Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Infobox vedec zobrazuje infobox so špecifickými položkami pre vedeckú osobnosť a je určený pre priame použitie, tak aj pre funkciu predlohy odvodeným infoboxom bližšie rozlíšeným vedeckých profesiám.

Použitie

Bežné parametre

{{Infobox Vedec
|Meno        = 
|Rodné meno     = 
|Portrét      = <!-- len názov súboru -->

|Profesia      = 

|Polia pôsobnosti  = 
|Známy vďaka    = 
|Významné práce   = 
|Vedecké pôsobenie = 
|Počet citácií   = 
|Alma mater     = 
|Akademický titul  = 
|Vedecká hodnosť  = 
|Významní profesori = 
|Významní študenti = 
|Vplyvy       = 
|Ovplyvnil     = 
|AutorBot      = 
|AutorZoo      = 

|Ocenenia      = 

|Dátum narodenia  = 
|Miesto narodenia  = 
|Dátum úmrtia    = <!-- {{duv|Y2|M2|D2|Y1|M1|D1}} -->
|Miesto úmrtia   = 
|Národnosť     = 
|Štátna príslušnosť = 
|Miesto pobytu   = 

|Manžel       = 
|Manželka      = 
|Partner      = 
|Partnerka     = 
|Deti        = 
|Príbuzní      = 

|Podpis       = <!-- len názov súboru -->
|Webstránka     = <!-- {{url|adresa|názov}} -->
|E-mail       = 
|Údaje       = 

|Poznámky      = 
}}
 • Meno
 • Rodné meno
 • Portrét: názov súboru portrétu z Commons
 • Profesia: základná profesná charakteristika
 • Polia pôsobnosti: vedecké oblasti, v ktorých je vedec činný
 • Známy vďaka: stručná charakteristika najznámejších objavov
 • Významné diela: stručný zoznam najvýznamnejších prác
 • Vedecké pôsobenie: miesta odborného pôsobenia, ako školy alebo vedecké pracoviská
 • Počet citácií
 • Alma mater: škola, kde vedec promoval
 • Akademický titul: napr. doktor všeobecného lekárstva, PhD.
 • Vedecká hodnosť: napr. docent, profesor, kandidát vied, doktor vied
 • Významní profesori: významní vyučujúci, u ktorých vedec študoval (vedúci dizertačnej práce a pod.)
 • Významní študenti: významní študenti, ktorých vedec vyučoval
 • Vplyvy: vplyvy, ktoré vedca v jeho pôsobení ovplyvnili
 • Ovplyvnil: osoby, veci alebo deje, ktoré vedec svojou činnosťou ovplyvnil
 • AutorBot: ak bol/je vedec autorom určitého taxónu v botanike, toto je jeho značka/skratka
 • AutorZoo: ak bol/je vedec autorom určitého taxónu v zoológii, toto je jeho značka/skratka
 • Ocenenia
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia: sídlo (obec) a štát narodenia; v prípade narodenia v už neexistujúcom štáte sa v zátvorke uvádza aj súčasný štát, napr. „Prešov, ČSSR (dnes Slovensko)“
 • Dátum úmrtia: ak je známy celý dátum, odporúča sa vkladať šablónu {{duv}}, ktorá zobrazí aj vek, v ktorom vedec zomrel.
 • Miesto úmrtia
 • Národnosť: príslušnosť k národu, resp. etnicita, ak je známa
 • Štátna príslušnosť: príslušnosť k štátu (štátne občianstvo), ak je známe
 • Miesto pobytu: sídlo (obec) bydliska, ak je verejne známe
 • Manžel / Manželka: meno manžela/manželky osoby, príp. aj rok narodenia alebo roky manželstva, ak sú verejne známe, napr. „Jana Nováková (* 1965)“, „Jana Nováková (1990 – 2007)“
 • Partner / Partnerka: meno životného partnera/partnerky, ak je verejne známe
 • Deti
 • Príbuzní
 • Podpis: názov súboru podpisu z Commons
 • Webstránka: webové sídlo alebo webová stránka
 • E-mail
 • Údaje: doplňujúce údaje (napr. informačný zdroj)
 • Poznámky

Parametre štýlov pre odvodené šablóny

|Štýl tela     = 
|Štýl záhlavia   = 
|Štýl portrétu   = 
|Štýl hlavičky   = 
|Štýl popisu    = 
|Štýl dát     =

|Zápätie      =
 • Štýl tela: (CSS reťazec) grafická úprava celej tabuľky infoboxu
 • Štýl záhlavia: (CSS reťazec) grafická úprava záhlavia
 • Štýl portrétu: (CSS reťazec) grafická úprava obrázku portrétu
 • Štýl hlavičky: (CSS reťazec) grafická úprava hlavičiek nad položkami infoboxu
 • Štýl popisu: (CSS reťazec) grafická úprava popisu položiek infoboxu
 • Štýl dát: (CSS reťazec) grafická úprava hodnôt položiek infoboxu
 • Zápätie: text na konci (naspodu) infoboxu

Príklady použitia

Albert Einstein
nemecko-americký teoretický fyzik
Infobox Vedec
Dielo
Známy vďakašpeciálnej a všeobecnej teórie relativity, fotoelektrickému javu, Jednotnej teórii poľa
Alma materSpolková vysoká škola v Zürichu,
Univerzita v Zürichu
Ocenenia
1921: Nobelova cena za fyziku – za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky; 1925: Coplayova medaila; 1929: Medaila Maxa Plancka
Osobné informácie
Narodenie14. marec 1879
Ulm, Nemecká ríša
Úmrtie18. apríl 1955 (76 rokov)
Princetown NJ, USA
Národnosťžidovská
ManželkaMileva Marić (1903–1919)
Elsa Löwenthal (1919–1936)
PodpisInfobox Vedec, podpis
{{Infobox Vedec
|Meno       = Albert Einstein
|Rodné meno    =
|Portrét      = Einstein1921_by_F_Schmutzer_4.jpg
|Veľkosť portrétu =
|Profesia     = nemecko-americký teoretický fyzik
|Známy vďaka    = [[špeciálna teória relativity|špeciálnej]] a
           [[všeobecná teória relativity|všeobecnej teórie relativity]],
           [[fotoelektrický jav|fotoelektrickému javu]],
           [[Jednotná teória poľa|Jednotnej teórii poľa]]
|Významné práce  =
|Vedecké pôsobenie =
|Počet citácií   =
|Alma mater    = Spolková vysoká škola v Zürichu, <br />Univerzita v Zürichu
|Akademický titul =
|Vedecká hodnosť  =
|Ocenenia     = '''1921''': [[Nobelova cena]] za fyziku – za vysvetlenie
           fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky;
           '''1925''': Coplayova medaila; '''1929''': Medaila Maxa Plancka
|Dátum narodenia  = [[14. marec]] [[1879]]
|Miesto narodenia = [[Ulm]], [[Nemecká ríša]]
|Dátum úmrtia   = {{duv|1955|4|18|1879|3|14}}
|Miesto úmrtia   = [[Princeton (New Jersey)|Princetown]] [[New Jersey|NJ]], [[Spojené štáty|USA]]
|Národnosť     = židovská
|Poznámky     =
|Manželka     = Mileva Marić (1903–1919) <br />Elsa Löwenthal (1919–1936)
|Manžel      =
|Partnerka     =
|Partner      =
|Deti       =
|Príbuzní     =
|Podpis      = Albert_Einstein_signature.svg
|Webstránka    =
|E-mail      =
|Údaje       =
}}

Pozri aj


Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.