Pamätné euromince roku 2017

zoznamový článok projektov Wikimedia

Dvojeurové pamätné mince resp. eurové mince s nominálom 2 eurá, sú špeciálne euromince razené a emitované národnými (centrálnymi) bankami členov eurozóny od roku 2004 ako legálne a obehové platidlo všetkých členských štátov. Tieto mince obyčajne oslavujú výročie historickej udalosti alebo upozorňujú na práve prebiehajúcu udalosť. V roku 2017 bolo emitovaných 32 pamätných euromincí.

Eurozóna

BelgickoChorvátskoCyprusEstónskoFínskoFrancúzskoGréckoHolandskoÍrskoLitvaLotyšskoLuxemburskoMaltaNemeckoPortugalskoRakúskoSlovenskoSlovinskoŠpanielskoTaliansko

Mikroštáty

AndorraMonakoSan MarínoVatikán

Budúce štáty eurozóny

BulharskoČeskoMaďarskoPoľskoRumunsko

Ostatní členovia

DánskoŠvédsko

Nominálne hodnoty

0,01 €0,02 €0,05 €0,10 €0,20 €0,50 €1 €2 €

Pamätné euromince
2004

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

Pre množstvo, vzhľad a spôsob emitovania pamätných euromincí platia presne stanovené pravidlá a obmedzenia.

Luxembursko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[1]

Národná identifikácia: LËTZEBUERG

Dizajnér: Alain Hoffman

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, Utrecht

Značka mincmajstra: jachta a hviezda - Kees Bruinsma

Značka mincovne: Hermova palica [2]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

50. výročie dobrovoľnej vojenskej služby v luxemburskej armáde - sedemnásta zo série Luxemburskej veľkovojvodskej dynastie 313 500 ks 2. január 2017 (50 000 ks v sáčkoch po 5 ks s obehovými mincami 1c-2€ 2017)

19. jún 2017 (do obehu)

V obehu: 300 000 ksv

Pre zberateľov: 13 500 ks

Opis: Na pravej strane motívu je znázornená podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho vpravo a na ľavej strane sa nachádza logo pozostávajúce z textu „50 Joer Fräiwëllegen-Arméi“. Dátum vydania – rok „2017“ – lemovaný značkou mincovne a iniciálami rytca je uvedený v hornej časti mince. V dolnej časti figuruje názov vydávajúcej krajiny „LËTZEBUERG“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[2]

Slovensko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[3]

Národná identifikácia: SLOVENSKO

Dizajnér: Mária Poldaufová

Značka dizajnéra: MP

Mincovňa: Mincovňa Kremnica, Kremnica

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: [3]

Hrana: slovensky "Slovenská republika" ★lipový list★  

550. výročie začatia činnosti Academia Istropolitana 1 000 000 ks 4. január 2017
V obehu: 991 500 ks

Pre zberateľov: 8 500 ks

Opis: Motív zobrazuje postavy učiteľa a dvoch študentov, ktorí sa nachádzajú pred priečelím budovy bývalej Univerzity Istropolitany v Bratislave. V ľavej hornej časti kompozície je znázornený medailón kráľa Mateja Korvína, zakladateľa univerzity. Nad medailónom je nápis „1467“, teda rok, v ktorom univerzita začala svoju činnosť. Názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“ figuruje v spodnej časti vnútorného kruhu nad rokom vydania „2017“. Pozdĺž ľavého okraja vnútorného kruhu je uvedený nápis „UNIVERZITA“ a pozdĺž pravého okraja „ISTROPOLITANA“. V spodnej časti motívu vľavo sa nachádza značka Mincovne Kremnica pozostávajúca z iniciál „MK“ umiestnených medzi dvoma razidlami. Pod značkou mincovne vidno štylizované písmená „MP“, iniciály autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[4]
Zaujímavosť: Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2015 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 550. výročiu začatia činnosti Univerzity Istropolitany. Do súťaže bolo predložených 26 výtvarných riešení národnej strany mince od 13 autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2016. Jej odbornými poradcami boli PhDr. Mgr. Miriam Hlavačková, PhD. z Historického ústavu SAV a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh výtvarníčky Márie Poldaufovej, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila výtvarné i obsahové kvality návrhu, ktorý podľa jej názoru v plnej miere vystihuje činnosť univerzity a spája ju aj s jej sídlom. Ústredným motívom návrhu sú sediace postavy učiteľa a dvoch študentov. V pozadí výjavu je v náznaku zobrazený charakteristický výsek fasády historickej budovy v Bratislave, ktorá bola sídlom univerzity. Kompozíciu v ľavej hornej časti mincového poľa dotvára malý medailón zakladateľa univerzity, panovníka Mateja Korvína.

Druhá cena bola udelená autorovi Pavlovi Károlymu. Komisia aj na tomto návrhu ocenila vystihnutie témy a kvalitu modelácie. Kompozíciu vytvárajú tri plastické prvky – historická pečať mesta Bratislavy, budova sídla univerzity a písmová zložka.[5] Tretia cena bola udelená akad. soch. Michalovi Gavulovi. Dominantou jeho návrhu je sediaca postava zakladateľa univerzity panovníka Mateja Korvína v prvom priestorovom pláne. Priestor za ňou vypĺňa zobrazenie historickej budovy sídla univerzity.[6] Ďalšiu cenu za vysokú kvalitu predloženého návrhu získal autor Karol Ličko.[7]

Slovinsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[8]

Národná identifikácia: SLOVENIJA

Dizajnér: Matej Ramšak

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: slovinsky "Slovinsko"·  

10. výročie zavedenia eura v Slovinsku 1 000 000 ks 2. február 2017
V obehu: 988 500 ks

Pre zberateľov: 11 500 ks

Opis: Motív zobrazuje desať letiacich lastovičiek, ktoré tvoria kruh. Na spodnej strane mince je v polkruhu uvedený nápis „10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE“ a vľavo hore „SLOVENIJA 2017“. Medzi oboma nápismi je vyrytá bodka. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[9]
Zaujímavosť: Dizanj tejto mince bol vybraný verejnou súťažou, ktorá prebiehala od apríla 2016 do 13. mája 2016. Do súťaže bolo poslaných 23 návrhov. Víťazný dizajn je od autora Mateja Ramšaka. Na druhom a tretom mieste skončili návrhy od Roberta Žvokelji [10] a Matjaža Učakara [11].[12]

Nemecko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[13]

Národná identifikácia: D

Dizajnér: František Chochola

Značka dizajnéra: CH

Mincovňa: Štátna mincovňa, Berlín; Bavorská štátna mincovňa, Mníchov; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Stuttgart; Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Karlsruhe; Hamburská krajská mincovňa, Hamburg

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: A, D, F, G alebo J

Hrana: nemecky "Jednota a spravodlivosť a sloboda"  

Románska mestská brána Porta Nigra v Trieri, Nemecká spolková krajina Porýnie-Falcko – dvanásta zo série nemeckých spolkových krajín 30 665 000 ks v 5 mincovniach: 3. február 2017
V obehu: 30 000 000 ks
A: 6 000 000 ks
D: 6 300 000 ks
F: 7 200 000 ks
G: 4 200 000 ks
J: 6 300 000 ks

Pre zberateľov: 665 000 ks

Opis: Motív znázorňuje pravdepodobne najzachovanejšiu mestskú bránu z čias Rímskej ríše na sever od Álp – Porta Nigru v Trieri. Vo vnútornej časti mince je uvedený nemecký názov spolkovej krajiny „RHEINLAND-PFALZ“ a pod ním písmeno „D“ – kód vydávajúcej krajiny. Značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“) sa nachádza na ľavej strane a rok „2017“ v hornej časti. Vpravo sú umiestnené iniciály autora návrhu Františka Chocholu „CH“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[14]

Španielsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[15]

Národná identifikácia: ESPAÑA

Dizajnér: Alfonso Morales Muñoz

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Kráľovská mincovňa, Madrid

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Kráľovská korunu nad M [4] Archivované 2014-06-09 na Wayback Machine

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

Pamiatky Ovieda a kráľovstva Astúrie – ôsma zo série španielskych pamiatok UNESCO 500 000 ks [16] 6. február 2017
V obehu: 463 000 ks

Pre zberateľov: 37 000 ks

Opis: Na obrázku je v popredí zobrazený kostol Santa Maria del Naranco. V hornej časti vnútorného kruhu je do oblúka napísaný názov vydávajúcej krajiny „ESPAÑA“ a pod ním je vpravo uvedený rok vydania „2017“. Na ľavej strane vnútorného kruhu sa nachádza značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených 12 hviezd vlajky Európskej únie.[17]

Francúzsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[18]

Národná identifikácia: RF

Dizajnér: Joaquin Jimenez

Značka dizajnéra: JJ vo štvorci

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: [5]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

100 rokov od úmrtia Augusta Rodina 10 020 000 ks 21. február 2017
V obehu: 9 999 500 ks

Pre zberateľov: 20 500 ks

Opis: Parížska mincovňa Monnaie de Paris vzdáva hold významnému francúzskemu sochárovi Augustovi Rodinovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Rodin, ktorý sa narodil v roku 1840, je jedným z najpoprednejších predstaviteľov realizmu. Jeho diela ako Mysliteľ, Bozk, Pekelná brána či Pomník občanov Calais patria medzi nadčasové majstrovské diela svetového sochárstva. Motív mince zobrazuje naproti sebe Augusta Rodina a jeho najznámejšiu sochu Mysliteľ. Iniciály RF označujúce République française (Francúzska republika) sú znázornené v hornej časti mince v takej podobe, akoby ich vytesal sochár. Meno sochára „A. Rodin“ a roky „1917 – 2017“ zodpovedajúce výročiu sú zapísané na umelcovej brade. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[19]
Zaujímavosť: Mincu bolo možné najskôr vymeniť v automate na mince [20] za nominálnu hodnotu a len po kusoch. Dostupnosť je vždy do vydania ďalšej pamätnej mince. Vydanie roliek je o pár dní až týždňov neskôr.

San Maríno

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[21]

Národná identifikácia: SAN MARIN

Dizajnér: Luciana De Simoni

Značka dizajnéra: LDS

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

750. výročie narodenia Giotta Italiana 73 100 ks 30. marec 2017
V obehu: 500 ks

Pre zberateľov: 72 600 ks

Opis: Na ľavej strane mince sa nachádza detail veže s hodinami z jedného z Giottovych architektonických diel, dómu Santa Maria del Fiore vo Florencii, a vertikálne umiestnené slová SAN MARINO, GIOTTO a roky 1267 – 2017. Na pravej strane je detail portrétu Giotta a iniciály umelkyne Luciany de Simoni (LDS). V dolnej časti je písmeno R, značka mincovne v Ríme. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[22]
Zaujímavosť: Minca bola už raz v obehu nájdená a to hneď dvakrát spolu s dvoma druhými tohtoročnými Sanmarínskými pamätnými mincami. V septembri 2017 v San Maríne [23].

Belgicko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[24]

Národná identifikácia: BE

Dizajnér: Luc Luycx

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Belgická kráľovská mincovňa, Brusel

Značka mincmajstra: Erb – Ingrid van Herzele

Značka mincovne: Hlava archanjela Sv. Michaela [6]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"   alebo holandsky „Bože buď s nami"  

200. výročie založenia univerzity v Liege 200 000 ks 21. apríl 2017
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 200 000 ks

Opis: Vo vnútornej časti mince sa nachádza logo Univerzity v Liège, pod ktorým sú uvedené roky 1817 – 2017 a ktoré obklopuje nápis 200 ANS UNIVERSITE DE LIEGE – 200 YEARS UNIVERSITY OF LIEGE a označenie krajiny BE. Značka bruselskej mincovne, hlava archanjela Michaela s prilbou, a značka riaditeľov mincovne, erb obce Herzele, sú umiestnené od označenia krajiny vpravo, resp. vľavo. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[25]
Zaujímavosť: 175 000 ks mincí je vydaných v coincards v dvoch variantoch s rôznou hranou. 87 500 ks s Belgickou hranou reprezentujúcou Valónsko a 87 500 ks s Holandskou hranou reprezentujúcou Flámsko.

Zaujímavosť: Minca bola už raz v obehu nájdená. V auguste 2018 v Belgicku [26].

Fínsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[27]

Národná identifikácia: FI, SUOMI FINLAND

Dizajnér: Simon Örnberg (www.simonornberg.com)

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Fínska mincovňa, Vantaa

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Štátny znak Fínska v kruhu

Hrana: Fínsko po fínsky a švédsky, tri levie hlavy  

100. výročie fínskej nezávislosti 2 500 000 ks 1. jún 2017 (pôvodne marec-máj)
V obehu: 2 484 000 ks

Pre zberateľov: 16 000 ks

Opis: Na vnútornej časti mince je vyobrazená mozaika, ktorej redšie rozmiestnené kúsky na pravej strane vytvárajú obrys Fínska. Na ľavej strane sa nachádza vertikálne v riadkoch pod sebou text „SUOMI FINLAND“, rok nezávislosti „1917“ a rok vydania „2017“. Vpravo v strede sa nachádza označenie vydávajúcej krajiny „FI“ a značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[28]
Zaujímavosť: Rovnaký motív vydalo Fínsko pred 10 rokmi pri príležitosti 90. výročia nezávislosti.

Vatikán

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[29]

Národná identifikácia: CITTÀ DEL VATICANO

Dizajnér & rytec: Gabriella Titotto & Claudia Momoni

Značka dizajnéra & rytca: G. TITOTTO & C.M.INC.

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

1950 rokov od umučenia apoštolov Svätého Petra a Svätého Pavla 98 000 ks 1. jún 2017
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 98 000 ks

Opis: Na minci je zobrazený svätý Peter a svätý Pavol a ich symboly, teda kľúče, resp. meč. V hornej časti mince je v polkruhu uvedený nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. V dolnej časti mince je v polkruhu uvedený nápis „1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO“. Vľavo dole sa nachádza rok vydania mince „2017“ a vpravo dole značka mincovne „R“. Medzi nimi sa nachádza meno umelca „G. TITOTTO“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[30]
Zaujímavosť: Minca bola v obehu nájdená už dvakrát. V júni a decembri 2019 v Taliansku [31], [32].

Taliansko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[33]

Národná identifikácia: RI

Dizajnér: Luciana De Simoni

Značka dizajnéra: LDS

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

400. výročie dokončenia Baziliky San Marco v Benátkach 1 500 000 ks máj 2017 (súbory)

21. jún 2017 (do obehu)

V obehu: 1 471 000 ks

Pre zberateľov: 29 000 ks

Opis: Priečelie Baziliky sv. Marka v Benátkach, v dolnej časti roky „1617“ a „2017“, teda rok dokončenia baziliky a rok vydania mince, vedľa logo Talianskej republiky „RI“, dole nadpis „SAN MARCO“, vpravo „LDS“, iniciály autorky Luciany De Simoniovej, navrchu nápis „VENEZIA“ a značka mincovne v Ríme „R“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[34]

Estónsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[35]

Národná identifikácia: EESTI

Dizajnér: Jaana Meristoa

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Litovská mincovňa, Vilnius

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: dvakrát opakované estónsky "EstónskoO"  

Cesta Estónska k nezávislosti 1 500 000 ks 26. jún 2017
V obehu: 1 490 000 ks

Pre zberateľov: 10 000 ks

Opis: Minca znázorňuje vinúci sa kmeň duba, na ktorého jednej strane sú zobrazené vetvy a na druhej strane listy. Vetvy stromu predstavujú obdobie revolúcií a útrap, ktoré vydláždili Estónsku cestu za nezávislosťou. Listy predstavujú silu, dosiahnuté úspechy a dlhovekosť Estónska. V dolnej časti vľavo od kmeňa sa nachádza slovo „MAAPÄEV“ (Dočasné národné zhromaždenie Estónska) a nad ním rok „1917“. V dolnej časti vpravo sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „EESTI“ a pod ním rok vydania mince „2017“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[36]
Zaujímavosť: Dizajn mince bol zvolený na základe súťaže, ktorú vyhlásila Estónska národná banka v decembri 2016. Víťazný návrh bol vyhlásený 31. marca a jeho autor získal odmenu 2 000€.[37] Do súťaže bolo prihlásených 32 návrhov, z ktorých bol vybratý návrh Jaana Meristoa.[38] Druhé miesto obsadil spoločný návrh Tiiu Pirsko a Mati Veermets a tretie miesto obsadil spoločný návrh Liina Lõõbas a Kristo Kooskora.
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[39]

Národná identifikácia: MALTA

Dizajnér: Noel Galea Bason

Značka dizajnéra: NGB

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: nie je; zberateľské: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: nie je; zberateľské: [7] alebo F

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2" s Maltským krížom 

Chrámy Ħaġar Qim – druhá zo série prehistorických pamiatok Malty 405 000 ks 31. máj 2017 (súbory)

27. jún 2017 (do obehu)

V obehu: 350 000 ks

Pre zberateľov: 55 000 ks

Opis: Na minci sú vyobrazené prehistorické chrámy Ħaġar Qim. V pravej hornej časti sú pod sebou uvedené nápisy „HAGAR QIM“ a „TEMPLES“ a pod nimi roky „3600-3200 BC“. Vľavo dole sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „MALTA“ a pod ním rok vydania „2017“. Vpravo dole sú iniciály umelca „NGB“ (Noel Galea Bason). Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie. [40]
Zaujímavosť: Minca bola vydaná v troch rôznych variantoch. Do roliek išli mince bez označenia, do sád s označením F (France) v spodnej hviezde na okraji mince a do coincards so značkou francúzskej mincovne a mincmajstra.

Grécko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[41]

Národná identifikácia: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Dizajnér: Georgios Stamatopoulos

Značka dizajnéra: ΣΤΑΜ

Mincovňa: Grécka národná mincovňa, Atény

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Palmeta [8]

Hrana: grécky "Helénska republika"  

60 rokov od úmrtia Nikosa Kazantzakisa 750 000 ks 10. júl 2017 (proof)

12. júl 2017 (rolky)

V obehu: 744 000 ks

Pre zberateľov: 6 000 ks

Opis: Vzor znázorňuje portrét Nikosa Kazantzakisa, jedného z najvýznamnejších gréckych spisovateľov 20. storočia, z profilu. Pozdĺž vnútorného kruhu mince vľavo je vyrytý nápis „HELÉNSKA REPUBLIKA“ a meno „NIKOS KAZANTZAKIS“ (v gréčtine). V hornej časti sa nachádza rok vydania mince „2017“ a v strede mince vľavo palmeta (značka gréckej mincovne). Vpravo dole je takisto zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[42]

Portugalsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[43]

Národná identifikácia: PORTUGAL

Dizajnér: Jose Maria Fernandez Marques (de Guimarães)

Značka dizajnéra: JOSÉ DE GUIMARÃES

Mincovňa: Národná mincovňa, Lisabon

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: INCM

Hrana: sedem hradov a päť štátnych znakov  

150. výročie založenia Portugalskej polície 520 000 ks 13. júl 2017
V obehu: 500 000 ks

Pre zberateľov: 20 000 ks

Opis: Vzor zobrazuje ľudské postavy a budovy, symbolické znázornenia občanov a miest, kde je verejná bezpečnosť predovšetkým zaistená a zjednodušený znak polície. Vo vnútornej časti mince sa nachádza rok „1867“ a rok vydania „2017“, vydávajúca krajina „PORTUGAL“, motív („SEGURANÇA PÚBLICA“ – Verejná bezpečnosť), tri hlavné pojmy týkajúce sa občianstva („DIREITOS“, „LIBERDADES“ a „GARANTIAS“ – Práva, Slobody a Záruky) a meno autora JOSÉ DE GUIMARÃES. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[44]
Zaujímavosť: Motív 500. výročie narodenia Francisca de Hollanda bola len fáma, ktorá bola dementovaná Portugalskou mincovňou.

Zaujímavosť: Minca bude pre zberateľov vydaná aj vo viacfarebnom prevedení.

Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[45]

Národná identifikácia: LIETUVA

Dizajnér: Vladas Orzekauskas

Značka dizajnéra: V v kruhu

Mincovňa: Litovská mincovňa, Vilnius

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: LMK v kruhu [9]

Hrana: litovsky "sloboda ★ jednota ★ prosperita" [10]

Vilnius – kultúrne a umelecké hlavné mesto štátu 1 000 000 ks 31. august 2017
V obehu: 990 000 ks

Pre zberateľov: 10 000 ks

Opis: Na minci je zobrazený fragment panorámy mesta Vilnius. Na ľavej strane sa nachádza nápis „VILNIUS“ a značka autora. V hornej časti vpravo sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LIETUVA“ a pod ním rok vydania mince „2017“. V strede je umiestnená značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[46]
Zaujímavosť: Litovská národná banka zverejnila video obsahujúce proces výroby pamätnej mince: [11] a brožúru vysvetľujúcu význam tejto mince: [12]

San Maríno 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[47]

Národná identifikácia: SAN MARINO

Dizajnér & rytec: Andrew Lewis [48] & Uliana Pernazza

Značka dizajnéra & rytca: A v kruhu & UP INC.

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

Medzinárodný rok vývoja udržateľného turizmu 73 100 ks 31. august 2017
V obehu: 500 ks

Pre zberateľov: 72 600 ks

Opis: V centre vzoru je znázornená planéta Zem obklopená vlnami; na jej pravej strane medzi vlnami je písmeno A v kruhu ako symbol autora Andrewa Lewisa. Nad zemeguľou je v poloblúku napísaný text „TURISMO SOSTENIBILE“, pod ňou „SAN MARINO“ a rok „2017“; napravo sú iniciály rytkyne Uliany Pernazzaovej „UP INC.“; naľavo písmeno „R“ ako značka talianskej mincovne, ktorá zabezpečila razbu. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo označenie roka 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Vízia udržateľného cestovného ruchu predstavuje taký druh cestovania, ktorý rešpektuje planétu, nemení prírodné, sociálne ani umelecké prostredie a nebráni rastu sociálnych a hospodárskych činností. Je opakom hromadného cestovného ruchu a snaží sa podporovať najslabšie ekonomiky. Sanmarínska republika venovala tejto téme pamätnú euromincu v hodnote 2 EUR, ktorú navrhol kanadský umelec Andrew Lewis, s cieľom podporovať nový spôsob myslenia a nabádať turistov na rešpektovanie životného prostredia. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.únie.[49]
Zaujímavosť: Minca s témou 120 rokov od úmrtia Johannesa Brahmsa bola zrušená z neznámych dôvodov.

Zaujímavosť: Minca bola už raz v obehu nájdená a to hneď dvakrát spolu s dvoma prvými tohtoročnými Sanmarínskými pamätnými mincami. V septembri 2017 v San Maríne [23].

Belgicko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[50]

Národná identifikácia: BE

Dizajnér: Luc Luycx

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Belgická kráľovská mincovňa, Brusel

Značka mincmajstra: Erb – Ingrid van Herzele

Značka mincovne: Hlava archanjela Sv. Michaela [13]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"   alebo holandsky „Bože buď s nami"  

200. výročie založenia univerzity v Gente 225 000 ks 29. september 2017
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 225 000 ks

Opis: Vo vnútornej časti mince sa nachádza logo Univerzity v Gente, pod ktorým sú uvedené roky 1817 – 2017 a ktoré obklopuje nápis 200 JAAR UNIVERSITEIT GENT – 200 YEARS GHENT UNIVERSITY a označenie krajiny BE. Značka bruselskej mincovne, hlava archanjela Michaela s prilbou, a značka riaditeľov mincovne, erb obce Herzele, sú umiestnené vpravo a vľavo od označenia krajiny. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[51]
Zaujímavosť: 200 000 ks mincí je vydaných v coincards v dvoch variantoch s rôznou hranou. 100 000 ks s Belgickou hranou reprezentujúcou Valónsko a 100 000 ks s Holandskou hranou reprezentujúcou Flámsko.

Zaujímavosť: Minca bola už raz v obehu nájdená, v marci 2019 v Belgicku [52].

Francúzsko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[53]

Národná identifikácia: RF

Dizajnér: Joaquim Jimenez

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: [14]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

25. výročie ružovej stužky, symbolu boja proti rakovine prsníka 10 020 500 ks 30. september 2017
V obehu: 10 000 000 ks

Pre zberateľov: 20 500 ks

Opis: Boj proti rakovine prsníka je od deväťdesiatych rokov minulého storočia jedným z hlavných celosvetových hnutí. Pri príležitosti 25. výročia ružovej stužky, jeho ikonického symbolu, sa toto podujatie rozhodla podporiť Parížska mincovňa (Monnaie de Paris). Každoročne už takmer 15 rokov sa takto ružovou stužkou vyjadruje podpora úsiliu v rámci výskumu a inovácii. Na minci je zobrazený prsník ženy, ktorý si symbolicky chráni dlaňou a ružovou stužkou. Je obklopený nápisom „25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE“ (25. výročie ružovej stužky). Na pravej strane sa takisto nachádzajú roky „1992 – 2017“, označenie vydávajúcej krajiny „RF“ a značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[54]
Zaujímavosť: Francúzska mincovňa v spolupráci s organizáciou Estée Lauder Companies, vytvorili charitatívnu akciu pre zvýšenie povedomia o rakovine prsníka. Z každej predanej zberateľskej mince (BU v hodnote 10€ a proof v hodnote 20€) pôjdu 2€ na kampaň “Le Cancer du Seins-Parlons-en!” v preklade "Rakovina prsníka, poďme o nej hovoriť!". Emisia tejto mince je plánovaná tesne pred začiatkom kampane, ktorá prebieha vo Francúzsku počas tzv. "Ružového októbra".[55]

Zaujímavosť: Minca je pre zberateľov vydaná aj vo farebnom prevedení – s ružovou stužkou.

Zaujímavosť: Mincu bolo možné najskôr vymeniť v automate na mince [20] za nominálnu hodnotu a len po kusoch. Dostupnosť je vždy do vydania ďalšej pamätnej mince. Vydanie roliek je o pár dní až týždňov neskôr.

Vatikán 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[56]

Národná identifikácia: CITTÀ DEL VATICANO

Dizajnér & rytec: Orietta Ross & Silvia Petrassi

Značka dizajnéra & rytca: O.ROSSI & S INC.

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fátima 98 000 ks 5. október 2017
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 98 000 ks

Opis: Na minci sú na pozadí svätostánku Fatima zobrazení traja mladí pastieri, ktorým sa zjavila Panna Mária. V hornej časti sa nachádza do polkruhu umiestnený nápis „CITTÀ DEL VATICANO“, pod ktorým je uvedený rok „1917“. Pod rokom zľava doprava je nápis „FATIMA 2017“. Na ľavej strane je značka mincovne „R“ a v spodnej časti je meno autora „O.ROSSI“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[57]

Grécko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[58]

Národná identifikácia: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Dizajnér: Georgios Stamatopoulos

Značka dizajnéra: ΣΤΑΜ

Mincovňa: Grécka národná mincovňa, Atény

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Palmeta [15]

Hrana: grécky "Helénska republika"  

Lokalita svetového dedičstva UNESCO – Archeologické miesto Philippi 750 000 ks 19. október 2017
V obehu: 744 000 ks

Pre zberateľov: 6 000 ks

Opis: Vzor zobrazuje časť Baziliky B a lineárne motívy inšpirované pohraničným vzorom z antickej gréckej mozaiky, ktorá bola objavená na nálezisku. Pozdĺž vnútorného kruhu mince sú vyryté nápisy „ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO PHILIPPI“ a „HELÉNSKA REPUBLIKA“ (v gréčtine). V pozadí je takisto vyrytý rok vydania mince „2017“ a napravo sa nachádza palmeta (značka gréckej mincovne). Vľavo dole je zobrazený monogram umelca (George Stamatopoulos). Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[59]

Fínsko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[60]

Národná identifikácia: FI

Dizajnér:

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Fínska mincovňa, Vantaa

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: Štátny znak Fínska v kruhu

Hrana: Fínsko po fínsky a švédsky, tri levie hlavy  

Fínska príroda 500 000 ks 23. október 2017
V obehu: 484 000 ks

Pre zberateľov: 16 000 ks

Opis: Na vnútornej strane mince je motív, ktorý tvorí kartografická podoba Mesiaca, ako ho vidieť z ostrova Harmaja, Fínsko. V hornej časti Mesiaca je vrana, ktorá sedí na konári. Rok vydania „2017“ je umiestnený dolu v strede. Vľavo v strede sa nachádza označenie vydávajúcej krajiny „FI“. Vpravo v strede sa nachádza značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[61]
Zaujímavosť: Dizajn mince bol zvolený formou súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť profesionálny fotografi. Fotografia musela odrážať Fínsku prírodu a slogan "Biela a modrá". Súťaž prebiehala medzi decembrom 2016 a januárom 2017, pričom porota vybrala víťazný návrh v apríli 2017.
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[62]

Národná identifikácia: KYΠPOΣ-KIBRIS

Dizajnér: Georgios Stamatopoulos

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Grécka národná mincovňa, Atény

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: štyrikrát opakovaný motív "2ΕΥΡΩ"  

Pafos, Európske hlavné mesto kultúry 2017 430 000 ks 3. november 2017
V obehu: 418 000 ks

Pre zberateľov: 12 000 ks

Opis: Na minci je zobrazený „staroveký Odeon v Pafose“, malý amfiteáter z druhého storočia nášho letopočtu. V súčasnosti sa v ňom v lete usporadúvajú hudobno-divadelné predstavenia a budú sa tam konať mnohé podujatia v rámci programu „Pafos 2017 – Európske hlavné mesto kultúry“. Na vnútornej časti národnej strany mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS“ a výraz „Πάφος 2017 – Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης“ (t. j. Pafos 2017 – Európske hlavné mesto kultúry). Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[63]

Malta 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[64]

Národná identifikácia: MALTA

Dizajnér & rytec: Katya Muscat & Noel Galea Bason

Značka dizajnéra & rytca: nie je & nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: nie je; zberateľské: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: nie je; zberateľské: [16]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2" s Maltským krížom 

Mier – druhá zo série Solidarita pre deti 380 000 ks 13. november 2017
V obehu: 350 000 ks

Pre zberateľov: 30 000 ks

Opis: Motívom tejto mince je solidarita a mier. Autorom motívu je študent, a tento motív znázorňuje dve deti, ktoré držia maltskú vlajku, a holubicu mieru, ktorá letí ponad ne. V spodnej časti sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „Malta“ a na pravej strane rok vydania „2017“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[65]
Zaujímavosť: Motív mince bol vybraný podľa výsledkov súťaže, ktorú vyhlásila Maltská centrálna banka a charitatívna organizácia Malta Community Chest Fund pre žiakov Maltských základných škôl [66]. Odborná porota spomedzi 37 žiackych návrhov vybrala ako najlepší návrh od 12 ročnej žiačky Katya Muscat z Bishopovho konzervatória na ostrove Gozo [67]. Výťažok z predaja mincí daroval prezident Malty a guvernér Maltskej centrálnej banky charitatívnej organizácii Malta Community Chest Fund. Výťažok z predaja zberateľských coincards bol 69 865 €[68].
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[69]

Národná identifikácia: MONACO

Dizajnér: Rytecký ateliér mincovne Monnaie de Paris

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: pentagon s písmenami AG, MP a YS

Značka mincovne: [17]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

200. výročie založenia kráľovskej čestnej stráže 15 000 ks 13. november 2017
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 15 000 ks

Opis: Na minci je zobrazený karabinier a v pozadí monacký palác. V hornej časti je uvedený nápis „MONACO“ a po jeho bokoch značka mincovne a značka rytca. V dolnej časti sa nachádzajú roky „1817 – 2017“ a pod nimi nápis „CARABINIERS DU PRINCE“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[70]
Zaujímavosť: Minca bola vydávaná len cez e-shop http://www.mtm-monaco.mc. Minca bola vypredaná do niekoľkých hodín.

Lotyšsko

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[71]

Národná identifikácia: LATVIJA

Dizajnér: Laimonis Šēnbergs

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Stuttgart

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: lotyšsky "boh ★ žehnaj ★ Lotyšsku" [18]

Kurónsko – druhá zo série Kultúrne regióny Lotyšska 537 000 ks 14. november 2017 (pôvodne október)
V obehu: 530 000 ks

Pre zberateľov: 7 000 ks

Opis: Motív zobrazuje erb oblasti Kurzeme. V hornej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“ a v jej dolnej časti je umiestnený nápis „KURZEME“. Na pravej strane je uvedený rok vydania „2017“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[72]

Lotyšsko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[73]

Národná identifikácia: LATVIJA

Dizajnér: Laimonis Šēnbergs

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Štátna mincovňa Bádensko-Württembersko, Stuttgart

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: lotyšsky "boh ★ žehnaj ★ Lotyšsku" [19]

Latgalsko – tretia zo série Kultúrne regióny Lotyšska 537 000 ks 14. november 2017 (pôvodne október)
V obehu: 530 000 ks

Pre zberateľov: 7 000 ks

Opis: Motív zobrazuje erb oblasti Latgale. V hornej časti mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „LATVIJA“ a v jej dolnej časti je umiestnený nápis „LATGALE“. Na pravej strane je uvedený rok vydania „2017“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[74]

Taliansko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[75]

Národná identifikácia: RI

Dizajnér: Claudia Momoni

Značka dizajnéra: C.M.

Mincovňa: Štátna mincovňa a polygrafický inštitút, Rím

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: R

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "2 ★"  

2000 rokov od úmrtia Tita Livia 1 500 000 ks január 2017 (súbory)

20. november 2017 (do obehu)

V obehu: 1 483 000 ks

Pre zberateľov: 17 000 ks

Opis: Busta rímskeho historika Tita Livia prebraná z diela Lorenza Laresa Morettiho, vľavo logo Talianskej republiky „RI“ a iniciály autorky Claudie Momoniovej „C.M.“, vpravo „17“ a „2017“, teda rok úmrtia Livia a rok vydania mince, a značka mincovne v Ríme „R“, okolo kruh bodiek a nápis „TITO • LIVIO“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[76]

Portugalsko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[77]

Národná identifikácia: PORTUGAL

Dizajnér: Luis Filipe de Abreu

Značka dizajnéra: LUIS FILIPE DE ABREU

Mincovňa: Národná mincovňa, Lisabon

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: INCM

Hrana: sedem hradov a päť štátnych znakov  

150. výročie narodenia Raúla Brandãa [78] 520 000 ks 21. november 2017 (pôvodne 24. október)
V obehu: 500 000 ks

Pre zberateľov: 20 000 ks

Opis: Motív znázorňuje tvár Raúla Brandãa. Na ľavej strane sa nachádza nápis RAÚL BRANDÃO a pod ním roky „1867“ a „2017“. Vpravo dole je uvedený nápis vydávajúcej krajiny „PORTUGAL“ a vpravo hore je zobrazené meno autora „LUIS FILIPE DE ABREU“, po ktorom nasleduje značka mincovne „INCM“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[79]
Zaujímavosť: Správa o plánovej portugalskej minci bola uvedená v Portugalských novinách Expresso. V nej sa hovorilo, že Portugalsko chystá mincu na tému 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fátime. Plánovaný dizajn mal zobrazovať portrét pápeža Františka. Ale jeho súhlas nedostali, vzhľadom na to, že nechce byť spájaný so žiadnou iniciatívou komerčného charakteru. Problémom je aj to, že náboženské symboly sa nesmú zobrazovať na mince. Preto bola táto minca zrušená. Koncom roka 2016 sa Vatikán rozhodol, že vydá vlastnú mincu s týmto motívom.

Luxembursko 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[80]

Národná identifikácia: GRANDS-DUC DE LUXEMBOURG

Dizajnér: Alain Hoffman

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Holandská kráľovská mincovňa, Utrecht

Značka mincmajstra: jachta a hviezda - Kees Bruinsma

Značka mincovne: Hermova palica [20]

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

200. výročie narodenia Veľkovojvodu Viliama III. - osemnásta zo série Luxemburskej veľkovojvodskej dynastie 300 000 ks 27. november 2017 (do obehu)

26. október 2017 (coincards)

V obehu: 291 500 ks

Pre zberateľov: 8 500 ks

Opis: Na ľavej strane mince je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho hľadiaceho doľava, a na pravej strane je podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Guillaumea III. V hornej časti mince sa nachádza rok „2017“. V dolnej časti sa nachádza text „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Meno „GUILLAUME III“, za ktorým nasleduje rok narodenia „*1817“, je vyobrazené nad príslušnou podobizňou. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[81]

Andorra

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[82]

Národná identifikácia: ANDORRA

Dizajnér:

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

100. výročie andorrskej hymny 85 000 ks 8. február 2018
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 85 000 ks

Opis: Vzor zobrazuje reprodukciu časti andorrskej hymny uverejnenej v roku 1914. V ústrednej časti vzoru sú reprodukované prvé noty hymny, ktoré sú po stranách lemované výzdobou v rastlinnom štýle a nápisom „Himne Andorrà“ (Hymna Andorry). V hornej časti vzoru je vyobrazený rok vydania „2017“ a nápis „100 anys de l’himne d’Andorra“ (100 rokov andorrskej hymny). Touto mincou si pripomíname 100. výročie jej prijatia ako národnej hymny Andorry na základe dohody Consell General (Andorrského parlamentu) z 2. apríla 1917. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[83]

Andorra 2.minca

upraviť
Obraz Motív Počet Dátum emitovania
[84]

Národná identifikácia: ANDORRA

Dizajnér:

Značka dizajnéra: nie je

Mincovňa: Monnaie de Paris, Paríž

Značka mincmajstra: nie je

Značka mincovne: nie je

Hrana: šesťkrát opakovaný motív "★ 2 ★"  

Andorra – Pyrenejská krajina 85 000 ks 8. február 2018
V obehu: 0 ks

Pre zberateľov: 85 000 ks

Opis: V hornej časti sa nachádza trojuholník pozostávajúci z troch zvlneným pásov, ktoré predstavujú zjednodušenú verziu mapy krajiny, s nápismi „Andorra“ a „EL PAÍS DELS PIRINEUS“ (Pyrenejská krajina). Tieto tri prvky tvoria ochrannú známku vo vlastníctve vlády Andorry, ktorá sa používa na zabezpečenie jednotnej, konzistentnej a koordinovanej podoby všetkej grafickej komunikácie a súčasne na dosiahnutie jednoznačnej a okamžitej identifikácie. V dolnej časti je uvedený rok vydania „2017“. Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.[85]

Referencie

upraviť
 1. Obrázok Luxembursko
 2. Úradný vestník EÚ 2017/C 23/07
 3. Obrázok Slovensko
 4. Úradný vestník EÚ 2017/C 23/03
 5. Druhé miesto
 6. Tretie miesto
 7. Výsledok súťaže
 8. Obrázok Slovinsko
 9. Úradný vestník EÚ 2017/C 21/02
 10. Slovinsko dizajn 2.miesto
 11. Slovinsko dizajn 3.miesto
 12. Výsledky súťaže
 13. Obrázok Nemecko
 14. Úradný vestník EÚ 2017/C 23/04
 15. Obrázok Španielsko
 16. Skutočná emisia
 17. Úradný vestník EÚ 2016/C 236/06
 18. Obrázok Francúzsko
 19. Úradný vestník EÚ 2017/C 23/05
 20. a b Automat
 21. Obrázok San Maríno
 22. Úradný vestník EÚ 2017/C 120/06
 23. a b San Maríno Nález z obehu
 24. Obrázok Belgicko
 25. Úradný vestník EÚ 2017/C 111/06
 26. Belgicko Nález z obehu
 27. Obrázok Fínsko
 28. Úradný vestník EÚ 2017/C 111/07
 29. Obrázok Vatikán
 30. Úradný vestník EÚ 2017/C 120/07
 31. Vatikán Nález z obehu
 32. Vatikán Nález z obehu
 33. Obrázok Taliansko
 34. Úradný vestník EÚ 2017/C 111/08
 35. Obrázok Estónsko
 36. Úradný vestník EÚ 2017/C 206/08
 37. http://www.eestipank.ee/en/press/eesti-pank-announces-competition-design-two-euro-commemorative-coin-27122016
 38. [1]
 39. Obrázok Malta
 40. Úradný vestník EÚ 2017/C 111/10
 41. Obrázok Grécko
 42. Úradný vestník EÚ 2017/C 206/09
 43. Obrázok Portugalsko
 44. Úradný vestník EÚ 2017/C 120/08
 45. Obrázok Litva
 46. Úradný vestník EÚ 2017/C 329/09
 47. Obrázok San Maríno 2.minca
 48. http://www.alewisdesign.com
 49. Úradný vestník EÚ 2017/C 329/08
 50. Obrázok Belgicko 2.minca
 51. Úradný vestník EÚ 2017/C 329/07
 52. Belgicko nález z obehu
 53. Obrázok Francúzsko 2.minca
 54. Úradný vestník EÚ 2017/C 312/03
 55. http://www.coinweek.com/world-coins/25th-anniversary-breast-cancer-pink-ribbon-commemorated-new-2-euro-coins/
 56. Obrázok Vatikán 2.minca
 57. Úradný vestník EÚ 2017/C 321/06
 58. Obrázok Grécko 2.minca
 59. Úradný vestník EÚ 2017/C 206/10
 60. Obrázok Fínsko 2.minca
 61. Úradný vestník EÚ 2017/C 327/03
 62. Obrázok Cyprus
 63. radný vestník EÚ 2017/C 327/04
 64. Malta 2.minca
 65. Úradný vestník EÚ 2017/C 386/03
 66. Vyhlásenie súťaže
 67. Výsledky súťaže
 68. Informácia o zbierke
 69. Obrázok Monako
 70. Úradný vestník EÚ 2017/C 386/02
 71. Obrázok Lotyšsko
 72. Úradný vestník EÚ 2017/C 66/02
 73. Obrázok Lotyšsko 2.minca
 74. Úradný vestník EÚ 2017/C 66/03
 75. Obrázok Taliansko 2.minca
 76. Úradný vestník EÚ 2017/C 111/09
 77. Obrázok Portugalsko 2.minca
 78. http://www.numismatica-visual.es/2016/11/primeras-imagenes-de-las-dos-monedas-de-2e-cc-portugal-2017/
 79. Úradný vestník EÚ 2017/C 386/04
 80. Obrázok Luxembursko 2.minca
 81. Úradný vestník EÚ 2017/C 320/04
 82. Obrázok Andorra
 83. Úradný vestník EÚ 2017/C 320/05
 84. Andorra 2.minca
 85. Úradný vestník EÚ 2017/C 321/05