Program Explorer je kozmický program prevádzkovaný americkým Národným úradom pre letectvo a kozmonautiku. V rámci programu sú vypúšťané a prevádzkované vedecké družice zamerané na štúdium Zeme i vesmírnych objektov. Prvá družica Explorer sa venovali výskumu nabitých častíc v okolí Zeme, pričom boli objavené van Allenove radiačné pásy. Neskoršie typy Explorer mali rôzne úlohy a zaoberali sa výskumom magnetosféry, atmosféry, ionosféry, medziplanetárneho priestoru, rádiového šumu, slnečného vetra, gama žiarenia, röntgenového žiarenia atď. Niektoré družice sú zaraďované ako do programu Explorer, tak do ďalších programov akými boli IMP (Interplanetary Monitoring Platform) a RAE (Radio Astronomy Explorer), AE (Atmosphere Explorer) a ďalšie. Obežné dráhy jednotlivých družíc sa líšili podľa ich účelu, niektoré obiehali po nízkej obežnej dráhe niektoré boli (kvôli minimalizácii rušenie so Zemou) umiestňované na vysoké obežné dráhy, blízko dráhy Mesiaca.V čase studenej vojny bol tento program pevnou súčasťou prestížnych kozmických pretekov medzi veľmocami ZSSR a USA. Sovieti mali súčasne pre výskum Mesiaca program bezpilotných sond Luna a pre výskum medziplanetárneho priestoru čiastočne aj rad Sputnik a Kosmos. Zatiaľ poslednou družicou série Explorer je WISE, ktorá odštartovala v decembri 2009.

ISEE-C

História upraviť

Explorer 1 bol prvým americkým umelým telesom na obežnej dráhe Zeme. Podľa plánu však malo toto prvenstvo pripadnúť programu Vanguard amerického námorníctva, ktorý bol v roku 1955 na tento účel vybraný. Plán počítal s vypustením prvej umelej družice počas Medzinárodného geofyzikálneho roku medzi rokmi 1957 – 58. Explorer bol vtedy súčasťou armádneho programu Orbiter, ktorý bol riadený Wernherom von Braunom z Army Ballistic Missile Agency (ABMA) v Huntsville v Alabame.

Keď v roku 1957 Sovietsky zväz vypustil svoj prvý satelit Sputnik 1, pokúsilo sa námorníctvo o to isté so svojím Vanguardom. Ten však zlyhal a explodoval ešte na odpaľovacej rampe. Šancu tak dostal armádny program Orbiter a družica Explorer. Štart prvého Exploreru prebehol 31. januára 1958 a skončil úspechom. Program Explorer bol potom prevedený pod správu novovzniknutej agentúry NASA, ktorá v ňom pokračovala a niektoré svoje satelity a sondy takto označovala.

Podprogramy upraviť

SMEX upraviť

 
Družica SAMPEX, prvá zo série SMEX

Small Explorers je podprogram malých Explorerov, ktorých cena je maximálne 120 miliónov dolárov. Prvou z radu SMEX bola misia SAMPEX, ktorá odštartovala v roku 1992. Hmotnosť družíc SMEX býva maximálne 300 kg a bývajú vynášané raketami Pegasus.

MIDEX upraviť

 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, zástupca radu MIDEX

Medium-class Explorers je podprogram v rámci ktorého sú vypúšťané stredne veľké vedecké satelity, ktorých cena sa pohybuje do 180 miliónov dolárov. MIDEX mávajú hmotnosť 500 – 1 500 kilogramov a na obežnú dráhu sú vynášané raketami Delta II.

UNEX upraviť

University-class Explorers sú malé univerzitné družice, na ktorých sa NASA podieľa maximálnou finančnou účasťou do 15 miliónov dolárov. Dopravu na obežnú dráhu majú zabezpečiť najlacnejšie možné postupy. Prvá družica SNOE bola vynesená raketou Pegasus XL a zatiaľ posledná CHIPSat bola vynesená spoločne s inou družicou na palube rakety Delta II.

IMP upraviť

 
Družica série Interplanetary Monitoring Platform

Interplanetary Monitoring Platform bola séria Explorerov vypúšťaných v rokoch 19631973. Cieľom týchto satelitov bolo štúdium medziplanetárnej plazmy a medziplanetárnych magnetických polí. Družice pracovali v súčinnosti s ďalšími sondami NASA a v dobách programu Apollo fungovali ako sieť včasného varovania pred slnečnými erupciami, ktoré by mohli ohroziť kozmické lode s ľudskou posádkou. Družice bývali umiestňované na vysokej obežnej dráhe Zeme vo výške blízkej obežnej dráhe Mesiaca.

RAE upraviť

Radio Astronomy Explorer bola séria dvoch Explorerov z rokov 1968 a 1973, ktorých úlohou bola nízkofrekvenčný rádioastronomický prieskum. Družice skúmali zdroje nízkofrekvenčných rádiových vĺn ako je naše Slnko, planéty, hviezdy a ostatné galaxie. Sondy disponovali rozvinuteľnými dipólovými anténami s dĺžkou 36 metrov a dvoma anténami v tvare V s dĺžkou 230 metrov. Hmotnosť družíc bola približne 190 kilogramov a boli umiestnené na strednej obežnej dráhe Zeme vo výške 5800 kilometrov.

EPE upraviť

 
Príprava Exploreru 12, prvého z radu Energetic Particles Explorer

Energetic Particles Explorer bola séria štyroch Explorerov určených na štúdium častíc kozmického žiarenia, protónov slnečného vetra, medziplanetárnych magnetických polí a zemskej magnetosféry. Boli vypúšťané v rokoch 1961 až 1964 pomocou rakiet Delta, hmotnosť sa pohybovala od 38 do 46 kilogramov. Ich obežné dráhy boli silne eliptické s apogeom až 98 tisíc kilometrov (Explorer 14).

S-55 upraviť

S-55 bola séria Explorerov určená na výskum meteoroidov. Družice tvorili posledný stupeň rakety Scout, okolo ktorého boli umiestnené detekčné panely. Celkovo boli vypustené štyri tieto družice, prvý v roku 1961 a posledný v roku 1964.

upraviť

Explorery série Air Density boli zamerané na štúdium hustoty horných vrstiev atmosféry Zeme. Išlo o balóny vybavené vysielačom na sledovanie ich polohy zo Zeme. Balón bol pri štarte zabalený v puzdre a po vynesení na obežnú dráhu bol nafúknutý dusíkom z tlakovej fľaše. Po nafúknutí mal balón 3,66 metra v priemere. Vnútri bol rozdelený na samostatné polovice pomocou hliníkovej fólie, ktorá zároveň slúžila ako anténa vysielača. K vynášanie slúžili rakety Scout. Prvý štart sa konal v roku 1960 a posledný v roku 1975.

SOLRAD upraviť

 
Družica Explorer 44, zástupca radu SOLRAD

SOLRAD bol rad satelitov pre prieskum slnečnej radiácie. Do programu Explorer boli zaradené tri z nich, SOLRAD 8, SOLRAD 9, SOLRAD 10. Družice boli vybavené fotometrom pre štúdium ultrafialovej a röntgenovej časti spektra. Štarty sa konali v rokoch 1965 až 1971 a všetky družice boli vynesené raketami Scout B

SAS upraviť

Small Astronomy Satellite bola séria troch astronomických sond vypustených v rokoch 1970 až 1975. Mali za úlohu monitorovať objekty v infračervenej a ultrafialovej časti spektra a ďalej vykonávali prieskum zdrojov röntgenového a gama žiarenia. Družice boli vynášané raketami Scout D a Scout F1.

AE upraviť

Atmosphere Explorer bola séria troch Explorerov zameraných na štúdium zemskej termosféry a mechanizmov v nej prebiehajúcich ako sú absorpcia ultrafialového žiarenia a ďalšie fotochemické procesy. Celkom boli vypustené tri satelity, prvý v roku 1973 a posledné dve v roku 1975. K vyneseniu boli použité rakety Delta (radu 1900 a 2910). Hmotnosť družíc bola 658 až 721 kilogramov a obiehali na eliptických dráhach s veľmi nízkym perigeem vo výške iba 150 kilometrov.

Prehľad sond upraviť

1958 – 1959 upraviť

Explorer Meno Obrázok Dátum štartu COSPAR Nosný systém Ciele
1 [1] Explorer 1
 
1. február 1958 1958-001A Juno I Štúdium nabitých častíc, objavil Van Allenove pásy.
2 Explorer 2
 
5. marec 1958 Juno I Misia zlyhala, keď sa nepodarilo dosiahnuť obežnú dráhu.
3 [2] Explorer 3
 
26. marec 1958 1958-003A Juno I Štúdium nabitých častíc.
4 [3] Explorer 4
 
26. jún 1958 1958-005A Juno I Štúdium nabitých častíc.
5 Explorer 5
 
24. august 1958 Juno I Misia zlyhala, pri oddelení druhého stupňa došlo ku kolízii a družica bola zničená.
7X S-1
 
16. júl 1959 Juno II Misia zlyhala, raketa bola z bezpečnostných dôvodov zničená obsluhou odpaľovacej rampy.
6[4] Explorer 6
 
7. august 1959 1959-004A Thor Able 3 Výskum magnetosféry
7 Explorer 7
 
13. október 1959 Juno II Štúdium nabitých častíc.

1960 – 1969 upraviť

Explorer Meno Obrázok Dátum štartu COSPAR Nosný systém Ciele
S-46
 
23. marec 1960 Juno II Misia zlyhala, nepodarilo sa dosiahnuť obežnú dráhu.
8 [5] S-30
 
3. november 1960 1960-014A Juno II Meranie a výskum zloženia ionosféry.
S-56
 
4. december 1960 Scout X-1 Misia zlyhala, nepodarilo sa dosiahnuť obežnú dráhu.
9 [6] S-56A
 
2. február 1961 1961-004A Scout X-1 Meranie hustoty atmosféry
S-45
 
25. február 1961 Juno II Výskum ionosféry, misia zlyhala pri štarte.
10 [7] P-14
 
25. máj 1961 1961-010A Delta-DM19 Výskum magnetických polí v blízkosti Zeme.
11 [8] S-15
 
24. apríl 1961 1961-13A Juno II Mapovanie zdrojov gama žiarenia.
S-45A
 
24. máj 1961 Juno II Výskum ionosféry, misia zlyhala pri štarte.
S-55
 
30. máj 1961 Scout X-1 Výskum meteoroidov, misia zlyhala pri štarte.
12 [9] EPE-A
 
16. august 1961 1961-020A Delta-DM19 Výskum nabitých častíc.
13 [10] S-55A
 
25. august 1961 1961-022A Scout X-1 Výskum meteoroidov. Misia bola čiastočne neúspešná, pretože sa nepodarilo dosiahnuť požadovanú obežnú dráhu a životnosť družice tak bola zredukovaná na dva dni.
14 [11] EPE-B
 
2. október 1962 1962-051A Delta-DM19 Výskum nabitých častíc.
15 [12] EPE-C
 
27. október 1962 1962-059A Delta-DM19 Výskum nabitých častíc.
16 [13] S-55B
 
16. december 1962 1962-070A Scout X-3 Výskum meteoroidov.
17 [14] AE-A
 
3. apríl 1963 1963-009A Delta B Atmosférický výskum.
18 [15] IMP-A
 
27. november 1963 1963-046A Delta C Výskum magnetosféry.
19 [16] AD-A
 
19. december 1963 1963-053A Scout X-4 Meranie hustoty atmosféry.
20 [17] IE-A
 
25. august 1964 1964-051A Delta B Výskum ionosféry.
21 [18] IMP-B
 
4. október 1964 1964-060A Delta C Výskum magnetosféry.
22 [19] BE-B
 
10. október 1964 1964-064A Scout X-4 Výskum ionosféry.
23 [20] S-55C
 
6. november 1964 1964-074A Scout X-4 Výskum meteoroidov.
24 [21] AD-B
 
21. november 1964 1964-076A Scout X-4 Meranie hustoty atmosféry.
25 [22] IE-B
 
1964-076B Výskum ionosféry.
26 [23] EPE-D
 
21. december 1964 1964-086A Delta C Výskum nabitých častíc.
27 [24] BE-B
 
29. apríl 1965 1965-032A Scout X-4 Výskum magnetosféry.
28 [25] IMP-C
 
29. máj 1965 1965-042A Delta C Výskum magnetosféry.
29 [26] GEOS-1
 
6. november 1965 1965-089A Delta E Geodetický prieskum Zeme.
30 [27] SOLRAD-8
 
19. november 1965 1965-093A Scout X-4 Sledovanie slnečnej radiácie.
31 [28] DME-A
 
29. november 1965 1965-098B Thor-DM21 Agena-B Výskum ionosféry.
32 [29] AE-B
 
25. máj 1966 1966-044A Delta C1 Atmosférický výskum.
33 [30] IMP-D
 
1. júl 1966 1966-058A Delta E1 Výskum magnetosféry.
34 [31] IMP-F
 
24. máj 1967 1967-051A Delta E1 Výskum magnetosféry.
35 [32] IMP-E
 
19. júl 1967 1967-070A Delta E1 Výskum magnetosféry.
36 [33] GEOS-2
 
11. január 1968 1968-002A Delta E Geodetický prieskum Zeme.
37 [34] SOLRAD-9
 
5. marec 1968 1968-017A Scout B Sledovanie slnečnej radiácie.
38 [35] RAE-A 4. júl 1968 1968-055A Delta A Rádioastronómia.
39 [36] AD-C
 
8. august 1968 1968-066A Scout X-4 Meranie hustoty atmosféry.
40 [22] IE-C
 
8. august 1968 1964-076B Scout X-4 Výskum ionosféry.
41 [37] IMP-G
 
21. jún 1969 1969-053A Delta E1 Výskum magnetosféry.

1970 – 1979 upraviť

Explorer Meno Obrázek Dátum štartu COSPAR Nosný systém Ciele
42 [38] SAS-A
 
12. december 1970 1970-107A Scout B röntgenové observatórium.
43 [39] IMP-H
 
13. marec 1971 1971-019A Delta M6 Výskum magnetosféry.
44 [40] SOLRAD-10
 
8. júl 1971 1971-058A Scout B Sledovanie slnečnej radiácie.
45 [41] SSS-A
 
15. november 1971 1971-096A Scout B Prieskum magnetosféry.
46 [42] MTS-A
 
13. august 1972 1972-061A Scout D1 Prieskum meteoroidov.
47 [43] IMP-I
 
23. september 1972 1972-073A Delta 1604 Prieskum magnetosféry.
48 [44] SAS-B
 
15. november 1972 1972-091A Scout D1 röntgenové observatórium.
49 [45] RAE-B
 
10. jún 1973 1973-039A Delta 1913 Rádioastronómia.
50 [46] IMP-J
 
26. október 1973 1973-078A Delta 1604 Výskum magnetosféry.
51 [47] AE-C
 
16. november 1973 1973-101A Delta 1900 Výskum atmosféry.
52 [48] Explorer 52
 
3. jún 1974 1974-040A Delta 1900 Výskum atmosféry.
53 [49] SAS-CB
 
7. máj 1975 1975-037A Scout F1 röntgenové observatórium.
54 [50] AE-D
 
6. október 1975 1975-096A Delta 2914 Výskum magnetosféry.
55 [50] AE-E
 
20. november 1975 1975-096A Delta 2914 Výskum magnetosféry.
DADE-A
 
2. február 1961 Scout F1 DADE – Dual Air Density Explorer. Meranie hustoty atmosféry
DADE-B 2. február 1961
56 [51] ISEE
 
22. október 1977 1977-102A Delta 2914 Výskum magnetosféry.
57 [52] IUE-1
 
26. január 1978 1978-012A Delta 2914 Ultrafialové observatórium.
58 [53] HCMM
 
26. apríl 1978 1978-041A Scout D1 Termálne mapovanie Zeme.
59 [54] ISEE-3
 
8. december 1978 1978-079A Delta 2914 Výskum magnetosféry.
60 [55] SAGE
 
18. február 1979 1979-013A Scout D1 Výskum aerosólov a ozónu v stratosfére.
61 [56] MAGSAT
 
30. október 1979 1979-094A Scout G1 Mapovanie magnetického poľa blízko zemského povrchu.

1980 – 1989 upraviť

Explorer Meno Obrázek Dátum štartu COSPAR Nosný systém Ciele
62 [57] DE-1
 
3. august 1981 1981-070A Delta 3913 Výskum magnetosféry.
63 [58] DE-2 1981-070B
64 [59] SME
 
6. október 1981 1981-100A Delta 2910 Atmosférický prieskum.
65 [60] CCE
 
16. august 1984 1984-088A Delta 3924 Výskum magnetosféry.
66 [61] COBE
 
18. november 1989 1989-089A Delta 3924 Výskum reliktného žiarenia.

1990 – 1999 upraviť

Explorer Meno Obrázek Dátum štartu COSPAR Nosný systém Ciele
67 [62] EUVE
 
7. jún 1992 1992-031A Delta-6920-10 Ultrafialové observatórium.
68 [63] SAMPEX
 
3. júl 1992 1992-038A Scout G1 Výskum magnetosféry.
69 [64] RXTE
 
30. december 1995 1995-074A Delta-7920-10 röntgenové observatórium.
70 [65] FAST
 
21. august 1996 1996-049A Pegasus-XL Výskum polárnej žiary a fyziky plazmy.
71 [66] ACE
 
25. august 1997 1997-045A Delta-7920-8 Štúdium zloženia hmoty pochádzajúcej zo slnečnej koróny a zloženia hmoty v medziplanetárnom a medzihviezdnom priestore.
72 [67] SNOE
 
25. február 1998 1998-012A Pegasus-XL Študentská družica určená na štúdium oxidov dusíka v atmosfére a ich závislosti na röntgenovom žiarení.
73 [68] TRACE
 
1. apríl 1998 1998-020A Pegasus-XL Slnečné observatórium.
74 [69] SWAS
 
5. december 1998 1998-071A Pegasus-XL Mikrovlnné observatórium.
75 [70] WIRE
 
4. marec 1999 1999-011A Pegasus-XL Infračervené observatórium.
76 [71] TERRIERS
 
18. máj 1999 1999-026A Pegasus-XL Atmosférický prieskum.
77 [72] FUSE
 
24. jún 1999 1999-035A Delta 7320-10 Ultrafialové observatórium.

2000 – 2009 upraviť

Explorer Meno Obrázek Dátum štartu COSPAR Nosný systém Ciele
78 [73] IMAGE
 
23. marec 2000 2000-017A Delta 7326 Prieskum dejov v magnetosfére.
79 [74] HETE
 
9. október 2000 2000-061A Pegasus-H Štúdium gama zábleskov.
80 [75] WMAP
 
30. jún 2001 2001-027A Delta-7425-10C Mapovanie reliktného žiarenia.
81 [76] RHESSI
 
5. február 2002 2002-004A Pegasus-XL Štúdium slnečných erupcií.
82 [77] CHIPSat
 
13. január 2003 2003-002B Delta-7320-10C Štúdium plazmy v medzihviezdnom priestore.
83 [78] GALEX
 
28. august 2003 2003-017A Pegasus-XL Štúdium vývoja galaxií.
84 [79] SWIFT
 
20. november 2004 2004-047A Delta-7320-10C Štúdium gama zábleskov.
85 [80] THEMIS
 
17. február 2007 2007-004A Delta-7925-10C Výskum magnetosféry.
86 [81] 2007-004B
87 [82] 2007-004C
88 [83] 2007-004D
89 [84] 2007-004E
90 [85] AIM
 
25. apríl 2007 2007-015A Pegasus-XL Štúdium polárnych mezosférických oblakov.
91 [86] IBEX
 
19. október 2008 2008-051A Pegasus-XL Štúdium hraníc slnečnej sústavy.
92 WISE
 
14. december 2009 2009-071A Delta 7320-10C Infračervené observatórium s vysokou citlivosťou.

Plánované upraviť

Meno Obrázek Plánovaný štart Nosný systém Ciele
NuSTAR
(Nuclear Spectroscopic Telescope Array)
 
2011 Pegasus-XL Štúdium röntgenového žiarenia.
IRIS
(Interface Region Imaging Spectrograph)
20?? Štúdium slnečnej chromosféry.
GEMS
(Gravity and Extreme Magnetism SMEX)
 
20?? Štúdium röntgenového žiarenia okolo čiernych dier.

Referencie upraviť

 1. NASA Master Catalog: 1958-001A
 2. NASA Master Catalog: 1958-003A
 3. NASA Master Catalog: 1958-005A
 4. NASA Master Catalog: 1958-004A
 5. NASA Master Catalog: 1960-014A
 6. NASA Master Catalog: 1961-004A
 7. NASA Master Catalog: 1961-010A
 8. NASA Master Catalog: 1961-013A
 9. NASA Master Catalog: 1961-020A
 10. NASA Master Catalog: 1961-022A
 11. NASA Master Catalog: 1962-051A
 12. NASA Master Catalog: 1962-059A
 13. NASA Master Catalog: 1962-070A
 14. NASA Master Catalog: 1963-009A
 15. NASA Master Catalog: 1963-046A
 16. NASA Master Catalog: 1963-053A
 17. NASA Master Catalog: 1964-051A
 18. NASA Master Catalog: 1964-060A
 19. NASA Master Catalog: 1964-064A
 20. NASA Master Catalog: 1964-074A
 21. NASA Master Catalog: 1964-076A
 22. a b NASA Master Catalog: 1964-076B
 23. NASA Master Catalog: 1964-086A
 24. NASA Master Catalog: 1965-032A
 25. NASA Master Catalog: 1965-042A
 26. NASA Master Catalog: 1965-089A
 27. NASA Master Catalog: 1965-093A
 28. NASA Master Catalog: 1965-098B
 29. NASA Master Catalog: 1966-044A
 30. NASA Master Catalog: 1966-058A
 31. NASA Master Catalog: 1967-051A
 32. NASA Master Catalog: 1967-070A
 33. NASA Master Catalog: 1968-002A
 34. NASA Master Catalog: 1968-017A
 35. NASA Master Catalog: 1968-055A
 36. NASA Master Catalog: 1968-066A
 37. NASA Master Catalog: 1969-053A
 38. NASA Master Catalog: 1970-107A
 39. NASA Master Catalog: 1971-019A
 40. NASA Master Catalog: 1971-058A
 41. NASA Master Catalog: 1971-096A
 42. NASA Master Catalog: 1972-061A
 43. NASA Master Catalog: 1972-073A
 44. NASA Master Catalog: 1972-091A
 45. NASA Master Catalog: 1973-039A
 46. NASA Master Catalog: 1973-078A
 47. NASA Master Catalog: 1973-101A
 48. NASA Master Catalog: 1974-040A
 49. NASA Master Catalog: 1975-037A
 50. a b NASA Master Catalog: 1975-096A
 51. NASA Master Catalog: 1977-102A
 52. NASA Master Catalog: 1978-012A
 53. NASA Master Catalog: 1978-041A
 54. NASA Master Catalog: 1978-079A
 55. NASA Master Catalog: 1979-013A
 56. NASA Master Catalog: 1979-094A
 57. NASA Master Catalog: 1981-070A
 58. NASA Master Catalog: 1981-070B
 59. NASA Master Catalog: 1981-100A
 60. NASA Master Catalog: 1984-088A
 61. NASA Master Catalog: 1989-089A
 62. NASA Master Catalog: 1992-031A
 63. NASA Master Catalog: 1992-038A
 64. NASA Master Catalog: 1995-074A
 65. NASA Master Catalog: 1996-049A
 66. NASA Master Catalog: 1997-045A
 67. NASA Master Catalog: 1998-012A
 68. NASA Master Catalog: 1998-020A
 69. NASA Master Catalog: 1998-071A
 70. NASA Master Catalog: 1999-011A
 71. NASA Master Catalog: 1999-026A
 72. NASA Master Catalog: 1999-035A
 73. NASA Master Catalog: 2000-017A
 74. NASA Master Catalog: 2000-061A
 75. NASA Master Catalog: 2001-027A
 76. NASA Master Catalog: 2002-004A
 77. NASA Master Catalog: 2003-002B
 78. NASA Master Catalog: 2003-017A
 79. NASA Master Catalog: 2004-047A
 80. NASA Master Catalog: 2007-004A
 81. NASA Master Catalog: 2007-004B
 82. NASA Master Catalog: 2007-004C
 83. NASA Master Catalog: 2007-004D
 84. NASA Master Catalog: 2007-004E
 85. NASA Master Catalog: 2007-015A
 86. NASA Master Catalog: 2008-051A

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Program Explorer na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).