Zoznam medicínskych článkov/C

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 50 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohľadnia pri nasledujúcom generovaní.

c-Upraviť

C-reaktívny proteín

caUpraviť

Calea zacatechichi · Camillo Golgi · Canisterapia · Carl Ferdinand Cori · Carl Gustav Carus · Carl Gustav Jung · Carl Tanzler · Carol Greiderová

ceUpraviť

Celiakia · Celibát · Celková anestézia · Centrálna nervová sústava · Centrum asistovanej reprodukcie II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura

Upraviť

César Milstein

ciUpraviť

Cieva (anatómia) · Cievna chirurgia · Cievne choroby mozgu (MKCH-10) · Cievne zásobenie brucha · Cievne zásobenie dolnej končatiny · Cievne zásobenie hlavy a krku · Cievne zásobenie hornej končatiny · Cievne zásobenie hrudníka · Cievne zásobenie mozgu · Cievne zásobenie panvy · Cirhóza pečene · Civilizačné ochorenie

clUpraviť

Claudie Haigneréová

coUpraviť

Colliculus facialis · Conrad Gesner · Constantin Ion Parhon · Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu (MKCH-10) · Corpus mammae · COVID-19

crUpraviť

Craig C. Mello · CRISPR · Crohnova choroba

cuUpraviť

Cukor (sladidlo) · Cunnilingus · Cushingov syndróm

cyUpraviť

Cyanóza · Cyklotýmia · Cyril Klement · Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator · Cystická fibróza · Cysty hypofýzy · Cytofyziológia · Cytokín · Cytostatikum · Cytotoxicita závislá od protilátky