Kyselina chlorečná

chemická zlúčenina

Kyselina chlorečná (HClO3) je oxokyselina chlóru a základný prekurzor solí chlorečnanov. Je to silná kyselina (pKa ≈ −1) a oxidačné činidlo. Pripravuje sa reakciou kyseliny sírovej s chlorečnanom bárnatým, produktami sú kyselina chlorečná a nerozpustný síran bárnatý:

Kyselina chlorečná
Kyselina chlorečná
Kyselina chlorečná
Kyselina chlorečná
Kyselina chlorečná
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HClO3
Vzhľad Bezfarebná kvapalina[1]
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 84,45914 g mol−1
Teplota topenia < −20 °C (heptahydrát)
Teplota rozkladu 40 °C (heptahydrát)
Hustota 1 g/ml
Rozpustnosť >40 g/100 ml (20 °C, vo vode)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −104 kJ/mol (vodný roztok)
Štandardná entropia 162 J K−1 mol−1 (vodný roztok)
Štandardná Gibbsová energia −8,04 kJ/mol (vodný roztok)
Bezpečnosť
MSDS
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R8, R34
Vety S S17, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7790-93-4
EINECS číslo 232-233-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Ba(ClO3)2 + H2SO4 → 2 HClO3 + BaSO4

Inou metódou je zahrievanie kyseliny chlórnej, pri ktorom vznikajú kyselina chlorečná a chlorovodíková:

3 HClO → HClO3 + 2 HCl

Kyselina chlorečná je v chladných roztokoch stabilná do koncentrácie približne 30 %, roztoky do 40 % je možné pripravovať opatrným odparovaním pri zníženom tlaku. Nad túto koncentráciu, a tiež pri zahrievaní, sa roztoky kyseliny chlorečnej rozkladajú za vzniku celej škály produktov, napríklad:

8 HClO3 → 4 HClO4 + 2 H2O + 2 Cl2 + 3 O2
3 HClO3 → HClO4 + H2O + 2 ClO2

Rozklad je riadený kinetickými faktormi. Kyselina chlorečná nie je termodynamicky stabilná, vzhľadom na disproporcionáciu.

Referencie upraviť

  1. Helmut Sitzmann, in: Römpp Online - Version 3.5, 2009, Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
  2. Nils Wiberg, Egon Wiberg, Arnold Fr. Holleman. Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Berlin : [s.n.], 2007. S. 102.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chloric acid na anglickej Wikipédii.