III/051080 Galanta Trnavský
III/1333 III/062002 Galanta Trnavský
III/1334 III/062004 Galanta Trnavský
III/1335 III/062005 Galanta Trnavský
III/1336 III/062007 Galanta Trnavský
III/1337 III/062008 Galanta Trnavský
III/1338 III/062011 Galanta Trnavský
III/1339 III/075002 Galanta Trnavský
III/1340 III/507004 Galanta Trnavský
III/1341 III/507005 Galanta Trnavský
III/1342 III/508001 Galanta Trnavský
III/1343 III/508002 Galanta Trnavský
III/1344 III/508003 Galanta Trnavský
III/1345 III/508004 Galanta Trnavský
III/1346 III/508009 Galanta Trnavský
III/1347 III/513007 Galanta Trnavský
III/1348 III/561002 Galanta Trnavský
III/1349 III/561003 Galanta Trnavský
III/1350 III/561004 Galanta Trnavský
III/1351 III/561005 Galanta Trnavský
III/1352 III/561007 Galanta Trnavský
III/1353 III/561010 Galanta Trnavský
III/1354 III/561011 Galanta Trnavský
III/1355 III/572006 Galanta Trnavský
III/1356 III/572007 Galanta Trnavský
III/1365 III/075003 Šaľa Nitriansky
III/1366 III/508005 Šaľa Nitriansky
III/1367 III/508007 Šaľa Nitriansky
III/1368 III/508011 Šaľa Nitriansky
III/1369 III/508044 Šaľa Nitriansky
III/1370 III/573001 Šaľa Nitriansky
III/1371 III/573008 Šaľa Nitriansky
III/1375 III/063008 Dunajská Streda Trnavský
III/1376 III/063009 Dunajská Streda Trnavský
III/1377 III/063011 Dunajská Streda Trnavský
III/1378 III/063012 Dunajská Streda Trnavský
III/1379 III/063013 Dunajská Streda Trnavský
III/1380 III/063014 Dunajská Streda Trnavský
III/1381 III/063015 Dunajská Streda Trnavský
III/1382 III/063016 Dunajská Streda Trnavský
III/1383 III/063017 Dunajská Streda Trnavský
III/1384 III/063018 Dunajská Streda Trnavský
III/1385 III/063019 Dunajská Streda Trnavský
III/1386 III/063020 Dunajská Streda Trnavský
III/1387 III/063021 Dunajská Streda Trnavský
III/1388 III/063022 Dunajská Streda Trnavský
III/1389 III/063023 Dunajská Streda Trnavský
III/1390 III/063024 Dunajská Streda Trnavský
III/1391 III/063025 Dunajská Streda Trnavský
III/1392 III/063026 Dunajská Streda Trnavský
III/1393 III/063027 Dunajská Streda Trnavský
III/1394 III/063028 Dunajská Streda Trnavský
III/1395 III/063029 Dunajská Streda Trnavský
III/1396 III/063030 Dunajská Streda Trnavský
III/1397 III/063032 Dunajská Streda Trnavský
III/1398 III/063034 Dunajská Streda Trnavský
III/1399 III/063035 Dunajská Streda Trnavský
III/1400 III/063036 Dunajská Streda Trnavský
III/1401 III/063038 Dunajská Streda Trnavský
III/1402 III/063039 Dunajská Streda Trnavský
III/1403 III/063041 Dunajská Streda Trnavský
III/1404 III/063042 Dunajská Streda Trnavský
III/1405 III/063043 Dunajská Streda Trnavský
III/1406 III/063061 Dunajská Streda Trnavský
III/1407 III/063062 Dunajská Streda Trnavský
III/1408 III/503001 Dunajská Streda Trnavský
III/1409 III/503002 Dunajská Streda Trnavský
III/1410 III/503003 Dunajská Streda Trnavský
III/1411 III/503004 Dunajská Streda Trnavský
III/1412 III/503008 Dunajská Streda Trnavský
III/1413 III/503018 Dunajská Streda Trnavský
III/1414 III/506001 Dunajská Streda Trnavský
III/1415 III/506002 Dunajská Streda Trnavský
III/1416 III/506003 Dunajská Streda Trnavský
III/1417 III/506004 Dunajská Streda Trnavský
III/1418 III/506005 Dunajská Streda Trnavský
III/1419 III/506006 Dunajská Streda Trnavský
III/1420 III/506007 Dunajská Streda Trnavský
III/1421 III/506008 Dunajská Streda Trnavský
III/1422 III/506009 Dunajská Streda Trnavský
III/1423 III/506010 Dunajská Streda Trnavský
III/1424 III/507001 Dunajská Streda Trnavský
III/1425 III/507002 Dunajská Streda Trnavský
III/1426 III/507003 Dunajská Streda Trnavský
III/1427 III/507060 Dunajská Streda Trnavský
III/1428 III/561009 Dunajská Streda Trnavský
III/1429 III/572005 Dunajská Streda Trnavský
III/1430 III/572008 Dunajská Streda Trnavský
III/1431 III/572009 Dunajská Streda Trnavský
III/1432 III/572010 Dunajská Streda Trnavský
III/1433 III/572011 Dunajská Streda Trnavský
III/1434 III/572012 Dunajská Streda Trnavský
III/1435 III/572015 Dunajská Streda Trnavský
III/1436 III/572016 Dunajská Streda Trnavský
III/1437 III/572017 Dunajská Streda Trnavský
III/1438 III/572018 Dunajská Streda Trnavský
III/1450 III/063031 Komárno Nitriansky
III/1451 III/063040 Komárno Nitriansky
III/1452 III/063044 Komárno Nitriansky
III/1453 III/063045 Komárno Nitriansky
III/1454 III/063046 Komárno Nitriansky
III/1455 III/063047 Komárno Nitriansky
III/1456 III/063048 Komárno Nitriansky
III/1457 III/063050 Komárno Nitriansky
III/1458 III/063052 Komárno Nitriansky
III/1459 III/063053 Komárno Nitriansky
III/1460 III/063054 Komárno Nitriansky
III/1461 III/063057 Komárno Nitriansky
III/1462 III/063058 Komárno Nitriansky
III/1463 III/064001 Komárno Nitriansky
III/1464 III/064003 Komárno Nitriansky
III/1465 III/064004 Komárno Nitriansky
III/1466 III/064005 Komárno Nitriansky
III/1467 III/064007 Komárno Nitriansky
III/1468 III/064008 Komárno Nitriansky
III/1469 III/064009 Komárno Nitriansky
III/1470 III/064010 Komárno Nitriansky
III/1471 III/064011 Komárno Nitriansky
III/1472 III/064012 Komárno Nitriansky
III/1473 III/064078 Komárno Nitriansky
III/1474 III/064098 Komárno Nitriansky
III/1475 III/509009 Komárno Nitriansky
III/1476 III/509011 Komárno Nitriansky
III/1477 III/563002 Komárno Nitriansky
III/1478 III/573007 Komárno Nitriansky
III/1490 III/051047 Nové Zámky Nitriansky
III/1491 III/064013 Nové Zámky Nitriansky
III/1492 III/064014 Nové Zámky Nitriansky
III/1493 III/064015 Nové Zámky Nitriansky
III/1494 III/064019 Nové Zámky Nitriansky
III/1495 III/064020 Nové Zámky Nitriansky
III/1496 III/064021 Nové Zámky Nitriansky
III/1497 III/064022 Nové Zámky Nitriansky
III/1498 III/064023 Nové Zámky Nitriansky
III/1499 III/064024 Nové Zámky Nitriansky
III/1500 III/064025 Nové Zámky Nitriansky
III/1501 III/064026 Nové Zámky Nitriansky
III/1502 III/064027 Nové Zámky Nitriansky
III/1503 III/508015 Nové Zámky Nitriansky
III/1504 III/508016 Nové Zámky Nitriansky
III/1505 III/508053 Nové Zámky Nitriansky
III/1506 III/509002 Nové Zámky Nitriansky
III/1507 III/509005 Nové Zámky Nitriansky
III/1508 III/509006 Nové Zámky Nitriansky
III/1509 III/509008 Nové Zámky Nitriansky
III/1510 III/509015 Nové Zámky Nitriansky
III/1511 III/509016 Nové Zámky Nitriansky
III/1512 III/509017 Nové Zámky Nitriansky
III/1513 III/509018 Nové Zámky Nitriansky
III/1514 III/510001 Nové Zámky Nitriansky
III/1515 III/510003 Nové Zámky Nitriansky
III/1516 III/510004 Nové Zámky Nitriansky
III/1517 III/510005 Nové Zámky Nitriansky
III/1518 III/510006 Nové Zámky Nitriansky
III/1519 III/510009 Nové Zámky Nitriansky
III/1520 III/510010 Nové Zámky Nitriansky
III/1521 III/510011 Nové Zámky Nitriansky
III/1522 III/510012 Nové Zámky Nitriansky
III/1523 III/510029 Nové Zámky Nitriansky
III/1524 III/510030 Nové Zámky Nitriansky
III/1525 III/563001 Nové Zámky Nitriansky
III/1526 III/580001 Nové Zámky Nitriansky
III/1527 III/580002 Nové Zámky Nitriansky
III/1528 III/580003 Nové Zámky Nitriansky
III/1529 III/580004 Nové Zámky Nitriansky
III/1530 III/580005 Nové Zámky Nitriansky
III/1540 III/051050 Levice Nitriansky
III/1541 III/051051 Levice Nitriansky
III/1542 III/051052 Levice Nitriansky
III/1543 III/051053 Levice Nitriansky
III/1544 III/051054 Levice Nitriansky
III/1545 III/051056 Levice Nitriansky
III/1546 III/051057 Levice Nitriansky
III/1547 III/051059 Levice Nitriansky
III/1548 III/051060 Levice Nitriansky
III/1549 III/051061 Levice Nitriansky
III/1550 III/051062 Levice Nitriansky
III/1551 III/051066 Levice Nitriansky
III/1552 III/051067 Levice Nitriansky
III/1553 III/051075 Levice Nitriansky
III/1554 III/064006 Levice Nitriansky
III/1555 III/064018 Levice Nitriansky
III/1556 III/066001 Levice Nitriansky
III/1557 III/066003 Levice Nitriansky
III/1558 III/066069 Levice Nitriansky
III/1559 III/508017 Levice Nitriansky
III/1560 III/508018 Levice Nitriansky
III/1561 III/508019 Levice Nitriansky
III/1562 III/508020 Levice Nitriansky
III/1563 III/509012 Levice Nitriansky
III/1564 III/509019 Levice Nitriansky
III/1565 III/509020 Levice Nitriansky
III/1566 III/510007 Levice Nitriansky
III/1567 III/510008 Levice Nitriansky
III/1568 III/510013 Levice Nitriansky
III/1569 III/510014 Levice Nitriansky
III/1570 III/510015 Levice Nitriansky
III/1571 III/510016 Levice Nitriansky
III/1572 III/510017 Levice Nitriansky
III/1573 III/510018 Levice Nitriansky
III/1574 III/510019 Levice Nitriansky
III/1575 III/510020 Levice Nitriansky
III/1576 III/510021 Levice Nitriansky
III/1577 III/510022 Levice Nitriansky
III/1578 III/510023 Levice Nitriansky
III/1579 III/510024 Levice Nitriansky
III/1580 III/510025 Levice Nitriansky
III/1581 III/510026 Levice Nitriansky
III/1582 III/510028 Levice Nitriansky
III/1583 III/510031 Levice Nitriansky
III/1584 III/510033 Levice Nitriansky
III/1585 III/510041 Levice Nitriansky
III/1586 III/511014 Levice Nitriansky
III/1587 III/524001 Levice Nitriansky
III/1588 III/524002 Levice Nitriansky
III/1589 III/527011 Levice Nitriansky
III/1590 III/564001 Levice Nitriansky
III/1591 III/564002 Levice Nitriansky
III/1592 III/564003 Levice Nitriansky
III/1593 III/564004 Levice Nitriansky
III/1594 III/564005 Levice Nitriansky
III/1595 III/564006 Levice Nitriansky
III/1596 III/564007 Levice Nitriansky
III/1597 III/580006 Levice Nitriansky
III/1598 III/580008 Levice Nitriansky
III/1610 III/064037 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1611 III/064038 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1612 III/064039 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1613 III/064040 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1614 III/064041 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1615 III/064043 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1616 III/064083 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1617 III/064084 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1618 III/065002 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1619 III/065006 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1620 III/511002 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1621 III/511003 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1622 III/511004 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1623 III/511005 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1624 III/511008 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1625 III/511009 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1626 III/511010 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1627 III/511011 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1628 III/511012 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1629 III/511013 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1630 III/511016 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1640 III/051036 Nitra Nitriansky
III/1641 III/051037 Nitra Nitriansky
III/1642 III/051038 Nitra Nitriansky
III/1643 III/051039 Nitra Nitriansky
III/1644 III/051040 Nitra Nitriansky
III/1645 III/051041 Nitra Nitriansky
III/1646 III/051042 Nitra Nitriansky
III/1647 III/051043 Nitra Nitriansky
III/1648 III/051044 Nitra Nitriansky
III/1649 III/051045 Nitra Nitriansky
III/1650 III/051046 Nitra Nitriansky
III/1651 III/051048 Nitra Nitriansky
III/1652 III/051049 Nitra Nitriansky
III/1653 III/051074 Nitra Nitriansky
III/1654 III/051077 Nitra Nitriansky
III/1655 III/051079 Nitra Nitriansky
III/1656 III/064016 Nitra Nitriansky
III/1657 III/064017 Nitra Nitriansky
III/1658 III/064028 Nitra Nitriansky
III/1659 III/064029 Nitra Nitriansky
III/1660 III/064030 Nitra Nitriansky
III/1661 III/064033 Nitra Nitriansky
III/1662 III/064034 Nitra Nitriansky
III/1663 III/064035 Nitra Nitriansky
III/1664 III/064044 Nitra Nitriansky
III/1665 III/064045 Nitra Nitriansky
III/1666 III/064046 Nitra Nitriansky
III/1667 III/064081 Nitra Nitriansky
III/1668 III/065001 Nitra Nitriansky
III/1669 III/065003 Nitra Nitriansky
III/1670 III/065004 Nitra Nitriansky
III/1671 III/065005 Nitra Nitriansky
III/1672 III/065060 Nitra Nitriansky
III/1673 III/511018 Nitra Nitriansky
III/1674 III/513011 Nitra Nitriansky
III/1675 III/513012 Nitra Nitriansky
III/1676 III/513014 Nitra Nitriansky
III/1677 III/513015 Nitra Nitriansky
III/1678 III/513016 Nitra Nitriansky
III/1679 III/513017 Nitra Nitriansky
III/1680 III/513018 Nitra Nitriansky
III/1681 III/513023 Nitra Nitriansky
III/1682 III/513024 Nitra Nitriansky
III/1683 III/513025 Nitra Nitriansky
III/1684 III/513027 Nitra Nitriansky
III/1685 III/513028 Nitra Nitriansky
III/1686 III/514004 Nitra Nitriansky
III/1687 III/562001 Nitra Nitriansky
III/1688 III/562002 Nitra Nitriansky
III/1689 III/562003 Nitra Nitriansky
III/1690 III/562004 Nitra Nitriansky
III/1700 III/064042 Topoľčany Nitriansky
III/1701 III/064047 Topoľčany Nitriansky
III/1702 III/064048 Topoľčany Nitriansky
III/1703 III/064052 Topoľčany Nitriansky
III/1704 III/064053 Topoľčany Nitriansky
III/1705 III/064054 Topoľčany Nitriansky
III/1706 III/064055 Topoľčany Nitriansky
III/1707 III/064056 Topoľčany Nitriansky
III/1708 III/064057 Topoľčany Nitriansky
III/1709 III/064058 Topoľčany Nitriansky
III/1710 III/064059 Topoľčany Nitriansky
III/1711 III/064060 Topoľčany Nitriansky
III/1712 III/064061 Topoľčany Nitriansky
III/1713 III/064087 Topoľčany Nitriansky
III/1714 III/064088 Topoľčany Nitriansky
III/1715 III/064089 Topoľčany Nitriansky
III/1716 III/064090 Topoľčany Nitriansky
III/1717 III/064099 Topoľčany Nitriansky
III/1718 III/499033 Topoľčany Nitriansky
III/1719 III/499034 Topoľčany Nitriansky
III/1720 III/499035 Topoľčany Nitriansky
III/1721 III/499036 Topoľčany Nitriansky
III/1722 III/499037 Topoľčany Nitriansky
III/1723 III/499038 Topoľčany Nitriansky
III/1724 III/499039 Topoľčany Nitriansky
III/1725 III/499040 Topoľčany Nitriansky
III/1726 III/499041 Topoľčany Nitriansky
III/1727 III/499043 Topoľčany Nitriansky
III/1728 III/499044 Topoľčany Nitriansky
III/1729 III/499052 Topoľčany Nitriansky
III/1730 III/507012 Topoľčany Nitriansky
III/1731 III/507013 Topoľčany Nitriansky
III/1732 III/513020 Topoľčany Nitriansky
III/1733 III/513021 Topoľčany Nitriansky
III/1734 III/513022 Topoľčany Nitriansky
III/1735 III/514005 Topoľčany Nitriansky
III/1736 III/514006 Topoľčany Nitriansky
III/1737 III/514007 Topoľčany Nitriansky
III/1745 III/050047 Partizánske Trenčiansky
III/1746 III/050052 Partizánske Trenčiansky
III/1747 III/050055 Partizánske Trenčiansky
III/1748 III/050217 Partizánske Trenčiansky
III/1749 III/050261 Partizánske Trenčiansky
III/1750 III/064049 Partizánske Trenčiansky
III/1751 III/064050 Partizánske Trenčiansky
III/1752 III/064051 Partizánske Trenčiansky
III/1753 III/064062 Partizánske Trenčiansky
III/1754 III/064063 Partizánske Trenčiansky
III/1755 III/064068 Partizánske Trenčiansky
III/1756 III/064069 Partizánske Trenčiansky
III/1757 III/064070 Partizánske Trenčiansky
III/1758 III/064071 Partizánske Trenčiansky
III/1759 III/064072 Partizánske Trenčiansky
III/1760 III/064091 Partizánske Trenčiansky
III/1761 III/064092 Partizánske Trenčiansky
III/1762 III/064093 Partizánske Trenčiansky
III/1763 III/064097 Partizánske Trenčiansky
III/1764 III/511001 Partizánske Trenčiansky
III/1765 III/579001 Partizánske Trenčiansky
III/1770 III/050041 Prievidza Trenčiansky
III/1771 III/050057 Prievidza Trenčiansky
III/1772 III/050058 Prievidza Trenčiansky
III/1773 III/050061 Prievidza Trenčiansky
III/1774 III/050062 Prievidza Trenčiansky
III/1775 III/050063 Prievidza Trenčiansky
III/1776 III/050064 Prievidza Trenčiansky
III/1777 III/050065 Prievidza Trenčiansky
III/1778 III/050066 Prievidza Trenčiansky
III/1779 III/050067 Prievidza Trenčiansky
III/1780 III/050068 Prievidza Trenčiansky
III/1781 III/050069 Prievidza Trenčiansky
III/1782 III/050070 Prievidza Trenčiansky
III/1783 III/050071 Prievidza Trenčiansky
III/1784 III/050246 Prievidza Trenčiansky
III/1785 III/050266 Prievidza Trenčiansky
III/1786 III/061043 Prievidza Trenčiansky
III/1787 III/061044 Prievidza Trenčiansky
III/1788 III/064073 Prievidza Trenčiansky
III/1789 III/064074 Prievidza Trenčiansky
III/1790 III/064075 Prievidza Trenčiansky
III/1791 III/064076 Prievidza Trenčiansky
III/1792 III/064094 Prievidza Trenčiansky
III/1793 III/064095 Prievidza Trenčiansky
III/1794 III/064096 Prievidza Trenčiansky
III/1795 III/512001 Prievidza Trenčiansky
III/1796 III/518019 Prievidza Trenčiansky
III/1797 III/518022 Prievidza Trenčiansky
III/1798 III/518023 Prievidza Trenčiansky
III/1799 III/518024 Prievidza Trenčiansky
III/1800 III/518025 Prievidza Trenčiansky
III/1801 III/518026 Prievidza Trenčiansky
III/1802 III/518028 Prievidza Trenčiansky
III/1803 III/574003 Prievidza Trenčiansky
III/1804 III/574004 Prievidza Trenčiansky
III/1805 III/574005 Prievidza Trenčiansky
III/1806 III/574006 Prievidza Trenčiansky
III/1807 III/574007 Prievidza Trenčiansky
III/1820 III/050027 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1821 III/050028 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1822 III/050033 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1823 III/050034 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1824 III/050035 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1825 III/050036 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1826 III/050037 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1827 III/050038 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1828 III/050039 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1829 III/050040 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1830 III/050042 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1831 III/050043 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1832 III/050044 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1833 III/050045 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1834 III/050046 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1835 III/050048 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1836 III/050049 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1837 III/050050 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1838 III/050051 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1839 III/050053 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1840 III/050054 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1841 III/050056 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1842 III/050059 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1843 III/050147 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1844 III/050255 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1845 III/050260 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1846 III/064064 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1847 III/064065 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1848 III/064066 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1849 III/516005 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1850 III/516006 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1860 III/050025 Trenčín Trenčiansky
III/1861 III/050026 Trenčín Trenčiansky
III/1862 III/050030 Trenčín Trenčiansky
III/1863 III/050032 Trenčín Trenčiansky
III/1864 III/050221 Trenčín Trenčiansky
III/1865 III/050259 Trenčín Trenčiansky
III/1866 III/050264 Trenčín Trenčiansky
III/1867 III/050265 Trenčín Trenčiansky
III/1868 III/050267 Trenčín Trenčiansky
III/1869 III/057053 Trenčín Trenčiansky
III/1870 III/061031 Trenčín Trenčiansky
III/1871 III/061032 Trenčín Trenčiansky
III/1872 III/061034 Trenčín Trenčiansky
III/1873 III/061035 Trenčín Trenčiansky
III/1874 III/061046 Trenčín Trenčiansky
III/1875 III/061074 Trenčín Trenčiansky
III/1876 III/061076 Trenčín Trenčiansky
III/1877 III/507018 Trenčín Trenčiansky
III/1878 III/507019 Trenčín Trenčiansky
III/1879 III/507021 Trenčín Trenčiansky
III/1880 III/507022 Trenčín Trenčiansky
III/1881 III/507023 Trenčín Trenčiansky
III/1882 III/507024 Trenčín Trenčiansky
III/1883 III/507025 Trenčín Trenčiansky
III/1884 III/507026 Trenčín Trenčiansky
III/1885 III/507062 Trenčín Trenčiansky
III/1886 III/507067 Trenčín Trenčiansky
III/1887 III/507068 Trenčín Trenčiansky
III/1888 III/507069 Trenčín Trenčiansky
III/1889 III/507070 Trenčín Trenčiansky
III/1890 III/507071 Trenčín Trenčiansky
III/1891 III/507072 Trenčín Trenčiansky
III/1892 III/507075 Trenčín Trenčiansky
III/1893 III/516001 Trenčín Trenčiansky
III/1894 III/516002 Trenčín Trenčiansky
III/1895 III/516003 Trenčín Trenčiansky
III/1896 III/516004 Trenčín Trenčiansky
III/1910 III/061037 Ilava Trenčiansky
III/1911 III/061039 Ilava Trenčiansky
III/1912 III/061040 Ilava Trenčiansky
III/1913 III/061041 Ilava Trenčiansky
III/1914 III/061042 Ilava Trenčiansky
III/1915 III/061064 Ilava Trenčiansky
III/1916 III/507029 Ilava Trenčiansky
III/1917 III/507030 Ilava Trenčiansky
III/1918 III/507031 Ilava Trenčiansky
III/1919 III/507032 Ilava Trenčiansky
III/1920 III/507034 Ilava Trenčiansky
III/1921 III/507035 Ilava Trenčiansky
III/1922 III/507036 Ilava Trenčiansky
III/1923 III/507039 Ilava Trenčiansky
III/1924 III/507040 Ilava Trenčiansky
III/1925 III/507041 Ilava Trenčiansky
III/1926 III/507059 Ilava Trenčiansky
III/1927 III/507077 Ilava Trenčiansky
III/1928 III/574001 Ilava Trenčiansky
III/1929 III/574002 Ilava Trenčiansky
III/1935 III/049011 Púchov Trenčiansky
III/1936 III/049012 Púchov Trenčiansky
III/1937 III/049013 Púchov Trenčiansky
III/1938 III/049014 Púchov Trenčiansky
III/1939 III/049015 Púchov Trenčiansky
III/1940 III/049016 Púchov Trenčiansky
III/1941 III/049017 Púchov Trenčiansky
III/1942 III/049018 Púchov Trenčiansky
III/1943 III/049019 Púchov Trenčiansky
III/1944 III/061047 Púchov Trenčiansky
III/1945 III/061048 Púchov Trenčiansky
III/1946 III/061049 Púchov Trenčiansky
III/1947 III/061050 Púchov Trenčiansky
III/1948 III/061051 Púchov Trenčiansky
III/1949 III/507042 Púchov Trenčiansky
III/1950 III/507043 Púchov Trenčiansky
III/1951 III/507044 Púchov Trenčiansky
III/1952 III/507045 Púchov Trenčiansky
III/1953 III/507046 Púchov Trenčiansky
III/1960 III/061038 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1961 III/061052 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1962 III/061053 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1963 III/061054 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1964 III/061055 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1965 III/061056 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1966 III/061056A Považská Bystrica Trenčiansky
III/1967 III/061057 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1968 III/061058 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1969 III/061059 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1970 III/061071 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1971 III/061072 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1972 III/061073 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1973 III/507028 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1974 III/507033 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1975 III/507047 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1976 III/507048 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1977 III/507049 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1978 III/507050 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1979 III/507063 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1980 III/507064 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1981 III/507065 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1982 III/507066 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1983 III/517001 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1984 III/517002 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1985 III/517003 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1986 III/517004 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1987 III/517005 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1988 III/517006 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1989 III/517007 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1990 III/517010 Považská Bystrica Trenčiansky
III/2000 III/018082 Bytča Žilinský
III/2001 III/018083 Bytča Žilinský
III/2002 III/018084 Bytča Žilinský
III/2003 III/061060 Bytča Žilinský
III/2004 III/061065 Bytča Žilinský
III/2005 III/507051 Bytča Žilinský
III/2006 III/507052 Bytča Žilinský
III/2010 III/011056 Čadca Žilinský
III/2011 III/011057 Čadca Žilinský
III/2012 III/011058 Čadca Žilinský
III/2013 III/011059 Čadca Žilinský
III/2014 III/011060 Čadca Žilinský
III/2015 III/011068 Čadca Žilinský
III/2016 III/011079 Čadca Žilinský
III/2017 III/011087 Čadca Žilinský
III/2018 III/011089 Čadca Žilinský
III/2019 III/018088 Čadca Žilinský
III/2020 III/484022 Čadca Žilinský
III/2021 III/487017 Čadca Žilinský
III/2022 III/487018 Čadca Žilinský
III/2023 III/487019 Čadca Žilinský
III/2024 III/487020 Čadca Žilinský
III/2025 III/487021 Čadca Žilinský
III/2026 III/487022 Čadca Žilinský
III/2027 III/487023 Čadca Žilinský
III/2028 III/487024 Čadca Žilinský
III/2029 III/487025 Čadca Žilinský
III/2030 III/487026 Čadca Žilinský
III/2031 III/487027 Čadca Žilinský
III/2032 III/487028 Čadca Žilinský
III/2033 III/487029 Čadca Žilinský
III/2034 III/487030 Čadca Žilinský
III/2035 III/520001 Čadca Žilinský
III/2036 III/520002 Čadca Žilinský
III/2037 III/520003 Čadca Žilinský
III/2038 III/520026 Čadca Žilinský
III/2039 III/520027 Čadca Žilinský
III/2050 III/011061 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2051 III/011062 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2052 III/011063 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2053 III/011064 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2054 III/011065 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2055 III/011066 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2056 III/011078 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2057 III/011090 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2058 III/507058 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2070 III/011067 Žilina Žilinský
III/2071 III/011069 Žilina Žilinský
III/2072 III/011070 Žilina Žilinský
III/2073 III/011071 Žilina Žilinský
III/2074 III/011073 Žilina Žilinský
III/2075 III/011074 Žilina Žilinský
III/2076 III/011075 Žilina Žilinský
III/2077 III/011077 Žilina Žilinský
III/2078 III/011080 Žilina Žilinský
III/2079 III/011081 Žilina Žilinský
III/2080 III/011082 Žilina Žilinský
III/2081 III/011088 Žilina Žilinský
III/2082 III/018085 Žilina Žilinský
III/2083 III/018087 Žilina Žilinský
III/2084 III/018089 Žilina Žilinský
III/2085 III/018090 Žilina Žilinský
III/2086 III/018091 Žilina Žilinský
III/2087 III/018160 Žilina Žilinský
III/2088 III/018248 Žilina Žilinský
III/2089 III/018249 Žilina Žilinský
III/2090 III/018261 Žilina Žilinský
III/2091 III/018262 Žilina Žilinský
III/2092 III/507054 Žilina Žilinský
III/2093 III/507055 Žilina Žilinský
III/2094 III/507056 Žilina Žilinský
III/2095 III/507057 Žilina Žilinský
III/2096 III/507061 Žilina Žilinský
III/2097 III/517008 Žilina Žilinský
III/2098 III/517009 Žilina Žilinský
III/2099 III/518001 Žilina Žilinský
III/2100 III/518002 Žilina Žilinský
III/2101 III/518003 Žilina Žilinský
III/2102 III/518005 Žilina Žilinský
III/2103 III/518006 Žilina Žilinský
III/2104 III/518007 Žilina Žilinský
III/2105 III/518009 Žilina Žilinský
III/2106 III/518010 Žilina Žilinský
III/2107 III/518010A Žilina Žilinský
III/2108 III/518011 Žilina Žilinský
III/2109 III/518013 Žilina Žilinský
III/2110 III/518016 Žilina Žilinský
III/2111 III/518017 Žilina Žilinský
III/2112 III/518018 Žilina Žilinský
III/2113 III/518030 Žilina Žilinský
III/2114 III/518031 Žilina Žilinský
III/2115 III/520005 Žilina Žilinský
III/2116 III/520025 Žilina Žilinský
III/2117 III/583002 Žilina Žilinský
III/2130 III/018092 Martin Žilinský
III/2131 III/018093 Martin Žilinský
III/2132 III/018094 Martin Žilinský
III/2133 III/018095 Martin Žilinský
III/2134 III/018096 Martin Žilinský
III/2135 III/018145 Martin Žilinský
III/2136 III/018242 Martin Žilinský
III/2137 III/018254 Martin Žilinský
III/2138 III/018255 Martin Žilinský
III/2139 III/065047 Martin Žilinský
III/2140 III/065048 Martin Žilinský
III/2141 III/065049 Martin Žilinský
III/2142 III/065050 Martin Žilinský
III/2143 III/065051 Martin Žilinský
III/2144 III/065052 Martin Žilinský
III/2145 III/065053 Martin Žilinský
III/2146 III/065054 Martin Žilinský
III/2147 III/065055 Martin Žilinský
III/2148 III/065056 Martin Žilinský
III/2149 III/065057 Martin Žilinský
III/2150 III/065059 Martin Žilinský
III/2151 III/065061 Martin Žilinský
III/2152 III/065063 Martin Žilinský
III/2153 III/065065 Martin Žilinský
III/2154 III/065070 Martin Žilinský
III/2155 III/065071 Martin Žilinský
III/2156 III/518020 Martin Žilinský
III/2157 III/518021 Martin Žilinský
III/2158 III/518029 Martin Žilinský
III/2159 III/519006 Martin Žilinský
III/2160 III/519007 Martin Žilinský
III/2161 III/519008 Martin Žilinský
III/2162 III/519009 Martin Žilinský
III/2163 III/519010 Martin Žilinský
III/2170 III/065032 Turčianske Teplice Žilinský
III/2171 III/065033 Turčianske Teplice Žilinský
III/2172 III/065034 Turčianske Teplice Žilinský
III/2173 III/065035 Turčianske Teplice Žilinský
III/2174 III/065036 Turčianske Teplice Žilinský
III/2175 III/065037 Turčianske Teplice Žilinský
III/2176 III/065038 Turčianske Teplice Žilinský
III/2177 III/065039 Turčianske Teplice Žilinský
III/2178 III/065040 Turčianske Teplice Žilinský
III/2179 III/065041 Turčianske Teplice Žilinský
III/2180 III/065042 Turčianske Teplice Žilinský
III/2181 III/065043 Turčianske Teplice Žilinský
III/2182 III/065044 Turčianske Teplice Žilinský
III/2183 III/065045 Turčianske Teplice Žilinský
III/2184 III/065046 Turčianske Teplice Žilinský
III/2185 III/065062 Turčianske Teplice Žilinský
III/2186 III/065064 Turčianske Teplice Žilinský
III/2187 III/065066 Turčianske Teplice Žilinský
III/2188 III/065067 Turčianske Teplice Žilinský
III/2189 III/065068 Turčianske Teplice Žilinský
III/2190 III/065069 Turčianske Teplice Žilinský
III/2191 III/519001 Turčianske Teplice Žilinský
III/2192 III/519003 Turčianske Teplice Žilinský
III/2193 III/519004 Turčianske Teplice Žilinský
III/2194 III/519005 Turčianske Teplice Žilinský
III/2195 III/577001 Turčianske Teplice Žilinský
III/2210 III/018097 Ružomberok Žilinský
III/2211 III/018098 Ružomberok Žilinský
III/2212 III/018101 Ružomberok Žilinský
III/2213 III/018104 Ružomberok Žilinský
III/2214 III/018105 Ružomberok Žilinský
III/2215 III/018106 Ružomberok Žilinský
III/2216 III/018107 Ružomberok Žilinský
III/2217 III/018108 Ružomberok Žilinský
III/2218 III/018110 Ružomberok Žilinský
III/2219 III/018111 Ružomberok Žilinský
III/2220 III/018117 Ružomberok Žilinský
III/2221 III/018247 Ružomberok Žilinský
III/2222 III/059005 Ružomberok Žilinský
III/2223 III/059007 Ružomberok Žilinský
III/2224 III/059008 Ružomberok Žilinský
III/2225 III/059011 Ružomberok Žilinský
III/2226 III/059012 Ružomberok Žilinský
III/2227 III/059014 Ružomberok Žilinský
III/2228 III/059015 Ružomberok Žilinský
III/2229 III/059016 Ružomberok Žilinský
III/2240 III/011076 Dolný Kubín Žilinský
III/2241 III/011083 Dolný Kubín Žilinský
III/2242 III/011084 Dolný Kubín Žilinský
III/2243 III/011085 Dolný Kubín Žilinský
III/2244 III/011086 Dolný Kubín Žilinský
III/2245 III/018125 Dolný Kubín Žilinský
III/2246 III/059006 Dolný Kubín Žilinský
III/2247 III/059017 Dolný Kubín Žilinský
III/2248 III/059018 Dolný Kubín Žilinský
III/2249 III/059020 Dolný Kubín Žilinský
III/2250 III/059021 Dolný Kubín Žilinský
III/2251 III/059022 Dolný Kubín Žilinský
III/2252 III/059023 Dolný Kubín Žilinský
III/2253 III/059024 Dolný Kubín Žilinský
III/2254 III/059025 Dolný Kubín Žilinský
III/2255 III/059027 Dolný Kubín Žilinský
III/2256 III/070001 Dolný Kubín Žilinský
III/2257 III/070002 Dolný Kubín Žilinský
III/2258 III/070003 Dolný Kubín Žilinský
III/2259 III/070004 Dolný Kubín Žilinský
III/2260 III/070005 Dolný Kubín Žilinský
III/2261 III/070006 Dolný Kubín Žilinský
III/2262 III/070007 Dolný Kubín Žilinský
III/2263 III/070008 Dolný Kubín Žilinský
III/2264 III/583001 Dolný Kubín Žilinský
III/2270 III/520006 Námestovo Žilinský
III/2271 III/520007 Námestovo Žilinský
III/2272 III/520008 Námestovo Žilinský
III/2273 III/520009 Námestovo Žilinský
III/2274 III/520010 Námestovo Žilinský
III/2275 III/520011 Námestovo Žilinský
III/2276 III/520013 Námestovo Žilinský
III/2277 III/520014 Námestovo Žilinský
III/2278 III/520015 Námestovo Žilinský
III/2279 III/520016 Námestovo Žilinský
III/2280 III/520021 Námestovo Žilinský
III/2281 III/520022 Námestovo Žilinský
III/2282 III/520023 Námestovo Žilinský
III/2283 III/521001 Námestovo Žilinský
III/2284 III/521002 Námestovo Žilinský
III/2285 III/521003 Námestovo Žilinský
III/2286 III/521004 Námestovo Žilinský
III/2300 III/059026 Tvrdošín Žilinský
III/2301 III/059028 Tvrdošín Žilinský
III/2302 III/059038 Tvrdošín Žilinský
III/2303 III/059039 Tvrdošín Žilinský
III/2304 III/059040 Tvrdošín Žilinský
III/2305 III/059041 Tvrdošín Žilinský
III/2306 III/059042 Tvrdošín Žilinský
III/2307 III/059043 Tvrdošín Žilinský
III/2308 III/059044 Tvrdošín Žilinský
III/2309 III/520017 Tvrdošín Žilinský
III/2310 III/520018 Tvrdošín Žilinský
III/2311 III/520019 Tvrdošín Žilinský
III/2312 III/520019A Tvrdošín Žilinský
III/2320 III/018113 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2321 III/018114 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2322 III/018115 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2323 III/018116 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2324 III/018118 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2325 III/018119 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2326 III/018120 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2327 III/018121 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2328 III/018122 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2329 III/018123 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2330 III/018124 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2331 III/018127 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2332 III/018128 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2333 III/018130 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2334 III/018131 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2335 III/018132 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2336 III/018133 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2337 III/018134 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2338 III/018135 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2339 III/018136 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2340 III/018137 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2341 III/018140 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2342 III/018141 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2343 III/018142 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2344 III/018143 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2345 III/018153 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2346 III/018244 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2347 III/059029 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2348 III/059030 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2349 III/059031 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2350 III/059032 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2351 III/059033 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2352 III/059034 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2353 III/059035 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2354 III/059036 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2355 III/059037 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2356 III/072001 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2357 III/072002 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2358 III/537001 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2359 III/537002 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2360 III/537005 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2361 III/537009 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2362 III/584001 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2370 III/066047 Brezno Banskobystrický
III/2371 III/066048 Brezno Banskobystrický
III/2372 III/066049 Brezno Banskobystrický
III/2373 III/066050 Brezno Banskobystrický
III/2374 III/066052 Brezno Banskobystrický
III/2375 III/066053 Brezno Banskobystrický
III/2376 III/066054 Brezno Banskobystrický
III/2377 III/066055 Brezno Banskobystrický
III/2378 III/066056 Brezno Banskobystrický
III/2379 III/066057 Brezno Banskobystrický
III/2380 III/066058 Brezno Banskobystrický
III/2381 III/066059 Brezno Banskobystrický
III/2382 III/066060 Brezno Banskobystrický
III/2383 III/066061 Brezno Banskobystrický
III/2384 III/066062 Brezno Banskobystrický
III/2385 III/066063 Brezno Banskobystrický
III/2386 III/066064 Brezno Banskobystrický
III/2387 III/066065 Brezno Banskobystrický
III/2388 III/066066 Brezno Banskobystrický
III/2389 III/066067 Brezno Banskobystrický
III/2390 III/066068 Brezno Banskobystrický
III/2391 III/066073 Brezno Banskobystrický
III/2392 III/066074 Brezno Banskobystrický
III/2393 III/529001 Brezno Banskobystrický
III/2394 III/529002 Brezno Banskobystrický
III/2395 III/529003 Brezno Banskobystrický
III/2396 III/529004 Brezno Banskobystrický
III/2397 III/529005 Brezno Banskobystrický
III/2410 III/059003 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2411 III/059004 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2412 III/059050 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2413 III/066019 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2414 III/066021 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2415 III/066024 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2416 III/066026 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2417 III/066032 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2418 III/066033 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2419 III/066034 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2420 III/066035 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2421 III/066036 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2422 III/066037 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2423 III/066038 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2424 III/066039 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2425 III/066040 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2426 III/066041 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2427 III/066042 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2428 III/066043 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2429 III/066044 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2430 III/066045 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2431 III/066046 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2432 III/066075 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2433 III/578001 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2434 III/578002 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2440 III/050085 Zvolen Banskobystrický
III/2441 III/050086 Zvolen Banskobystrický
III/2442 III/050088 Zvolen Banskobystrický
III/2443 III/050089 Zvolen Banskobystrický
III/2444 III/050090 Zvolen Banskobystrický
III/2445 III/050149 Zvolen Banskobystrický
III/2446 III/066012 Zvolen Banskobystrický
III/2447 III/066013 Zvolen Banskobystrický
III/2448 III/066014 Zvolen Banskobystrický
III/2449 III/066015 Zvolen Banskobystrický
III/2450 III/066016 Zvolen Banskobystrický
III/2451 III/066017 Zvolen Banskobystrický
III/2452 III/066022 Zvolen Banskobystrický
III/2453 III/066023 Zvolen Banskobystrický
III/2454 III/066027 Zvolen Banskobystrický
III/2455 III/066028 Zvolen Banskobystrický
III/2456 III/066030 Zvolen Banskobystrický
III/2457 III/066070 Zvolen Banskobystrický
III/2458 III/066071 Zvolen Banskobystrický
III/2459 III/069001 Zvolen Banskobystrický
III/2460 III/069002 Zvolen Banskobystrický
III/2461 III/525007 Zvolen Banskobystrický
III/2462 III/527019 Zvolen Banskobystrický
III/2463 III/527020 Zvolen Banskobystrický
III/2464 III/527022 Zvolen Banskobystrický
III/2465 III/527023 Zvolen Banskobystrický
III/2466 III/527026 Zvolen Banskobystrický
III/2467 III/527027 Zvolen Banskobystrický
III/2480 III/050072 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2481 III/050073 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2482 III/050074 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2483 III/050075 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2484 III/050076 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2485 III/050077 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2486 III/050078 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2487 III/050079 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2488 III/050080 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2489 III/050082 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2490 III/050083 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2491 III/050084 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2492 III/050092 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2493 III/065017 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2494 III/065021 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2495 III/065023 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2496 III/065024 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2497 III/065025 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2498 III/065026 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2499 III/065027 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2500 III/065028 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2501 III/065029 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2502 III/065030 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2503 III/065031 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2504 III/578003 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2510 III/065007 Žarnovica Banskobystrický
III/2511 III/065008 Žarnovica Banskobystrický
III/2512 III/065009 Žarnovica Banskobystrický
III/2513 III/065010 Žarnovica Banskobystrický
III/2514 III/065011 Žarnovica Banskobystrický
III/2515 III/065011A Žarnovica Banskobystrický
III/2516 III/065012 Žarnovica Banskobystrický
III/2517 III/065013 Žarnovica Banskobystrický
III/2518 III/065014 Žarnovica Banskobystrický
III/2519 III/065016 Žarnovica Banskobystrický
III/2520 III/065019 Žarnovica Banskobystrický
III/2521 III/076001 Žarnovica Banskobystrický
III/2522 III/511006 Žarnovica Banskobystrický
III/2523 III/512002 Žarnovica Banskobystrický
III/2524 III/512003 Žarnovica Banskobystrický
III/2530 III/065018 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2531 III/065020 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2532 III/524003 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2533 III/524004 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2534 III/524005 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2535 III/525002 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2536 III/525003 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2537 III/525004 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2538 III/525005 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2539 III/525006 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2550 III/051022 Krupina Banskobystrický
III/2551 III/051063 Krupina Banskobystrický
III/2552 III/051064 Krupina Banskobystrický
III/2553 III/051065 Krupina Banskobystrický
III/2554 III/066002 Krupina Banskobystrický
III/2555 III/066004 Krupina Banskobystrický
III/2556 III/066005 Krupina Banskobystrický
III/2557 III/066006 Krupina Banskobystrický
III/2558 III/066007 Krupina Banskobystrický
III/2559 III/066008 Krupina Banskobystrický
III/2560 III/066009 Krupina Banskobystrický
III/2561 III/066010 Krupina Banskobystrický
III/2562 III/066011 Krupina Banskobystrický
III/2563 III/066031 Krupina Banskobystrický
III/2564 III/526001 Krupina Banskobystrický
III/2565 III/526002 Krupina Banskobystrický
III/2566 III/526003 Krupina Banskobystrický
III/2567 III/526004 Krupina Banskobystrický
III/2568 III/526005 Krupina Banskobystrický
III/2569 III/526006 Krupina Banskobystrický
III/2570 III/526007 Krupina Banskobystrický
III/2571 III/526008 Krupina Banskobystrický
III/2572 III/526029 Krupina Banskobystrický
III/2573 III/526030 Krupina Banskobystrický
III/2574 III/526031 Krupina Banskobystrický
III/2580 III/050094 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2581 III/050095 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2582 III/508022 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2583 III/508023 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2584 III/508024 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2585 III/508025 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2586 III/508026 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2587 III/508027 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2588 III/508028 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2589 III/508029 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2590 III/508030 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2591 III/508056 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2592 III/527001 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2593 III/527002 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2594 III/527003 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2595 III/527004 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2596 III/527005 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2597 III/527006 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2598 III/527007 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2599 III/527008 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2600 III/527010 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2601 III/527012 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2602 III/527013 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2603 III/527014 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2604 III/527015 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2605 III/527017 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2606 III/527018 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2607 III/527024 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2608 III/527025 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2609 III/565001 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2610 III/565002 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2611 III/565003 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2612 III/565004 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2613 III/565005 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2614 III/565006 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2615 III/565007 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2616 III/565008 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2630 III/050101 Lučenec Banskobystrický
III/2631 III/050102 Lučenec Banskobystrický
III/2632 III/050103 Lučenec Banskobystrický
III/2633 III/050104 Lučenec Banskobystrický
III/2634 III/050105 Lučenec Banskobystrický
III/2635 III/050106 Lučenec Banskobystrický
III/2636 III/050107 Lučenec Banskobystrický
III/2637 III/050108 Lučenec Banskobystrický
III/2638 III/050109 Lučenec Banskobystrický
III/2639 III/050110 Lučenec Banskobystrický
III/2640 III/050111 Lučenec Banskobystrický
III/2641 III/050112 Lučenec Banskobystrický
III/2642 III/050114 Lučenec Banskobystrický
III/2643 III/050141 Lučenec Banskobystrický
III/2644 III/050206 Lučenec Banskobystrický
III/2645 III/050262 Lučenec Banskobystrický
III/2646 III/050268 Lučenec Banskobystrický
III/2647 III/050270 Lučenec Banskobystrický
III/2648 III/071001 Lučenec Banskobystrický
III/2649 III/071002 Lučenec Banskobystrický
III/2650 III/071003 Lučenec Banskobystrický
III/2651 III/071004 Lučenec Banskobystrický
III/2652 III/071005 Lučenec Banskobystrický
III/2653 III/071006 Lučenec Banskobystrický
III/2654 III/071007 Lučenec Banskobystrický
III/2655 III/071008 Lučenec Banskobystrický
III/2656 III/071009 Lučenec Banskobystrický
III/2657 III/071010 Lučenec Banskobystrický
III/2658 III/075001 Lučenec Banskobystrický
III/2659 III/508031 Lučenec Banskobystrický
III/2660 III/508032 Lučenec Banskobystrický
III/2661 III/508033 Lučenec Banskobystrický
III/2662 III/508034 Lučenec Banskobystrický
III/2663 III/508035 Lučenec Banskobystrický
III/2664 III/508036 Lučenec Banskobystrický
III/2665 III/508037 Lučenec Banskobystrický
III/2666 III/508055 Lučenec Banskobystrický
III/2667 III/508057 Lučenec Banskobystrický
III/2668 III/571002 Lučenec Banskobystrický
III/2669 III/571003 Lučenec Banskobystrický
III/2670 III/571004 Lučenec Banskobystrický
III/2671 III/571005 Lučenec Banskobystrický
III/2672 III/571006 Lučenec Banskobystrický
III/2673 III/571011 Lučenec Banskobystrický
III/2674 III/571012 Lučenec Banskobystrický
III/2675 III/571013 Lučenec Banskobystrický
III/2676 III/571014 Lučenec Banskobystrický
III/2677 III/571015 Lučenec Banskobystrický
III/2678 III/571043 Lučenec Banskobystrický
III/2679 III/585001 Lučenec Banskobystrický
III/2690 III/050091 Detva Banskobystrický
III/2691 III/050093 Detva Banskobystrický
III/2692 III/050096 Detva Banskobystrický
III/2693 III/050097 Detva Banskobystrický
III/2694 III/050098 Detva Banskobystrický
III/2695 III/050100 Detva Banskobystrický
III/2696 III/050220 Detva Banskobystrický
III/2697 III/050258 Detva Banskobystrický
III/2698 III/526009 Detva Banskobystrický
III/2710 III/050113 Poltár Banskobystrický
III/2711 III/050116 Poltár Banskobystrický
III/2712 III/050117 Poltár Banskobystrický
III/2713 III/508038 Poltár Banskobystrický
III/2714 III/508045 Poltár Banskobystrický
III/2715 III/508046 Poltár Banskobystrický
III/2716 III/508047 Poltár Banskobystrický
III/2717 III/508048 Poltár Banskobystrický
III/2718 III/508049 Poltár Banskobystrický
III/2719 III/508050 Poltár Banskobystrický
III/2720 III/508051 Poltár Banskobystrický
III/2721 III/508052 Poltár Banskobystrický
III/2722 III/526010 Poltár Banskobystrický
III/2723 III/526011 Poltár Banskobystrický
III/2724 III/526012 Poltár Banskobystrický
III/2725 III/571008 Poltár Banskobystrický
III/2726 III/571009 Poltár Banskobystrický
III/2727 III/571010 Poltár Banskobystrický
III/2740 III/050115 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2741 III/050118 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2742 III/050119 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2743 III/050120 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2744 III/050121 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2745 III/050122 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2746 III/050123 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2747 III/050124 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2748 III/050125 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2749 III/050126 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2750 III/050127 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2751 III/050128 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2752 III/050129 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2753 III/050130 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2754 III/050131 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2755 III/050132 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2756 III/050133 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2757 III/050134 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2758 III/050135 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2759 III/050137 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2760 III/050138 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2761 III/050139 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2762 III/050140 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2763 III/067001 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2764 III/067002 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2765 III/067003 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2766 III/067004 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2767 III/526013 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2768 III/526014 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2769 III/530001 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2770 III/530002 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2771 III/531001 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2772 III/531002 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2773 III/531003 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2774 III/531004 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2775 III/531005 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2776 III/531007 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2777 III/531008 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2778 III/531009 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2779 III/531010 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2780 III/531012 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2781 III/531013 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2782 III/531017 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2783 III/571016 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2784 III/571017 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2785 III/571019 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2786 III/571020 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2787 III/571021 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2788 III/571022 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2789 III/571023 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2790 III/571024 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2791 III/571025 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2792 III/571026 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2793 III/571027 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2794 III/571028 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2795 III/571029 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2796 III/571030 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2797 III/571031 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2798 III/571032 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2799 III/571033 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2800 III/571034 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2801 III/571035 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2802 III/571036 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2803 III/571037 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2804 III/571038 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2805 III/571039 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2806 III/571040 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2807 III/571041 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2808 III/571042 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2820 III/050136 Revúca Banskobystrický
III/2821 III/050142 Revúca Banskobystrický
III/2822 III/050143 Revúca Banskobystrický
III/2823 III/526015 Revúca Banskobystrický
III/2824 III/526016 Revúca Banskobystrický
III/2825 III/526017 Revúca Banskobystrický
III/2826 III/526027 Revúca Banskobystrický
III/2827 III/531014 Revúca Banskobystrický
III/2828 III/531015 Revúca Banskobystrický
III/2829 III/531016 Revúca Banskobystrický
III/2830 III/532001 Revúca Banskobystrický
III/2831 III/532002 Revúca Banskobystrický
III/2832 III/532003 Revúca Banskobystrický
III/2833 III/532004 Revúca Banskobystrický
III/2834 III/532005 Revúca Banskobystrický
III/2835 III/532006 Revúca Banskobystrický
III/2836 III/532007 Revúca Banskobystrický
III/2837 III/532008 Revúca Banskobystrický
III/2838 III/532009 Revúca Banskobystrický
III/2839 III/532011 Revúca Banskobystrický
III/2840 III/532012 Revúca Banskobystrický
III/2841 III/532013 Revúca Banskobystrický
III/2842 III/532014 Revúca Banskobystrický
III/2843 III/532015 Revúca Banskobystrický
III/2844 III/532016 Revúca Banskobystrický
III/2845 III/532017 Revúca Banskobystrický
III/2846 III/532018 Revúca Banskobystrický
III/3000 III/050060 Rožňava Košický
III/3001 III/050144 Rožňava Košický
III/3002 III/050145 Rožňava Košický
III/3003 III/050146 Rožňava Košický
III/3004 III/050148 Rožňava Košický
III/3005 III/050150 Rožňava Košický
III/3006 III/050151 Rožňava Košický
III/3007 III/050152 Rožňava Košický
III/3008 III/050153 Rožňava Košický
III/3009 III/050154 Rožňava Košický
III/3010 III/050155 Rožňava Košický
III/3011 III/050156 Rožňava Košický
III/3012 III/050157 Rožňava Košický
III/3013 III/050158 Rožňava Košický
III/3014 III/050159 Rožňava Košický
III/3015 III/050160 Rožňava Košický
III/3016 III/050161 Rožňava Košický
III/3017 III/050162 Rožňava Košický
III/3018 III/050163 Rožňava Košický
III/3019 III/050164 Rožňava Košický
III/3020 III/050165 Rožňava Košický
III/3021 III/050204 Rožňava Košický
III/3022 III/050249 Rožňava Košický
III/3023 III/050250 Rožňava Košický
III/3024 III/050251 Rožňava Košický
III/3025 III/050253 Rožňava Košický
III/3026 III/050257 Rožňava Košický
III/3027 III/067005 Rožňava Košický
III/3028 III/067006 Rožňava Košický
III/3029 III/067008 Rožňava Košický
III/3030 III/067009 Rožňava Košický
III/3031 III/067010 Rožňava Košický
III/3032 III/067011 Rožňava Košický
III/3033 III/067012 Rožňava Košický
III/3034 III/067013 Rožňava Košický
III/3035 III/067014 Rožňava Košický
III/3036 III/067015 Rožňava Košický
III/3037 III/526018 Rožňava Košický
III/3038 III/526019 Rožňava Košický
III/3039 III/526020 Rožňava Košický
III/3040 III/526021 Rožňava Košický
III/3041 III/526022 Rožňava Košický
III/3042 III/526023 Rožňava Košický
III/3043 III/526024 Rožňava Košický
III/3044 III/526025 Rožňava Košický
III/3045 III/526026 Rožňava Košický
III/3046 III/526028 Rožňava Košický
III/3047 III/535001 Rožňava Košický
III/3048 III/535004 Rožňava Košický
III/3060 III/018144 Poprad Prešovský
III/3061 III/018147 Poprad Prešovský
III/3062 III/018148 Poprad Prešovský
III/3063 III/018149 Poprad Prešovský
III/3064 III/018150 Poprad Prešovský
III/3065 III/018152 Poprad Prešovský
III/3066 III/018154 Poprad Prešovský
III/3067 III/018155 Poprad Prešovský
III/3068 III/018156 Poprad Prešovský
III/3069 III/018157 Poprad Prešovský
III/3070 III/018158 Poprad Prešovský
III/3071 III/018159 Poprad Prešovský
III/3072 III/018161 Poprad Prešovský
III/3073 III/018256 Poprad Prešovský
III/3074 III/067016 Poprad Prešovský
III/3075 III/067017 Poprad Prešovský
III/3076 III/067019 Poprad Prešovský
III/3077 III/067028 Poprad Prešovský
III/3078 III/067029 Poprad Prešovský
III/3079 III/534001 Poprad Prešovský
III/3080 III/534003 Poprad Prešovský
III/3081 III/534004 Poprad Prešovský
III/3082 III/534005 Poprad Prešovský
III/3083 III/537007 Poprad Prešovský
III/3090 III/018146 Kežmarok Prešovský
III/3091 III/018162 Kežmarok Prešovský
III/3092 III/018163 Kežmarok Prešovský
III/3093 III/067021 Kežmarok Prešovský
III/3094 III/067022 Kežmarok Prešovský
III/3095 III/067023 Kežmarok Prešovský
III/3096 III/067024 Kežmarok Prešovský
III/3097 III/067025 Kežmarok Prešovský
III/3098 III/067026 Kežmarok Prešovský
III/3099 III/533008 Kežmarok Prešovský
III/3100 III/536019 Kežmarok Prešovský
III/3101 III/537008 Kežmarok Prešovský
III/3102 III/540001 Kežmarok Prešovský
III/3103 III/541001 Kežmarok Prešovský
III/3104 III/541003 Kežmarok Prešovský
III/3105 III/541004 Kežmarok Prešovský
III/3106 III/541005 Kežmarok Prešovský
III/3107 III/541006 Kežmarok Prešovský
III/3108 III/542001 Kežmarok Prešovský
III/3109 III/542002 Kežmarok Prešovský
III/3110 III/542003 Kežmarok Prešovský
III/3111 III/542004 Kežmarok Prešovský
III/3112 III/542005 Kežmarok Prešovský
III/3113 III/543043 Kežmarok Prešovský
III/3120 III/068018 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3121 III/541002 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3122 III/541007 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3123 III/541008 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3124 III/541009 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3125 III/541010 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3126 III/541011 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3127 III/541012 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3128 III/541013 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3129 III/541014 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3130 III/541015 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3131 III/541016 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3132 III/543012 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3133 III/543027 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3134 III/543028 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3135 III/543029 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3136 III/543030 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3137 III/543031 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3138 III/543032 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3139 III/543033 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3140 III/543034 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3141 III/543035 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3142 III/543036 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3143 III/543037 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3144 III/543038 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3145 III/543039 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3146 III/543040 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3147 III/543041 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3148 III/543042 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3149 III/543044 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3150 III/543045 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3151 III/543046 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3152 III/543047 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3153 III/543048 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3154 III/543049 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3155 III/543050 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3156 III/543051 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3157 III/543052 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3158 III/543054 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3159 III/544001 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3160 III/544002 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3161 III/544011 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3170 III/018182 Sabinov Prešovský
III/3171 III/533004 Sabinov Prešovský
III/3172 III/533005 Sabinov Prešovský
III/3173 III/533006 Sabinov Prešovský
III/3174 III/543006 Sabinov Prešovský
III/3175 III/543007 Sabinov Prešovský
III/3176 III/543008 Sabinov Prešovský
III/3177 III/543009 Sabinov Prešovský
III/3178 III/543010 Sabinov Prešovský
III/3179 III/543011 Sabinov Prešovský
III/3180 III/543013 Sabinov Prešovský
III/3181 III/543014 Sabinov Prešovský
III/3182 III/543015 Sabinov Prešovský
III/3183 III/543016 Sabinov Prešovský
III/3184 III/543017 Sabinov Prešovský
III/3185 III/543019 Sabinov Prešovský
III/3186 III/543020 Sabinov Prešovský
III/3187 III/543021 Sabinov Prešovský
III/3188 III/543022 Sabinov Prešovský
III/3189 III/543023 Sabinov Prešovský
III/3190 III/543024 Sabinov Prešovský
III/3191 III/543025 Sabinov Prešovský
III/3192 III/543026 Sabinov Prešovský
III/3193 III/543053 Sabinov Prešovský
III/3200 III/018164 Levoča Prešovský
III/3201 III/018165 Levoča Prešovský
III/3202 III/018166 Levoča Prešovský
III/3203 III/018167 Levoča Prešovský
III/3204 III/018168 Levoča Prešovský
III/3205 III/018169 Levoča Prešovský
III/3206 III/018170 Levoča Prešovský
III/3207 III/018171 Levoča Prešovský
III/3208 III/018172 Levoča Prešovský
III/3209 III/018173 Levoča Prešovský
III/3210 III/018174 Levoča Prešovský
III/3211 III/018175 Levoča Prešovský
III/3212 III/018176 Levoča Prešovský
III/3213 III/018177 Levoča Prešovský
III/3214 III/018179 Levoča Prešovský
III/3215 III/018180 Levoča Prešovský
III/3216 III/018181 Levoča Prešovský
III/3217 III/018183 Levoča Prešovský
III/3218 III/018184 Levoča Prešovský
III/3219 III/018185 Levoča Prešovský
III/3220 III/018252 Levoča Prešovský
III/3221 III/018257 Levoča Prešovský
III/3222 III/018258 Levoča Prešovský
III/3223 III/018259 Levoča Prešovský
III/3224 III/018260 Levoča Prešovský
III/3225 III/533003 Levoča Prešovský
III/3226 III/536013 Levoča Prešovský
III/3227 III/536014 Levoča Prešovský
III/3240 III/535006 Spišská Nová Ves Košický
III/3241 III/536001 Spišská Nová Ves Košický
III/3242 III/536003 Spišská Nová Ves Košický
III/3243 III/536004 Spišská Nová Ves Košický
III/3244 III/536005 Spišská Nová Ves Košický
III/3245 III/536007 Spišská Nová Ves Košický
III/3246 III/536008 Spišská Nová Ves Košický
III/3247 III/536009 Spišská Nová Ves Košický
III/3248 III/536010 Spišská Nová Ves Košický
III/3249 III/536011 Spišská Nová Ves Košický
III/3250 III/536012 Spišská Nová Ves Košický
III/3251 III/536016 Spišská Nová Ves Košický
III/3252 III/536017 Spišská Nová Ves Košický
III/3253 III/536018 Spišská Nová Ves Košický
III/3254 III/546019 Spišská Nová Ves Košický
III/3255 III/547015 Spišská Nová Ves Košický
III/3256 III/547016 Spišská Nová Ves Košický
III/3257 III/547017 Spišská Nová Ves Košický
III/3258 III/547018 Spišská Nová Ves Košický
III/3259 III/547019 Spišská Nová Ves Košický
III/3260 III/547020 Spišská Nová Ves Košický
III/3261 III/547021 Spišská Nová Ves Košický
III/3270 III/018187 Gelnica Košický
III/3271 III/546007 Gelnica Košický
III/3272 III/546008 Gelnica Košický
III/3273 III/546010 Gelnica Košický
III/3274 III/546012 Gelnica Košický
III/3275 III/546013 Gelnica Košický
III/3276 III/546015 Gelnica Košický
III/3277 III/546017 Gelnica Košický
III/3278 III/546020 Gelnica Košický
III/3279 III/546022 Gelnica Košický
III/3280 III/547013 Gelnica Košický
III/3281 III/547014 Gelnica Košický
III/3290 III/018223 Košice-okolie Košický
III/3291 III/018226 Košice-okolie Košický
III/3292 III/018227 Košice-okolie Košický
III/3293 III/018228 Košice-okolie Košický
III/3294 III/018229 Košice-okolie Košický
III/3295 III/018230 Košice-okolie Košický
III/3296 III/018231 Košice-okolie Košický
III/3297 III/050166 Košice-okolie Košický
III/3298 III/050167 Košice-okolie Košický
III/3299 III/050168 Košice-okolie Košický
III/3300 III/050169 Košice-okolie Košický
III/3301 III/050170 Košice-okolie Košický
III/3302 III/050171 Košice-okolie Košický
III/3303 III/050172 Košice-okolie Košický
III/3304 III/050173 Košice-okolie Košický
III/3305 III/050174 Košice-okolie Košický
III/3306 III/050175 Košice-okolie Košický
III/3307 III/050176 Košice-okolie Košický
III/3308 III/050177 Košice-okolie Košický
III/3309 III/050178 Košice-okolie Košický
III/3310 III/050179 Košice-okolie Košický
III/3311 III/050180 Košice-okolie Košický
III/3312 III/050181 Košice-okolie Košický
III/3313 III/050182 Košice-okolie Košický
III/3314 III/050183 Košice-okolie Košický
III/3315 III/050185 Košice-okolie Košický
III/3316 III/050186 Košice-okolie Košický
III/3317 III/050188 Košice-okolie Košický
III/3318 III/050189 Košice-okolie Košický
III/3319 III/050194 Košice-okolie Košický
III/3320 III/050195 Košice-okolie Košický
III/3321 III/050197 Košice-okolie Košický
III/3322 III/050198 Košice-okolie Košický
III/3323 III/050199 Košice-okolie Košický
III/3324 III/050200 Košice-okolie Košický
III/3325 III/050201 Košice-okolie Košický
III/3326 III/050202 Košice-okolie Košický
III/3327 III/050205 Košice-okolie Košický
III/3328 III/050207 Košice-okolie Košický
III/3329 III/050238 Košice-okolie Košický
III/3330 III/050248 Košice-okolie Košický
III/3331 III/050252 Košice-okolie Košický
III/3332 III/050254 Košice-okolie Košický
III/3333 III/050263 Košice-okolie Košický
III/3334 III/068007 Košice-okolie Košický
III/3335 III/068008 Košice-okolie Košický
III/3336 III/068009 Košice-okolie Košický
III/3337 III/068016 Košice-okolie Košický
III/3338 III/068017 Košice-okolie Košický
III/3339 III/068019 Košice-okolie Košický
III/3340 III/068022 Košice-okolie Košický
III/3341 III/068023 Košice-okolie Košický
III/3342 III/068024 Košice-okolie Košický
III/3343 III/068025 Košice-okolie Košický
III/3344 III/068026 Košice-okolie Košický
III/3345 III/068027 Košice-okolie Košický
III/3346 III/068028 Košice-okolie Košický
III/3347 III/068030 Košice-okolie Košický
III/3348 III/068031 Košice-okolie Košický
III/3349 III/547004 Košice-okolie Košický
III/3350 III/547005 Košice-okolie Košický
III/3351 III/547006 Košice-okolie Košický
III/3352 III/547007 Košice-okolie Košický
III/3353 III/547008 Košice-okolie Košický
III/3354 III/547009 Košice-okolie Košický
III/3355 III/547010 Košice-okolie Košický
III/3356 III/547011 Košice-okolie Košický
III/3357 III/547012 Košice-okolie Košický
III/3358 III/548002 Košice-okolie Košický
III/3359 III/548003 Košice-okolie Košický
III/3360 III/548004 Košice-okolie Košický
III/3361 III/548005 Košice-okolie Košický
III/3362 III/548006 Košice-okolie Košický
III/3363 III/548007 Košice-okolie Košický
III/3364 III/550001 Košice-okolie Košický
III/3365 III/550002 Košice-okolie Košický
III/3366 III/552002 Košice-okolie Košický
III/3367 III/552003 Košice-okolie Košický
III/3368 III/552004 Košice-okolie Košický
III/3369 III/552005 Košice-okolie Košický
III/3370 III/552006 Košice-okolie Košický
III/3371 III/552008 Košice-okolie Košický
III/3372 III/552009 Košice-okolie Košický
III/3373 III/552010 Košice-okolie Košický
III/3374 III/552011 Košice-okolie Košický
III/3375 III/552012 Košice-okolie Košický
III/3390 III/547002 Košice I Košický
III/3391 III/547003 Košice I Košický
III/3400 III/050184 Košice II Košický
III/3401 III/050187 Košice II Košický
III/3402 III/050190 Košice II Košický
III/3403 III/050192 Košice II Košický
III/3404 III/050193 Košice II Košický
III/3405 III/050256 Košice II Košický
III/3406 III/548001 Košice II Košický
III/3410 III/050196 Košice III Košický
III/3415 III/050191 Košice IV Košický
III/3416 III/068021 Košice IV Košický
III/3420 III/018186 Prešov Prešovský
III/3421 III/018188 Prešov Prešovský
III/3422 III/018189 Prešov Prešovský
III/3423 III/018190 Prešov Prešovský
III/3424 III/018191 Prešov Prešovský
III/3425 III/018192 Prešov Prešovský
III/3426 III/018193 Prešov Prešovský
III/3427 III/018194 Prešov Prešovský
III/3428 III/018195 Prešov Prešovský
III/3429 III/018196 Prešov Prešovský
III/3430 III/018197 Prešov Prešovský
III/3431 III/018200 Prešov Prešovský
III/3432 III/018202 Prešov Prešovský
III/3433 III/018203 Prešov Prešovský
III/3434 III/018204 Prešov Prešovský
III/3435 III/018205 Prešov Prešovský
III/3436 III/018206 Prešov Prešovský
III/3437 III/018253 Prešov Prešovský
III/3438 III/050203 Prešov Prešovský
III/3439 III/068001 Prešov Prešovský
III/3440 III/068002 Prešov Prešovský
III/3441 III/068003 Prešov Prešovský
III/3442 III/068004 Prešov Prešovský
III/3443 III/068005 Prešov Prešovský
III/3444 III/068006 Prešov Prešovský
III/3445 III/068010 Prešov Prešovský
III/3446 III/068011 Prešov Prešovský
III/3447 III/068012 Prešov Prešovský
III/3448 III/068013 Prešov Prešovský
III/3449 III/068014 Prešov Prešovský
III/3450 III/068015 Prešov Prešovský
III/3451 III/543001 Prešov Prešovský
III/3452 III/543002 Prešov Prešovský
III/3453 III/543003 Prešov Prešovský
III/3454 III/543004 Prešov Prešovský
III/3455 III/543005 Prešov Prešovský
III/3456 III/545002 Prešov Prešovský
III/3457 III/545003 Prešov Prešovský
III/3458 III/545004 Prešov Prešovský
III/3459 III/545027 Prešov Prešovský
III/3460 III/546001 Prešov Prešovský
III/3461 III/546002 Prešov Prešovský
III/3462 III/546003 Prešov Prešovský
III/3463 III/546004 Prešov Prešovský
III/3464 III/546005 Prešov Prešovský
III/3465 III/546006 Prešov Prešovský
III/3466 III/576001 Prešov Prešovský
III/3467 III/576002 Prešov Prešovský
III/3480 III/543018 Bardejov Prešovský
III/3481 III/544003 Bardejov Prešovský
III/3482 III/544004 Bardejov Prešovský
III/3483 III/544005 Bardejov Prešovský
III/3484 III/544006 Bardejov Prešovský
III/3485 III/544007 Bardejov Prešovský
III/3486 III/544008 Bardejov Prešovský
III/3487 III/544009 Bardejov Prešovský
III/3488 III/544010 Bardejov Prešovský
III/3489 III/545006 Bardejov Prešovský
III/3490 III/545007 Bardejov Prešovský
III/3491 III/545009 Bardejov Prešovský
III/3492 III/545010 Bardejov Prešovský
III/3493 III/545011 Bardejov Prešovský
III/3494 III/545012 Bardejov Prešovský
III/3495 III/545013 Bardejov Prešovský
III/3496 III/545014 Bardejov Prešovský
III/3497 III/545015 Bardejov Prešovský
III/3498 III/545016 Bardejov Prešovský
III/3499 III/545017 Bardejov Prešovský
III/3500 III/545018 Bardejov Prešovský
III/3501 III/545019 Bardejov Prešovský
III/3502 III/545020 Bardejov Prešovský
III/3503 III/545021 Bardejov Prešovský
III/3504 III/545023 Bardejov Prešovský
III/3505 III/545024 Bardejov Prešovský
III/3506 III/545025 Bardejov Prešovský
III/3507 III/545026 Bardejov Prešovský
III/3508 III/545028 Bardejov Prešovský
III/3509 III/556006 Bardejov Prešovský
III/3510 III/556007 Bardejov Prešovský
III/3511 III/556008 Bardejov Prešovský
III/3512 III/556009 Bardejov Prešovský
III/3513 III/556010 Bardejov Prešovský
III/3514 III/556011 Bardejov Prešovský
III/3515 III/556012 Bardejov Prešovský
III/3516 III/556013 Bardejov Prešovský
III/3517 III/556014 Bardejov Prešovský
III/3518 III/556015 Bardejov Prešovský
III/3519 III/557024 Bardejov Prešovský
III/3520 III/557025 Bardejov Prešovský
III/3521 III/557026 Bardejov Prešovský
III/3522 III/557027 Bardejov Prešovský
III/3523 III/557028 Bardejov Prešovský
III/3530 III/073001 Svidník Prešovský
III/3531 III/545022 Svidník Prešovský
III/3532 III/556004 Svidník Prešovský
III/3533 III/556005 Svidník Prešovský
III/3534 III/556018 Svidník Prešovský
III/3535 III/556019 Svidník Prešovský
III/3536 III/556020 Svidník Prešovský
III/3537 III/556021 Svidník Prešovský
III/3538 III/556022 Svidník Prešovský
III/3539 III/556023 Svidník Prešovský
III/3540 III/556024 Svidník Prešovský
III/3541 III/556025 Svidník Prešovský
III/3542 III/556026 Svidník Prešovský
III/3543 III/556027 Svidník Prešovský
III/3544 III/556028 Svidník Prešovský
III/3545 III/556029 Svidník Prešovský
III/3546 III/556030 Svidník Prešovský
III/3547 III/556031 Svidník Prešovský
III/3548 III/556032 Svidník Prešovský
III/3549 III/557017 Svidník Prešovský
III/3550 III/557018 Svidník Prešovský
III/3551 III/557019 Svidník Prešovský
III/3552 III/557020 Svidník Prešovský
III/3553 III/557021 Svidník Prešovský
III/3554 III/557022 Svidník Prešovský
III/3555 III/557023 Svidník Prešovský
III/3556 III/576003 Svidník Prešovský
III/3557 III/576004 Svidník Prešovský
III/3558 III/576005 Svidník Prešovský
III/3570 III/556016 Stropkov Prešovský
III/3571 III/556017 Stropkov Prešovský
III/3572 III/557005 Stropkov Prešovský
III/3573 III/557006 Stropkov Prešovský
III/3574 III/557007 Stropkov Prešovský
III/3575 III/557008 Stropkov Prešovský
III/3576 III/557009 Stropkov Prešovský
III/3577 III/557010 Stropkov Prešovský
III/3578 III/557011 Stropkov Prešovský
III/3579 III/557012 Stropkov Prešovský
III/3580 III/557013 Stropkov Prešovský
III/3581 III/557014 Stropkov Prešovský
III/3582 III/557015 Stropkov Prešovský
III/3583 III/557016 Stropkov Prešovský
III/3584 III/575001 Stropkov Prešovský
III/3585 III/575002 Stropkov Prešovský
III/3586 III/575003 Stropkov Prešovský
III/3587 III/575004 Stropkov Prešovský
III/3588 III/575005 Stropkov Prešovský
III/3589 III/575006 Stropkov Prešovský
III/3590 III/575008 Stropkov Prešovský
III/3591 III/575009 Stropkov Prešovský
III/3600 III/018208 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3601 III/018209 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3602 III/018210 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3603 III/018211 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3604 III/018212 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3605 III/018213 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3606 III/018214 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3607 III/018215 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3608 III/018216 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3609 III/018217 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3610 III/018218 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3611 III/018219 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3612 III/018220 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3613 III/018221 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3614 III/018222 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3615 III/018224 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3616 III/018232 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3617 III/018233 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3618 III/018234 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3619 III/018235 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3620 III/018236 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3621 III/018237 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3622 III/018243 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3623 III/553001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3624 III/553002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3625 III/553003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3626 III/553004 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3627 III/553005 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3628 III/554011 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3629 III/554012 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3630 III/556001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3631 III/556002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3632 III/556003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3633 III/557001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3634 III/557002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3635 III/557003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3636 III/558001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3637 III/558002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3638 III/558003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3639 III/558004 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3650 III/050208 Trebišov Košický
III/3651 III/050209 Trebišov Košický
III/3652 III/050210 Trebišov Košický
III/3653 III/050211 Trebišov Košický
III/3654 III/050211Z Trebišov Košický
III/3655 III/050212 Trebišov Košický
III/3656 III/050213 Trebišov Košický
III/3657 III/050247 Trebišov Košický
III/3658 III/552013 Trebišov Košický
III/3659 III/552014 Trebišov Košický
III/3660 III/552015 Trebišov Košický
III/3661 III/552016 Trebišov Košický
III/3662 III/552017 Trebišov Košický
III/3663 III/552018 Trebišov Košický
III/3664 III/552019 Trebišov Košický
III/3665 III/552020 Trebišov Košický
III/3666 III/552022 Trebišov Košický
III/3667 III/552023 Trebišov Košický
III/3668 III/552023A Trebišov Košický
III/3669 III/552024 Trebišov Košický
III/3670 III/552025 Trebišov Košický
III/3671 III/552044 Trebišov Košický
III/3672 III/552046 Trebišov Košický
III/3673 III/553006 Trebišov Košický
III/3674 III/553007 Trebišov Košický
III/3675 III/553009 Trebišov Košický
III/3676 III/553010 Trebišov Košický
III/3677 III/553011 Trebišov Košický
III/3678 III/553012 Trebišov Košický
III/3679 III/553013 Trebišov Košický
III/3680 III/553014 Trebišov Košický
III/3681 III/553015 Trebišov Košický
III/3682 III/553016 Trebišov Košický
III/3683 III/553017 Trebišov Košický
III/3684 III/553018 Trebišov Košický
III/3685 III/553019 Trebišov Košický
III/3686 III/553020 Trebišov Košický
III/3687 III/553021 Trebišov Košický
III/3688 III/553022 Trebišov Košický
III/3689 III/553023 Trebišov Košický
III/3690 III/553024 Trebišov Košický
III/3691 III/553027 Trebišov Košický
III/3692 III/553028 Trebišov Košický
III/3693 III/553029 Trebišov Košický
III/3694 III/553030 Trebišov Košický
III/3695 III/553031 Trebišov Košický
III/3696 III/553032 Trebišov Košický
III/3697 III/553033 Trebišov Košický
III/3698 III/553034 Trebišov Košický
III/3699 III/553035 Trebišov Košický
III/3700 III/553036 Trebišov Košický
III/3701 III/553037 Trebišov Košický
III/3702 III/553038 Trebišov Košický
III/3703 III/553039 Trebišov Košický
III/3704 III/553040 Trebišov Košický
III/3705 III/553041 Trebišov Košický
III/3706 III/553042 Trebišov Košický
III/3707 III/553043 Trebišov Košický
III/3708 III/553044 Trebišov Košický
III/3709 III/553045 Trebišov Košický
III/3710 III/553047 Trebišov Košický
III/3711 III/553048 Trebišov Košický
III/3712 III/553049 Trebišov Košický
III/3713 III/553050 Trebišov Košický
III/3714 III/553051 Trebišov Košický
III/3715 III/554001 Trebišov Košický
III/3716 III/554002 Trebišov Košický
III/3730 III/018238 Michalovce Košický
III/3731 III/018239 Michalovce Košický
III/3732 III/018240 Michalovce Košický
III/3733 III/018241 Michalovce Košický
III/3734 III/018250 Michalovce Košický
III/3735 III/018251 Michalovce Košický
III/3736 III/050214 Michalovce Košický
III/3737 III/050215 Michalovce Košický
III/3738 III/050216 Michalovce Košický
III/3739 III/050218 Michalovce Košický
III/3740 III/050219 Michalovce Košický
III/3741 III/050222 Michalovce Košický
III/3742 III/050223 Michalovce Košický
III/3743 III/050224 Michalovce Košický
III/3744 III/050229 Michalovce Košický
III/3745 III/050230 Michalovce Košický
III/3746 III/050232 Michalovce Košický
III/3747 III/050233 Michalovce Košický
III/3748 III/050234 Michalovce Košický
III/3749 III/552026 Michalovce Košický
III/3750 III/552027 Michalovce Košický
III/3751 III/552028 Michalovce Košický
III/3752 III/552029 Michalovce Košický
III/3753 III/552030 Michalovce Košický
III/3754 III/552032 Michalovce Košický
III/3755 III/552037 Michalovce Košický
III/3756 III/552039 Michalovce Košický
III/3757 III/552041 Michalovce Košický
III/3758 III/552042 Michalovce Košický
III/3759 III/552043 Michalovce Košický
III/3760 III/552045 Michalovce Košický
III/3761 III/552047 Michalovce Košický
III/3762 III/554003 Michalovce Košický
III/3763 III/554004 Michalovce Košický
III/3764 III/554005 Michalovce Košický
III/3765 III/554006 Michalovce Košický
III/3766 III/554007 Michalovce Košický
III/3767 III/554008 Michalovce Košický
III/3768 III/554009 Michalovce Košický
III/3769 III/554019 Michalovce Košický
III/3770 III/555001 Michalovce Košický
III/3771 III/555002 Michalovce Košický
III/3772 III/555003 Michalovce Košický
III/3773 III/555004 Michalovce Košický
III/3774 III/555005 Michalovce Košický
III/3790 III/050081 Sobrance Košický
III/3791 III/050099 Sobrance Košický
III/3792 III/050225 Sobrance Košický
III/3793 III/050226 Sobrance Košický
III/3794 III/050227 Sobrance Košický
III/3795 III/050228 Sobrance Košický
III/3796 III/050235 Sobrance Košický
III/3797 III/050236 Sobrance Košický
III/3798 III/050237 Sobrance Košický
III/3799 III/050239 Sobrance Košický
III/3800 III/050240 Sobrance Košický
III/3801 III/050241 Sobrance Košický
III/3802 III/050242 Sobrance Košický
III/3803 III/050243 Sobrance Košický
III/3804 III/050244 Sobrance Košický
III/3805 III/050245 Sobrance Košický
III/3806 III/552007 Sobrance Košický
III/3807 III/552033 Sobrance Košický
III/3808 III/552034 Sobrance Košický
III/3809 III/552035 Sobrance Košický
III/3810 III/552036 Sobrance Košický
III/3811 III/566001 Sobrance Košický
III/3812 III/566002 Sobrance Košický
III/3813 III/566003 Sobrance Košický
III/3820 III/554013 Humenné Prešovský
III/3821 III/554014 Humenné Prešovský
III/3822 III/554015 Humenné Prešovský
III/3823 III/554016 Humenné Prešovský
III/3824 III/558005 Humenné Prešovský
III/3825 III/558006 Humenné Prešovský
III/3826 III/558007 Humenné Prešovský
III/3827 III/558008 Humenné Prešovský
III/3828 III/558009 Humenné Prešovský
III/3829 III/558010 Humenné Prešovský
III/3830 III/558011 Humenné Prešovský
III/3831 III/558012 Humenné Prešovský
III/3832 III/558013 Humenné Prešovský
III/3833 III/558014 Humenné Prešovský
III/3834 III/558015 Humenné Prešovský
III/3835 III/558016 Humenné Prešovský
III/3836 III/558017 Humenné Prešovský
III/3837 III/558018 Humenné Prešovský
III/3838 III/559001 Humenné Prešovský
III/3839 III/559002 Humenné Prešovský
III/3840 III/559003 Humenné Prešovský
III/3841 III/559004 Humenné Prešovský
III/3842 III/559005 Humenné Prešovský
III/3843 III/559006 Humenné Prešovský
III/3844 III/559007 Humenné Prešovský
III/3845 III/559008 Humenné Prešovský
III/3846 III/559009 Humenné Prešovský
III/3847 III/559010 Humenné Prešovský
III/3848 III/559011 Humenné Prešovský
III/3849 III/559018 Humenné Prešovský
III/3850 III/559022 Humenné Prešovský
III/3860 III/554017 Medzilaborce Prešovský
III/3861 III/554018 Medzilaborce Prešovský
III/3862 III/559012 Medzilaborce Prešovský
III/3863 III/559013 Medzilaborce Prešovský
III/3864 III/559014 Medzilaborce Prešovský
III/3865 III/559015 Medzilaborce Prešovský
III/3866 III/559016 Medzilaborce Prešovský
III/3867 III/559017 Medzilaborce Prešovský
III/3868 III/559024 Medzilaborce Prešovský
III/3869 III/575007 Medzilaborce Prešovský
III/3880 III/558019 Snina Prešovský
III/3881 III/558020 Snina Prešovský
III/3882 III/558021 Snina Prešovský
III/3883 III/558023 Snina Prešovský
III/3884 III/558025 Snina Prešovský
III/3885 III/558026 Snina Prešovský
III/3886 III/558027 Snina Prešovský
III/3887 III/559019 Snina Prešovský
III/3888 III/559020 Snina Prešovský
III/3889 III/559021 Snina Prešovský
III/3890 III/559025 Snina Prešovský
III/3891 III/560001 Snina Prešovský
III/3892 III/560002 Snina Prešovský
III/3893 III/560004 Snina Prešovský
III/3894 III/560005 Snina Prešovský
III/3895 III/566004 Snina Prešovský
III/3896 III/566005 Snina Prešovský

Referencie upraviť

  1. Prečíslovanie CK - cesty III. triedy [online]. cdb.sk, [cit. 2015-05-27]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť