Diskusia k Wikipédii:WikiProjekt Wikipolitika

Pridať diskusiu
Aktívne diskusie
Toto je prvý balíček návrhov reformy štruktúry Wikipolitiky predložený v rámci plnenia cieľov WikiProjektu Wikipolitika.

Wikipolitika je súhrnný termín, ktorým označujeme zásady, pravidlá a odporúčania a procesy, ktoré s nimi súvisia.

Návrh reformyUpraviť

  • Zlúčiť stránky Wikipédia:Zásady a pravidlá a Wikipédia:Zásady a smernice (Všetky dve smernice boli presunuté do odporúčaní a článok premenovaný. Zatiaľ je to malý krok pre človeka, ale veľký pre Wikipédiu :) --Pescan 06:58, 6. apríl 2011 (UTC)) a výslednú stránku premenovať na Wikipédia:Wikipolitika.
    • Zdôvodnenie: 1, Stránka Wikipédia:Zásady a pravidlá slúži v podstate len ako rozcestník na zásady, pravidlá a odporúčania (tu nesprávne uvedené ako smernice; okrem toho, tento výraz nefiguruje v názve stránky). Stránka Wikipédia:Zásady a smernice pojednáva o tom istom ( + o ďalšom), preto sa jedná o zbytočnú duplikáciu. 2, Nadpis Wikipolitika volím z toho dôvodu, že zahŕňa zásady, pravidlá, odporúčania, konvencie atď a procesy, ktoré s nimi súvisia a je preto vhodnejší ako nadpis „Wikipédia:Zásady, pravidlá a odporúčania“. Okrem toho, Wikipolitika je už zaužitý termín.
  • Wikipédia: Wikipolitika (stránka sa momentálne nachádza tu v rozpracovanej verzii) bude obsahovať i) definíciu toho, čo to wikipolitika je, ii) identifikáciu zdrojov, iii) klasifikáciu a popis wikipolitiky, iv) popis procesov wikipolitiky.
    • Jedným z cieľov je definovanie a zjednotenie terminológie. Treba preto správne identifikovať, čo patrí k zásadám (pri pravidlách a odporúčaniach takýto problém nie je), ktoré sú nemennými princípmi a ktoré preto charakterizujú podstatu Wikipédie (aby sa predišlo nedorozumeniu, treba explicitne povedať, že na tomto mieste nie je navrhované diskutovať o tom, či treba alebo netreba dodržiavať NPOV.)

DiskusiaUpraviť

Túto stránku si predstavujem ako východzí bod k všetkým zásadám, pravidlám a odporúčaniam Wikipédie. Hlavným cieľom však je zjednotiť terminológiu vymedzením pojmov a stránku predložiť redaktorom k širšej diskusii a nakoniec k odsúhlaseniu.

Stránka je vo svojom súčasnom stave nedostatočná a v úvode tvrdí niečo, čo je nepravdivé: jej obsah neprešiel konsenzom. Pred tým, ako posuniem text k plánovanému hlasovaniu (text je však samozrejme ešte neúplný), chcel by som ovoriť diskusiu na tomto mieste. Čo by podľa vás malo byť obsahom stránky (čo tam momentálne chýba?)? Súhlasíte s definíciou zásady, pravidla a odporúčania tak, ako je to tu? Máte akékoľvek námietky voči čomukoľvek?--MichalT 20:56, 31. október 2009 (UTC)

No, o zásadách wikipédie by sa vlastne diskutovať ani nemalo, sú to jasne vymedzené záležitosty vyplývajúce z pilierov, ktoré by mali platiť pre všetky jazykové mutácie wiki. Takže ako základ by som asi zobral anglickú verziu a prispôsobil ju slovenským reáliám. Zatiaľ len takýtto rýchly komentár, momentálne nemám čas si to podrobnejšie preštudovať. S prepracovaním a urobením poriadku súhlasím. --Rádiológ 09:21, 2. november 2009 (UTC)
V poriadku. O zásadách diskutovať nechcem a ani som nechcel. Ide mi o to, aby použitie terminológie prešlo súhlasom viacerých.--MichalT 17:39, 22. november 2009 (UTC)
Vzhľadom na to, že komunita väčšinou dostatočne neparticipuje na podobných komplikovaných procesoch nie som si istý, či netreba počkať, kým sa okolo žiadaného wikiprojektu nespojí väčšie množstvo ľudí. Čo si predstavuješ konkrétne pod zjednotením terminológie? Pamätám si Brontove pripomienky k niektorým zaužívaným termínom ako napr. rozdiel medzi pravidlom a smernicou, a bolo na tom niečo pravdy, ale nevidím potrebu to upravovať, vyskytli sa v minulosti s týmto problémy? Poprípade nejaké obdobné neštiastia na iných jazykových mutáciách wikipédie?--Pelex 19:03, 3. november 2009 (UTC)
Preferujem mať vo veciach poriadok a nečakať, kým vyvolajú problém. Čakať na ďalších ľudí, aby sa pripojili, to by som sa aj nemusel dočkať.--MichalT 17:39, 22. november 2009 (UTC)

Len pár postrehov: Neviem prečo politika, ten termín mi pripadá dosť nešťastný, respektíve z hľadiska PR možno aj s negatívnymi konotáciami. Wikipédia:Zásady a pravidlá nie je len „rozcestník“ ako to nazývaš, ale stránka s definíciami jednotlivých druhov „noriem“ Wikipédie.

  • Zásady sú niečo ako „ústava“, sú relatívne nemenné a všetko ďalšie by sa malo odvíjať od nich.
  • Pravidlá sú „zákony“, ktoré si prijme komunita po patričnej diskusii a priamo demokratickým spôsobom.
  • Smernice sú „zvykové právo“, slúžia na „usmernenie“ redaktorov aby vedeli, čo je zaužívané a čo komunita konsenzuálne dodržiava aj bez formálne odhlasovaného pravidla. Slovo „odporúčanie“ tam vedome chýba a má to svoj dôvod — nie raz sa tu vyskytol argument typu „Veď je to len odporúčanie a tým pádom ho nemusím brať do úvahy“. Vznikali z toho len konflikty a dlhodobý proces wikisocializácie tvrdohlavcov. V pôvodine sú to tiež guidelines a nie recommendations.

Bolo by teoreticky možné premenovať stránku Wikipédia:Zásady a pravidlá na Wikipédia:Zásady, pravidlá a smernice a spraviť z nej východiskový bod „právneho systému“ Wikipédie.
Nemyslím si však, že je vhodné dávať všetko na jednu stránku, vrátane zdrojov, klasifikácie, opisu procesov atď. Kto sa vo Wiki(komunite) vyzná, ten to nepotrebuje, a nováčik to nebude všetko čítať. Treba mať jednoznačné, krátke a informatívne stránky z konkrétnou informáciou a potom možno paralelne pridávať obkecy so zdrojmi pravidiel, procesmi a pod. pre tých, koho to zaujíma a kto má čas a chuť to písať a čítať. --AtonX 09:53, 15. február 2010 (UTC)

Ďakujem veľmi pekne za príspevok!!! Popremýšľam.--MichalT 18:41, 15. február 2010 (UTC)

Dávam na zváženie, či neprebrať pravidlá a doporučenia z českej wikipédie s prípadnou čiastočnou úpravou pre naše podmienky. Robím tak preto, lebo ich systém považujem za dobrý a prepracovaný, a na tvorbu kompletnej vlastnej štruktúry wikipolitiky - prečo to naplno nepriznať - nie sú na sk wiki ľudia a ani ochota s tým niečo robiť (až na pár vzácnych výnimiek). Ak by sa súhlasilo, pokojne vezmem kompletný preklad ich pravidiel na svoje bedrá. --Rádiológ 12:36, 24. február 2010 (UTC)

P.S. Dokonca by som si osobne vedel predstaviť i následnú užšiu spoluprácu s českými kolegami - dokonca by som nebol ani proti spoločným rovnakým pravidlám pre obe wiki. --Rádiológ 12:41, 24. február 2010 (UTC)
Prevažna väčšina odporúčaní vznikla prekladom z cs wiki. Po niekoľkých hysterických reakciách sa ujali u nás. Pravidlami z cs wiki si môžeme vo veľkej miere pomôcť. S tým, že zohľadníme naše prostredie. Vypracovať nové pravidlo od piky je piplavá práca, to vieme a napr. revert pravidlo potrebujeme dlhodobo. --–Bubamara 12:58, 24. február 2010 (UTC)
Preložil som dané pravidlo z cz wiki a dal na pripomienkovanie - Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo troch revertov --Rádiológ 17:39, 24. február 2010 (UTC)
No neviem. Pripadá mi to ako pripustenie neschopnosti vytvoriť niečo vlastné. Ak sme neboli schopní diskutovať tu na tomto mieste o vyššie navrhnutej veci, prečo by sme mali byť schopní diskutovať o cudzom výtvore? Chcel by som dačo navrhnúť: Popracujme teda najskôr na pravidle troch revertov, potom na pravidlách významnosti a až potom na štruktúre Wikipolitiky. Čo sa týka pravidiel významnosti, chcel by som rozpracovať najskôr špecifické kritériá významnosti pre osobnosti (ženie ma predovšetkým OSUD) so zreteľom na Brontov návrh.--MichalT 18:54, 24. február 2010 (UTC)
Súhlasím. Významnosť je základom každej zmysluplnej encyklopédie. A mám jednu takú osobnú prosbu - redaktori, najmä tí skalní, by sa mali viac snažiť vylepšovať už tu existujúce články, riešiť veci označené na úpravu, revíziu a podobne. Wiki by sa mala - najmä ak je tak malá ako tá naša - orientovať viac na kvalitu ako kvantitu. Preto IMHO potrebujeme pravidlá toho, aké minimálne náležitosti má článok vo wikipédii spĺňať. A tieto náležitosti skutočne zásadovo vyžadovať. Nie preto, že by sme chceli niekoho šikanovať, ale preto, aby skutočne každý článok, ktorý tu bude, mal svoju hodnotu. Bude treba viac klásť dôraz na prácu s novými redaktormi - všimol som si, že uvítací výbor prakticky zanikol, že novým sa tu nič trpezlivo nevysvetľuje. Po schválení základných pravidiel by to chcelo vytvoriť nejakú veľmi stručnú a jasnú stránku, na ktorú by sa nováčik odkázal - vzorový článok s bodmi, ktoré sú dôležité... uvidíme. --Rádiológ 22:54, 11. marec 2010 (UTC)
K diskusii o kvalite pozri Pomoc:Minimálny_článok, Diskusia k pomoci:Minimálny článok a diskusie z Wikipédia:Krčma/Návrhy/Archív 2006#Minimálny článok, Wikipédia:Bútľavá vŕba#Stubopedia, Wikipédia:Krčma/Návrhy/Archív 2006#Pahýly na skwiki. --AtonX 09:39, 12. marec 2010 (UTC)
Super, to je presne to, čo som myslel - apropo, keď ja som doteraz nevedel, že niečo také existuje, ako to asi vie nový redaktor? To do: upraviť šablónu Vitajte do použiteľnejšej podoby...--Rádiológ 18:28, 12. marec 2010 (UTC)
Na článkoch, ktoré sú označené na úpravu pomaly pracujem. Asi do polovice marca však nebudem môcť investovať do wiki toľko času koľko by som chcel.--MichalT 16:13, 14. marec 2010 (UTC)
Jeden text je aj tu: Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo troch revertov (stiahnutý návrh). --AtonX 18:55, 24. február 2010 (UTC)
 Ahoj, WikiProjekt Wikipolitika. Vítame Ťa v slovenskej Wikipédii! / Welcome to the Slovak Wikipedia!
Slovenská Wikipédia je slovenská jazyková verzia Wikipédie, ktorá vznikla v októbri 2003 a k dnešnému dňu má 238 140 článkov.

Začal(a) si dobre a si na najlepšej ceste začať prispievať a pridávať množstvo dobrých článkov. Ďakujeme za Tvoj prínos k tvorbe encyklopédie a tešíme sa na spoluprácu. Veríme, že sa nám bude dobre spolu pracovať a že sa tu budeš medzi ostatnými cítiť príjemne.

Odporúčame Ti, aby si si prečítal/a nasledujúce stránky, ktoré Ti uľahčia prácu pri Tvojom upravovaní:

  Príručka   Pieskovisko
(miesto pre experimenty)

  Obsah Pomocníka   Kaviareň
(diskusia redaktorov)
  Často kladené otázky   Päť pilierov Wikipédie
  Wikitext   Čo Wikipédia nie je

Na diskusných stránkach sa vždy podpisuj: stačí napísať 4 vlnovky ~~~~ alebo ich vložiť kliknutím na ikonu  lište nad oknom na úpravu.

Naopak články sa nikdy nepodpisujú.

Tak ešte raz vitaj a ďakujeme za Tvoje príspevky. Dúfame, že sa tu uvidíme často.


If you have questions, comments, or something is not clear to you, or if you would like to know something about the Slovak Wikipedia, look at the Slovak Wikiembassy, where someone might even help you in your language :).

Prebereanie českých pravidiel, prečo nie ale nie osolsky a bez diskusie a patričnej úpravy na naše podmienky. Podmienky významnosti tu treba a je vhodné nad tým so všetkými aktívnymi redaktormi popracovať, som za.--Pelex 21:01, 30. marec 2010 (UTC)
Vrátiť sa na projektovú stránku „WikiProjekt Wikipolitika“.