Pamätné euromince roku 2011

zoznamový článok projektov Wikimedia

Dvojeurové pamätné mince resp. eurové mince s nominálom 2 eurá, sú špeciálne euromince razené a emitované národnými (centrálnymi) bankami členov eurozóny od roku 2004 ako legálne a obehové platidlo všetkých členských štátov. Tieto mince obyčajne oslavujú výročie historickej udalosti alebo upozorňujú na práve prebiehajúcu udalosť. V roku 2011 bolo emitovaných 16 rôznych pamätných euromincí.

Eurozóna
BelgickoCyprus

EstónskoFínsko

FrancúzskoGrécko

HolandskoÍrsko

LitvaLotyšsko

LuxemburskoMalta

NemeckoPortugalsko

RakúskoSlovensko

SlovinskoŠpanielsko

TalianskoChorvátsko

Mikroštáty
AndorraMonako

San MarínoVatikán

Budúce štáty eurozóny
BulharskoČesko

MaďarskoPoľsko

Rumunsko

Ostatní členovia
DánskoŠvédsko
Nominálne hodnoty
0,01 €0,02 €0,05 €
0,10 €0,20 €0,50 €
1 €2 €
Pamätné euromince
200420052006

200720082009

201020112012

201320142015

201620172018

201920202021

2022

Pre množstvo, vzhľad a spôsob vydania pamätných euromincí platia presne stanovené pravidlá a obmedzenia.

SlovenskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[1]

Národná identifikácia: SLOVENSKO

Dizajnér: Miroslav Rónai

Značka dizajnéra: MR

Mincovňa: Mincovňa Kremnica, Kremnica

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: [1]

Hrana: slovensky "Slovenská republika" ★lipový list★  

20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny 1 000 000 ks 10. január 2011
V obehu: 981 000 ks

Pre zberateľov: 19 000 ks

Opis: Na minci je zemepisné znázornenie územia Vyšehradskej skupiny so štylizovaným znakom „V IV.“. Po obvode kruhu mince je nápis „VYŠEHRADSKÁ SKUPINA · VISEGRAD GROUP“. Na spodku kruhu je dátum vzniku Vyšehradskej skupiny „15. 2. 1991“. V ľavej spodnej štvrtine mince je ročník „2011“ a v pravej dolnej štvrtine názov emitenta „SLOVENSKO“, pod ktorým je značka autora návrhu „MR“ a značka mincovne. Na obruči je 12 hviezd.[2]
Zaujímavosť: Minca bola vybraná z verejnej anonymnej súťaže Národnej banky Slovenska. Do súťaže predložilo 17 autorov spolu 30 výtvarných riešení národnej strany mince. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v máji 2010.[3]
Zaujímavosť: Pôvodnou témou bolo "1150 rokov od úmrtia Nitrianského kniežaťa Pribinu". Dôvod zrušenia nie je známy.

NemeckoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[4]

Národná identifikácia: D

Dizajnér: Heinz Hoyer

Značka dizajnéra: HH

Mincovňa: Štátna mincovňa, Berlín; Bavorská štátna mincovňa, Mníchov; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Stuttgart; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Karlsruhe; Hamburská krajská mincovňa, Hamburg

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: A, D, F, G alebo J

Hrana: nemecky "Jednota a spravodlivosť a sloboda"  

Kolínsky dóm, Nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko – šiesta zo série nemeckých spolkových krajín 30 925 000 ks v 5 mincovniach: 28. január 2011
V obehu: 30 000 000 ks
A: 6 000 000 ks
D: 6 300 000 ks
F: 7 200 000 ks
G: 4 200 000 ks
J: 6 300 000 ks

Pre zberateľov: 925 000 ks

Opis: Motív znázorňuje Kolínsky dóm v jeho celistvosti ako majstrovské dielo gotickej architektúry s dôrazom na krásu južného portálu. Názov NORDRHEIN-WESTFALEN tesne pod budovou spája zobrazenú budovu so štátom. Znak mincovne vyjadrený písmenami A, D, F, G alebo J sa uvádza vo vnútornej časti mince vpravo hore, iniciály umelca Heinza Hoyera sa nachádzajú vo vnútornej časti vpravo. Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie. Medzi hviezdami v spodnej časti mince je uvedený rok „2011“ a v hornej časti symbol vydávajúceho štátu „D“.[5]

LuxemburskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[6]

Národná identifikácia: LËTZEBUERG

Dizajnér: Alain Hoffmann

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, Utrecht

Značka mincmajstra: jachta – Maarten Brouwer

Značka mincovne: Hermova palica [2]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

50. výročie menovania veľkovojvodkyňou Šarloty jej syna Jána I. za námestníka veľkovojvodu - ôsma zo série Luxemburskej veľkovojvodskej dynastie 726 500 ks 3. február 2011
V obehu: 700 000 ks

Pre zberateľov: 26 500 ks

Opis: Na pravej strane mincového poľa je zobrazený portrét jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henricha, hľadiaceho doľava, ktorý čiastočne prekrýva portréty veľkovojvodu Jeana a veľkovojvodkyne Šarloty. Nad portrétmi je názov krajiny „LËTZEBUERG“. Nad názvom krajiny sa nachádza rok „2011“ so značkou mincovne a značkou správcu mincovne po stranách. Pod portrétmi sú uvedené mená ich kráľovských výsostí.[7]

HolandskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[8]

Národná identifikácia: NEDERLAND

Dizajnér: Dylan Shields

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, Utrecht

Značka mincmajstra: jachta – Maarten Brouwer

Značka mincovne: Hermova palica [3]

Hrana: holandsky „Bože buď s nami"  

500. výročie vydania Chvály bláznovstvu Erazmom Rotterdamským 4 000 000 ks 4. február 2011 (pôvodne 25. január)
V obehu: 3 973 000 ks

Pre zberateľov: 27 000 ks

Opis: Vo vnútornej časti mincového poľa je vpravo zobrazený Erasmus Rotterdamský píšuci svoju knihu a vľavo portrét kráľovnej Beatrix. Medzi týmito dvoma vyobrazeniami je vertikálne umiestnený nápis „Beatrix Koningin der Nederlanden“ (Beatrix, kráľovná Holandska). Rok „2011“, značka správcu mincovne a značka mincovne sú uvedené horizontálne blízko stredu mince.[9]

ŠpanielskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[10]

Národná identifikácia: ESPAÑA

Dizajnér: Alfonso Morales Muñoz

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Kráľovská mincovňa, Madrid

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Kráľovská korunu nad M [4]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

Patio de los Leones, Alhambra Generalife Albayzín, Granada – komplex opevnených palácov – druhá zo série španielskych pamiatok UNESCO 4 000 000 ks 21. február 2011
V obehu: 3 925 200 ks

Pre zberateľov: 74 800 ks

Opis: Motív zobrazuje Patio de los Leones (Leví dvor) v Alhambre, komplex opevnených palácov v meste Granade. V spodnej časti mince je uvedený názov vydávajúceho štátu „ESPAÑA“ a rok vydania „2011“ a v hornej časti sa nachádza znak mincovne. Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.[11]

SlovinskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[12]

Národná identifikácia: SLOVENIJA

Dizajnér: Edi Berk

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Fínska mincovňa, Vantaa

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: slovinsky "Slovinsko"·  

100. výročie narodenia Franca Rozmana – Stana, hrdinu druhej svetovej vojny 1 000 000 ks 21. marec 2011
V obehu: 971 000 ks

Pre zberateľov: 29 000 ks

Opis: Vo vnútornej časti mince je štylizovaným spôsobom zobrazený Franc Rozman-Stane, generál vrchného veliteľstva slovinskej partizánskej armády a národný hrdina Slovinska, hviezda, jeho meno, roky jeho narodenia a smrti 1911 – 1944. A rok 2011.[13]
Zaujímavosť: Motív tejto mince bol vybraný súťažou, ktorá sa konala v júni 2010. Na druhom a tretom mieste skončili tieto motívy od Matjaža Učakara[14] a Janeza Bizjaka [15]

TalianskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[16]

Národná identifikácia: RI

Dizajnér: Ettore Lorenzo Frapiccini

Značka dizajnéra: ELF INC.

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

150. výročie talianskeho zjednotenia 10 000 000 ks 22. apríl 2011
V obehu: 9 944 650 ks

Pre zberateľov: 55 350 ks

Opis: Na vnútornej strane mince v strede je logo 150. výročia zjednotenia Talianska, tri talianske vlajky vo vetre, čo predstavuje tri posledné 50.výročia – 1911, 1961 a 2011 – ktoré ilustrujú dokonalé spojenie medzi generáciami. Pozdĺž horného okraja je nápis 150 DELL' UNITÁ D'ITALIA (150. výročie zjednotenia Talianska). V strednej časti vpravo sa nachádza monogram Talianskej republiky „RI“ v dolnej časti je značka mincovne, písmeno „R“, letopočty 1861> 2011>> a iniciály rytca Ettore Lorenza Frapiccini a jeho profesie (incisore, rytec), ELF INC.[17]

BelgickoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[18]

Národná identifikácia: BE

Dizajnér: Luc Luycx

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Belgická kráľovská mincovňa, Brusel

Značka mincmajstra: Pierko – Serge Lesens

Značka mincovne: Hlava archanjela Sv. Michaela [5]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

Storočnica Medzinárodného dňa žien 5 013 500 ks 3. máj 2011 (pôvodne marec)
V obehu: 5 000 000 ks

Pre zberateľov: 13 500 ks

Opis: Minca k 100. výročiu Medzinárodného dňa žien, ktorý sa oslavuje 8. marca ako hlavný deň globálnej oslavy žien. Na vnútornej strane mince je zobrazený obraz Isaly Van Diest, prvej belgickej lekárky a Márie Popelin, prvej belgickej právničky. Ich mená a odborné symboly (Asklepiova palica – symbol medikov, váhy – symbol právnikov) sú uvedené pod podobizňami, na jednej strane a na druhej strane roku 2011. Nad ich podobizňami zľava, perie, značka riaditeľa Serga Lesensa, "BE" pre označenie danej krajiny a značka mincovne. Vonkajší kruh zobrazuje 12 hviezd.[19]

GréckoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[20]

Národná identifikácia: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Dizajnér: Georgios Stamatopoulos

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Grécka národna mincovňa, Atény

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Palmeta [6]

Hrana: grécky "Helénska republika"  

13. špeciálna olympiáda v Aténach, jún/júl 2011 1 000 000 ks 30. máj 2011
V obehu: 990 000 ks

Pre zberateľov: 10 000 ks

Opis: Vnútorná časť mince zobrazuje symbol hier – žiariace slnko ako zdroj života na zdôraznenie dokonalosti a sily športovcov, ktorí sa na hrách zúčastňujú, pričom dokonalosť znázorňuje olivová ratolesť a silu špirála vychádzajúca zo stredu slnka. Na pravej strane je pozdĺž vonkajšieho okraja vnútornej časti mince uvedený nápis „XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011“ a názov krajiny vydania „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ“, medzi ktorými je značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.[21]

San MarínoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[22]

Národná identifikácia: SAN MARINO

Dizajnér: Claudia Momoni

Značka dizajnéra: CM

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

500. výročie narodenia Giorgia Vasariho 140 000 ks 4. jún 2011
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 140 000 ks

Opis: Minca pripomína 500. výročie narodenia Giorgia Vasariho (30. júl 1511 – 27. jún 1574), maliara, spisovateľa a architekta, známeho autora biografií talianskych umelcov, ktorý sa v súčasnosti považuje za ideologického zakladateľa literatúry dejín umenia. Vnútorná časť mince zobrazuje jeho maľbu „Judita stína hlavu Holofernovi“. V strede spodnej časti mince sú uvedené roky „1511 – 2011“, vľavo sa nachádza meno „G. VASARI“ a vpravo označenie krajiny „SAN MARINO“. Značka mincovne „R“ je uvedená naľavo od hlavného motívu. Vpravo tesne vedľa motívu sú písmená „CM“ – iniciálky autorky návrhu Claudie Momoniovej. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.[23]
Zaujímavosť: Minca bola už raz v obehu nájdená. V apríli 2018 [24].

FrancúzskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[25]

Národná identifikácia: RF

Dizajnér: Fabienne Courtiade

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: [7]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

30. výročie Festivalu hudby (Fete de la Musique) 10 030 000 ks 21. jún 2011
V obehu: 10 000 000 ks

Pre zberateľov: 30 000 ks

Opis: Vo vnútornej časti mincového poľa je zobrazená skupina veselých ľudí so štylizovaným znázornením hudobného nástroja a notami poletujúcimi vo vzduchu na vyjadrenie atmosféry oslavujúcej Sviatok hudby, ktorý sa od roku 1981 oslavuje vo Francúzsku v deň letného slnovratu. V strede obrázka je text „Féte de la MUSIQUE“ (Sviatok hudby) a dátum „21 JUIN 2011“ (21. jún 2011). Pozdĺž horného okraja sú smerom doprava uvedené slová „30e ANNIVERSAIRE“ (30. výročie) a v spodnej časti je označenie vydávajúcej krajiny „RF“.[26]

MonakoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[27]

Národná identifikácia: MONACO

Dizajnér: Robert Prat

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: [8]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

Svadba monackého kniežaťa Alberta II. s Charlene Wittstock 147 877 ks 8. júl 2011
V obehu: 81 057 ks

Pre zberateľov: 66 820 ks

Opis: Vo vnútornej časti mince sú v strede zobrazené portréty princa Alberta a Charlene. V dolnej časti je uvedený názov vydávajúcej krajiny „MONACO“ a rok vydania „2011“. Značka mincovne je uvedená pred názvom krajiny „MONACO“ a značka rytcov za rokom „2011“. Vo vonkajšom prstenci mince je dvanásť hviezd Európskej únie.[28]
Zaujímavosť: Minca bola v obehu nájdená už niekoľko krát. V decembri 2015 [29] a v apríli 2017 v Kosove [30].

PortugalskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[31]

Národná identifikácia: PORTUGAL

Dizajnér: Isabel Carriĉo, Fernando Branco

Značka dizajnéra: IC – FB

Mincovňa: Národná mincovňa,Lisabon

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: INCM

Hrana: sedem hradov a päť štátnych znakov  

500. výročie narodenia Fernaa Mendesa Pinta 520 000 ks 8. september 2011
V obehu: 500 000 ks

Pre zberateľov: 20 000 ks

Opis: Minca pripomína 500. výročie narodenia Fernaa Mendesa Pinta, portugalského objaviteľa a autora knihy (zverejnenej posmrtne) „Peregrinaçao“ (Putovanie), v ktorej opisuje svoje objavy a dobrodružstvá z ciest po ázijských moriach a krajinách. Vo vnútornej časti mince je zobrazená plachetnica na mori, ktoré tvorí séria slov v tvare vĺn – odkazov na Portugalsko, Lisabon, Pintovu knihu a niektoré z cieľov jeho výprav. V strede spodnej časti je označenie krajiny „Portugal“. Pozdĺž horného okraja vnútornej časti mince je v polkruhu uvedené meno „Fernao Mendes Pinto“, rok „1511“ a rok „2011“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.[32]

FínskoUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[33]

Národná identifikácia: FI

Dizajnér: Hannu Veijalainen

Značka dizajnéra: V

Mincovňa: Fínska mincovňa, Vantaa

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Štátny znak Fínska v kruhu

Hrana: Fínsko po fínsky a švédsky, tri levie hlavy  

200. výročie fínskej národnej banky (Suomen Pankki) 1 600 000 ks 17. október 2011
V obehu: 1 560 000 ks

Pre zberateľov: 40 000 ks

Opis: V strede mince je zobrazená labuť spevavá (fínsky národný vták). Labutie krídlo oddeľuje roky 1811 (vpravo dole) a 2011 (v strede vľavo). V ľavom podpazuší labute je pismeno V, značka projektanta Hannu Veijalainena. V spodnej časti vnútorného kruhu, sa zobrazí nápis FI a značka mincovne. Dvanásť hviezd Európskej únie, lemuje vonkajší kruh mince.[34]

VatikánUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[35]

Národná identifikácia: CITTÀ DEL VATICANO

Dizajnér & rytec: Orietta Rossi & Maria Carmela Colaneri

Značka dizajnéra & rytca: O.ROSSI & M.C.C. INC

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

26. svetový deň mládeže, Madrid 106 000 ks 18. október 2011
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 106 000 ks

Opis: Na vnútornej strane mince sú zobrazení mladí ľudia s vlajkami, značka mincovne "R" a rok "2011". V hornej časti, pozdĺž vonkajšej hranice vnútorného krúžku, zľava doprava, "XXVI" a "GMG" z GIORNATA della Mondiale Giovent (Svetový deň mládeže). V dolnej časti, názov vydávajúcej krajiny "CITTA 'DEL VATICANO". Vonkajší kruh mince zobrazuje 12 hviezd európskej vlajky únie.[36]
Zaujímavosť: Minca bola v obehu nájdená už niekoľko krát. V októbri 2015 v Taliansku [37], v roku 2015 dvakrát [38] [39].

MaltaUpraviť

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[40]

Národná identifikácia: MALTA

Dizajnér: Ġanni Bonnici

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, Utrecht

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2" s Maltským krížom 

1849 – prvé voľby zastupiteľov – prvá zo série Ústavnej histórie štátu 430 000 ks 28. november 2011
V obehu: 375 000 ks

Pre zberateľov: 55 000 ks

Opis: Táto minca je prvou zo série piatich mincí, ktoré majú byť vydané počas piatich rokov na označenie významných udalostí v ústavnej histórii Malty. Stred mince zobrazuje ruku vhadzujúcu volebný lístok do volebnej urny na pripomenutie volieb z roku 1849, keď boli volení prví maltskí zastupitelia do vládnej Rady, poradného orgánu britského guvernéra Malty, ktorá sa stala britskou kolóniou v roku 1814 na základe Parížskej zmluvy. Pozdĺž pravého horného vonkajšieho okraja vnútornej časti mince sú uvedené slová „MALTA – First elected representatives 1849“. Vo vonkajšom prstenci mince je dvanásť hviezd Európskej únie.[41]

ReferencieUpraviť