Jozef Novák (heraldik)

slovenský heraldik a genealóg

Prof. PhDr. Jozef Novák DrSc. (* 22. november 1930, Vrútky – † 15. apríl 2024) bol slovenský heraldik a genealóg, vysokoškolský pedagóg.

Jozef Novák
slovenský heraldik, genealóg
Jozef Novák
Narodenie22. november 1930
Vrútky, Česko-Slovensko
Úmrtie15. apríl 2024 (93 rokov)
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Jozef Novák

Životopis

upraviť

Po skončení stredoškolských štúdií, ktoré ukončil na trenčianskom gymnáziu v roku 1950 začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako jeden z prvých poslucháčov novozaložený odbor archívnictvo. Štúdium ukončil roku 1955. Roku 1954, ešte ako poslucháč, sa stal asistentom na odbore archívnictvo. Po smrti profesora Alexandra Húščavu prevzal v lete 1969 vedenie odboru, ktorý viedol až do 31. januára 1996. V rokoch 1989-1990 bol prodekanom Filozofickej fakulty, v rokoch 1990-1999 členom jej Vedeckej rady. Ako vysokoškolský pedagóg vyučoval počas svojej pedagogickej praxe mnoho predmetov, najmä heraldiku, sfragistiku, genealógiu, chronológiu, numizmatiku, metrológiu a paleografiu. Do dôchodku odišiel 1. septembra 2000.

Roku 1964 získal hodnosť kandidáta historických vied v odbore pomocné vedy historické. Roku 1966 bol menovaný za docenta pomocných vied historických (habilitoval sa však už roku 1963). 20. februára 1968 mu bol priznaný akademický titul doktor filozofie. Roku 1987 získal hodnosť doktora historických vied. Za univerzitného profesora ho vymenoval prezident republiky 1. októbra 1989.

Profesor Novák zastával a zastáva významné funkcie vo vedeckých a odborných orgánoch. Bol predsedom Sekcie archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti. Od roku 1975 pôsobí ako podpredseda Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V novembri 1993 sa stal predsedom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. V tejto funkci pôsobil až do septembra 1999. Do roku 2002 bol dlhoročným podpredsedom Vedeckej archívnej rady, poradného orgánu ministra vnútra pre archívnictvo.

Jeho vedecká a pedagogická práca bola ocenená mnohými vyznamenaniami a členstvami. Roku 1974 sa stal riadnym členom Academie Internationale d´Heraldique v Paríži. Je držiteľom Križkovej medaily za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva (1979), medaily Filozofickej fakulty UK (1980), Zlatej medaily Univerzity Komenského (1990), Pamätnej medaily k 650. výročiu Karlovej univerzity (1998), Sasinkovej medaily (1999). 23. septembra 1995 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Vrútky. 1. januára 2006 udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič profesorovi Novákovi za celoživotnú pedagogickú činnosť v odbore archívnictva a za priekopnícke dielo v oblasti pomocných vied historických, osobitne heraldiky a sfragistiky, Pribinov kríž III. triedy.

Kľúčové postavenie vo vedeckom výskume, tvorbe a publicistike má heraldika, osobitne heraldika komunálna a heraldika šľachtických rodov. Je považovaný za zakladateľa systematického heraldického výskumu na Slovensku. Jeho dielo Slovenské mestské a obecné erby je prvou heraldickou monografiou na Slovensku. Na oblasť komunálnej heraldiky neskôr nadviazal prácou Erby a vlajky miest na Slovensku.

Problematikou šľachtických erbov sa zaoberá dvojzväzkové dielo Rodové erby na Slovensku, obsahujúce genealogicko-heraldickú analýzu pečatí slovenských a na Slovensku pôsobiacich šľachticov z obdobia od konca 16. storočia do 18. storočia. Toto dielo je prvým priekopníckym dielom na úseku úpravy písania priezvisk uhorských rodov pochádzajúcich zo Slovenska v duchu slovenského jazyka. Ďalšie dielo, v ktorom sa venoval J. Novák problematike šľachtickej heraldiky je Lexikón erbov šľachty na Slovensku, v ktorom sa zameral na šľachtu Liptovskej stolice.

Okrem týchto prác je autorom kníh, štúdií a článkov, venovaných aj ostatným pomocným vedám historickým. Je tiež autorom desiatok hesiel z obalsti heraldiky, sfragistiky, genealógie, numizmatiky v rôznych encyklopedických dielach.

Dielo (výber)

upraviť
 • Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. (spolu s J. Žudelom) (Bratislava 1956)
 • Urbáre feudálnych panstiev I.-II. (spracoval urbáre panstiev Komárno, Halič, Sečany, Somoskő, Trebišov a Makovica) (Bratislava 1959)
 • Nálezy stredovekých a novovekých mincí na Slovensku. (spolu s J. Hunkom a Ľ. Kraskovskou) (Bratislava 1968)
 • Slovenské mestské a obecné erby (Bratislava 1967; Martin 1972)
 • Erby našich miest (Bratislava 1970)
 • Cechové znaky (Bratislava 1975)
 • Nálezy mincí na Slovensku III. (spolu s J. Hunkom, E. Kolníkovou a Ľ. Kraskovskou) (Bratislava 1978)
 • Rodové erby na Slovensku I. (Martin 1980)
 • Rodové erby na Slovensku II. (Martin 1986)
 • Erby miest vyhlásených za pamiatkové rezervácie (Bratislava 1986)
 • Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti (Bratislava 1990)
 • Erby a pečate Bratislavy (Bratislava 1990)
 • Erby a vlajky miest na Slovensku (spolu s P. Kartousom a L. Vrteľom) (Bratislava 1991)
 • Paleografická čítanka (Martin, 2001)
 • Lexikón erbov šľachty na Slovensku (Liptovská stolica) (spolu s P. Vítekom), (Bratislava 2004)
 • Pečate miest a obcí na Slovensku I-II (2008)
 • Heraldik bez erbu (Martin 2010)

Externé odkazy

upraviť