Zoznam manželiek panovníkov Česka

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam českých kňažien a kráľovien radených za sebou podľa letopočtu.

Svätá Ludmila, prvá známa manželka českého panovníka. Vďaka rodovým väzbám ju možno označiť i za pramatku väčšiny českých kráľovien

Prvou českou kňažnou bola Svätá Ludmila, manželka Bořivoja I., prvou kráľovnou Svatava Poľská, tretia manželka kráľa Vratislava II. Vratislavov titul bol nededičný, ďalšou kráľovnou teda bola až po desaťročiach Judita Durínska. Titul kráľovnej trvalo prechádzal pre manželky českých panovníkov od doby Přemysla Otakara I.

Niektoré kráľovné neboli (podobne ako ich manželia) korunované – napríklad druhá a tretia manželka Henricha Korutanského (ten užíval titulu českého kráľa až do svojej smrti, hoci ním už de iure ani de facto nebol) alebo manželky posledných dvoch nekorunovaných českých kráľov, Alžbeta Bavorská a Zita Bourbonsko-Parmská.

Kňažné

upraviť

Následujúci výpočet kňažien zahŕňa manželky kniežat u ktorých je určitá istota, že existovali. Kroniky mohli zaznamenať len niektoré manželky panovníkov. Často tiež nepísali o ženách, ktoré zomreli skôr než sa ich manžel dostal na kniežací stolec, pritom ale mohli byť matkami ich následníkov. Je tak napríklad možné, že českou kňažnou sa po Svätej Ludmile nestala Drahomíra zo Stodoranov, ale už prípadná manželka Spytihněva I. – žena pochovaná v jeho hrobke.

Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kňažnou od Kňažnou do Úmrtie Manžel
  Svätá Ludmila Slavibor? cca 860 asi 874 888/891 15. september 921 Bořivoj I.
  Drahomíra zo Stodoranov ? ? asi 906 921 po 935 Vratislav I.
  Biagota[1] ? ? ? ? ? Zrejme manželka Boleslava I.
  Emma Regina Konrád I. Burgundský?
Lotar II.?[2]
pred 950 ? 999 1005/1006 Druhá (?) manželka Boleslava II.
  Božena (Křesinova)? ? ? ? ? po 1052 Zrejme druhá manželka kniežaťa Oldřicha I.
  Judita zo Schweinfurtu Henrich Nordgavský pred 1003 1021 alebo 1021 1034 1055 2. august 1058 Břetislav I.
  Ida Wettinská Dietrich z Wettinu ? ? 1055 1061 po 1061 Spytihněv II.
  Adléta Uhorská Ondrej I. asi 1040 asi 1057 1061 27. január 1062 Vratislav II.
  Svatava Poľská Kazimír I. Obnoviteľ asi 1046 – 1048 asi 1062, od roku 1085 kráľovná 1092 1. september 1126
  Virpirka z Tenglingu Fridrich I. z Tenglingu ? ? 1092 1092 ? Konrád I. Brniansky
  Lukarta z Bogenu Aschwin z Windberg-Bogenu asi 1075 1094 1100 31. december neznámého roku Břetislav II.
  Helbirga Babenberská Leopold II. Babenberský ? 1100 1100 – 1007 a
1117 – 1120
1092 13. júl 1142 Bořivoj II.
  Richenza z Bergu Henrich z Bergu ? pred 1111 asi 1111 – 1117 a
1120 – 1125
12. apríl 1125 27. september 1125 Vladislav I.
  Adléta Arpádovna Álmoš 1105 – 7 1123 1125 14. február 1140 15. september 1140 Soběslav I.
  Gertrúda Babenberská Leopold III. Babenberský asi 1118 1140 1140 8. apríl 1150 Vladislav II.
  Judita Durínska Ľudovít I. po 1135 1153, od roku 1158 kráľovná 1172 9. september po 1174
  Alžbeta Uhorská Gejza II. ? 1157 1172 – 1173 a
1178 – 1189
25. marec 1189 12. január po 1189 Bedřich
  Eliška Poľská Mešek III. Starý asi 1152 1173 nebo 1177 1173 alebo 1177 1178 2. apríl 1209 Spytihněv II.
  Hellicha z Wittelsbachu Oto III. Wittelsbach asi 1160 pred 1176 1189 1191 13. august po 1198 Konrád II. Oto

Poznámka: Po Konrádov II. Otovi sa kniežaťom stal Václav II., o ňom sa ale nevie, či bol ženatý. Nasledovala prvá krátká vláda Přemysla Otakara I., ktorého manželkou v tej dobe už bola Adléta Meissenská, ktorá sa tak stala kňažnou.

Jindřich Břetislav, ktorý Přemysla vystriedal, ako biskup ženatý nebol. Po ňom sa na trón krátko dostal Vladislav Jindřich, ktorý mal za manželku Hedvigu o ktorejsa však nevie takmer nič. Vladislav Jindřich sa čoskoro vzdal trónu v prospech Přemysla Otakara I., budúceho českého kráľa.

Manželky dedičných přemyslovských kráľov

upraviť
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Adléta Meissenská[3] Oto Meissenský 1160 1178 1198 1199 2. február 1211 Přemysl Otakar I.
  Konštancia Uhorská Belo III. 1181 1199 1199 1230 6. december 1240
  Kunhuta Štaufská Filip Švábský 1200 1228 1230 13. september 1248 Václav I.
  Margaréta Babenberská Leopold VI. Babenberský 1204 február 1252 1253 1261
rozvod[4]
29. október 1266 Přemysl Otakar II.
  Kunhuta Uhorská Rostislav Haličský 1245/6 25. október 1261 1278 9. september 1285
  Guta Habsburská Rudolf I. Habsburský 13. marec 1271 24. január 1285 18. jún 1297 Václav II.
  Alžbeta Rejčka Přemysl II. Velkopoľský 1. september 1286 1300 1305 18. október 1335
  Viola Tešínska Mešek Tešínsky 1290 5. október 1305 1306 21. september 1317 Václav III.

Boje o trón

upraviť
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Alžbeta Rejčka Přemysl II. Velkopoľský 1. september 1286 1306 1306 1307 18. október 1335 Rudolf Habsburský
  Anna Přemyslovna Václav II. 10. október 1290 1306 1307 1310 3. september 1313 Henrich Korutánsky
  Adléta Brunšvická Henrich I. Brunšvický 1300 1313, titulárna kráľovná 18. august 1320
  Beatrix Savojská Amadeus V. ? 1328, titulárna kráľovná 19. október 1331
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Eliška Přemyslovna Václav II. 20. január 1292 1. september 1310 28. september 1330 Ján Luxemburský
  Beatrix Bourbonská Ľudovít I. Bourbonský asi 1318 1334 26. august 1346 23. december 1383
  Blanka z Valois Karol z Valois 1316 máj 1329 26. august 1346 1. august 1348 Karol IV.
  Anna Falcká Rudolf II. Falcký 26. september 1329 4. marec 1349 2. február 1353
  Anna Svídnická Henrich II. Svídnický asi 1339 27. máj 1353 11. júl 1362
  Alžbeta Pomoranská Bohuslav V. Pomoranský 1347 21. máj 1363 29. november 1378 14. február 1393
  Johanna Bavorská Albrecht I. asi 1362 29. september 1370 10. júl 1376 31. december 1386 Václav IV.
  Žofia Bavorská Ján II. 1376 2. máj 1389 16. august 1419 26. september 1425
  Barbora Celjská Herman II. Celjský 1390 až 1395 1408 16. august 1419 9. december 1437 11. júl 1451 Žigmund Luxemburský

Rôzne rody

upraviť
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Alžbeta Luxemburská Žigmund Luxemburský 1409 1422 1438
korunovácia manžela
27. október 1439 25. december 1442 Albrecht II. Habsburský
  Johana z Rožmitálu Jan z Rožmitálu asi 1430 1450 7. máj 1457
zvolenie manžela za kráľa
22. marec 1471 12. november 1475 Jiří z Poděbrad
  Beatrix Aragónska[5] Ferdinand I. Neapolský 1457 22. december 1476 6. apríl 1490 23. september 1508 Matej Korvín

Manželky českých kráľov z rodu Jagelovcov

upraviť
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Barbora Hohenzollernská Albrecht III. Brandeburský 30. máj 1464 20. august 1476 4. september 1515 (respektíve kráľovnou do r. 1500)[6] Vladislav II.
  Beatrix Aragónska[7] Ferdinand I. Neapolský 1457 1491 1500 23. september 1508
  Anna de Foix Gaston II. de Foix 1484 6. október 1502 26. júl 1506
  Mária Habsburská Filip I. Pekný 18. september 1505 13. január 1522 29. august 1526 18. október 1558 Ľudovít II.
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Anna Jagelovská Vladislav II. 23. júl 1503 25. máj 1521 1526 27. január 1547 Ferdinand I.
  Mária Španielska Karol V. 21. jún 1528 13. september 1548 25. júl 1564 12. október 1576 26. február 1603 Maxmilián II.
  Anna Tirolská Ferdinand II. Tiyrolský 4. október 1585 4. december 1611 14. december 1618 Matej Habsburský
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Alžbeta Stuartová Jakub I. 19. august 1596 14. február 1613 26. august 1619
zvolenie manžela za kráľa
9. november 1620
útek z Čiech
13. február 1662 Fridrich V. Falcký
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Eleonóra Gonzagová Vincenzo I. Gonzaga 23. september 1598 2. február 1622 15. február 1637 27. jún 1655 Ferdinand II. Štajerský
  Mária Anna Španielska Filip III. 18. august 1606 20. február 1631 13. máj 1646 Ferdinand III.
  Mária Leopoldína Tirolská Leopold V. 6. apríl 1632 2. júl 1648 7. august 1649
  Eleonóra Magdaléna Gonzagová Karol II. Gonzaga 18. november 1630 30. apríl 1651 2. apríl 1657 6. december 1686
  Margaréta Terézia Habsburská Filip IV. 12. júl 1651 12. december 1666 12. marec 1673 Leopold I.
  Klaudia Felicitas Tirolská Ferdinand Karol Tirolský 30. máj 1653 15. október 1673 8. apríl 1676
  Eleonóra Magdaléna Falcko-neuburská Filip Viliam Falcký 6. január 1655 14. december 1676 5. máj 1705 19. január 1720
  Amália Vilhelmína Brunšvicko-lüneburská Ján Friedrich Brunšvicko-lüneburský 21. apríl 1673 24. február 1699 5. máj 1705 17. apríl 1711 10. apríl 1742 Jozef I.
  Alžbeta Kristína Brunšvicko-wolfenbüttelská Ľudovít Rudolf Brunšvicko-lüneburský 28. august 1691 1. august 1708 17. apríl 1711 20. október 1740 21. december 1750 Karol VI.

Mária Terézia * 13. 5. 1717 † 29. 11. 1780, vládla 1740 – 1780

Poznámka: Mária Terézia, dcéra Karola VI. a Alžbeta Kristína Brunšvicko-wolfenbüttelskej, bola posledným Habsburgom na českom tróne, teda vládnucou kráľovnou. Jej potomkovia z manželstva s Františkom I. Štefanom Lotrinským pochádzajú z dynastie Habsburko-lotrinskej.

Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Mária Amália Habsburská[8] Jozef I. 22. október 1701 5. október 1722 9. december 1741
korunovácia
1745 11. december 1756 Karol VII. Albrecht Bavorský
Portrét Meno Otec Narodenie Sobáš Kráľovnou od Kráľovnou do Úmrtie Manžel
  Mária Ludovika Španielska Karol III. 24. november 1745 16. február 1764 20. február 1790 1. marec 1792 15. máj 1792 Leopold II.
  Mária Terézia Neapolsko-sicílska Ferdinand I. 6. jún 1772 15. august 1790 1. marec 1792 13. apríl 1807 František II.
  Mária Ludovika Modenská Ferdinand Karol Habsbursko-lotrinský 14. december 1787 6. január 1808 7. apríl 1816
  Karolína Augusta Bavorská Maximilián Jozef I. 8. február 1792 29. október 1816 2. marec 1835 9. február 1873
  Mária Anna Savojská Viktor Emanuel I. 19. september 1803 12. február 1831 2. marec 1835 2. december 1848
manželova abdikácia
4. máj 1884 Ferdinand I. Dobrotivý
  Alžbeta Bavorská Maximilián Jozef Bavorský 24. december 1837 24. apríl 1854 10. september 1898 František Jozef I.
  Zita Bourbonsko-Parmská Róbert I. 9. máj 1892 13. jún 1911 21. november 1916 28. október 1918 14. marec Karol I.

Poznámky

upraviť
  1. O existencii kňažnej Biagoty svedčí len niekoľko mincí na ktorých rubovej strane je uvedený nápis prekladaný ako BIAGOTA CONIVNX, čiže "manželka Biagota".
  2. Gelasius Dobner Emmu považoval za burgundskú princeznú, dcéru kráľa Konráda I. Tuto hypotézu potom prevzala rada ďalších historikov.
  3. Manželstvo Adléty Meissenskej s Přemyslom I. rozviedol pražský biskup v roku 1199. Adléta roky bojovala o práva svoje a svojich detí, jej odvolania k pápežovi však neboli úspešné.
  4. Bezdetné manželstvo Margaréty Babenberskej s Přemyslom II. bolo rozvedené (respektíve zrušené) v roku 1261. Ako zámienka poslúžilo to, že Margaréta zložila rehoľný sľub a tiež príbuzenstvo manželov.
  5. Manželka vládcu vedľajších zemí Koruny českej Mateja Korvína.
  6. Vladislav Jagelovský svoju manželku nikdy neprijal. Pápež Inocent VIII. dokonca v roku 1487 kráľovi nariadil, aby sobáš konzumoval, ani vtedy ale Barboru do Čiech nepriviedol. Manželstvo zrušil až v roku 1500 pápež Alexander VI.
  7. Vzhľadom k neskorej rozluke s Barborou Hohenzollernskou bolo toto manželstvo v podstate neplatné. Obe Vladislavove manželstvá pápež zrušil v roku 1500.
  8. Karol VII. vojensky uchvátil v rámci vojen o rakúske dedičstvo časť dedičstva Habsburgovcov vrátane Kráľovstva českého, kde sa dňa 9. decembra 1741 dal korunovať za protikráľa (legálnym kráľom českým bola od roku 1740 Mária Terézia).

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam českých kněžen a královen na českej Wikipédii.