Igor Kluvánek

Prof. Ing. Igor Kluvánek, CSc. (* 27. január 1931, Košice – † 24. júl 1993, Bratislava) bol slovenský matematik.

Igor Kluvánek
slovenský matematik
Narodenie27. január 1931
Košice
Úmrtie24. júl 1993 (62 rokov)
Bratislava

ŽivotopisUpraviť

Vyštudoval vákuovú technológiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT, ale už od roku 1952 pôsobil ako asistent Katedry matematiky SVŠT v Bratislave, kde zotrval do roku 1964. Napriek mladému veku sa stal čoskoro jednou z vedúcich postáv matematického diania v Bratislave, a to nielen po stránke vedeckej, ale aj spoločenskej.

Významný je najmä jeho prínos v podobe učebnice Matematika I, II, ktorú napísal spolu s Ladislavom Mišíkom a Marekom Švecom. Učebnica znamenala prelom vo vyučovaní matematiky na československých technických vysokých školách a používa sa dodnes.

Bol autorom prvých prác venovaných teórii miery a integrálu na Slovensku a zároveň ústrednou postavou úsilia smerujúceho k aplikačnej matematike. Bol jedným z prvých slovenských matematikov, ktorí získali medzinárodné úspechy. Ako výkonný redaktor Matematicko-fyzikálneho časopisu Slovenskej akadémie vied nasadil vysoké kritériá a spolu so Štefanom Schwarzom sa podieľal na vytvorení kvalitného matematického časopisu na Slovensku.

Svoje organizátorské a koncepčné schopnosti uplatnil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Čoskoro sa stal spolutvorcom modernej koncepcie výuky matematikov a priťahoval tak do Košíc ďalších nadaných matematikov a osobnosti z iných vedných odborov.

Pedagogická činnosťUpraviť

Zásadnú úlohu v jeho živote i kariére hralo aj pedagogické pôsobenie, ktoré bolo v neustálej interakcii s aktivitou vedeckou a odbornou. Možno ho rozdeliť na 4 etapy. Prvú tvorí pôsobenie na Slovenskej vysokej škole technickej v rokoch 19521964, kde externe prednášal ešte aj v školskom orku 1964/65. Tu spoluvytváral koncepciu kodifikovanú neskôr v už spomínanej učebnici Matematika I a II. Zároveň založil a viedol seminár z teórie informácie, ktorého pendantom bola potom na Elektrotechnickej fakulte SVŠT ním zavedená prednáška z teórie informácie. Táto Kluvánkom koncipovaná prednáška prežila aj jeho odchod z Bratislavy. Podobnú úlohu zohral v seminári z funkcionálnej analýzy, keď potom tento predmet zaviedol na vtedajšej Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Takisto zaviedol prvú modernú prednášku z teórie pravdepodobnosti na Univerzite Komenského.

Druhú etapu tvorí košické obdobie (19641967). Bolo pomerne krátke, ale významné, pretože formovalo druhé, výrazné matematické centrum na Slovensku. Z mnohostrannej aktivity možno spomenúť Kluvánkovu koncepciu vyučovania matematickej analýzy a jeho pôsobenie v Matematickej olympiáde. Toto pritiahlo k matematike mnoho talentov a viedlo k vzniku knihy Bukovský, I. Kluvánek: Dirichletov princíp.

V tretej etape pôsobil na Flinders University v Adelaide (19671986) a zároveň ako hosťujúci profesor na viacerých univerzitách v USA, resp. v Nemecku. V osemdesiatych rokoch napísal tiež viacdielnu učebnicu, ktorej zlomok vyšiel v roku 1991 v preklade aj na Slovensku v podobe skrípt. Po návrate domov bol v roku 1991 vymenovaný za profesora (docentom sa stal v roku 1965, kandidátom vied bol od roku 1962, na obhajobu musel čakať rok pre svoje náboženské presvedčenie[chýba zdroj]). Od roku 1990 prednášal postupne na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na VŠDS v Žiline a na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Systematicky sa venoval filozofii a teológii, istý čas dokonca profesionálne. Odmietal hodnotenie vedeckého pracovníka podľa číselných kritérií. Tvrdil tiež a dokladal to príkladmi, že slovenčina je pre matematiku vhodnejší jazyk ako angličtina.

ZdrojeUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.