Tento článok obsahuje výpis významných udalostí v roku 1900 na dnešnom území Slovenska[pozn 1], ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska.

Roky:
1895 1896 1897 1898 189919001901 1902 1903 1904 1905
Desaťročia:
90. roky0. roky 20. storočia10. roky
Storočia:
18. storočie19. storočie20. storočie

Slovensko:
1895 1896 1897 1898 189919001901 1902 1903 1904 1905


Rok 1900 v oblastiach:
Kultúra
ArchitektúraUmenieFilmLiteratúraHudbaTelevízia
Iné oblasti
VedaDopravaŠport


Zoznam vodcov:
Predstavitelia štátovVedúce osobnosti

Všeobecná charakteristika

upraviť

Demografia

upraviť

K roku 1900 stúpol počet Slovákov žijúcich v Uhorsku oproti roku 1880 z 1 855 451 na 2 002 165, teda o 7,9 %. To predstavovalo 11,9 % z celkového počtu obyvateľstva Uhorska (Maďari predstavovali 51,4 %). V priebehu ďalšieho desaťročia sa počet Slovákov zdanlivo znížil, čoho príčinou bola však v drvivej miere štatistická maďarizácia, nie prirodzený pohyb obyvateľstva.

Miera negramotnosti obyvateľstva podľa údajov z tohto roku predstavovala až 38,6 %, na čom sa značnou mierou podpísali školské zákony prikazujúce učiť žiakov memorovaniu v maďarčine, ktorej slovenské deti nerozumeli.

Miera migrácie k tomto roku nebola vysoká – podiel počtu osôb, ktoré zostávali po celý život v lokalite, v ktorej sa narodili predstavoval v Uhorsku 70 % a v slovenských župách 69,3 %.[1]

Hospodárstvo

upraviť

V roku 1900 sa začala desaťročie trvajúca tendencia systematického poklesu podielu obyvateľstva na Slovensku zaoberajúceho sa poľnohospodárstvom (hoci medzi jednotlivými župami bola až 30-percentné rozdiely) v relatívnych hodnotách až zhruba o tretinu, čoho príčinou bolo hlavne rýchlejšie etablovanie ľahkého priemyslu v niektorých oblastiach Slovenska. Pritom v tomto sektore dochádzalo k vysokej zamestnanosti žien. Množstvo ornej pôdy na Slovensku v tomto roku predstavovalo 0,69 ha, pričom po ďalšie desaťročie zostávalo na konštantnej úrovni (v roku 1910 išlo o 0,68 ha), hoci pri prepočte na jedného zarábajúceho v poľnohospodárstve je v tomto desaťročnom období zrejmý posun v produktivite práce z 2,44 na 2,73 ha.

V tomto roku predstavovala ťažba zlata na Slovensku, vyznačujúc sa ročnou produkciou 341 kg, 10,4 % celouhorskej ťažby a ťažba striebra s ročnou produkciou takmer 12 000 kg 63 %. Tieto hodnoty v nasledujúcom 13-ročnom období poklesli (zlato na 138 kg a 4,7 %, striebro na 2 875 kg a 33 %), na čom sa pričinili svetové ceny drahých kovov, vyčerpanosť ložísk a taký nárast nákladov na ťažbu, ktorý ju činil nerentabilnou až stratovou.

Roku 1900 sa na Slovensku nachádzalo 432 závodov, resp. prevádzok s viac ako 20 zamestnancami, čo predstavovalo približne 21 % celouhorského stavu. Najvyššou koncentráciou priemyselných podnikov sa vyznačovala GemerskáSpišská župa (až 31 % celouhorského stavu v sektore baníctva a železiarstva).[2]

Udalosti

upraviť

Narodenia

upraviť

Úmrtie

upraviť

Poznámky

upraviť
  1. „Dnešným územím Slovenska“ sa rozumie územie Uhorska (resp. Rakúsko-Uhorska) zodpovedajúce územiu vytýčenému dnešnými štátnymi hranicami Slovenskej republiky, ktoré boli etablované v roku 1919, hoci nemusia plne odrážať národnostnú realitu v roku 1900. Pre zjednodušenie čitateľnosti textu bude ďalej pre takto vytýčené územie používaný výraz „Slovensko“.

Referencie

upraviť
  1. Jakešová, Elena (2004), „Spoločnosť“, in Holec, Roman; Jakešová, Elena; Kováč, Dušan, Na začiatku storočia : 1901 – 1914, Slovensko v 20. storočí, 1 zväzok (1 vyd.), Ružomberok: Veda, str. 45, 69, 71, ISBN 80-224-0776-3 
  2. Holec, Roman (2004), „Hospodárstvo“, in Holec, Roman; Jakešová, Elena; Kováč, Dušan, Na začiatku storočia : 1901 – 1914, Slovensko v 20. storočí, 1 zväzok (1 vyd.), Ružomberok: Veda, str. 92-93, 95, ISBN 80-224-0776-3 
  3. a b HONZÁK, František, a kol. Dejiny Slovenska: dátumy, udalosti, osobnosti. Prvé slovenské vydanie. Bratislava, Praha : Slovart, Libri, 2007. 882 s. ISBN 978-80-8085-596-3, 978-80-7277-187-5.
  4. Škvarna, Dušan, ed. (2006), Lexikón slovenských dejín (3. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, str. 124, ISBN 80-10-00872-9 
  5. a b c d e Kronika 20. storočia. Preklad Ladislav Deák et al.. 2. slov. vyd. Zväzok 1, 1900 – 1909. Bratislava : Fortuna Libri; Petit Press, 2007. 111 s. ISBN 978-80-89144-81-5.
  6. Rozmanité správy“, Hlas : mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu (Ružomberok: Vavro Šrobár) 2 (12): 96, December 1900, http://digitalna.kniznica.info/zoom/35438/view?page=32, dost. 2021-09-05