Oxetán

chemická zlúčenina

Oxetán je heterocyklická organická zlúčenina. Skladá sa z štvorčlánkového reťazca, ktorý obsahuje 3 atómy uhlíka a 1 atóm kyslíka. Testy na zvieratách dokázali, že oxetán má karcinogénne účinky.

Oxetán
Oxetán
Oxetán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C3H6O
Synonymá propylénoxid, oxacyklobután, trimetylénoxid
Vzhľad bezfarebná kvapalina[1]
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 58,08 g/mol
Teplota varu 50°C (122 °F, 323 K)
Hustota 0,8930 g/cm3
Teplota vzplanutia −28,3 °C (−19,0 °F, 244,8 K)
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H302, H312, H332, H225
Vety EUH EUH?
Vety P P?
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Škodlivá látka
Veľmi
horľavá
(F)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R11, R20/21/22
Vety S S16, S26, S9, S29
NFPA 704[1]
NFPA 704.svg
3
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 503-30-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PrípravaUpraviť

Najbežnejší spôsob prípravy je reakcia 3-chlórpropylacetátu s hydroxidom draselným prebiehajúcej pri 150 až 200 °C.[2] Výťažok z tákehoto spôsobu prípravy je približne 40%, pretože pri tejto reakcii vzniká množstvo vedľajších produktov.
 

PaklitaxelUpraviť

Paklitaxel je prírodne sa vyskytujúca zlúčenina, ktorá obsahuje oxetánový reťazec. Vedci sa začali o paklitaxel zaujímať, kvôli jeho nezvyčajnej štruktúre a jeho úspešnom využití pri liečbe rakoviny. Reťazec oxetánu je podstatná časť štruktúry zlúčeniny, ktorá jej umožnuje naviazať sa na mikrotubuly a zastaviť tak delenie buniek. Vedcom však ešte nie je známe ako prebieha reakcia v prírode, preto ešte niesú paklitaxel schopný syntetizovať.

ReferencieUpraviť