Orangutan

(Presmerované z Pongo)
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Orangutan pozri Orangutan (rozlišovacia stránka).

Orangutan (Pongo) je rod primátov (presnejšie hominoidovcov).

Orangutan

Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus), samica
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Pongo
Lacepedé, 1799

Rozšírenie orangutanov.
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Slovenský názov orangutan bol staršie aj názov jediného recentného druhu z tohto rodu a novšie je to aj názov len druhu orangutan bornejský - podrobnosti pozri nižšie.

Zaradenie v systéme

upraviť

Zaradenie do čeľade/podčeľade nie je ustálené. Rod orangutan sa môže zaradiť:

Vnútorná systematika

upraviť

Recentné taxóny

upraviť

V druhej polovici 20. storočia sa orangutany uvádzali ako 1 druh, potom sa uvádzali ako 2 druhy a od roku 2017 ako 3 druhy. Nasledujú podrobnosti.

Typický systém od 60. rokov 20. stor. do cca. 1996 [4][5][6][7][8]:
rod orangutan (Pongo):


Typický systém od cca. 1996/2001: [17][18][19][20][21][22][23]
rod orangutan (Pongo):

V jednom variante tohto systému sa nálezy z juhozápadného Bornea považujú za príbuzné so sumatrianskymi nálezmi, namiesto poddruhu Pongo pygmaeus wurmbii je teda druh Pongo wurmbii a ten má ako poddruh orangutana sumatrianskeho („Pongo wurmbii abelii“). [26]

Hoci delenie orangutanov na viacero druhov je dnes už dosť rozšírené, viacerí autori ho odmietajú a trvajú na staršom delení, teda na tom, že orangutan je len jeden druh. Tento názor je podporovaný aj faktom, že orangutan bornejský a orangutan sumatriansky sa vzájomne krížia (aj v ďalších generáciách), čím spĺňajú biologickú definíciu druhu. [20][5][27]

Vyhynuté taxóny

upraviť

Popri vyššie uvedených recentných taxónoch dnes poznáme nasledujúce vyhynuté druhy[28][29][30][31][32][33][34][9]:

Posledný spoločný predok s človekom

upraviť

Posledný spoločný predok človeka a oragutana žil pred 12 – 16 (Wildman 2003, Chen 2001, Adachi 1995, Bailey 1992)/ 8 – 9 (Easteal 1997) / 19 (Arnason 1996) miliónmi rokov.

Referencie

upraviť
 1. [1]
 2. Groves, C. P. 2001: Primate taxonomy. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, citované in: [2]
 3. GOODMAN: Biochemical evidence on hominid phylogeny, 1974 [3]
 4. Savci upol.cz [4]
 5. a b GAISLER, J.: orangutan. In: Encyklopedie antrolopologie 2011 [5]
 6. Fiedler, W., Gewalt, W., Grzimek, B., Heinemann, D., Herter, K. & Thenius, E. 1973. Deel X: Zoogdieren I. In B. Grzimek (ed.), Het leven der dieren. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen: 732 pp.. citované in: Brands, S.J. (ed.), 1989-present. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands. [6].
 7. WICH, Serge A.; S Suci Utami Atmoko; SETIA, Tatang Mitra; Carel P. van Schaik. Orangutans (Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation). [s.l.] : OUP Oxford, 2009. 408 s. ISBN 978-0-19-921327-6. S. 2.
 8. RÖHRER-ERTL, O. Über Subspezies bei Pongo pygmaeus, Linnaeus, 1760, In: Spixiana, 5, 3, 317-321 [7] Archivované 2018-11-26 na Wayback Machine
 9. a b c d Thurzo 1998 [8]
 10. opice. In: Malá encyclopedia biológie. Bratislava: Obzor, 1975, S. 344
 11. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. S. 320
 12. orangutan. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
 13. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. Bratislava: Mladé letá, 1965. S. 482
 14. [9]
 15. opice. In: Pyramída
 16. WICH, Serge A.; S Suci Utami Atmoko; SETIA, Tatang Mitra; Carel P. van Schaik. Orangutans (Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation). [s.l.] : OUP Oxford, 2009. 408 s. ISBN 978-0-19-921327-6. S. 1.
 17. ASM Mammal diversity database, stav aug. 2017 [10] Archivované 2017-05-26 na Wayback Machine
 18. Mammal Species of the World, 3rd edition [11]
 19. a b c LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 60.
 20. a b c VANČATA, V.: Primatologie 2. díl 2003 [12] S. 134
 21. WICH, Serge A.; S Suci Utami Atmoko; SETIA, Tatang Mitra; Carel P. van Schaik. Orangutans (Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation). [s.l.] : OUP Oxford, 2009. 408 s. ISBN 978-0-19-921327-6. S. 2.
 22. Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich , S.A. & Husson, S. 2016. Pongo pygmaeus (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T17975A123809220. https://www.iucnredlist.org/species/17975/123809220#taxonomy. Downloaded on 25 November 2018
 23. Notes on Great Ape Taxonomy Taxonomic comments from Anthony Rylands on selected great apes [13]
 24. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 750/2013 z 29. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 25. REESE, A.: New orangutan species identified. In: Nature č. 551, 9. nov. 2017, S. 151 [14]
 26. BRANDON-JONES, D. et al. Asian Primate Classification. In: International Journal of Primatology, Vol. 25, No. 1, February 2004 [15] S. 153-154
 27. WICH, Serge A.; S Suci Utami Atmoko; SETIA, Tatang Mitra; Carel P. van Schaik. Orangutans (Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation). [s.l.] : OUP Oxford, 2009. 408 s. ISBN 978-0-19-921327-6. S. 2-3.
 28. IBRAHIM et al. : First discovery of Pleistocene orangutan (Pongo sp.) fossils in Peninsular Malaysia: Biogeographic and paleoenvironmental implications, In: Journal of Human Evolution 65(6) · November 2013 [16]
 29. REID, M. J. C: Infectious Agent Evolution in Bornean Orangutans (A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Anthropology University of Toronto), 2016 [17] s. 35
 30. HARRISON, T. et al. Fossil Pongo from the Early Pleistocene Gigantopithecus fauna of Chongzuo, Guangxi, southern China. In: Quaternary International, vol. 354, 15 Dec. 2014, str. 59-67 [18]
 31. SCHWARTZ, J. H. et al. A review of the pleistocene hominoid fauna of the socialist republic of vietnam (excluding hylobatidae). In: Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, No. 76, 1995 [19]
 32. REID, M. J. C. Plasmodium sp. INFECTIONS IN EX-CAPTIVE BORNEAN ORANGUTANS (Pongo pygmaeus) HOUSED AT THE ORANGUTAN CARE CENTER AND QUARANTINE, PASlR PANJANG, KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA, thesis, Simon Fraser University 2005 [20] S. 7- 18
 33. 2011 CAPA Annual Meeting/ACAP Congrès annuel Montréal, Québec [21] S. 68
 34. SMITH, T. M. et al. Disentangling isolated dental remains of Asian Pleistocene hominins and pongines. In: PLOS One 1. november 2018 [22]

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Orangutan
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Orangutan