Zoznam vysielačov na Slovensku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vysielačov na Slovensku je zoznam televíznych a rozhlasových vysielačov, zabezpečujúcich terestriálne šírenie signálu televízie a rozhlasu. Vysielače vo vlastníctve spoločnosti Towercom plnia okrem šírenia signálu i úlohu retranslačných bodov a vytvárajú základ pre rádioreléové trasy.

Vysielač Dubník (Slanské vrchy), najvyššia stavba na Slovensku
Vysielač na Zobore

Na konci februára 2017 bolo na Slovensku v prevádzke 407 analógových terestriálnych rozhlasových vysielačov, ktoré prevádzkovalo 33 spoločností.[1]

Rozdelenie upraviť

Televízne veže, resp. vysielače na Slovensku rozdeľujeme do troch základných skupín:

 • Sieť základných vysielačov – tvorí sieť najdôležitejších vysielačov
 • Sieť doplnkových vysielačov – zahŕňa sieť vysielačov, doplňujúcich základnú sieť
 • Súkromné vysielače – ide o vysielače súkromných vysielateľov, spravidla lokálneho charakteru

DVB-T upraviť

Sieť základných vysielačov digitálnej televízie (DVB-T) sa mierne odlišuje, nakoľko niektoré tu uvedené vysielače základnej ani doplnkovej siete nešíria DVB-T signál. Towercom do tejto siete zaradil aj nové vysielače.

Základná sieť vysielačov upraviť

 
 
 
 
 
 
 
 
Základná sieť vysielačov

Túto sieť tvorí 7. vysokovýkonných vysielačov, zabezpečujúcich šírenie signálu verejnoprávnych i súkromných staníc. Nachádzajú sa vo vysielacích strediskách na miestach, vhodných pre efektívne pokrytie signálom, v značnej nadmorskej výške.

Konštrukčne ide o televízne veže a kotvené alebo nekotvené stožiare s výškou až do 318 m (Vysielač Dubník).

Názov vysielača Mesto Nadmorská výška
metrov nad morom
Povolený ERP (kW)
FM / DVB-T / DAB+
Kamzík Bratislava 433 100 / 50 / 3,6
Suchá hora Banská Bystrica 1231 100 / nevys. / nevys.
Dubník Košice 874 100 / 31,5 / 5
Kráľova hoľa Poprad 1946 30 / 5 / nevys.
Krížava Žilina 1451 20 / 20 / 7
Sitno Banská Štiavnica 1002 20 / 50 / nevys.
Veľká Javorina Nové Mesto n/Váhom 969 10 / 50 / nevys.

Sieť doplnkových vysielačov upraviť

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sieť doplnkových vysielačov

Vysielaciu sieť dopĺňa sieť doplnkových, no nemenej dôležitých stredísk. Ich úlohou je pokryť signálom regióny a lokality mimo dosahu hlavných vysielačov. Ide takmer výlučne o nekotvené veže a stožiare v blízkosti osídlených oblastí, pod správou spoločnosti Towercom.

Názov vysielača Mesto Nadmorská výška
metrov nad morom
Povolený ERP (kW)
FM / DVB-T / DAB+
Blatný vrch Lučenec 359 10 / 15,85 / nevys.
Dievčenská skala Rožňava 660 1 / 10 / nevys.
Dubník Senica 297 nevys. / 22 / 2,5
Kotník Stará Ľubovňa 883 10 / 25 / nevys.
Magurica Snina 477 10 / 20 / nevys.
Magurka Námestovo 1107 10 / 20 / nevys.
Modrý vrch Štúrovo 251 10 / 15,85 / nevys.
Nad oborou Trenčín 654 10 / 50 / 4,7
Stebnícka Magura Bardejov 896 10 / 15,85 / nevys.
Španí laz Veľký Krtíš 643 10 / nevys. / nevys.
Trebišov Trebišov 118 10 / nevys. / nevys.
Úložisko Ružomberok 742 5 / 20 / nevys.
Zobor Nitra 556 10 / 40 / nevys.

Súkromné vysielače upraviť

 
 
BJ
 
 
TS
 
PP
 
ZV
 
RS
 
TN
 
 
 
 
KE
 
 
BA
 
 
LV
 
NR
 
NZ
 
Vybrané súkromné vysielače

Súkromní vysielatelia televízie alebo rozhlasu vybudovali sieť vysielačov, nezávislú od hlavných (v minulosti štátnych) vysielačov. Prevádzku zariadení zabezpečujú vo vlastnej réžii, no existujú spoločnosti, vlastniace vysielacie zariadenia, ktoré následne prenajímajú vysielateľom.

Konštrukčne ide o nekotvené stožiare s výškou najčastejšie do 40 m, ktoré zdieľajú niekoľko antén, vrátane GSM. Vyžiarený výkon antén je často do 1 kW, no vysielače na Makovici a Veľkej lúke majú výkon až 20 kW.

Nachádzajú sa v blízkosti miest a aglomerácií, aby pokryli signálom čo najväčší počet domácností a firiem. Nezriedka sú stožiare umiestnené na obytných, administratívnych alebo hospodárskych budovách, silách či vodojemoch.

 
Vysielač na Kráľovej holi

Vybrané vysielače upraviť

Vysielače digitálneho rozhlasu DAB upraviť

 
 
Zobor
 
Heringeš
 
Laskomer
 
Palaska
Vysielače DAB (2023)

Od 15. decembra 2015 je šírený signál digitálneho rozhlasu z vysielača Kamzík.[2] Towercom spustil skúšobnú prevádzku v štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje lepšie využitie frekvenčného pásma. Na frekvencii 12C sa vertikálnou polarizáciou (kompresný formát HE-AAC) a s výkonom 3,6 kW vysielal signál rádií RTVS (Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM a Rádio Junior), ktoré boli neskôr doplnené o ďalšie stanice.

Vo februári 2016 vydal Regulačný úrad povolenia na vysielanie miestnych multiplexov v štandarde T-DAB súkromnej spoločnosti Avis na lokality Nitra (Zobor; 5 kW) a Levice (Nemocnica s poliklinikou; 2 kW - túto Avis neskôr vrátil).[3] Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal 1. júna 2016 povolenia na vysielače v Košiciach, Banskej Bystrici a Nitre. Lokalite Heringeš povolil na frekvencii 12B výkon 2 kW, bystrický Laskomer mohol vysielať rovnakým výkonom na frekvencii 12A a pre nitriansky vysielač Zobor bola určená frekvencia 10C a výkon až 20 kW.[4]

Košický vysielač Heringeš začal šíriť signál 7. júla 2016,[5] nitriansky, umiestnený na budove lanovky 15. júla.[6] Od 1. februára 2017 vysiela DAB+ aj v Banskej Bystrici z vysielača Laskomer. Na kanáli 12A (223,936 MHz) sa vysielali programy Slovenského rozhlasu výkonom 2 kW, neskôr sa počet staníc rozšíril.[7] V posledný májový deň 2017 začalo vysielanie digitálneho rozhlasu pre širšie okolie Žiliny z vysielača na Krížave,[8] odkiaľ je šírených 11 programov, rovnakých pre všetky vysielače spoločnosti Towercom. Najnovším vysielačom digitálneho rozhlasu je od 28. marca 2018 prevádzkovaný vysielač v Dunajskej Strede. V septembri 2020 bola do multiplexu zaradená stanica RTVS Rádio Pyramída. Na vysielači Nitra-Zobor bolo 1. októbra 2020 obnovené vysielanie, no pôvodne šírený program nahradil multiplex spoločnosti Towercom.[9]

V júli a auguste 2022 pribudli vysielače TrenčínNad oborou a Rimavská Sobota – Palaska, kde bol spustený rovnako multiplex Towercomu. Prevádzkové povolenie získali i vysielače Borský MikulášDubník a KošiceDubník, ktoré boli spustené v roku 2023.[10] Od 1. júla pribudlo pokrytie okolia mesta Prievidza, kde bol presunutý vysielač z Dunajskej Stredy[11] a od 13. októbra DAB+ vysiela aj v Považskej Bystrici.[12]

Vysielač Frekvencia Výkon ERP Nadmorská výška Stanice
BratislavaKamzík 227,360 MHz (12C) 000000000000003.60000000003,6 kW 000000000000433.0000000000433 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Západ, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
Borský MikulášDubník 187,072 MHz (6D) 000000000000002.50000000002,5 kW 000000000000288.0000000000288 m n. m. Rádio Rock, Rádio Devín, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Slovakia International, Rádio Lumen, Rádio Patria, Rádio Slovensko, Rádio Pyramída, Rádio Vlna, Rádio_FM, Rádio Regina
Banská Bystrica – Panský diel 211,648 MHz (10B) 000000000000003.00000000003 kW 000000000001100.00000000001 100 m n. m. Rádio Devín, Rádio _FM, Rádio Junior, Rádio Liptov, Rádio Litera, Rádio Mária Slovensko, Rádio Regina – Západ, Rádio Regina – Stred, Rádio Slovensko
Banská Bystrica – Laskomer 223,936 MHz (12A) 000000000000003.00000000003 kW 000000000000620.0000000000620 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Stred, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
KošiceDubník 213,36 MHz (10C) 000000000000005.00000000005 kW 000000000000874.0000000000874 m n. m. Rádio Rock, Rádio Devín, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Slovakia International, Rádio Lumen, Rádio Patria, Rádio Slovensko, Rádio Pyramída, Rádio Vlna, Rádio_FM, Rádio Regina
KošiceHeringeš 225,648 MHz (12B) 000000000000002.00000000002 kW 000000000000324.0000000000324 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Východ, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
Nitra – Zobor-lanovka 213,36 MHz (10C) 000000000000020.000000000020 kW 000000000000537.0000000000537 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Západ, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
Považská Bystrica – mesto 195,936 MHz (8A) 000000000000001.80000000001,8 kW 000000000000380.0000000000380 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Západ, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
Prievidza – Vendelín 223,936 MHz (12A) 000000000000000.70000000000,7 kW 000000000000503.0000000000503 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Západ, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
Rimavská Sobota – Palaska 220,352 MHz (11C) 000000000000005.00000000005 kW 000000000000517.0000000000517 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Stred, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
TrenčínNad oborou 227,36 MHz (12C) 000000000000004.70000000004,7 kW 000000000000654.0000000000654 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Stred, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko
Žilina – Krížava 223,936 MHz (12A) 000000000000007.00000000007 kW 000000000001451.00000000001 451 m n. m. Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Lumen, Rádio Mária Slovensko, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina – Stred, Rádio Rock, Rádio Slovakia International, Rádio Slovensko

Referencie upraviť

 1. www.radia.sk. Na Slovensku je v prevádzke 407 analógových rozhlasových vysielačov [online]. radia.sk, [cit. 2017-03-14]. Dostupné online.
 2. Digitálny rozhlas na zive.sk
 3. http://www.zive.sk/clanok/112383/digitalny-rozhlas-moze-odstartovat-v-dalsich-lokalitach-ma-uz-povolenie
 4. http://www.radia.sk/spravy/3466_terestrialne-digitalne-rozhlasove-vysielanie-pride-do-dalsich-lokalit.html
 5. www.radia.sk. Skúšobné DAB+ vysielanie si naladíte už aj v Košiciach [online]. radia.sk, [cit. 2017-02-06]. Dostupné online.
 6. www.radia.sk. V prevádzke je ďalší vysielač DAB+ [online]. radia.sk, [cit. 2017-02-06]. Dostupné online.
 7. www.radia.sk. Digitálny rozhlas už aj v Banskej Bystrici [online]. radia.sk, [cit. 2017-02-06]. Dostupné online.
 8. MAXA, Filip. Digitálny rozhlas sa výraznejšie rozširuje: Pribudol do Žiliny. Zive.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2017-05-31. Dostupné online [cit. 2017-05-31]. ISSN 1335-860X.
 9. www.radia.sk. V Nitre bolo obnovené digitálne rozhlasové vysielanie [online]. radia.sk, 2020-10-02, [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
 10. www.radia.sk. Povolenie majú tri nové vysielače DAB+ [online]. radia.sk, 2022-06-10, [cit. 2022-09-21]. Dostupné online.
 11. RTVS rozširuje pokrytie digitálnym rozhlasovým vysielaním v štandarde DAB+ [online]. radia.sk, 2023-07-02, [cit. 2023-07-02]. Dostupné online.
 12. RTVS rozširuje pokrytie digitálnym rozhlasovým vysielaním v štandarde DAB+ [online]. radia.sk, 2023-10-16, [cit. 2023-10-16]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

Zdroje upraviť